onsdag, oktober 30, 2013

Varför går det dåligt för de nya moderaterna?

Skattepolitiken baserad på jobbskatteavdragen saknar äkthet och utgör ett ödesdigert brott mot vad som kallats "moderat classic". I själva verket ser vi ett komplement till arbetsmarknadspolitiken som aldrig haft någon riktig trovärdighet - särskilt inte när arbetslösheten stiger. Under tiden har den gamla ideologin vissnat i brist på näring.

I tidskriften Fokus nr 42/13 skriver Torbjörn Nilsson en lång analys av Moderaternas nuvarande situation med tillbakablickar ända till Gösta Bohmans tid. Rubriken är "Underbara dagar ligger bakom oss". Det är en alludering på Henrik Berggrens biografi över Olof Palme. Men egentligen försöker han besvara sin inledande fråga: Varför går det dåligt för de nya moderaterna?  Svaret tycks vara komplicerat. Nilsson har intervjuat ett trettiotal moderater på olika positioner för att få svar.

Nilsson börjar med en intervju med Lars Tobisson som just kommit ut med en biografi över Bohman (som jag håller på att läsa). Striden mellan Bohman och Yngve Holmberg är central. " Poängen: det är farligt när man inte vårdar ett parti, oavsett om problemet är interna gräl, policyutveckling eller profilering ut mot väljarna."

Tidigare kampanjmakaren Peje Emilsson får beskriva hur mycket av vad Per Schlingmann nu iscensatt redan prövats och inte visat sig fungera. Istället satsade man på fördjupning; Nilsson refererar: "Under många slitsamma år tog de strid om själva synen på samhället, staten, stålarna. 1980 höll Gösta Bohman sitt tal i Uppsala där liberalismen sattes före konservatismen. De krävde valfrihet och vann den. Steg för steg formades en ny tidsanda, där konkurrens och reklam-tv och självständig riksbank blev självklarheter."

Nilsson pekar på de gamla moderaternas arv, att de flyttade den politiska mitten högerut och gjorde omöjliga saker möjliga. Emilsson avslutar med ett (omedvetet kontingent) uttalande:
"Det fascinerande är ju att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har sänkt skatterna mer än vad Bo Lundgren trodde att han kunde göra. Men de har inte basunerat ut det på gator och torg."
Artikeln fortsätter med Cecilia Stegö Chilò, som inte är imponerad av vad de nya moderaterna åstadkommit. "Om man ser till det vi bildade opinion för i alla år, och faktiskt vann ett starkt stöd för, så tycker jag inte att den här regeringen har förvaltat det särskilt väl. Vi har fortfarande stora problem med storskaliga och dåligt fungerande offentliga system – som inom sjukvården, men det problematiserar man inte. Vi har fortfarande dålig flexibilitet på arbetsmarknaden, straffskatt på utbildning och framgång, och en försvarspolitik som inte hänger ihop."

Man kan fråga sig vad de här personerna som myntade begreppet "moderat classic" egentligen har för relevans idag, filosoferar Nilsson. Och han relaterar en anekdot från i somras med K-G Bergström  och Carl Bildt efter Fredrik Reinfelds sommartal (2013) där Bildt erkänner att han omfattar en rad inrikespolitiskt förlegade ståndpunkter (t ex om värnskatten). Det var två månader sedan. "Då såg moderaterna på ytan fortfarande ut som ett parti som mådde bra. Det gör de inte längre."

En orsak, menar Nilsson, finns i Dagens Nyheters reaktion efter sommartalet. "Gäsp, sa den liberala ledarsidan." Och därefter pekade man på en avgörande skillnad mellan moderaternas politik 2006 och den 2013.
Då (-06) hade Fredrik Reinfeldt ett problem – utanförskap kallade han det – som han hävdade skulle lösas med skattesänkningar. Nu torgförde han endast skattesänkningarna. Utan att ha ett problem. Det var ett problem. (enl DN)
Problemet med utanförskap och jobbskatteavdrag är enligt min mening centralt för hur de nya moderaterna uppfattas. Det är här Torbjörn Nilssons analys spårar ur. Han har naturligtvis rätt i att krisen inte bara, som en del moderater tror, beror på "tafflig mediahantering".  Skattesänkningsviljan har enligt SOM minskat sedan 2006 och Nilsson försöker spåra bakomliggande tendenser. Enligt Nilsson ligger dessa i att moderaternas problemformulering "ska vi ha ha ett bidragssamhälle eller ska vi satsa på en arbetslinje?" inte längre accepteras av väljarna. Det skulle vara intressant om det kunde redovisas belägg för just denna omsvängning i väljarkåren.

