måndag, augusti 29, 2005

Arbetslösheten inte viktig?

Arbetslösheten ökade med 53 000 personer i juli på ett år. Trots detta har debatten efter Perssons gardinutspel handlat om andra frågor. Ingen vill ge några konkreta recept och media tiger och lyder när locket läggs på.

Den ekonomisk-politiska debatten har plötsligt tonats ner. Nu är journalisterna mera intresserade av historieämnets status och allianspartiernas kompromissdiskussioner för öppen ridå. Den enligt väljarundersökningarna viktigaste valfrågan, arbetslösheten, intresserar inte längre särskilt mycket.

Trots vissa ljuspunkter som nedgången i antalet varsel ökar arbetslösheten (SCB). Den var i juli 9,0 procent totalt enligt nya EU-definitionen. Det är en ökning sedan juli förra året med 1,1 procentenheter (pe)! Öppen arbetslöshet låg på 6,9 procent (ökning 0,9 pe) och antalet i åtgärder låg på 2,1 procent (ökning 0,2 pe). Jämförelsen är korrigerad med hänsyn till definitionsförändringen.

I antal var arbetslösheten 422 000 i juli (321' öppet och 101' i åtgärder). Ökningen var 53 000 personer jämfört med 2004 (43' öppet och 10' i åtgärder). Sysselsättningen var 4 423 000 (ökning 4'). I juni var den 4 353' (4 295' förra året) om man vill jämföra med mer normala siffror (ej påverkade av sommarvikarier). Dock verkar det finnas oklarheter i ökningen på ett år av sysselsättningen i juli och juni.

Moderaterna anser att arbetslösheten egentligen är mycket högre än ovan redovisade siffror. På sin hemsida redovisar de en definition som kallas 'bred arbetslöshet' vilken innefattar alla som inte arbetar eller studerar. I juli var den 21,6 procent mot 17,8 en mera normal mänad. Beräkningsmetoden kan diskuteras men siffrorna visar att moderaterna borde anse att arbetslösheten är oerhört viktig som ekonomisk-politisk fråga. Det är därför förvånande att det inte finns någon text på hemsidan som indikerar hur moderaterna vill bekämpa denna höga arbetslöshet. Är den inte ett viktigt problem?

Likaså behandlades arbetslösheten som ett "icke-problem" i Ekots lördagsintervju med Fredrik Reinfeldt i lördags (27/8) där 10 minuter inte kunde höras pga överföringsproblem från Örebro. Av hela intervjun på nätet gjord av Sten Sjöström framgår dock att Reinfeldt inte fick en enda fråga om vad moderaterna ville göra åt arbetslösheten. Varför tycker inte Sten Sjöström att arbetslösheten är intressant? Eller är han så okunnig i frågan att han skulle stå sig slätt mot Reinfeldts eventuella slingringar om hur den skall bekämpas?

På folkpartiets hemsida kan man få reda på att en del skattesänkningar för företagare skall ge fler jobb (i grova drag sådna som moderaterna också nämner - dock ej på hemsidan). Centerpartiet har varken arbetslöshet, jobb eller sysselsättning som sökord. Under arbetsmarknad finns en del tekniska förslag om arbetsförmedling och långtidsarbetslöshet, men ingenting om huir man skall få fram tiotusentals nya jobb. Arbetslösheten verkar inte vara viktig.

En som tar lätt på arbetslösheten är Konjunkturinstitutets chef Ingemar Hansson, som i dagens DN (29/8) säger att det bara är 50 000 personer som är arbetslösa av konjunkturskäl. Han varnar för finanspolitiska åtgärder som försvagar budgetsaldot och kommer, enligt vad intervjuaren Johan Schück tror, snart att föreslå en ytterligare räntesänkning för att minska konjunkturarbetslösheten. För att råda bot på den stora (strukturella) arbetslösheten måste jämviktsarbetslösheten sänkas [NAIRU] annars blir det inflation. Hur detta konkret skall gå till är han förtegen med. Hansson framhåller enbart det triviala att färre skall sjukskrivas och förtidpensioneras o likn. KI har inte kompetens att säga hur det skall genomföras!

Tji fick 850 000 av de 900 000 egentligen arbetslösa i Sverige! Konjunkturinstitutet kan inte säga hur de skall kunna få jobb eftersom KI måste koncentrera sig på det man är bäst på, enligt Hansson. Det enda han vill säga är att förvärvsavdrag och lönesubventioner åt långtidsarbetslösa är bra, men att sådana utgifter bör vara fullt finansierade. Där fick sig Lindbeck, Feldt och Södersten. (Dock frågar man sig hur detta kan ge någon väsentlig sysselsättningsökning. Om man höjer skatten eller avskedar ett antal offentligt anställda för att få pengar till lönesubventioner, hur vet man då att det blir någon nettoökning att tala om av det totala antalet jobb?)

Arbetslösheten är ingen viktig fråga för partipolitiken. När Göran Persson devalverade problemet till att handla om gardinuppsättningar gick luften ur frågan. Socialdemokraterna vann just inget på gardinutspelet i opinionsundersökningarna. Nu handlar debatten om hur fuskarna skall klämmas åt: genom sänkta bidrag enl m eller genom hårdare men ospecificerad kontroll enl fp. Gissa vad väljarna tycker är bäst! Socialdemokraterna har redan förlorat den debatten och får stå vid sidan och titta på. Den handlar inte om arbetslösheten.

Klas Eklund accepterar stimulans

1 Comments:

At 29 augusti, 2005 20:09, Blogger Rolf Englund said...

Tip tap, tip tap - tyst det är i huset,

tyst i huset, tip tap...........

 

Skicka en kommentar

<< Home