tisdag, december 03, 2013

Rädda spjutspetsen i utbildningen!

Vi måste satsa på elitutbildning för att förse den högteknologiska exportindustrin med kvalificerad arbetskraft. Slutsatsen av PISA-försämringen får inte bli att mer resurser enbart läggs på de svagpresterande.

PISA-undersökningen visar att Sveriges tanke att fortsätta vara en högteknologisk exportnation med inriktning på IT, läkemedel, bioteknik, innovationer och högkvalificerad konsulting kanke visar sig vara förhastad. Professor Pontus Braunerhjelm var allvarligt oroad när han debatterade de drastiskt sänkta sudieresultaten i Aktuellt idag. De gäller matematik, läsförståelse och naturvetenskap.

Debatten handlar mycket om vem som bär ansvaret för den dåliga skolan. Redan före PISA hade FP och S bytt plats när det gäller väljarnas förtroende. Det är skickligt av S att få större förtroende när det är deras politik som rimligtvis drivit fram dagens slapphetsattityd i skolan - där Sverige är bäst på skolk och för sena ankomster enligt PISA. Tror väljarna att det är Ibrahim Baylan (S) och inte Jan Björklund (FP) som ska strama upp skolan? Är det Baylan som krävt mera betyg och Björklund som bromsat?

Jan Björklund

Jag skulle tro att felet är att skolan inte snabbare har omvandlats i Björklunds anda. Felet är inte att regeringen försökt motarbeta flumskolan utan att man lyssnat för mycket på skolbyråkrater och utjämningsromantiker. Det kan också finnas strukturella orsaker till att Sverige sjunkit mest av alla mellan 2009 och 2012. Andelen elever med dåliga förkunskaper har sannolikt ökat mera mera i Sverige än i andra länder genom flyktinginvandringen. Det bidrar till att de med sämst resultat ytterligare försämrat sina resultat.

Men för matematikprestationerna har också de bästa elevernas resultat försämrats. Det kan bero på att lärarna blivit sämre genom att det inte är lönsamt att utbilda sig till matematiklärare. En person som skulle blivit en duktig lärare får 10 000 kronor per månad i högre lön om den blir civilingenjör istället. Att lärarna skulle leda vägen till "ökad jämlikhet" genom att pådyvlas en långsammare löneutveckling visar sig till slut vara ett destruktivt felsteg. Synd att inte Alva Myrdal (S) hann uppleva sitt misslyckande.

Nu måste regeringen rädda vad som räddas kan. För att förse Sveriges högteknologiska exportsektor med nödvändig spjutspetskompetens måste en avsevärd andel elitutbildningar inrättas. Dessa borde då förses med de bästa lärarna som måste lockas över med löner som är 15-20 000 kronor bättre än idag. Om tillräckligt många högpresterande ingenjörer och forskare kan utexamineras kommer exportföretagen att kunna klara sig i fortsättningen. Det är inte lika viktigt att frisörer, programledare och konstvetare har hög kompetens i matematik, läsförståelse och naturvetenskap.

Emellertid har de flesta som kommenterat vad man ska göra med anledning av PISA-studien istället menat att man ska satsa på de svagpresterande. Det måste väl ändå vara fel slutsats?

[Uppdatering 7/12:  Enligt bloggen Utredarna (TCO) 6/12 har OECD beräknat den ekonomiska makroeffekten av en höjning av Pisa-nivån med 25 poäng nu efter 100 år. Man kommer fram till en ökning av tillväxttakten med ett par tiondels procent (30%  högre BNP på 100 år). Från 2000 till 2012 har Sverige tappat ca 30 poäng i snitt. Låter mycket.]

[Alison Wolf vill satsa på elitskolor men ej M; SvD 22/4-14 äv 23e]

DN Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

7 Comments:

At 04 december, 2013 03:00, Blogger Thomas Wihlborg said...

Rätt analys!
Men för lite krav på rektorerna. En rektor kan få sparken om han missar budget.
Har inte hört talas om någon rektor som fått gå för att skolan har dåliga pedagogiska resultat.
Börjar kommunerna ställa andra krav än ekonomiska på rektorerna kan resultaten komma mycket snabbt. Detta är en av de saker som gick fel vid kommunaliseringen.
Komunpolitiker ser skolan mest som en kostnad, ingenting som något som man kan vinna eller förlora val på.
Det är ju riksdagspolitiker vi ser i tv nu inte kommunalpolitiker.

 
At 04 december, 2013 09:14, Blogger oppti said...

Pisa förklarar själv en av orsakerna till vårt allt sämre resultat.
Skolor med över 40% icke Svenskar får problem.
Vilket kanske fria skolvalet förstärker?