Jag skulle istället vilja hävda att de nya moderaternas skattepolitik redan från början saknade äkthet. Valet 2006 vanns inte på det första jobbskatteavdraget. Den skattesänkningen var enbart ett komplementärt instrument i arbetsmarknadspolitiken. Huvudproblemet var att bidragstagandet hade blivit alltför utbrett under Göran Persson. Det berodde på en medveten strävan att "frisera" arbetslöshetssiffrorna med hjälp av långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar. Alliansen gjorde diffusa hänvisningar till att bidragen blivit så frikostiga att många egentligen arbetsföra istället föredrog ett bekvämt liv som eviga bidragstagare. "Strama upp reglerna och sätt dem i arbete" var undermeningen i det valvinnande budskapet.

Reglerna blev verkligen mycket mer rigorösa vilket också drabbade ersättningen från A-kassan. Försämringarna genomfördes under stort gny medan skattesänkningarna för det stora flertalet inte utannonserades särskilt tydligt. Många såg enbart att det blev dyrare att vara med i A-kassan. Ingen talade om att detta uppvägdes av skattesänkningar för de flesta. Detta måste betecknas som misslyckad social ingenjörskonst i den högre skolan.

Själva syftet med jobbskatteavdragen misstroddes redan från början. Syftet byggde på föreställningen att det fanns massor av jobb att söka men som förblev obesatta eftersom det var mer lönsamt att lyfta bidrag. Någon undersökning som visade att det fanns alltför små skillnader mellan arbete och bidrag presenterades aldrig. Det bara påstods att det i vissa fall var ren förlust att arbeta. Och var det inte sådana tendenser som de skärpta bidragsreglerna skulle stävja?

Ytterligare en anomali utgjorde motsättningen mellan den politiska viljan att förtidspensionera så många arbetslösa som möjligt för att få bättre siffror och föreställningen om den individuella viljan att få ta emot bidrag istället för att ta något av alla de jobb som skulle finnas. När så konjunkturerna försämrades och arbetslösheten steg också av denna anledning blev det alltmer uppenbart att jobbskatteavdragen i sig inte kunde bidra till fler jobb. Kvar fanns en konsumtionsstimulerande effekt i den mån skattesänkningarna inte finansierades med åtstramningar.

Ideologiskt var jobbskatteavdragen en främmande fågel i skattepolitiken. De hade ju samma funktion som övriga tämligen doftlösa arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Hur skulle de kunna engagera alla dem som såg skattesänkningar som frihetsbefrämjande eller riktade mot ett orättvist bestraffande av extraarbete, övertid, ansträngning, utbildning och förkovran? Brottet mot "moderat classic" var gigantiskt.

Härutöver upphörde den principiella kritiken mot den offentliga sektorn och särskilt dess tendenser att utveckla ineffektivitet. Så länge det finns en kritisk tidsanda finns det också en beredvillighet att sänka skatterna och överföra offentlig verksamhet till marknader och avgiftsfinansiering. Men det verkar helt orealistiskt att tro att det skulle finnas en opinion för skattesänkningar som ett medel för arbetsmarknadspolitiken. SOM-institutets registrering av sjunkande vilja att stödja skattesänkningar är helt följdriktig. Den viljan håller på att vissna i brist på näring.

Att det börjar gå dåligt för de nya moderaterna kunde man se redan före valet 2010. Men den ekonomiska krisen och den inkompetenta Mona Sahlin (S) som svängde åt vänster, dolde de strukturella svagheterna. Arbetslinjen, arbetsmarknadspolitiken och jobbskattetanken höll inte så länge. I brist på annan politik är det naturligt att det blir svårigheter.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

19 Comments:

At 31 oktober, 2013 08:41, Blogger oppti said...

Det går väl bra för Moderaterna.
Det är bara det att väljarbasen tunnas ut. Numera slåss de etablerade partierna om 86% av väljarna-resten har övergivit de sjus extrema invandringspolitik!
35% då kan motsvara av 30% nu!

