måndag, mars 10, 2014

Feminism kräver kanske planhushållning?

Nu vill feministerna att män och kvinnor ska ha lika löner. En kvinnlig VD saka ha lika hög lön som en undersköterska, liksom en manlig VD. Vissa vill rentav att VD:n ska ha lägre lön än barnskötaren. Men feministerna talar inte om att man i så fall måste införa socialistisk planekonomi.

Det finns vissa paralleller mellan feministisk argumentation och socialistisk. Båda ideologierna bygger på  en uppfattning om hur verkligheten egentligen ser ut och fungerar. Socialisterna ansåg att kapitalisterna sög ut arbetarna så att de fick det sämre. Feministerna ser "patriarkatet" som upphovet till mycket ont - t ex i form av diskriminering av kvinnor. Män och kapitalister är generellt sett onda även om det kan förekomma undantag. De är egentligen offer för ett motbjudande system som måste rivas ned.

Inför den internationella kvinnodagen 8 mars lät DN Kultur sex skribenter "sätta ner foten i feminismens viktigaste sakfrågor". Här framkommer att feminismen har en hel del gemensamt med socialismen. Både Nina Björk (f-67) och Kajsa Ekis Ekman (f-80) argumenterade på ett sätt som förutsätter planhushållning.

Nina Björk är kritisk till att feminismen tenderar att låta sitt mera utopiska arv gå förlorat (DN Kultur). Man tycks föreställa sig att uppenbart stora skillnader mellan grupper ändå är rättvist "eftersom den enskilda individen kan arbeta sig uppåt". Feminismen accepterar idag enligt Björk denna berättelse om "rättvisa hierarkier" och arbetar därför i huvudsak mot uppenbar könsdiskriminering, till exempel olika lön för lika arbete. Men Björk kräver en mycket mera långtgående inkomstutjämning och skriver:
"Är det till exempel feministiskt att anse att en kvinnlig vd bör tjäna lika mycket som en manlig vd, men 20 gånger mer än en kvinnlig undersköterska? Är det feministiskt att tycka att en vårdande uppgift är lika viktig som en vinstskapande och att vd:n och undersköterskan därför bör ha lika mycket betalt?"
Att en VD och en undersköterska ska ha lika mycket betalt kräver ett helt annat samhällssystem. Detta nämner Björk inte men i andra sammanhang har hon umgåtts med tankar på ett helt annat samhällssystem. En som vill gå ännu längre är DN-medarbetaren Kajsa Ekis Ekman (DN Kultur). Hon vill uppvärdera de traditionellt kvinnodominerade arbetsuppgifterna och skriver under rubriken "Krav på lika lön räcker inte":
"Men kärnfrågan är trots allt vilka uppgifter som värderas högst. Och här är det så att de arbeten som är av fundamental betydelse för att ett samhälle ska kunna fungera – ta hand om barn, sjuka, gamla, dela ut post – är de som betalas sämst. I privat som i offentlig sektor. Mellan en dataspelsutvecklare och en barnskötare skiljer det 20.000 i månadslön. Men om ingen tar hand om dataspelsutvecklarens barn, om ingen städar hans kontor, om ingen vårdar hans mamma – kan han inte gå till jobbet. Visst skapar han värde och tillväxt, men, som Katrine Kielos har skrivit, så kräver det att mängder av kvinnor och arbetare redan krattat vägen. Varför vänder vi inte på allt? Och belönar de viktiga jobben bäst? 40.000 i månaden till barnskötaren, 20.000 till dataspelsutvecklaren, säger jag."
Om man ska kunna reglera enskilda yrkens lönenivåer på detta sätt kräv en omfattande tvångslagstiftning. Den till viss del fria arbetsmarknaden måste avskaffas. Vem vill driva företag under dessa förhållanden? Det enda praktiskt möjliga är att staten tar över företagen och låter de lågavlönade tjänstemännen sköta ledningen. Problemet är att yrken som "undersköterska, städare, barnsköterska, restaurangbiträde" kommer att bli omåttligt attraktiva när lönerna där ska fördubblas. Företagsledare, läkare, dataspecialister, försäljningschefer och andra kvalificerade yrkeskategorier ska tydligen bara ha 20 000 kr i månadslön och därför kräva att statens politiska tjänstemän beordrar lämpliga personer att utföra dem. Det krävs planhushållning, vilket Ekman förtiger.

Feminismen kan rimligtvis inte längre uppfattas som en seriös rörelse när prominenta företrädare framför så extrema och orealistiska förslag som antingen är fullständigt ogenomtänkta eller också medvetet förljugna. Nu borde kritiska journalister och kommentatorer kräva rättelser eller klargöranden.

