fredag, februari 06, 2009

Peter Erikssons argument om sabotage underkänns av Miljöpartiet

En fortsättning med kärnkraft saboterar utbyggnaden av förnybar energi som vindkraft. Det säger Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson. Men Miljöpartiet skriver på sin hemsida att elpriserna bestäms av utlandet oberoende av hur mycket kärnkraft Sverige har. Förvirringen är total.

Miljöpartiet togs med överraskning av uppgörelsen mellan de borgerliga partierna om kärnkraften. Nu framför man dels Peter Erikssons argument om "sabotage av utbyggnaden av alternativ energi" och dels sju argument som delvis är motstridande mot Erikssons argument. Detta framstår som oöverskådligt och förvirrat men är i själva verket absurt. Dessutom finns det ingen presentation av hur miljöpartiets Alternativ med stor bokstav ser ut. På hemsidan finns inget dokument med rubriken "Så minskar vi utsläppen med 40 procent och avvecklar kärnkraften samtidigt" eller liknande.

I kommentarerna till uppgörelsen från MP:s sida vill man göra gällande att det visst går att avveckla kärnkraften och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser. Men istället för att i grova drag beskriva detta och underbygga detta med utredningsrapporter förlorar man sig i en rad olika argument som ingen snabbt kan sätta sig in i. Ett exempel på detta var debatten i radion den 30 januari mellan Maria Wetterstrand och Göran Hägglund (bloggartikel). Detta är knappast någon vinnande strategi.

Men är Peter Erikssons argument om sabotage bättre? Det går ut på att om kärnkraften behålls kommer elen att bli så billig att de som nu funderar på att investera i förnybar elproduktion lägger planerna åt sidan. Resultatet blir mindre el och högre [sic!] elpriser (enligt pressmeddelande från MP). Förvirringen är total. Blir det lägre eller högre elpris?

Om sabotageargumentet skall tas på allvar måste vi tro att Eriksson ändå menar att priset på el kommer att sjunka. Men denna slutsats tillbakavisas på Miljöpartiets egen hemsida. I dokumentet Kärnkraft i klimatkrisens tidevarv som är daterat februari 2009 (pdf) skriver man på sidan 8:
"Därmed finns det ingenting som säger att elpriset skulle bli lågt om kärnkraften byggs ut eller finns kvar: kärnkraften kostar lika mycket att bygga ut som vindkraft och andra förnybara energislag och priset styrs helt av tillgång och efterfrågan. "
Detta beror på att det är utlandet och handeln med el som bestämmer elpriserna. MP skriver:
"Men eftersom Sveriges elnät hänger ihop med elnäten i andra länder är det marknadspriset i Europa som bestämmer vad el ska kosta. Det är bara om kablarna till andra länder – främst Tyskland – klipps av som Sverige kan styra elpriset genom utbyggnader av olika slag. Hur mycket vi än bygger ut elproduktionen kommer den internationella marknaden att efterfråga elen och betala högre priser än vad den svenska elintensiva industrin är van vid att göra. "

Det kan tilläggas att även argumentet att vindkraft blir ungefär lika billig som kärnkraft är fel. Om vindkraft visar sig bli dyrare än kärnkraft så finns elcertifikatsystemet där som en subvention av vindkraften. Och skulle detta inte räcka till måste Sverige öka subventionerna eftersom vi gentemot EU har åtagit oss att bygga ut förnybara energikällor från 40 till 49 procent av förbrukningen. Och kärnkraft räknas inte in trots att den är koldioxidfri. Så hur skulle bibehållen kärnkraft kunna "sabotera" utbyggnaden av förnybar energiproduktion?

Man kan undra vad ett parti med sådan oreda i argumenteringen skulle duga till i ett eventuellt regeringssamarbete? Inte ens en rättelse i efterhand kan reparera skadan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: