onsdag, augusti 31, 2005

Alliansen sänker a-kassan till 70 %

Nu har Alliansen presenterat sitt program. Det blev en kompromiss där enbart a-kassan sänks. I övrigt är det skattesänkningar för privatpersoner och företag av känt märke. Någon ny metod för att skapa jobb presenterades inte.

I ett pressmeddelande (pdf) från de fyra borgerliga partierna inom Alliansen presenterar man ett "program för arbete". Det går ut på att skapa fler jobb och att fler skall komma i arbete. Emellertid innehåller programmet ingenting nytt i metoderna för att uppnå detta.

Åtgärderna begränsar sig till tre områden: 1) Inkomstskatten skall stimulera arbete och inte bidragsinkomster genom en jobbrelaterad skattesänkning för främst lägre inkomsttagare. 2) Bidragspolitiken stramas åt (konkret sänks a-kassan till 70 %). 3) Lättnader i skatter och regelsystem för småföretag mm.

När det gäller sjukförsäkringen skall ytterligare analyser göras av hur kostnaderna kan sänkas. Först i steg två kan fler karensdagar och sänkt ersättning aktualiseras. Här har folkpartiet helt vunnit dragkampen.

Höjd trafikförsäkring med 8 mdr kr och höjda, obligatoriska avgifter till a-kassan för alla som arbetar med 10 mdr kr är andra inslag i programmet. Båda förslagen bygger på ett obligatorium och därför är gränsen mot regelrätta skattehöjningar hårfin.

Den största svagheten är dock att det inte finns något inslag som egentligen skapar ett ökat behov av att anställa de arbetslösa. Slopade eller (permanent) nedsatta arbetsgivaravgifter för nystartjobb resp småföretag leder förvisso till att fler kan anställas där. Men eftersom detta finansieras genom höjda försäkringsavgifter eller sänkt a-kassa minsakar antalet jobb på andra områden. Det man möjligen kan hoppas på är att en del av dessa förlorade jobb drabbar utlandet.

I en analys (pdf) tidigare idag av konjunkturer och sysselsättning fram till 2007 kommer SEB fram till mycket måttliga effekter trots att man antagit en borgerlig valseger.

3 Comments:

At 31 augusti, 2005 16:35, Anonymous Anonym said...

Tja, reformerade 3:12-regler och avskaffad förmögenhetsskatt då?

 
At 31 augusti, 2005 17:15, Blogger Danne Nordling said...

Kan 3:12 och slopad förmögenhetsskatt ge snabba jobb?

Om fåmansföretagens ägare lättare kan ta ut pengar beskattade till 30 procent kommer de att anställa fler personer om de har en kö av order, som de nu struntar i eftersom det inte ger tillräckligt betalt efter skatt. De som nu får köpa i förtid kommer naturligtvis att då inte kunna köpa det som de annars hade köpt. Det leder alltså till arbetslöshet på andra håll.

Slopad förmögenhetsskatt leder till att fler blir arbetslösa när avgifterna höjs för att finansiera bortfallet. Det är troligt att det mesta av den uteblivna förmögenhetsskatten kommer att sparas eftersom det bara är ett relativt fåtal halvfattiga villaägare som nu måste sänka sin konsumtion pga fösk:en. Ökat sparande genererar inga nya jobb. Småföretagare betalar inte fösk och får ingen lättnad.

Båda åtgärderna kan bara ge ett visst netto till sysselsättningen i Sverige om finansieringen leder till att importen reduceras så att det blir färre jobb i utlandet.
/DNg

 
At 31 augusti, 2005 23:11, Blogger Patrick said...

Jag tror att du sätter fingret på en viktig brist i borgarnas plattform: antagandet att det kommer skapas fler arbetstillfällen om man gör arbetskraften mer anställningsbar (genom minskade arb. givaravgifter och press på lönerna). För en del företag utgör säkert reformerna dropparna som får bägaren av rinna över i valet att anställa mer personal eller inte, men för de flesta företag spelar nog behovet av arbetskraft betydligt större roll än kostnaden för den (annat än relativt mot kapital) - behövs fler anställda för att möta efterfrågan och det billigaste sättet är att anställa, då kommer det anställas. Finns inte behovet av anställda kommer det inte anställas.

Tror jag i alla fall. Borgarna borde fundera lite mer på hur företagens efterfrågan av arbetskraft ska stimuleras.

 

Skicka en kommentar

<< Home