torsdag, juli 18, 2013

Fakta om arbetslösheten 2006-2013

Arbetslösheten är något högre än för sju år sedan. Samtidigt har det skapats 303 000 nya jobb. Sysselsättningsgraden för de förvärvsaktiva har stigit med 1,2 procentenheter. Arbetsutbudet har ökat med 2,3 procentenheter eller med 7 procent.

Här ska jag presentera en kort sammanställning av viktiga siffror för arbetsmarknaden i maj 2006 och i maj 2013 så att jämförelser kan göras mellan Perssons och Reinfeldts jobbpolitik drygt ett år före valet 2014.

Källa: AKU grundtabeller, tusental personerPersoner 20-64 år

sysselsatta:
4190,7 -06
4427,5 -13
ökn 236,8 (+5,65 %)

sysselsättninkgsgrad:
78,4 % -06
79,6 % -13
 +1,2 pe

AK-grad:
83,4 % -06
85,7 % -13
 +2,3 pe (310,0 personer el 6,96 %)

arbetslöshet, antal:
264,5 -06
337,7 -13
ökn 73,2 (+27,7 %)

arbetslöshet, procent:
5,9 % -06
7,1 % -13
  +1,2 pe

befolkningen (20-64):
5342,7 -06
5560,0 -13
ökn 217,3 (+4,07 %)

Personer 15-74 år

sysselsatta:
4364,0 -06
4667,1 -13
ökn 303,1 (+6,95 %)

sysselsättningsgrad:
64,9 % -06
65,3 % -13
 +0,4 pe

AK-grad:
70,1 % -06
71,1 % -13
 +1,0 pe (372,3 personer el 7,9 %)

arbetslöshet, procent:
7,4 % -06
8,2 % -13
 +0,8 pe (69,1 pers)

befolkningen (15-74):
6723,9 -06
7149,0 -13
ökn 425,1 (+6,32 %)

Med den nya populationen 15-74 år som bas har det skapats 303 100 nya jobb mellan maj 2006 och maj 2013. Även sysselsättningsgraden har ökat trots att guppen 65-74 år, som har en låg sysselsättningsgrad, har ökat osedvanligt mycket pga 40-talisternas pensioneringar. Arbetslösheten har ökat med 0,8 procentenheter, vilket till 75 procent beror på ökat antal heltidsstuderande som samtidigt anmäler sig som arbetslösa.

En mera rättvisande bild fås om man tar bort pensionärerna 65-74 år från populationen samt studerande inom skolan (15-19 år). För den förvärvsaktiva populationen 20-64 år har det skapats 236 800 nya jobb 2006-13. Men genom att arbetsutbudet (AK) ökade ännu mera, eller med 310 000 personer, ökade också arbetslösheten med 73 200 personer. Merparten berodde på att fler heltidsstuderande också sökte arbete. Sysselsättningsgraden ökade med 1,2 procentenheter.

Är denna utveckling ett misslyckande som oppositionen rent allmänt gör gällande? I en kommande artikel ska jag analysera siffrorna närmare och insatta i ett större sammanhang.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 31 juli, 2013 06:07, Anonymous Anonym said...

Varför använder du 2006-05 som start? Reinfeldt fick makten först på hösten och deras politik kan knappast fått genomslag på jobbsiffrorna före 2007-01.

Ante

 

Skicka en kommentar

<< Home