söndag, februari 08, 2009

Sahlin en amtör som sviks av sina alliansbröder?

Varken V eller MP har någon kalkyl som visar hur man kan ersätta kärnkraften vid en avveckling. Men Mona Sahlin uppträdde i Agenda som om det var helt klart att en ersättningsproduktion av el var möjlig. Inte heller S har någon sådan så vi förstår att IF-Metall vill ha en kompromiss. Amatörer...

I kvällens Agenda debatterade oppositionsledaren Mona Sahlin med statsminister Fredrik Reinfeldt om kärnkraften och möjligheterna till en uppgörelse på torsdag. Det med spänning emotsedda beskedet från Sahlin om att partiet visst kunde tänka sig någon begränsad satsning på kärnkraften uteblev dock. Ändå hade Stefan Lövdén, ordförande i IF-Metall uppträtt i nyhetssändningarna under kvällen med uppmaningen att båda parter skulle sätta sig ner och göra upp över blockgränsen.

Men Mona Sahlin klargjorde att hon inte kan tänka sig en fortsättning på kärnkraften när den nyvarande måste avvecklas av åldersskäl. Istället skulle "det förnybara" utvecklas och möjliggöra att kärnkraften avvecklades i den takt som ny energi kunde produceras. Vem lurar en sådan formulering? Om kärnkraften måste avvecklas utan att det förnybara har utvecklats tillräckligt uppstår elbrist. Det är detta som IF-Metall vill undvika.

För sin egen trovärdighets skull borde hon ha kynnat hänvisa till partiets egen uppfattning att allt talar för att det med stor sannolikhet är möjligt att ersätta kärnkraften med förnybar elproduktion till början av 2020-talet. Men någon sådan hänvisning gjorde hon inte. Går man till Socialdemokraternas hemsida finns där ett mycket kort pressmeddelande som sänts ut gemensamt av vänstersidan tre partier. Det inleds med orden: "Det behövs besked som inte stoppar den fantastiska utbyggnaden av förnybar energi." Men hur regeringens interna uppgörelse skulle stoppa det förnybara förklaras inte.

Än mindre finns någon redogörelse för hur Socialdemokraterna tänker sig framtidens energiproduktion utan kärnkraft. En text på en knapp sida från novenber förra året utgör hela den officiella synen på energin. Dessutom hänvisar man till material från klimatrådslaget. I Socialdemokraternas klimatplattform (pdf) från 22/8 2008 finns ett kort avsnitt om energi och ett ännu kortare om eltillförsel. Det är ganska luftigt utformat och har inte alls den ambitionsnivå som Sahlin antydde i debatten med Reinfeldt. Man skriver om vindkraften:
"Energimyndigheten har föreslagit ett nytt planeringsmål på hela 30 TWh, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs, till och med 2020. Vi socialdemokrater vill föra fortsatta samtal med vindkraftsbranschen om åtgärder för att stimulera ny vindkraft." (s 22)
Man vill också öka kvotplikten i elcertifikatsystemet till 25 procent (idag 17) eftersom Energimyndigheten bedömt att detta behövs för att öka tillförseln av all förnybar el med 30 TWh till 2020. Men kärnkraften ger då minst 70 TWh el. Är det detta IF-Metall skall sätta sin tillit till? Sahlin har inte mycket på fötterna.

Trots att det ändå talas om en utfasning av kärnkraften finns det ingen sammanställning som ens antyder att det skulle vara möjligt och ännu mindre visar hur mycket olika ersättningsvägar för kärnkraftselen skulle ge istället. Så hur kan Mona Sahlin vara så säker på att det går att ersätta kärnkraften?

Inte heller Socialdemokraternas mera deciderade alliansbröder har någon sammanställning av hur elen från kärnkraften kan ersättas. Vänsterpartiet har på sin hemsida nästan ingenting alls om energifrågan. Under rubriken Miljö och natur kan man läsa två rader om koldioxidutsläppen. Miljöpartiet har åtminstone en promemoria (pdf) om på 5 sidor om "Kärnkraften i klimatkrisens tidevarv" där man också hänvisar till Energimyndighetens tro på 30 TWh vindkraft samt 9 TWh i kraftvärmeverk enligt organisationen Svensk Fjärrvärme. Det blir 37 TWh för att ersätta 70 TWh kärnkraft. Och det finns ingen sammanställning där heller.

