fredag, mars 22, 2013

Vilsna socialdemokrater vill höja skatterna

Borde skattekvoten vara 56 procent av BNP istället för 44? Skatterna borde höjas för att finansiera mera välfärd. Det var ABF-debattörernas budskap till den socialdemokratiska partikongressen i april.

På torsdagskvällen 21/3 hade ABF i Stockholm ett möte med rubriken Vad kongressen borde besluta om. Den går av stapeln första veckan i april. Idag har tidskriften Fokus en lång analys av vad partiledaren Stefan Löfven (S) kan och borde satsa på inför valet 2014. Båda företeelserna visar hur vilsna Socialdemokraterna verkar vara inför den framtida politiken.

ABF-mötet inleddes med en exposé av Joakim Palme, professor i statsvetenskap i Uppsala och tidigare chef för Institutet för framtidsstudier. Den var allmänt hållen och berörde behovet av konjunkturekonomiska åtgärder, regionalpolitik och att stärka den framtida skattebasen genom offentliga investeringar också i humankapital. Det med regeringen gemensamma syftet är att stärka sammanhållningen i samhället. Jämfört med södra Europa har Sverige dock begränsade problem. Några konkreta råd, utöver att överskottsmålet i budgeten borde avskaffas, gav Palme inte.

Joakim Palme
Därefter gjordes kortare inlägg av Emma Almgren (redaktionen f Tiden), Martin Klepke (pol red f Arbetet, tid LO-tidningen) och Daniel Suhonen (chef tankesmedjan Katalys och kongressombud). Samtalsledare var Carl Tham.

Klepke argumenterade för att "vi har råd med mera välfärd" och ett konkret förslag var en utbyggd tandvårdsförsäkring som skulle kosta uppemot 20 mdr kr. För detta krävs högre skatter men med långsiktig ekonomisk tillväxt är det möjligt att både ta ut högre skatt och öka den privata konsumtionen. Detta försökte han illustrera med en kortlek. Han fick dock visst mothugg från Palme som åberopade den tendens till fördyring av tjänsteproduktionen som i andra sammanhang går under beteckningen Baumols lag (vk-04).

Dessvärre hade nog Palme fel och Klepke rätt.  I år är skattekvoten 44 procent av en BNP på 3,7 bnr kr. I slutet av 1980-talet, som Klepke ville jämföra med, var skattetrycket 56 procent. Skillnaden blir i dag ca 440 mdr kr. Så mycket mera pengar hade den offentliga sektorn disponerat över om skattetrycket inte hade sänkts under snart 25 år. Om alla dessa pengar gått till lönekostnader i offentlig verksamhet skulle ca 40 procent fler kunnat anställas. Är det vad Klepke tänker sig?

Naturligtvis är Klepkes sifferexercis helt teoretisk. Det skulle inte i verkligheten vara möjligt att höja skatterna med över 10 procent av BNP. Men det illustrerar i vilka riktningar drömmarna inom socialdemokratin går. Tyvärr var det ingen som konkretiserade vilka skatter som man ville höja i närtid. Om pengarna ska gå till offentlig välfärd är det kommunalskatterna som måste höjas. Det är något som ligger i luften i Stockholms läns landsting genom att Filippa Reinfeldt (M) inte kan hantera de konsekvenser som en fyrkantig effektiviseringspolitik tenderar att medföra i sjukvården och för BB-verksamheten.

Daniel Suhonen
Suhonen var också inne på reformer som kräver höjda skatter. Detta budskap framförde han tidigare på ett seminarium med ABF och Tvärdrag i februari 2011 (bart). Han nämnde äldre- och barnomsorgen. Om även den resursmässigt gynnade skolan skulle få mer skattepengar förblev oklart. Partiledningen verkade vara kvar i 90-talets värld. På kongressen skulle han argumentera mot vinster i välfärden. Men han trodde ändå att det skulle bli en kompromiss.

Analysen i Fokus utgår också från motsättningen mellan föreställningen att "allt är möjligt med politik" och den aktuella passiviteten hos partiledningen. I EMU-kampanjen 2003 argumenterade Löfven för att Sverige skulle kunna låta statsbudgeten gå med 3 procents underskott. Idag är det ett överskottsmål på 1 procent som gäller (vilket alla mötesdeltagarna ville avskaffa). Varken vård, skola och omsorg är något som Löfven kommer att satsa på enligt Fokus. Inte heller trygghetssystemen eller miljö, rättsväsende och jämställdhet vinner ett val enligt S-strategerna. Det är bara jobb och utbildning som kvarstår som valfrågor.