 
At 31 oktober, 2013 10:48, Blogger Danne Nordling said...

oåpti, det där gäller bara om flykten från de sju är proportionellt fördelad. Jag har hört att SD:s sympatisörer har en kraftig övervikt av gamla socialdemokrater.
/DNg

 
At 31 oktober, 2013 11:56, Blogger sven said...

+ soffliggare när det gäller SDs sympatisörer.
Ett änna pikant faktum att just medelklassen är stora konsumenter av skattepengar.De utnyttjar de skattefinansierade förmånerna som föräldraförsäkring,barnbidrag daghem,barnsjukvård,skola.
Just de skattefinansierade godsakerna hör man inte "nyliberaler "i debatten att de vill avskaffa.

 
At 31 oktober, 2013 11:56, Blogger sven said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 
At 01 november, 2013 01:33, Blogger Danne Nordling said...

sven, jag tror att de flesta nyliberaler inte vill avskaffa sjukvård, barnomsorg, skola, äldreomsorg och stöd till barnfamiljer. Om det går vill man helst avskaffa skattefinansieringen av allt sådant och gå över till avgifter. Då skulle skatterna kunna sänkas ordentligt.
/DNg

 
At 01 november, 2013 08:46, Blogger sven said...

Och då får man "free-riders" problemet

 
At 01 november, 2013 08:56, Blogger sven said...

Jag tycker mig också ha märkt att när nyliberaler typ Johan Norberg får barn blir de mindre nyliberala.
Då blir den stora frihetsfrågan om de skattefinansierade föräldraledighetsmånaderna skall vara könsmärkta.

 
At 01 november, 2013 15:39, Blogger Nils Lindholm said...

Danne i din kommentar på Sven där säger du att övergå till avgift är inte att avskaffa.
Nej inte för dej men för vårdbiträdet o sämre.
'Vårdbiträdet' ska alltså skicka med en typ 300-hundring varje dag hon lämnar ett barn på dagis, fritis eller skolan.
'Jomen hon får ju lägre skatt' säger du ju då, likt Regeringen säger om jobbavdraget.
Jo men DU får ut mer av den sänkta skatten på vilket vis man än räknar, då du ju betalar mer, såvida man inte räknar enl. jobbavdraget.
Vårdbiträdet får alltså inte lägre skatt lika med vad hon kommer att få betala, då ju hon är 'tärande' o du 'närande'.
Typ USA, lågbetalad har inte råd att jobba, med två-barn 600 kontant ur börsen varje dag =12-tusen i månaden !!

Sen då i inlägget clip{
”Kvar fanns en konsumtionsstimulerande effekt i den mån skattesänkningarna inte finansierades med åtstramningar. ”
}
Ja i kommentaren till Sven så säger du ju att skattesänkningarna finansieras med åtstramningar = avgiftsbeläggningar = kontant ur egen börs, en rundgång som i praktiken innebär, från den 'tärande' till . . . ja vem då?
Är verkligen tjänsten ekonomer o ideologer tillhandahåller, producerande eller 'tärande', jämfört mot vad den arbetare som dränks i tjära eller vad det var, gjort under sitt förkortade liv?

Dom flesta har nu en i sin omgivning som är 'utstött' ur sjuk o a-kassan o försörjs genom ett av FR:s älsklingsuttryck ”försörjs av någon annan”, sambo, släkt, kompisar . . . .
Tror sanningens sanning börjar lysa igenom och genom att den, o-vackra baksidan nu kommer fram, så tvingas vi se o måsta ta beslut om vad vi ska tycka om dessa 'fattiggöranden'.
Då det var 'vi' resp. 'dom' bryr man sig ju inte då man ju inte bryr sig om vad som händer 'på andra sidan' men 'andra sidan' börjar nu synas, den är snart på farstubron.

 
At 01 november, 2013 16:41, Anonymous Per Fredö said...

Det är tveksamt om det verkligen går så dåligt för moderaterna.
Opinionsundersökningar under en mandatperiod visar på mycket stora förändringar,detta mellan både partier och block.
Innan valet ett år före så låg alliansen näsan lika dåligt tillsedan fattades det bara några mandat för absolut majoritet.
Högst ovanligt förresten.
Nu har också Novus undersökt detta och andelen osäkra väljare ligger på rekordnivå.
Hela 19 procent.
De flesta av dem har just moderaterna som det parti som dom ändå kommer att rösta på.
Och moderaterna av dessa tänker inte rösta på sossarna.

