fredag, januari 30, 2009

Ska vi minska utsläppen och avveckla kärnkraften samtidigt?

I en debatt mellan Maria Wetterstrand och Göran Hägglund ville MP både avveckla kärnkraften och minska utsläppen av växthusgaser. KD ville bygga ny kärnkraft som kan ersätta den gamla. Hägglund trodde inte att alternativa energikällor och energieffektivisering skulle kunna byggas ut tillräckligt på 15 år.

Debatten gick i Studio ett idag 30/1, men något textreferat finns inte på webbsajten. Anledningen var Göran Hägglunds debattartikel om ersättning med nya kärnkraftsreaktorer iDN idag. Den stora bristen i en sådan debatt är att man inte får förutsättningarna klarlagda. Ville verkligen Maria Wetterstrand och MP både avveckla kärnkraftens nästan 70 TWh elkraft till 2020 samtidigt som de enligt kongressbeslut skall minska växthusgaserna med 80 procent? Eller kanske de bara vill minska med 40 procent inom Sverige enligt det rödgröna alternativet i Energikommissionen?

Allting har hittills indikerat att det blir mycket svårt. Regeringen har stannat vid 30 procent inom Sverige. Båda alternativen har förutsatt att kärnkraften finns kvar. Rimligtvis har Hägglund rätt i att utbyggnaden av alternativen i form av vindkraft och bioenergi inte i verkligheten kan gå så fort som optimistiska branchföreträdare antyder. Ett dystert exempel på hur fel man kan ha är företrädarna för Linje 3:s beräkningar av teknikutvecklingen efter 1980.

Nu hänvisar både Hägglund och Wetterstrand litet diffust till en utredning från i höstas som pekade på att energieffektiviseringar kan ge en energibesparing på 50 TWh (nästan hälften i bostads- och fastighetssektorn). Men Hägglund var ändå inte riktigt med på noterna. Det gäller enligt min mening att vara försiktig. Först måste man veta hur stor den realistiska potentialen är. Därefter måste man veta hur mycket elanvändningen kan minska - det räcker inte med all energianvändning. Wetterstrand hade inget konkret att komma med.

Ingen hänvisade till rapporten från IVA (pdf) som kom tidigare i veckan. Där ges förslag till hur Sverige till 2043 skall få ner nettoutsläppen till noll - brutto finns en sänka i skogen. Till 2030 anser IVA att det är möjligt att minska de fossila växthusgasutsläppen med 62 procent. Det förutsätter en övergång till minst en miljon elbilar. Realismen kan diskuteras.

En rapport från universitetet i East Anglia (pdf) som just publicerats innehåller en genomgång av potentialen för geoingenjörsmässiga åtgärder. Den visar att varken gödsling av haven (för planktontillväxt), skjuta upp reflekterande partiklar eller att måla städernas hustak vita har någon stor potential. Däremot har partiell biobränsleförbränning med efterförljande nedplöjning av träkol i marken betydande fördelar. Störst potential har avskiljning och lagring av koldioxid vid förbränning.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

9 Comments:

At 31 januari, 2009 10:54, Anonymous Anonym said...

Allianspartierna söker nu profilera sig på en rad olika områden.
Ett av skälen är de låga opinionssiffror som folkpartiet och kristdemokraterna har.

Folkpartiets profilfråga i nuläget är ett starkare svensk försvar nästintill i nivå med det Bo Pällnäs förespråkar.

Nu är det kristdemokraterna, som vi undvika att helt förklippas med familje-och socialpolitik samt sin ideologiska religiösa orientering.

Göran Hägglund gör nu en tydlig markering om att partiet släpper sin tveksamhet till kärnkraft och sitt krav på en successiv avveckling.

Det betyder att centerpartiets energipolitiska inställning med största sannolikhet kommer att bli densamma som kristdemokraternas.

Därmed kan alliansen utan infördes oenighet i sitt valprogram närmare precisera sin inställning till i vilken riktning kärnkraftsutbyggnaden ska ske.

Göran Hägglund är enligt min mening oaktat partivännernas stående ovationer lite oklar.

