tisdag, april 19, 2005

Frihet att förgifta, enligt Nina Björk

Frihet är att få välja fel så länge det inte skadar andra. Inte att få välja om man vill bidra till förgiftningen av ens medmänniskor, som DN:s Nina Björk hävdar. - En betraktelse över tvättmedelsförpackningar.

Nina Björk (f 1967) är medarbetare på Dagens Nyheters kultursida och skrev en söndagskolumn om frihet den 10/4. Hon är feministisk författare (Under det rosa täcket) och har analyserat "den otäcka kopplingen mellan patriarkatet och kapitalismen". Nu släpptes hon fram med den raljanta tesen att vi förverkligar frihetens idé när vi står vid tvättmedelshyllan på Ica och skall välja vilken typ av förpackning tvättmedlet skall ligga i.

Det är enligt Björk inte fråga om att välja olika typer tvättmedel som är frihet - där man kan ha sin egen uppfattning om vilket som är bäst eller bäst passar ens egna behov. Det är inte heller fråga om vilket tvättmedel som är förpackat i en lagom utformad behållare. Inte heller är det fråga om vilket fabrikant som tillhandahåller tvättmedlet - det stora multinationella företaget eller den lilla inhemska uppstickaren.

Nej, frihetens idé enligt Nina Björk är att kunna välja mellan en förpackning som förstör miljön och en som inte gör det. Väljer man en pappförpackning kräver det enligt baksidestexten att ett antal träd avverkas med ökad halt av koldioxid som följd. En plastpåse skulle däremot inte leda till lika stora miljökonsekvenser.

Låt oss ta fasta på detta resonemang även om det inte skulle vara sant. Johan Norberg har kort påpekat att det inte förkommer avskogning i höginkomstländer (11/4) men då försvinner poängen.

Vi måste i ett ekonomiskt system som grundar sig på varans princip ha möjlighet att välja mellan två olika varor - annars är vi inte fria i ett sådant system, enligt Nina Björk. Inte heller detta är helt sant. De monopol som finns behöver inte göra oss ofria. Ett exempel är kranvatten. Det kan vi inte välja trots att det är livsnödvändigt.

Men tillbaks till tvättmedlet. För att känna oss fria kan vi inte nöja oss med ett enda gråvitt statligt tvättmedel. Här finns en poäng. Men tydligen kan den fria marknaden inte producera olika varianter av tvättmedel och förpackningsmodeller. Man måste enligt Björk variera typen av förpackning med avseende på miljöeffekterna för att vi skall känna oss fria. - Det kan inte vara seriöst menat.

Nina Björk måste ha förläst sig på de två första kapitlen i Karl Marx´ Kapitalet där varans princip avhandlas på ett oerhört dunkelt men suggestivt sätt (skrivna långt tidigare än boken i övrigt). Det går inte att förbjuda varianter av förpackningar av metafysiska, ekonomiska skäl enligt Nina Björk och Karl Marx. Någon rationell mening i detta resonemang är svår att finna.

Ett sätt att försöka rädda resonemanget på modern grund vore att visa att motåtgärder mot miljöskadande aktiviteter alltid måste göras till föremål för konsumenternas val. På alla förpackningar skulle det stå att vissa varor tillverkas genom att giftigt avfall släpps ut och andra inte. Konsumenterna får själva välja om de vill bidra till att förgifta sina medmänniskor. Någon lag mot förgiftning kan inte stiftas eftersom det skulle strida mot varans princip...

Detta är fortfarande nonsens. Det finns utmärkta möjligheter att lagstifta mot kollektiva "skadligheter". Det är inte något som konsumenterna skall avgöra för att deras frihet inte skall inskränkas. Frihet är att göra vad man vill så länge det inte skadar andra.

Om utsläppen är direkt skadliga måste de förbjudas. Om de enbart är skadliga i stor omfattning måste de begränsas. Det kan ske på ett utmärkt sätt genom försäljning av utsläppsrättigheter. Då stiger priset på sådana förpackningar. Avverkning av skog som återplanteras anses inte bidra till koldioxidutsläppen netto. Pappkartonger på tvättmedel bidrar i princip inte till ökade koldixidhalter och förstärkt växthuseffekt.

Men frihetens idé innebär att det tvättmedelsföretag som vill sälja plastpåseförpackningar med miljöargument inte får förhindras att göra detta även om det är tämligen verkningslöst. Den konsument som vill följa sin övertygelse och lätta sitt samvete genom att inte köpa pappkartonger skall naturligtvis tillåtas göra detta. En sådan konsument borde inte heller köpa tidningar eller bo i trähus.

Frihet innebär att få välja fel så länge det inte skadar andra. Det är denna anomali som vi som står framför tvättmedelshyllan på Ica har att begrunda, Nina Björk.

Lite naivt var det dock att gå på ett så enkelt argument som Änglamarks kulörtvätt kör med på baksidan.

Mer om Karl Marx

1 Comments:

At 29 december, 2005 15:04, Anonymous Anonym said...

nice information

 

Skicka en kommentar

<< Home