måndag, april 22, 2013

Eurokrisens radikala lösning enligt Soros

Euroobligationer kan rädda EU. Om tyskarna inte vill acceptera dessa borde de lämna EMU. Euron borde inte tillåtas förstöra den europeiska unionen.

Den beryktade finansmannen George Soros skriver en helsides artikel om eurokrisen i DN:s kulturdel 21/4 (ej onl) under rubriken "Så ska Europa vakna upp ur mardrömmen. Han menar att orsakerna till krisen är ytterst komplicerade men att lösningen är betydligt enklare.

Dagens politik för att komma tillrätta med problemen får inte godkänt av Soros. Han är kritisk mot åtstramningspolitiken:
"Långivarna riskerar att förlora stora summor om en medlemsstat skulle lämna unionen, ändå påtvingar de låntagarna en politik som förvärrar depressionen, förstorar skulden och vidmakthåller deras underordnade ställning. Följden är att eurokrisen nu hotar att förgöra hela unionen,"
George Soros
Grundfelet med euron enligt Soros var att medlemsländerna skuldsattes i en valuta som de inte kunde kontrollera. Det gjorde nationella konkurser möjliga. Trots detta betraktade både myndigheter och marknadsaktörer statsobligationer som riskfria, vilket skapade ett bakvänt motiv för bankerna att samla på sig svaga obligationer som de grekiska. Men i slutändan kom enbart de utsatta länderna att behandlas som ensamt ansvariga för sina olyckor.

Det var Tysklands och Frankrikes fel att Maastrichtfördraget hade sådana brister, medan det var Tysklands fel krishanteringen inte fungerade när krisen brutit ut. Ytterst var det Bundesbank som placerade sig i förarsätet, skriver Soros. Men Tysklands politiska opinion var inte beredd att axla detta ansvar och ville inte bli "eurons djupa plånbok" med påföljd att man bara bidrar med exakt så mycket att ett sammanbrott undviks.

Tyskland har nu påtvingat eurozonen fel politik, enligt Soros. "Åtstramningar fungerar inte. Man kan inte minska skuldbördan genom att minska budgetunderskottet." Han nämner dock inte att det teoretiska underlaget för denna politik fått sig en allvarlig knäck genom att Kenneth Rogoff räknat fel i sin översikt över skuldsatta länders tillväxt (debart SvD 18/4). Soros förutser att Tyskland vid tiden för valet kommer att ha hamnat i en svacka. Men han hänför detta till att Japans valuta försvagats och påverkar den tyska exporten.

Lösningen på problemen kan sammanfattas med ett enda ord: Euroobligationer. Det är skuldförbindelser som alla medlemsländerna tar på sig solidariskt. Finanspaktens länder skulle få konvertera hela sin statsskuld till euroobligationer. I ett slag skulle konkurshotet försvinna, riskpremierna sjunka, bankernas balansräkningar förbättras liksom de skuldsatta ländernas budgetar genom att räntebördan blev mindre, anser Soros.

Soros exemplifierar med Italien som skulle spara upp till fyra procent av BNP, vilket skulle ge överskott i budgeten och tillåta stimulans. Med tillväxt skulle skuldkvoten falla. Det kvarvarande problemet skulle vara att skillnaden i konkurrensförmåga (mot utlandet) skulle kvarstå vilket måste rättas till med "strukturreformer". Om ett land inte följer regelverket skulle det straffas av den nyinrättade finansmyndigheten genom en begränsning av mängden obligationer som får utfärdas. Landet skulle då få låna upp pengar i eget namn med höga riskpremier som följd. Eventuellt skulle EU också behöva en bankunion och politisk union vilket Soros ser som problematiskt.