Mötesdeltagarna såg jobbfrågan som keynesiansk. Genom att överge de ekonomiska restriktionerna skulle offentliga investeringar kunna lånefinansieras och skapa jobb. Att det mesta av arbetslösheten består av lågproduktiva personer som inte skulle få jobb vid en allmän expansion antyddes inte ens. Löfven har ändå en formell lösning i form av tvångsutbildning, som dessutom tydligen skulle ge jobb utan mer expansiv ekonomisk politik.

Bilden av en socialdemokrati utan initierade tänkare som kan formulera en konsistent oppositionspolitik börjar bli alltmer tydlig. Om man inte skyler över denna brist med yviga ideologiska haranger, som Håkan Juholt var duktig på, kvarstår enbart en vilsen opposition som å ena sidan framstår som teknokratisk och rigid (ledningen) och å andra sidan som verklighetsfrämmande, inkompetent och förvirrad (intresserade debattörer).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se


Etiketter:

5 Comments:

At 22 mars, 2013 18:33, Blogger Patrick Sellman said...

Skattekvoten hit och skattekvoten dit. Titta på hur mycket "vanligt folk", löntagare och småföretagare får konfiskerat av sina inkomster när de använt inkomsterna.

Lägg därtill vad de får för dessa pengar så får man nog vara gravt handikappad om man tycker att politikerna skall konfiskera mer av inkomsterna under hot om fängelse.

En familj med två medianinkomster(22500) får i storleksordningen 500 000 konfiskerade om året.

 
At 22 mars, 2013 21:52, Blogger Danne Nordling said...

Patrik Snellman, ingen av debattörerna varnade för att höjda skatter skulle vara något farligt för opinionen för Socialdemokraterna. Någon i publiken antydde dock att det skulle bli svårt för "vanligt folk" att betala mer i skatt.

Partiledningen är däremot inte med på noterna - förutom när det gäller osynliga skatter som löneskatt för ungdomar och restaurangmoms.

Det som "debattörerna" kan stödja sig på är att opinionsundersökningarna visar att folk inte är kritiska till en "för stor" offentlig sektor på det sätt som de var tidigare. Om S kommer till makten kommer skatterna sannolikt att höjas ordentligt oavsett vad de säger före valet.
/DNg

 
At 24 mars, 2013 08:42, Anonymous Anonym said...

Joakim Palme -som beklagade förmögenhetsskattens avskaffande med motivet att hans forskning om ojämlik fördelning skulle äventyras-vill väl ha den tillbaka!
Samma skatt som Göran Persson sade vara frivillig eftersom det gick att fixa och trixa sig bort från den.
Palme är akademiker och behöver siffror för sin forskning, siffror som speglar fixandet?

 
At 06 april, 2013 12:07, Anonymous Anonym said...

Det är viktigt se över skatterna tycker jag. man skulle t.ex. kunna sänka skattetrycket för sjuka, arbetslösa, man skulle även kunna höja a-kassan sjukförsäkring med 35% för att kompensera den sänkning som skett.

För att skattetrycket ska sänkas för dessa är det högst nödvändigt sänka skatten ordenlligt för dessa.

Detta skulle gynna handeln skapa jobb och i gengäld kunde lata kapitalkister som rullar tummarna på dagarna sättas i motprestation för den avkastning de får.
Det är bedrövligt att arbetsrklassen så lättvinding försörjer rika med slitiga jobb för att skapa sociala skydd till lata kapitalister som inte ens oprkar utföra en motprestation.
Dessa bör omedelbart sättas i
FIS: d.v.s en jobb och utveckligsåtgärd som lär dessa jobba så de stående kan fisa istället för sittande i en stresslessfåtölj.
Det luktar så förbenat illa om dessa fåtöljer .
Ersättnigen kan vara noll kronor i gengäld kan skatten på avkastningen öka från dagens 30% eller lägre till minst 60& eller progressivt.
Det ska löna sig jobba inte bara snacka skit. och lukta fan.

 
At 06 april, 2013 12:19, Anonymous Anonym said...

Socialdemokraterna är väl inte vilsna Danne.

Det är ju du som enbart är egoist, empatilös och bara vill penningströmmen ska gå från fattig till rik.

Såna som du vill vi skicka ner i Kiruna gruvan för 18 tim/ jobb så du lär dig veta hut.

Du spyr ju enbart ut en massa dynga i din blogg där allt går ut på girighet och hänsynslöäshet.

Nä ner i Kirunagruvan för rejält arbete och bröd och vatten som föda och ständigt mörker i 10 år.
Då känner du ungefär samma som arbetslösa , sjuka, blir utsatta för när Högern privatiserar fängelser.

Det är enda medicinen mot er moderategoister.

 

Skicka en kommentar

<< Home