måndag, juni 24, 2013

Sveriges sysselsättningsgrad bäst i hela EU

Nu visar Konjunkturinstitutet att regeringens jobbpolitik har ökat själva sysselsättningsgraden sedan mitten av 2006. Det går inte att påstå att sysselsättningsgraden har minskat samtidigt som antalet sysselsatta har ökat otillräckligt.

Detta är samma bild som LO redovisade i slutet av april (blart 26/4-13) med den skillnaden att KI inte förutser någon sänkning av sysselsättningsgraden 2013 (pdf, tab 30). För befolkningen 15-74 år anger KI oförändrad sysselsättningsgrad (65,5%) för 2013.

I ett diagram visar KI också att den svenska sysselsättningsgraden ligger högst i EU. I Europa är det bara oljelandet Norge, som inte är med i EU, som har en något högre sysselsättningsgrad än Sverige.


Den svenska sysselsättningsgraden har återhämtat sig hyggligt efter nedgången under finanskrisen. Inte ens då låg sysselsättningsgraden beaktansvärt lägre än under regeringen Perssons tid under 00-talets första hälft.

Att regeringen lyckats hålla uppe sysselsättningen samtidigt som finanskrisen och eurokrisen slagit ut en tredjedel av den export Sverige borde ha haft idag är en bedrift som borde applåderas. Men Socialdemokraterna kommer att försöka vinna valet 2014 på argumentet att jobbpolitiken varit misslyckad. Det kommer bara att lyckas om den propagandan får stå oemotsagd.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 27 juni, 2013 17:17, Anonymous Ante J said...

Du skriver "regeringens jobbpolitik har ökat själva sysselsättningsgraden sedan mitten av 2006"

Nuvarande regering hade inte regeringsmakten i mitten av 2006. Rimligare att mäta från början av 2007.

 
At 28 juni, 2013 17:49, Blogger Danne Nordling said...

Ante J, det är rimligt att börja jämförelsen då förra regeringen hade makten. I ett grovt årsdiagram är det vid mitten av 2006. Formellt skulle man kunna hävda att det är årssiffran för 2006 som borde vara utgångspunkten eller rentav siffran för 2005. Den senare är inte påverkad av den politik en regering bedrivit som tillträdde i oktober 2006.

Om 2007 tas som utgångspunkt kan regeringen hävda att åtgärder som infördes 1 januari eller senare under 2007 har höjt upp jämförelsepunkten.
/DNg

 
At 30 juni, 2013 13:22, Anonymous Gunnar Englund said...

och hur bra skulle det inte se ut om det gällde etniska svenskar...

 

Skicka en kommentar

<< Home