 
At 02 november, 2013 02:03, Blogger Danne Nordling said...

sven, med avgifter istället för skatter för individuella nyttigheter undviker man free-rider-problemet. Kollektiva nyttigheter måste finansieras kollektivt. Det är bara anarkister som tror något annat.

Stöd till barnfamiljer är en kollektiv nyttighet om vi inte förlitar oss på invandring för att hålla uppe befolkningsantalet. En del nyliberaler med begränsad livserfarenhet insåg inte detta till en början, eller också var de i själva verket anarkister. - En helt annan fråga är huruvida stödet till reproduktionen ska tillåtas användas för feministiska syften.

Nils Lindholm, du har naturligtvis rätt i att alla inte kan ha nästan lika god levnadsstandard. Men ganska många tror detta efter 30-40 års propaganda där de lågavlönade alltid satts främst i alla reformer. Gunnar Sträng (S) skulle ha varit snabbare med att lägga ned Låginkomstutredningen. Frågan är hur mycket av detta paradigm som Moderaterna nu måste leva med.

En övergång till avgifter och sänkning av skatterna samt avskaffandet av progressiva skatter skulle minska den andel på ca 2/3 av befolkningen som inte fullt ut betalar för sina förmåner från den offentliga sektorn (sett över livstiden). Det är inte längre så att skatterna enbart går till en liten andel "mest behövande". Om bortåt 2/3 av befolkningen hör till "de utsatta grupperna" kommer naturligtvis varje försök till minskning av deras förmåner att mötas av en våldsam och omfattande opposition. Klienterna vill såklart inte gå miste om sina privilegier.

Detta kan kringgås i marginell utsträckning med olika trick. Ett är att passa på när landet är i kris av något slag. I Sverige har dock mest motsatsen blivit följden. Ett annat trick är att motivera skattesänkningarna med andra argument. Men moderaterna tog till arbetslinjen och jobbskatteavdrag som gav störst relativa sänkningar åt låginkomsttagarna och mindre till höginkomsttagarna. Problemet förvärrades men regeringen kunde sitta kvar.

Om Göran Persson suttit kvar hade vi inte fått skattesänkningar för främst låginkomsttagarna. Faran är bara vad Mona Sahlin sedan hade hittat på. Hade hon gått in för att reglera lönerna i den utjämnande riktning som du Nils tycks vilja? Hon tyckte i och för sig att apskötare hade för mycket betalt jämfört med barnskötare. Men det kanske bara var retorik?

Per Fredö, min utgångspunkt var densamma som Torbjörn Nilssons: att det går dåligt. Min gissning är att det stora antalet osäkra väljare förebådar ett partibyte. M har tidigare tagit väljare från S och de kan gå tillbaka till S när M velar. Men de kan också gå till SD.

Min prognos idag är att de rödgröna blir större än alliansen utan absolut majoritet även om centern inte åker ur riksdagen.Det blir en svår regeringsbildning... Reinfeldt tar alltför lätt på saken när han tror att det största blocket ska bilda regering utan majoritet. Löfven kräver nog bättre utfästelser än så.
/DNg

 
At 02 november, 2013 11:09, Anonymous Per Fredö said...

En ganska så säker prognos efter valet 2014 är att Sverigedemokraterna blir vågmästarparti.
Detta parti kommer inte att acceptera en röd-grön regering, i vilken vänsterpartiet ingår.
Löfven vill sannolikt göra som Göran Persson, att ha ett borgerligt stödparti.
Det kommer emellertid inte att räcka om socialdemokraterna hamnar på 30-32 procent,
Det kanske blir så till slut att det krävs parlamentarisk stabilitet.
Då kan vi också i vårt land få en regering där bara socialdemokrater och moderater ingår
Socialdemokraterna har ju redan i praktiken godtagit vad alliansen åstadkommit.
Samtidigt vill de inte tappa väljare ur medelklassen.
Kanske också slippa bli utpekad som bidragspariet, där jobb och tillväxt hotas.
Och i många för vårt land viktia frågor så är det redan nu moderater och sossar som gör upp.

Sen har moderaterna de tunga namnen att lita på.

 
At 03 november, 2013 02:03, Blogger Danne Nordling said...

Per Fredö, en prognos där SD blir vågmästare är kanske sannolik. Men om C och KD åker ur riksdagen kan det bli rödgrön majoritet.