Soros diskuterar motståndet i Tyskland mot eurobonds. Kanske borde landet fundera på att lämna euron och låta andra introducera euroobligationerna, menar han och spekulerar vidare om vad ett exit för Tyskland skulle innebära. Euron skulle omedelbart devalveras och de skuldsatta länderna skulle förbättra sin konkurrenskraft. Deras skulder skulle också minska i realvärde. De länder som lämnade euron skulle utsättas för hård konkurrens från euroområdet.

Mot detta scenario ställer han ett exit för Italien. Skulden skulle bli ohållbar och övriga länder skulle kanske inte kunna hantera denna "härdsmälta". Det skulle bli kollaps för euron och kanske en oordad upplösning av EU. Därför är det Tyskland som borde lämna euron om man inte går med på euroobligationer. Om ett sådant exit inte är realistiskt måste "vi göra allt som står i vår makt att övertala den tyska opinionen att överge sina ingrodda fördomar och missuppfattningar och godta euroobligationer".

Är Soros tillräckligt inflytelserik för att initiera en debatt om euroobligationernas för- och nackdelar? Eller är alla debattörer så förstelnade att de struntar i en sådan diskussion så länge det inte på nytt uppstår en riktigt akut kris?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 22 april, 2013 08:04, Anonymous Anonym said...

Rätt man att kritisera Euron!
Men det han säger är så självklart!
Med en EURO och flera EURO marknader så blir det kaos.
Pengarna bör kosta lika mycket/lite för alla medlemmarnas regimer.
Pengar är bara ett medel att fördela arbete och tillgångar och bör inte ställa till det på det vis som EUROn gjort-både under skulduppbyggnaden och nu i eftertankens kranka blekhet.

 
At 22 april, 2013 08:23, Anonymous Attila said...

Man skulle säkert kunna lösa många av problemen med Soros metodik - OM man vill ha EU och euron kvar, vill säga. På senare tid känns det emellertid som om vi Européer är alltmer är ointresserade av samarbetet. Många tycker nog att EU har förvandlats till ett monster, och även våra politiker delar denna åsikt, fast de säger det kanske inte öppet. Och finns det ingen folklig förankring så är projektet dömt att falla, förr eller senare.

Och Soros pekar på en öm punkt, att Tyskland bör lämna, om de inte är intresserade av en lösning. Men jag antar att rådet gäller alla medlemsländer som inte är intresserade av en lösning. Nu sitter alla på rad och väntar på att något ska hända, men ingen vågar ta första steget.

 
At 22 april, 2013 15:35, Anonymous Anonym said...

Soros tankar är intressanta.

QE och lönestopp löser krisen.
Måste vi få en ny 30 tals depression innan den självklara lösningen kan göras?

ekvis

 
At 23 april, 2013 08:24, Blogger Per-Olof said...

Så Euro-obligationer handlar om att skötsamma länder som Tyskland ska subventionera länder som inte sköter sig. I Tyskland blir nedgångarna inte lika kraftiga eftersom man lånar mindre till konsumtion i uppgångarna.

I Tyskland är sparandet och investeringarna högre i uppgångarna, vilket leder till en högre produktivitet. I krisländerna är däremot upplåning till konsumtion högre i uppgångarna, vilket leder till långsiktigt låga produktivitetsökningar. Lösningen kan inte vara att Tyskland sänker sig till andra länders nivå.

 
At 23 april, 2013 11:36, Blogger Danne Nordling said...

Tyskarna har hittills tjänat på euron. När det blir motgångar för EMU borde väl inte tyskarna få hålla svårigheterna för si g själva borta till priset att det går åt helvete för många andra länder? Vitsen med EMU var väl solidaritet - eller begrep inte tyskarna det?
/DNg

 
At 24 april, 2013 23:06, Anonymous Anonym said...

Så länge politiker kan lova väljare att någon annan skall betala så kommer de att göra det.

"Individual rights are not subject to a public vote; a majority has no right to vote away the rights of a minority; the political function of rights is precisely to protect minorities from oppression by majorities (and the smallest minority on earth is the individual)."

 

Skicka en kommentar

<< Home