 
At 04 december, 2013 11:19, Anonymous Per Fredö said...

Dagens skolpolitik utgår från att skolan inte längre ska vara differentierad.
Elevernas kunskaper ska inhämtas inom klassens ram. '
Jämlikhetsideologin säger också att varje utbildningsnivå ska kunna lösas bar eleverna får tillfälle till det.

Resultatet har vi sedan länge sett i grundskolan.
Det rör sig om skolk, avhopp, ovilja lära sig ens baskunskaper hos många elever och att de som ändå ska vidare till gymnasier kommer dit med underbetyg i viktia ämnen, de som möjliggör att vi får en utbildning som resulterar i den nödvändiga spetsutbildning.

Det finns tydliga tecken på detta även inom den akademiska utbildningen.
Dagens skola har inte heller som tidigare akademiskt utbildade lärare.

Det kommer dessvärre ta lång tid reparera detta.
Men våra politiker lär väl ha sina svar inför kommande val, vi har redan sett prov på hur socialdemokraterna, partiet bakom flumskolan, försöker göra etta till en vinarfråga.

 
At 05 december, 2013 10:38, Anonymous Per Fredö said...

Stefan Löfven har i en tv-intervju gett sin syn på hur invandringspolitiken ska utformas.

Den ska vara generös vad gäller flyktingmottagande, menar han.
Däremot ska parterna på arbetsmarknaden-alltså fack och företagare-kunna begränsa arbetskraftinvandringen.

Det motiverar han med att nu arbetslösa ska få lediga jobb i stället för att de går till invandrare.
Alltså till stor del

Han nämner dock inget om vad detta kommer att innebära i hur många tiotusental vanliga invandrare per år det kan tänkas beröra.
Inte heller om det ska resultera i att nuvarande regler om att söka jobb och bosätta sig i andra EU-länder ska försvinna och om vårt land kan bestämma sådant på egen hand.

Likaså inget om anhöriginvandringen, som ju också medför ökad konkurrens om jobben.

Detta innebär en destruktiv invandringspolitik.

Som Danne menar saknar vi arbetskraft med spetsutbildning och brist på kvalificerad arbetskraft inom cirka 20 jobb.

Med Löfvens synsätt så blir det då fråga om sådana invandrare ska ges företräde.

Kanske också vårt land kommer att möta motsvarande invandringsstopp??

Alltså är allt detta mot den jämnlikhetsfilosofi som socialdemokratin menar att den företräder mer än alla andra partier.

Löfven förefaller också tänka politiskt strategiskt, nämligen ta udden av sverigedemokraternas kritik mot vår nuvarande invandringspolitik.

Kanske han kan göra gemensam sak med dom vad gäller det går att spara på invandringen också?

Och har han sitt parti med sig, inte minst vänsterflygeln, men många med många gråsossar går det nog bättre?

Och LO kan han förstås lita på vad gäller mer av fackligt politisk styrmedel.
Alltså begränsa Migrationsverkets uppgifter, vilka är bestämda i lag dessutom.

Löfven visar med detta att han att inte har politiska kunskaper för att bli en framtida statsminister.

Detta borde bli en valfråga.

 
At 05 december, 2013 21:39, Blogger Danne Nordling said...

Per Fredö, du har nog rätt i att Löfven tänker strategiskt för att vinna valet 2014. Då måste han ta tillbaka en del av de 15 procent av manliga LO-medlemmar som sympatiserar med SD. Hans hypotes är nog att det går genom att föreslå begränsningar av arbetskraftsinvandringen. Den kan tänkas konkurrera med LO-medlemmarna och hålla nere löneökningarna.
/DNg

 
At 05 december, 2013 23:01, Anonymous Anonym said...

Det alla som kan tänka ser är att Löfven/LO är lika egoistska som SD.

 
At 22 december, 2013 15:53, Blogger Mattias Börjesson said...

Det är nog inte spjutspetsen som är det stora problem. Enligt PISA studien är resultatet för de högpresterande grupperna i svensk skola mer eller mindre oförändrat. Det som drar ner medelvärdet för Sverige är att de underpresterande grupperna (< 25:e percentilen) får allt sämre resultat.

Källa:
http://www.oru.se/PageFiles/6681/Att%20unders%C3%B6ka%20kunskapstrender%20med%20hj%C3%A4lp%20av%20PISA.%20Likv%C3%A4rdighet,%20f%C3%B6rst%C3%A5else%20och%20kunskapssyn.pdf

 

Skicka en kommentar

<< Home