Tino S påpekade just att SOM-undersökningen från hösten 2012 visar att M-väljarna verkar vara kritiska mot invandringspolitiken. 53% anser det vara ett bra förslag att "ta emot färre flyktinginvandrare". Och om förslaget att "ta emot fler flyktinginvandrare" säger 57% att det är ett dåligt förslag; bara 12% säger bra.

Detta indikerar att de osäkra fd M-väljarna kanske lutar åt SD med påföljd att alliansen blir mindre än de rödgröna. Reinfeldt har lovat att inte ställa till kaos genom att rösta emot Löfven. Men det räcker inte. Ditt förslag är en regering S+M.

Kommer en sådan att godtas av sossarnas vänsterflygel? Drömmer de istället om FP? Orealistiskt? Löfven drar nog slutsatsen att han måste till varje pris krossa C så att de rödgröna kan få egen majoritet. Vi kommer antagligen att få se ett angrepp på C med argument typ att "fri invandring" inte är rätt väg när vi ändå ska ta emot så många flyktingar.
/DNg

 
At 04 november, 2013 07:03, Anonymous Anonym said...

Varför skulle barnbidrag vara en kollektiv nyttighet?

Det finns väl 10 miljoner indier som skulle vara glada att invandra om de fick konkurrera fritt med löner?

 
At 04 november, 2013 09:51, Anonymous Addwin Net said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 04 november, 2013 17:00, Blogger Danne Nordling said...

DN spekulerade om valutgången 2/11:
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/valet-ar-inte-alls-avgjort/
Där menade man att det mest troliga är att alliansregeringen sitter kvar även med en relativ majoritet för de röd-gröna. Teoretiskt är det möjligt så länge SD inte röstar med oppositionen i viktiga frågor.

Men kan Reinfeldt sitta kvar med den nya författningen? Kanske om SD röstar för Reinfeldt. Men han måste först avgå och budet går rimligtvis först till Löfven. Där kommer M att rösta för hans regering enligt vad Reinfeldt lovat.

Det räcker dock inte med detta. Löfven vill antagligen ha säkrare garantier för framtiden än rösterna från M vid regeringsbildningen. Annars kommer Löfven inte att bilda regering. Då går budet till Reinfeldt som kan få en majoritet för en svag minoritetsregering om SD röstar för. Det är DN:s förslag. Det kanske är det mest realistiska?

Om löfven ser en sådan utveckling framför sig blir det extremt viktigt att slå ut C ur riksdagen så att de rörd-gröna kan få absolut majoritet. Men Reinfeldt kan komma med ett utspel att sänka skatten för pensionärerna. Enligt TV har hälften av de manliga pensionärerna inom M gått över till S, vilket kan antas bero på den ökande skillnaden i skatt mot löntagarna.

Anonym 07:03, vi kan se på barnbidrag (och annat liknande stöd) på tre olika sätt:

1) Väljarmajoriteten tycker synd om barnfamiljerna och accepterar en altruistiskt motiverad högre skatt för egen del för att få pengar till stöd.

2) En tillräckligt betydande grupp marginalväljare bestående av föräldrar med barn röstar egoistiskt på förslag att beskatta andra hårdare för att skaffa pengar till stöd för barnfamiljerna (dvs sig själva).

3) Det finns en konsensus hos de styrande att befolkningen inte ska minska för att det blir för kostsamt att skaffa barn. Det kan då antas ligga i allas intresse att det inte uppstår "kris i befolkningsfrågan" - alla tjänar på att det finns tillräckligt med arbetskraft både för produktionen av privata varor och tjänster och av sjukvård, äldreomsorg, skola och liknande.

Under senare år har det dock uppstått en möjlighet att importera arbetskraft utifrån istället för att stimulera den inhemska befolkningen att skaffa barn. Den möjligheten tycks dock inte (ännu) betraktas som en reguljär möjlighet att ersätta den kollektiva nyttan av att hålla uppe den huvudsakligen svenska befolkningen.
/DNg

 
At 04 november, 2013 17:46, Blogger Nils Lindholm said...

Danne:
Det där om ekonomer tillför samhället nåt, var från en grej om vem vill du bo med på en öde ö.
Den grenade sen ut sig till efter en atombomssmäll, alla helt plötsligt försvann o andra olika förutsättningar.

