måndag, februari 18, 2013

Politiken på 70- och 80- talen dömdes ut av professor Lindbeck

För tjugo år sedan lade den s k Ekonomikommissionen fram sina förslag. Den kallas populärt "Lindbeckkommissionen" och man kom med 113 konkreta reformförslag för att Sverige skulle kunna reda upp sina ekonomiska problem efter koronans fall i november 1992.

Idag 18/2 höll tankesmedjan Fores ett seminarium där de flesta av kommissionens ledamöter var med. Professor Assar Lindbeck inledde med att framhålla att det inte enbart var så att Sverige i början av 1990-talet råkat ut för en internationell konjunkturnedgång i kombination med ett antal inhemska politiska misstag. Det fanns också svagheter i det politiska systemets funktionssätt och strukturella brister, som medfört att Sverige börjat släpa efter mot omvärlden ända sedan början av 1970-talet.

Assar Lindbeck

Kommissionen rekommenderade förstärkningar av det ekonomisk-politiska regelverket kombinerade med en plan för budgetsanering på längre sikt där omedelbara och drakoniska nedskärningar skulle undvikas. Detta framhöll Lindbeck som en viktig förutsättning även idag mot bakgrund av den ekonomiska krisen i många av de europeiska länderna.

På min fråga om hur det kunde komma sig att kommissionen såg sig nödsakad att komma med förslag av så genomgripande slag gav Lindbeck ett intressant svar. Han menade att politiken sedan början av 1970-talet varit felaktig. Högre marginalskatter, en för stor utbyggnad av den offentliga sektorn och en alltför restriktiv politik mot företagen etc var bidragande till att det inte gick bra för Sverige.

Min slutsats är att vad Lindbeck beskrev var den klassiska socialdemokratiska politiken under Olof Palmes partiledarperiod. Palmes politik ledde helt enkelt till att Sverige inte kunde klara sig när det blev svårigheter i omvärlden. Den politiken behövde förändras i grunden när allting rasade för Sverige i början av 1990-talet. En hel del av förändringarna genomfördes under Göran Perssons tid. Men den stora skattereformen gjordes redan några år tidigare med Folkpartiets medverkan när Ingvar Carlsson var statsminister. Drygt hälften av de 113 förslagen är nu genomförda.

Ett underbetyg från socialdemokraten Lindbeck för den radikaliserade socialdemokratiska politiken under 1979- och 80-talen borde stämma dagens socialdemokrater till eftertanke.


SVT gjorde en inspelning och kommer att sända den under dagtid på torsdag och fredag.

Etiketter:

2 Comments:

At 19 februari, 2013 18:16, Blogger Aktiepohlman said...

Vi minns hur de allt högre marginalskatterna frestade folk att börja jobba svart. Ett uppmärksammat fall, ca sent 60-tal, var en tandläkare som bytte tjänster med en arkitekt. Gösta Boman sammanfattade det senare med att svenskarna blivit ett folk av fifflare. Skattebetalarnas förenings kampanj "Hälften kvar" blev väl det mest framgångsrika greppet att hejda den progressiva trenden. Men det tar sin tid att bryta etablerade beteenden och kontakter under bordet.

 
At 20 februari, 2013 08:29, Anonymous Katarina said...

När man tittar pa SNS analys av skatterna för olika inkomstgrupper, sa slas man av att inkomsterna i de högsta sektionerna utgörs av inkomst av kapital. Kan detta vara en effekt av lang tid med höga marginalskatter att "höginkomsttagare" (av tjänst) blivit sa fa att dessa inte syns sa tydligt i statistiken över skatteintäckter fran höga inkomster.

 

Skicka en kommentar

<< Home