lördag, april 27, 2013

Miljöpartiet saboterar Löfvens statministerplaner?

 Nu vill MP inte fördubbla ungdomsskatten och krogmomsen. Det splittrar de rödgröna och försvårar för Löfven. Tanken är att det ska bli en blocköverskridande regering efter valet, enligt MP.

Per Bolund
I Ekots lördagsintervju 27/4 uppträdde Miljöpartiets ekonomiske talesman Per Bolund. Han utfrågades av Monica Saarinen som tagit över efter Tomas Ramberg. Aktuellt just nu är MP:s nyligen framlagda motion med partiets skuggbudget. Eftersom Bolund är en teknokrat kom frågorna att handla om skuggbudgetens formella innehåll.

Den stora nyheten sedan en tid är att MP inte längre vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 26 år. Partiet var emot denna reform för sex år sedan då den kostade 16 mdr kr. Hela tiden har också Socialdemokraterna varit tydliga med att de vill göra denna fördubbling av skatten om de får makten. En viss otydlighet på denna punkt kan möjligen skönjas de senaste veckorna.

En stor del av utfrågningen kretsade kring orsakerna till miljöpartiets omsvängning. Ursprungligen hänvisade kritikerna till att forskningen inte kunnat visa att sänkta arbetsgivaravgifter kunnat leda till nya jobb. Men här bör man observera att metodsvårigheter inte är detsamma som verkliga effekter. Att det finns sådana visas åtminstone av de strider om åldersdiskriminering som förevarit när arbetsgivare önskat anställda under 26 år för att få denna skattelättnad.

Bolund hänvisar nu till att han rest runt och talat med företagare som uttryckt oro för sysselsättningen för unga om skatten skulle fördubblas. Liknande besked har han fått från olika näringslivsorganisationer. Därför vill han att företagen ska få "lugn och ro" när nu ungdomsarbetslösheten är så hög och avsätter 14 mdr kr i skuggbudgeten för att inte fördubbla skatten. Han hänvisar också till att alliansregeringen "kraftigt höjde" arbetsgivaravgifterna för småföretag vilket "fick negativa effekter".

Varför kostnaden nu skulle vara 14 mdr kr fick vi inte veta. Rimligtvis är kostnaden istället uppemot 20 mdr kr eftersom lönerna ökat på sex år.

Bolund avvisade invändningen att man inför valet inte vill anklagas för att spä på arbetslösheten. Partiets politik var sakligt betingad.

Saarinen försökte med ett uppspelat inslag från Fredrik Reinfeldt få in utfrågningen på om huruvida MP:s omsvängning försvårar ett rödgrönt regeringsalternativ. Här kom även den fördubblade restaurangmomsen med i bilden, vilket inte dementerades av Bolund. Men han menade enbart att "blockpolitiken inte var bra". Socialdemokraterna får gå fram på sin egen politik, som MP inte har synpunkter på. "Vi ska ha gröna svar på frågorna." Bolund hänvisade till att läget kanske skulle klarna framemot valet.

Det antyddes inte ens att MP skulle ha valt omsvängningen för att kunna bryta upp blockpolitiken och ge MP en möjlighet att få extra fördelar i form av inflytande och regeringsplatser. "Vi ska inte bli ett femte alliansparti" slog Bolund fast. Det verkade som om han litet vagt föreställde sig en koalition mellan S, MP och något borgerligt parti.

Så hur mycket klokare blev vi? Bolund försäkrade att man skulle ge ett tydligt besked i samarbetsfrågan före valet. Kan vi lita på det? En annan oklar fråga var Anders Borgs påstående i partiledardebatten att MP vill höja bensinskatten med kanske 15 mdr kr. Denna svårighet för formerandet av ett regeringsalternativ diskuterades inte alls. Däremot diskuterades ganska ingående MP:s intentioner att slopa sjuklöneansvaret för företag med upp till tio anställda.

Om vi tar Bolund på orden kommer MP att tvinga S att slopa fördubblingen av ungdomsskatten och krogskatten. En blocköverskridande regering kommer att bildas som gör återställare i sjukskrivningsbestämmelserna. Är detta realistiskt? Kommer inte istället Reinfeldt att sitta kvar  (trots ev förlust) eftersom en alternativ regeringsbildning inte kan komma till stånd? (bart 14/4) Kan det rentav bli så att MP:s trixande med en egen politik försvagar de rödgröna i valrörelsen 2014 så att just denna fortsättning för Reinfeldt inträffar? MP saboterar med sin splittring av oppositionen därmed planerna för Stefan Löfven att bli statsminister.

[Ringborgs blogg] Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 27 april, 2013 16:55, Anonymous Anonym said...

Krogmomssänkningen är väl en MP reform? De vill se tjänstesamhället växa fram.
Skatter på arbete ger ett konsumtionsstyrt samhälle.
Kunde de bara inse att vi är beroende av en effektiv energipolitik så hade de kunnat få vara med i Alliansen.

 
At 27 april, 2013 20:26, Blogger Ringborgs blogg said...

Med en tysk strategi kring kärnkraften och hårda nypor kring att vara mer överens om fossila bränslen tycker jag det är onödigt att stänga dörren till alliansen. MP kanske fortsättningsvis får vara det stödparti alliansen får förlita sig på om SD växer.

 
At 28 april, 2013 01:25, Blogger Danne Nordling said...

Mina källor säger att Åsa Romson inte vill se MP som ett regeringsparti med moderaterna. Skulle då MP kunna stödja alliansregeringen utan statsrådsposter? Knappast troligt men inte helt osannolikt.

Kärnkraften säljer Reinfeldt sannolikt om han får sitta kvar på MP:s nåder. Men räcker det för MP?
/DNg

 
At 28 april, 2013 10:44, Anonymous Per Fredö said...

Miljöpartiet stöttade ju regeringen
Persson även om dom inte fick eftertrakade statsrådsposter.

Det räckte då med förhandlngar om budgeten och maken till röra hade Nuder aldrig varit med om.

Jag minns väl att Göran Persson nämnde 6-8 för vårt land avgörande frågor, som förhindrade ett regeringssamarbete.

Dessa, i sig väl kända, omnämns inte alls nu.

Löfven vill säkert inte hellar gå ihop med vänsterpartiet oaktat redan nu ställda och i viss mån preciserade inviter från Jonas Sjöstet.

Löven har blivit de slutna rummens kompromissande ledare för sitt parti.
Sekteristiskt, slutet och därför även sönderfallande om det skulle öppna sig inåt.


Kan Löfven dessutom göra upp med Mp annat än på samma sätt och hur kommer verkställande utskottet, maktorganet inom rörlsen, att ställa sig.

Makten framför allt brukar det vara.

 
At 29 april, 2013 17:04, Blogger Icke troende ateist said...

Om både KD och C klarar spärren blir SD vågmästare.

Om endera KD eller C inte klarar spärren, kan det bli så, att MP kan bestämma vilken sida som skall få egen majoritet, 175 mandat eller fler.

Reinfeldt hatar SD och MP älskar makt (som alla andra), så det finns nog inget som hindrar att MP kan gå över till de "blågröna".

 

Skicka en kommentar

<< Home