Lågutbildade med öl i handen föredrog storbröstade, ja det var ju en mansblogg genom ämnena.
Då storbröstade filmstjärnor hade övergått till olika förutsättningar, typ: atombomb eller folket bara försvann o 'grabbsvängen' minskat, så vart det åt hållet, en bonde, svetsare, reparatör, kort, en praktiskt person, ofta en kvinna för fortplantningen, mansblogg.
Ekonom av alla dess sorter föreslogs, men dom trådarna dög efter några inlägg, då ju två personer har nog inte så stor nytta av en sk. ekonom som säljer begagnade papper, lånar ut pengar, trotts dess stora förtjänst, eller en ekonom som förklarar hur o varför två personer ska driva överlevnaden som privat affärsverksamhet.

Men du förklarar inte hur 'vårdbiträdet' ska få några hundringar mer i hand till dagiset, varje dag, och just då? Genom att hennes skatt minskas?
Betalar hon så mycket under dessa år, just då?
Du säger över livet?
Låna i bank då o avbetala under 45-år?
Varför inte låta Staten - Kommunerna vara bank o kalla ränta o amortering för skatt, vad är skillnaden?

Du o Moderaterna säger att skatterna går till medel o låg, men du kniper tyst om verkan av Statliga gränsen, att brytpunktshöjningen ger lika mycket till, som vårdbiträdet får.
Nu är väl det inte så mycket att orda om då ex.v. Reinfeldt betalar mycket skatt, men han får det att låta som att han inte får någe mer än vårdbiträdet, som dessutom åkt på försämringar, där då jobbavdraget åberopas som kompensation, jobbavdraget är redan intecknat.
Den sk. Reinsvältavgiften kanske ger mer 2014 åt 'vårdbiträdet' än jobbavdraget.

2013 kunde inte Borg motivera runt 10% i arbetsgivaravgiften, typ: 130-miljarder, jobbavdraget är cirkus 70-miljarder, vart tar resten vägen som lönearbete skickar in till FR o Borg?
Förmögenhetsskatt?
Borgs o FR:s sänkta fastighetsskatt?

Enl jobbskatteavdrag.se/ så får
36325 – 492kr
20000 – 163kr
17000 – 147
mer i börsen år 2014 mot 2013
Skattesänkningar mest för låginkomsttagaren !!
Vem är satsningen på?

 
At 05 november, 2013 17:12, Anonymous Per Fredö said...

Vad gäller PRO och SPF så kommer de med helt orealistiska förslag för att gynna sig själva.
Det går ändå vilket är en förkaring till att moderaterna nu tycks tappa stöd från pensionärerna.
Vad är det då som är realistiskt och som alvarligt skulle skada vår ekonomi, inte minst vad gäller tillväxt och jobb.

Det ena är att de skulle få motsvarande höjning av sina pensioner som jobbskatteavdragen har gett löntagare och företagare.
Det föreslår inte ens sossarna även om de vill ge sken av det.
Det strider också mot att pensionerna är vad man intjänat under sin tid i arbetslivet.

Det andra är att de kräver att bromsen snarast ska avskaffas.
Åter en del i vårt pensionssystem, som partierna varit överens om.
Detta innebär att man bortser från effekterna av kiser, vilka av och till återkomer.¨
Detta ska repareas på sikt och även ge en tillväxt motsv
ande den på börsen,

Det tredje är kravet på att PPM ska avskaffas, vilket Löfven lomedelbart ställt upp på.
Det innebär att gynna sig själv på framtida pensionärer.

Denna generation får också bära bördan av det demografiska gap som väntar när 40-talistrerna blir pensionärer.

Vi står därför inför en situation politiskt mycket känslig, när det blir nödvändigt höja pensionsåldern.
Det vågar nog inget parti ta upp i kommande val.
Våra pensionärsorganisationer anar dock ugglor i mossen så helt säker ska man inte vara.

Ännu en fråga där arbete går före bidrag.
Förslag finns via jobbskatteavdraget redan, men mer krävs.

 
At 07 januari, 2014 12:56, Anonymous Simon Jensen said...

http://www.youtube.com/watch?v=vjsMIrT96Ns
(Valåret 2014)

 
At 22 december, 2016 10:59, Blogger chenmeinv0 said...

coach outlet store online clearances
uggs outlet
toms outlet
hollister outlet
ugg boots
cheap jordan retro
ray ban outlet
kate spade outlet
fitflop sale
oakley sunglasses
2016.12.22xukaimin

 

Skicka en kommentar

<< Home