Har Vänsterpartiet och Miljöpartiet lurat Sahlin att inta en extremståndpunkt utan att hon får några fakta för att övertyga skeptikerna? Det verkar onekligen så. När vänsteralliansen synas sviks hon av sina alliansbröder. Men Sahlin är väl en vuxen kvinna som vet att man inte kan lita på småpartier utan egentliga utredningsresurser? Jovisst, men då borde hennes eget parti ha ett material som åtminstone försöker pretendera på att övertyga om att Socialdemokraternas kärnkraftsavveckling är möjlig. Det har man inte. Är det seriöst?

När dessa tre partier skall träffa regeringen på torsdag kan de ha rafsat ihop ett litet bättre material. Men vad hjälper det? Endast om opinionen hade varit välbekant med en alternativ kalkyl, som hade verkat vara någorlunda trovärdig, hade de röd-gröna kunnat föra någon reell förhandling. Är det amatörer som sköter dessa partier?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 09 februari, 2009 10:46, Anonymous Anonym said...

Mona Sahlin vet helt enkelt inte vad hon pratar om som vanligt.

 
At 09 februari, 2009 11:36, Anonymous Anonym said...

Mona Sahlin verkade nervös, pladdrade och kom med undanflykter.

Dessutom avbröt hon hela tiden en samlad Reinfeldt med avsikt förstås att hindra honom att redovisa vad aliansens beslut innebar.

Mona Sahlin hävdade att hon å ena sidan ville behålla kärnkraften, å andra sidan att den skulle avvecklas, dock utan att precisera inom vilken tidsram.

I detta fall mäste hon dock ge ett klart besked inför det röd-gröna alternativ hon utlovat.
Det kommer dock att gå åtminstone i den riktning, som är miljöpartiets och vänsterpartiets.

Hon sökte också förringa att samtliga fack med anknytning till svenskt näringsliv vill bygga ut kärnkraften.
Argumentet var att vi har mer koppling till dem än ni.

Vad alliansen menar är att befintliga reaktorer ska bibehållas under sin återstående livslängd, att de under den tiden successivt ska moderniseras, men att även nya reaktorer ska tillkomma.
Intressant var att Reinfeldt inte uteslöt export av el till de baltiska länderna.

För det krävs det inte minst en planeringstid och även kontakter med framtida ägare.

Men, som Reinfeldt sa: det ska ske på marknadens villkor.
/Per Fredö

 
At 09 februari, 2009 22:54, Anonymous Anonym said...

Villy Bergström kom nyligen med följande föga smickrande uttalande om Mona Sahlin. "Partiledaren Mona Sahlin är inte förmögen att med auktoritet tala om ekonomiska frågor, än mindre tänka konstruktivt om ekonomiska system, därtill är hon för okunnig. Kompetenser i hennes omgivning har stötts ut."

Men ordet ekonomi skulle lika gärna kunna ersättas med ordet energi, och uttalandet skulle fortfarande vara lika giltigt.

Eskil

 
At 10 februari, 2009 10:24, Blogger Danne Nordling said...

Det märkliga är dock att Sahlin får gå på som om kärnkraften inte behövde förnyas inom överskådlig framtid. Då har man tid på sig att utveckla alternativ.

Antingen är hon inkompetent eller så tror hon att det går att etablera bilden att kärnkraftsuppgörelsen är onödig. De rödgröna kanske försöker ge sken av att uppgörelsen handlade om en utbyggnad ovanpå den nuvarande kärnkraften? Det borde undersökas av något opinionsinstitut.

Viken kompetens i Sahlins omgivning menar Bergström? Det måste väl vara fler än Nuder?
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home