Att feminismen också kanske har fel i sin verklighetsbeskrivning framgick två dagar senare när organisationen Företagarna publicerade resultaten av en undersökning av lönsamheten för företag med kvinnliga respektive manliga företagsledare. Organisationens VD Elisabeth Thand Ringqvist skrev på DN-debatt 9/4:
"Företag med kvinnlig vd har 12–17 procent lägre vinstmarginal än företag med manlig vd. Konkret innebär det att företag som leds av kvinnor i genomsnitt har 7,0 procent vinstmarginal medan företag som leds av män i genomsnitt har 8,4 procent."
 Om inte annat visar detta att män och kvinnor inte är helt lika inom affärslivet där "patriarkatet" har svårare att diskriminera kvinnorna. Tyvärr har undersökningen inte gjorts för enbart stora företag som står i centrum för debatten om feministisk tvångslagstiftning av andelen kvinnor i börsföretagens styrelser. Nu kan metodologin kritiseras vilket en norsk professor i finansiell ekonomi gör i ett inlägg på DNs webbsida. Vi får väl se om det kommer fram nya aspekter.

Det viktiga är emellertid att vi inte i onödan tar ens små steg i riktning mot planhushållning. Ingen vet var det slutar annars.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

11 Comments:

At 11 mars, 2014 10:19, Anonymous Anonym said...

Bli inte överraskade av revolutionspropagandan. Den samlade vänstern har läst sin handbok väl och skruvar allt till absolut och perverterat max för att flytta perspektivet en aning vänster ut.

1. "4 Feminister knivskurna av Nazister” lät det från Malmö. Fakta verkar vara att 6 skinnhuvuden råkade i bråk med ett 20-tal vänsterextremister och tar förståss till de vapen de har och när dammet har lagt sig är det en man som är knivskuren. Men nu har alla gått all in på att diskutera Nazismen i Sverige med fackeltåg och annat.

2. Kommunisterna som du nämner i texten ovan skruvar sina argument så hårt att en hustrumisshandlare hade varit avundsjuk. ”Fatta hur vidriga ni är som tycker att olika skall tjäna olika!!!!” Och vips så känns inskränkningen i den mänskliga rättigheten ”Äganderätt” som förslaget om ”Kvotering i bolagsstyrelser” som rätt normalt. Hota med stryk belöna med örfil.

3. Snyfthistoria om mamma som inte har råd att sända med ett äpple till sonens utflykt och Stefan Löfvens hundögon och krigsrubriker på AB ”Barnfattigdommen i Reinfelts kalla Sverige” och så tror folk på det.

Propaganda? Orwell hade inte trott sina ögon!
Oärligt? You Bet!
Såssigt? Läs raden ovan.

 
At 11 mars, 2014 10:31, Blogger Aktiepohlman said...

Vad sägs om följande förslag i korthet:

Istället för pappabonus och kvotering och vad allt man hittar på, så kan det offentliga bekosta spetskompetensutbildning riktat till den part som varit hemma i proportion till antalet månader.

Visst kan det bli krångligt, men dessbättre har Sverige god vana att hantera dylika system.

 
At 11 mars, 2014 11:17, Anonymous Anonym said...

Kajsa Ekis Ekman gillar Venezuela. Ett riktigt föredöme.

 
At 11 mars, 2014 13:02, Blogger Icke troende ateist said...

Att arvet efter Tingsten har förflackats så till den milda grad är värre än några feministers tokiga önskedrömmar

 
At 11 mars, 2014 17:15, Anonymous Lars said...

Danne skriver: "Ingen vet var det slutar annars."
Det är väl tvärtom så att vi blott alltför väl vet var det slutar!

 
At 12 mars, 2014 22:56, Anonymous Bengt O. Karlsson said...

Varför så aggressiva och i huvudsak anonyma kommentarer - på gränsen till näthat? Naturligtvis är de citerade artiklarna helt verklighetsfrämmande men kan det inte vara värt att allvarligt diskutera om det är rimligt att en vd tjänar kanske 20 gånger mer än de anställda i hans (sic) företag? Ingen kan vara värd en sådan lön. Argumentet att "direktörerna" annars skulle sugas upp av utländska företag tror jag inte ett dugg på. Med kanske något undantag är de inte i den klassen. Att lönerna är "marknadsmässiga" är väl i stort ett ett skämt. Det finns ingen fri marknad för storföretagsdirektörer där verklig konkurrens skulle kunna pressa priserna.