Han vill behålla nuvarande reaktorer. Vidare ska de underhållas väl så deras kapacitet som nu kan byggas ut. Därutöver ska nya kärnkraftverk byggas och samtidigt ska det bli ett tak för kärnkraftens andel av vår energi.

Hans motiv bakom den förändrade inställningen
är att vår basindustri har behov av kärnkraft även för framtiden.

Detta i sin tur försätter socialdemokratin i ett dilemma. Partiet är redan splittrat och när nu även miljöpartiet och vänsterpartiet ska delta i de pågående samarbetsgrupperna så kan inte gärna resultatet bli annat än ett.

Väljarna kommer att få klara energipolitiska program att ta ställning till.
/Per Fredö

 
At 31 januari, 2009 17:17, Blogger Christoffer Willenfort said...

vi ska inte glömma Jevons paradox (eftersom det är en blog som sysslar med ekonomi :) )
http://en.wikipedia.org/wiki/Jevons_paradox

så vi kan inte räkna med att få använda alla 50TWh som effektiviseras bort.
Har vi "otur" så ökar vi vårt användande av el om vi effektiviserar.

Sen så ska vi inte glömma trenden mot eldrift innom transportsektorn som kommer att öka vårt behov.

JAg tror att KD's utspel är dels lite omvändelse under galjen, dels att lägga tryck på C

/C

 
At 31 januari, 2009 18:26, Anonymous Anonym said...

Se WWW.Vindstat.nu
Kan det stämma att när vindkraten fungerar som idag gäller,1000 vindkraftverk 0.06 kärnkraftverk?

 
At 31 januari, 2009 19:37, Blogger Danne Nordling said...

Mona Sahlin uttalade nu på eftermiddagen på s-mötet i Västerås att hon inte ger mycket för regeringspartiernas ökade intresse för kärnkraft. Hon var övertygad om att nuvarande 10 reaktorer kan stängas och bytas ut mot förnybar energi. Samma ståndpunkt som Wetterstrand hade igår.

Det borde betyda att det knappast kan bli någon uppgörelse om energipolitiken som många efterlyser. Valrörelsen kan, om Centern fogar sig, handla om den framtida energin: Vill vi ha ett samhälle enligt MP-extremisterna eller vill vi ha ett samhälle enligt gråsossemodell? Här finns det rimligtvis chanser till inbrytningar i s-leden.

Maria Wetterstrand är mer oansvarig än jag först trodde. Hon har nog bara läst det knapphändiga pressmeddelandet till EnEff SOU 2008:110 från 18/11:
http://www.regeringen.se/sb/d/11113/a/115822

Av den ytterst byråkratiserade texten i betänkandet framgår att bostadssektorn förbrukar knappt hälften av energin i form av el, industrisektorn en tredjedel och transportsektorn 3 procent. Det betyder att största delen av sparpotentialen ligger på andra energiformer än el. Hur mycket framgår inte av utredningens tabeller.

Men i ett tidigare delbetänkande från utredningen i februari nämndes att potentialen för el var 10 TWh för bostäder och 3 TWh för industrin. Det verkar som om Wetterstrand överdriver besparingarnas effekter när det gäller att ersätta kärnkraftsel.

Jevons effekt kan naturligtvis något öka elkonsumtionen i form av högre rumstemperatur vid bättre isolering men mest handlar det om andra energikällor.
/DNg

 
At 01 februari, 2009 02:07, Blogger Per-Olof Persson said...

Jevons upptäckte att mer kol totalt sett användes när maskinerna blev mer energieffektiva. Varje maskin använde mindre kol och blev därmed billigare att använda. Detta ökar efterfrågan på maskiner och fler maskiner kommer att användas.

Lyckas energibesparingarna kommer människor att använda mindre pengar för att skaffa energi. Men i så fall kan människor öka sin konsumtionen av annat som exempelvis att skaffa fler apparater till hushållet.

Tilläggsisoleringar inom bostadssektorn kommer att vara en långsam och utdragen process. Detta är någonting som kommer att ta många årtionen. Dels är det en kostnad som måste tas av hyresgästerna och dels är byggsektorn för liten (problemet med en större byggsektor är att lönerna med maktmedel kommer att pressas upp till höga nivåer).

