onsdag, april 20, 2005

Fakta om total arbetslöshet

Den öppna arbetslösheten minskade på ett år i februari men den totala ökade med 29 000 personer. Den är nu uppe i 8,7 procent. Reguljär sysselsättning ligger på 75,6 procent mot regeringens mål på 80. Nya siffror om en vecka.

Arbetslösheten och sysselsättningen kommer att bli en central fråga i den långa valrörelse som nu håller på att inledas. Därför är det viktigt att vi förstår rapporteringen av statistiken och vad olika begrepp innebär.

Arbetslösheten mäts officiellt av Statistiska centralbyrån i mitten på varje månad genom arbetskraftsundersökningen (AKU). Resultatet kommer ca en månad senare. Siffror från mars kommer 27/4. Dessutom rapporterar AMS hur många som är anmälda arbetslösa varje vecka. Siffervärdena överensstämmer inte pga olikheter i definitioner och metoder.

Några viktiga begrepp

Sysselsatta = de som har arbete (dvs sysselsättning på arbetsmarknaden)

Arbetslösa = de som söker arbete (inte de som som studerar eller skulle ha sökt arbete om det hade funnits något att söka)

Arbetskraften = summan av sysselsatta och arbetslösa (en användbar bas för att göra procenttal av)

Arbetsmarknadsåtgärder = "dold arbetslöshet" eller antal deltagare i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program. Med hjälp av dessa åtgärder kan regeringen enkelt påverka arbetslösheten som därför kallas öppen arbetslöshet för att antyda att det finns ett mörkertal.

Några ytterligare komplikationer: Ofta mäter man inte hur det är i alla åldersgrupper utan undantar pensionärerna. Då blir talen någor mindre och anges som åldersgruppen 16-64 år. Dessutom vill man oftast inte få med Ams-jobb i sysselsättningen. Därför används ett begrepp som kallas reguljär sysselsättning. Detta mäts för åldersgruppen 20-64 år.

För att kunna göra jämförelser månad för månad under året förekommer en statistisk sk säsongrensning där man försöker korrigera för normala variationer under olika säsonger.

383 000 arbetslösa totalt i februari - 8,7 %

I feb 2005 var 251 000 personer öppet arbetslösa och 132 000 personer i åtgärder. Den totala arbetslösheten var då 383 000 personer (16-64 år).

I procent av arbetskraften var öppen abetslöshet 5,7 procent, åtgärderna 3,0 procent och den totala arbetslösheten 8,7 procent.

Bra eller dåligt?

Jämfört med motsvarande månad förra året har den öppna arbetslösheten minskat med 12 000 personer. Samtidigt har antalet i åtgärder ökat med 41 000 personer och den totala arbetslösheten har därför ökat med 29 000 personer.

Sysselsättningen 75,6 %

Av befolkningen på 5,576 miljoner (16-64 år) var 4,133 milj sysselsatta. På grund av arbetsmarknadsåtgärder var dock den reguljära sysselsättningen mindre. För åldersgruppen 20-64 år var befolkningen 5,299 milj och den reguljära sysselsättningen 4,006 milj eller 75,6 procent.

Säsongrensat var dock sysselsättningen något högre eller knappt 77 procent. Regeringens målsättning är att den reguljära sysselsättningen skall komma upp i 80 procent (redan 2004). Här visas utvecklingen i 1993-2005 i ett diagram samt en förstoring för de två senaste åren.

Se även Nationalekonomiskolan 3 från 1997