I ett framgångsrikt företag måste det finnas interna personer som skulle kunna göra jobbet minst lika bra som någon externrekryterad stjärna men kanske nöja sig med en löneskillnad på, säg, 5 gånger genomsnittslönen för anställda.

Ta exemplen Nyberg och Josefsson. Ingen kan väl påstå att de var "värda" sina fantasilöner? Och då nämner jag ändå inte de rent kriminella fallen.

(Sen var det litet kul att läsa hur Ekis Ekman föreställer sig dataspelutvecklarens vardag. Han har nog knappast barn, bor säkert hemma hos mamma som städar hans rum och sköter sig själv. Men visst borde vårdpersonal ha mera betalt.)

Nu kan ni ju tala om hur fel jag har men kom inte med skällsord om Venezuela,kommunism, önskedrömmar, perversioner och revolutionspropaganda. Jag som knappast ens är "feminist"...

 
At 13 mars, 2014 18:14, Blogger Danne Nordling said...

Bengt O Karlsson, den diskussion om företagsledarnas löner som förekommit har dessvärre inte handlat om sakfrågorna. Ofta är det enbart bonusfrågor som debatterats. Men LO har i sin årliga genomgång av eliternas löner fäst uppmärksamheten på skillnaderna som du skriver om. Dock har näringslivet och andra duckat i sakfrågan - kanske uppfattar de angreppen som propagandistiska och inte sakliga.

I sakfrågan gäller det att först skilja mellan värde och behov. Många menar att ingen kan vara förtjänt av flera miljoner i inkomst eftersom de egentligen inte "behöver" så mycket pengar.

Behovsargumentet är dock oförenligt med en fri ekonomi. Om vi tillåter enskild företagsamhet där ägaren tar hand om hela vinsten måste vi också tillåta att han hyr in en verkställande direktör som får del i vinsten på ett rimligt sätt.

Den diskussion som återstår är huruvida den inhyrde VDn regelmässigt får en för stor andel av överskottet i företaget. Kan vi säga att ägarna är korkade som ger onödigt stora löner till de hyrda direktörerna?

Eller är det så att börsbolag med "ägardemokrati" (spritt ägande=svagt ägande) är särskilt känsliga för hårdföra direktörer som kräver stora förmåner? De kanske har hjälp av sina nätverk som sitter i styrelsen och beviljar förmåner för de toppanställda på aktieägarnas bekostnad? Vi kanske borde stärka aktieägarintresset gentemot arbetstagarintresset? Men att efterlysa statliga regleringar är rimligen att gå för långt. Däremot skulle staten kunna utöka utbildningen av presumtiva företagsledare så att de av rent utbudsmässiga skäl skulle nöja sig med lägre andel av vinsten.
/DNg

 
At 13 mars, 2014 20:52, Blogger Bengt O. said...

Tack Danne - du är en klippa. Jag håller väl inte med om att "Behovsargumentet är ... oförenligt med en fri ekonomi" men man kan i vart fall diskutera sakligt utifrån de utgångspunkter du angivit.

Särskilt sista stycket är intressant. Där antyder du en möjlig utveckling mot en konkurrensutsatt "marknad" för företagsledare, något som jag menar inte finns idag.

 
At 16 mars, 2014 08:32, Anonymous Anonym said...

Till Bengt O Karlsson


Sluta gnälla om anonyma kommentarer. Du är själv anonym!

Söker man på Bengt Karlsson på Eniro får man många tusen träffar. Söker man på Bengt Olof Karlsson får man 141 träffar. Är det olof du heter?

Du är anonym till dess du har uppgett din adress eller personnummer!

 
At 16 mars, 2014 17:17, Anonymous Bengt O. said...

Till den senaste av alla anonymister. Klicka på min profil och på en av mina bloggar så får du all information du önskar dig. Om det blir för komplicerat för dig så är direktlänken här:

http://www.karlsson.at/lists/about.htm

Gack du och gör sammaledes!

 
At 16 mars, 2014 22:26, Anonymous Anonym said...

Bengt O Karlsson,

Alla som tycker att chefen tjänar för mycket har den fulla friheten att säga upp sig och starta en konkurrerande firma där chefen har lägre lön.

Folk blandar ofta ihop sin rätt att få tycka och tala om i stort sett vad som helst och möjlighten att få allt man vill.

Det är när folk inte förstår att yttrandefrihet och äganderätt har lika starkt skydd som folk tror att de får rösta om andras pengar...

Men så sjuk är ju inte du...

 

Skicka en kommentar

<< Home