Om industrin ska spara kräver detta stora investeringar. Maskiner kommer inte att bytas ut förrän de är utslitna. Nya maskiner kräver även att politikerna kan tillgodose att det blir tillförsel av billig el. I annat fall kommer investeringarna att ske någon annanstans.

 
At 01 februari, 2009 10:03, Anonymous Anonym said...

Mona Sahlin har krävt en bred uppgörelse om energifrågan.
Det låter ju bara och vore också bra för vårt land.

Nästa signal från henne är dock att hon helt är emot utbyggd kärnkraft och att kärnkraften ska avvecklas i takt med att den kan ersättas med biobränsle och med sol-och vindkraft.

Sahlin fick också frågan om hur det var med den välbekanta oenigheten inom partiet.
Svaret blev inte oväntat "det är jag som är partiledare.

Det är tydligt att även i detta sammanhang intar Sahlin en position, som ska underlätta en uppgörelse med vp och mp i alla dess olika avseenden.

Som Mona Sahlin sa i sitt Obama-inspirerade anförande s-we - can.

Redan timmarna senare blev hon dock upplyst om att detta slagord nästan på pricken liknade doktrinen om att använda mer droger.

Tyvärr blir det nog så att alliansen får in en kil i ett omöjligt röd-grönt energialternativ.

Det betyder i sin tur att vid ett eventuellt kommande regimskifte så blir det så som Sahlin och Wetterstrand vill ha det.Därmed är långsiktigheten i vår energipolitik spolierad.

Men förstås, då har ju både Eriksson och Wetterstrand fått lämna sina språkrörsposter.
Så vem vet!
/Per Fredö

 
At 01 februari, 2009 15:45, Blogger Danne Nordling said...

Det betyder att osäkerheten i varje fall består till en tid efter valet i september 2010. Vinner de borgerliga kan kärnkraften beslutas byggas ut - dvs förnyas. Tillgången på el borde då kunna bli nätt och jämt så riklig att bilindustrin kan satsa på elbilar.

Vinner den rödgröna kartellen kommer Mona Sahlin inte att behöva fatta beslut om nybyggnad. Hon kan alltid hävda att kärnkraften kan avvecklas i den takt hennes drömprognoser om vind- och biokraft säger om 10-15 år. Men när man hankat sig fram till mitten av 20-talet och måste lägga ner reaktorer av säkerhetsskäl finns inga nya att tillgå. Finns det då el?

Det beror på om den alternativa utbyggnaden lyckats. Kanske den kan drivas upp med mycket stora kostnader så att elimporten kan hållas nere. Men det finns knappast något utrymme för mer elförbrukning i form av elbilar.

Eftersom detta kan förutses efter valet 2010 kommer satsningarna på elbilar att dras ner till sparlåga. Målet om utsläppsbegränsningar på 30-40 procent måste därför överges eftersom transportsektorn fortsätter med bensin.

Jag kan inte se att några andra språkrör inom MP skulle vara mer resonliga. Eriksson och Wetterstrand sitter dessutom i regeringen 2011 och kommer att hindra en uppgörelse om kärnkraftsförnyelse.
/DNg

 
At 01 februari, 2009 15:49, Anonymous Anonym said...

Om Alliansen är smarta i energifrågan kan de bänka socialdemokraterna under lång tid framåt.

Roande också att (s) numera manar till breda uppgörelser ungefär varannan vecka. Långvarigt maktmissbruk ger tydligen en del avvänjningssymptom.

 
At 02 februari, 2009 12:39, Anonymous Anonym said...

Det finns nu bara två språkrör för miljöpartiet.

Partiets stadgar säger dock att nya språkrör måste väljas senast 2011.

Det betyder att Eiksson och Wetterstrand vid ett eventuellt regimskifte kommer in i regeringen.
Sedan återstår att se var de båda nyvalda hamnar.

Hipp, som happ!
/PFö

 

Skicka en kommentar

<< Home