torsdag, augusti 18, 2005

Sänk reaskatten och minska kapitalflykten

Det pågår en debatt om sänkning av reavinstskatten på långa aktieinnehav. Men det viktigaste argumentet att det skulle minska valutautflödet har inte framförts.

I måndags angrep Sven-Olof Lodin, professor i finansrätt och tidigare 'Näringslivets skattesakkunnige', industrimannen Carl Benetts förslag att realisationsvinstbeskattningen på längre aktieinnehav skulle minskas. Det skedde i en debattartikel i DI (15/8 pdf).

Lodin menade att en sänkning skulle skapa inlåsningseffekter och skattearbitrage. Med det senare menas att man skulle kunna låna pengar till aktieköp och dra av räntan till ett värde av 30 procent av räntekostnaden. När sedan aktierna såldes skulle skatten på reavinsten vara mindre än 30 procent. Det skulle innebära att om aktierna inklusive utdelning hade stigit med säg 4 procent per år och låneräntan också varit 4 procent per år skulle man ändå ha gjort en vinst på skattebetalarnas bekostnad.

Mot detta argumenterar ekon dr Lars-Erik Forsgårdh, VD i Aktiespararna i en debattartikel idag i DI (18/8 pdf). Han gör en internationell jämförelse och konstaterar att många länder har en lägre skatt på långa innehav av aktier. En undersökning av 36 OECD-länder visar att 10 inte har någon skatt alls, 5 har ingen skatt efter 2 års innehav, 8 länder har ett grundavdrag, 4 har indexjustering och 8 länder har konstant skattesats som i Sverige (7 av dem har skattesatser på 5-19 procent mot 30 procent i Sverige).

Forsgårdhs argument är dock främst relevant för dem som tänker flytta utomlands med sitt kapital. Det är ett stort steg som i de flesta fall inte bara kan motiveras med skatteskäl. Men det finns ett starkare argument, som inte fordrar fysisk utflyttning.

Det är ganska lätt att placera aktierna utomlands till praktiskt taget 0 (noll) i beskattning. Särskilt viktigt blir det att placera i aktier när banktillgodohavanden utomlands skall rapporteras för beskattning i hemlandet. Som ägt av en utlänning skall det svenska aktiekapitalet inte beskattas i respektive land (skattesatserna spelar därför ingen roll). Den smarte svensken ger sken av att han tar upp vinster och utdelningar till beskattning i Sverige. Men här är det ingen som vet att han har pengar utomlands och om han då olagligen struntar i att ange sig själv blir skatten noll!

Det finns beräkningar som visar att det finns minst 500 miljarder kronor svenskt kapital placerat utomlands (kanske ännu mer eftersom det nu stigit i värde). Kapitalflykten årligen kan uppgå till flera tiotal mdr kr. För att sätta stopp för detta måste skatten på kapital placerat i Sverige sänkas. Det görs kraftfullast genom att förmögenhetsskatten avskaffas. Men också reavinstskatten på långa aktieinnehav behöver sänkas för att det säkert skall bli effekt. Skattearbitraget för sverigeplacerat kapital kanske ökar något. Men nuvarande arbitrage på utlandsplacerat kapital minskar. Det borde Sven-Olof Lodin ha tänkt på.

1 Comments:

At 24 augusti, 2005 04:38, Anonymous Anonym said...

När det gäller sänkning av skatter ska det alltid vara med osthyvel. Varför inte använda samma regler för alla aktieägare. Varför ska stora aktieägare (te.x fonder eller vissa enskilda) ha andra regler. Inför ett aktiekonto där endast uttag beskattas, det blir enklare att kontrollera än dagens svåröverskådliga system. Men jag tänker inte vänta på detta. Jag flyttar.

 

Skicka en kommentar

<< Home