måndag, februari 01, 2010

Reinfeldt är okunnig och litar på det inkompetenta finansdeparetmentet

Någon på finansdepartementet gav fel uppgifter till statsministern om nya jobb från före valet till nu. Istället för en ökning med 100 000 är det fråga om en minskning med ca 140 000. En präktig fadäs men knappast avsiktlig som Östros påstår.

Statsminister Fredrik Reinfeldt uppgav att sysselsättningen i december 2010 ökat med 100 000 personer sedan september 2006. Det var en sensationell uppgift som borde ha uppmärksammats redan tidigare. Eftersom en så stor sysselsättningsökning inte uppstår under en enda månad borde tendensen att antalet jobb ökat i finanskrisen ha synts under lång tid tidigare. Men ingenting har hörts.

Om man då vill använda en för regeringens jobbpolitik så gynnsam uppgift borde man kontrollera den flera gånger. Reinfeldt demonstrerar okunnighet genom att inte ifrågasätta uppgiften som sägs komma från finansdepartementet. Orsaken skulle ha varit att man där hade jämfört två pressmeddelanden - ett från hösten 2006 och ett från 28 januari 2010. Däremellan hade definitionen ändrats och sysselsättningen anges nu i termer av andel och antal av befolkningen 15-74 år. Radion fick ta en professor i nationalekonomi för att få saken utredd (Studio ett).

Den som ansvarar för sysselsättningsutvecklingen på finansdepartementet borde ha följt utvecklingen någorlunda kontinuerligt. Det kan man enkelt göra på nätet och titta på utvecklingen i antal personer i nedanstående diagram:

Sysselsatta i antal personer, tusental

Vi ser här att i maj 2009 [rättat] var ännu sysselsättningen över 100 000 personer bättre än 2006. I juli var denna differens borta och därefter var årets siffra ungefär lika hög som 2006. Kände man inte till detta på finansdepartementet? Det demonstrerar viss inkompetens att inte ha denna överblick.

Om man ska vara riktigt rättvis kan man inte göra jämförelsen enbart i antal personer eftersom befolkningen ökat med flera hundratusen personer. I nedanstående diagram visas andelen i procent av befolkningen 15-74 år:

Andel sysselsatta av befolkningen 15-74 år, procent

Vi ser här att sysselsättningsgraden i december 2009 var knappt 64 procent mot knappt 66 procent i september 2006. Räknat på en befolkning på knappt 7 miljoner personer i "aktiv" ålder motsvarar 2 procent ca 140 000 personer. Det är antalet jobb som borde ha funnits ytterligare i december 2009 för att matcha Göran Perssons sista regeringsmånad.

Reinfeldt och finansdepartementet har gjort sig skyldiga till en ordentlig fadäs. Däremot är det svårt att tro att den stackars tjänstemannen på fidep medvetet skulle ha försett Reinfeldt med fel siffra så som Thomas Östros (S) påstår i Ekot idag. Det är omöjligt att en så sensationell siffra inte skulle ha kontrollerats av dem som följer statistiken. Enligt min mening är Östros' ogina inställning och uttalande också ett övertramp av betydande mått.

DN:s redogörelse; artikel av Mats Knutson TV. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

15 Comments:

At 01 februari, 2010 19:38, Anonymous Michael said...

När jag ser detta folks förmåga till människokännedom blir jag rädd.

syns ju mil ifrån att politikerna är rävar och träskallar.

Verkligen skrämmande.

Detta folk röstar på vadsomhelst bara det låter bra.
Lustigt att ett helt land kan ha sås tor vilja att ifrånsäga sig sitt eget livsansvar till en politiker.
visar vilken dubbelmoral det finns i samhället.
som när man ringer polisen pga det ligger någon hemlös i trappen.
Så jävla fett civiliserat.
Ett mer traumatiserat folk får man leta efter.
Sverige och svenskarna tog det bara 20 år för att bli som amerikaner.

Men vad ska man förvätna sig av ett folkslag som inte har någon egen identitet utan måste stjäla allt från yänkarna.

 
At 01 februari, 2010 20:34, Blogger Nils Lindholm said...

Man måste ta hänsyn till dom som gått ner till 80%.
Där ska ju 20% räknas in som arbetslösa mot tidigare då detta är avvikande jämfört tidigare.

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____227435.aspx

Komp. man då denna bild med 'i arbetskraften så ska ju 06 lyftas lite då siffrorna inte är %
Men trots att befolkningen ökat så har arbetade timmar minskat med 10%

Vad hände nov - dec 09?
Och april 08 jämfört april 09?
Var det 'sista rycket' 08?
Arbetsgivarna såg ett minskat arbetskraftsutbud med risk för att inte få 'nykelfolk'?

AMS har bra diagram, bara att spara ner nån gång om året, då det bara visas tre år.
Likaså SCB.
Fantastisk statistik, går ej att missa.
Ja såvida man inte är det högsta i Sverige.

 
At 01 februari, 2010 22:05, Blogger Danne Nordling said...

Det är svårt att se vad avvikelser vissa månader är kopplade till när det gäller arbetade timmar. Men det borde finansdepartementet hålla koll på.

Det är litet skrämmande att en så elementär sak som att skryta med sysselsättningssiffror schabblas bort av Alliansen. Någonting har länge varit fel i regeringens sätt att informera om fakta som gynnar den egna politiken. Paradexemplet är jobbskatteavdraget.

Inför partiledardebatten skulle en enkel expert på fidep lätt ha kunnat konstruera ett nästan vattentätt argument mot de rödgröna. Om vi tittar på det första diagrammet ser vi att sysselsättningen i december 2009 var 100 000 personer bättre än under motsvarande månad under Perssons sista år - trots finanskrisen.

Hade det inte varit ett lika bra argument som det Reinfeldt använde. Det var för övrigt svårt att uppfatta vilken månad före valet som jämförelsen gällde. Att åstadkomma 100 000 fler jobb jämfört med förra regeringen (dec-dec) trots kris kan hävdas vara en bravad. Det hade kunnat slås upp ordentligt - inte bara i en debatt utan också i andra sammanhang.

Men faktakollen är eftersatt. Nu hittade man inte detta argument. Istället gjorde man allting värre genom att hitta ett ohållbart argument pga dålig faktaorientering. Kan Alliansen sköta sin väljarpolitik ens hjälpligt?
/DNg

 
At 01 februari, 2010 23:21, Blogger Nils Lindholm said...

Lägg märke till att några dagar tidigare så påstog FR att 06 - 09 var ungefär lika i sysselsättning.
Sen vid nästa tillfälle totalt 'hjätndöd' för tidigare uttalande!!
Lika i det 'rödgröna' gänget från sett hon MiljöPartisten.
Hon hade 'lite på bena' då hon debatterade.

 
At 02 februari, 2010 01:05, Blogger Tino said...

"Vi ser här att i maj 2010"

2009 menar du väl?

 
At 02 februari, 2010 01:30, Blogger Danne Nordling said...

Tack Tino, jag skrev fel i hastigheten och har rättat siffran.
/DNg

 
At 02 februari, 2010 02:46, Blogger Tino said...

Jag har med inspiration av dig nu skrivit om detta, och har aven forsokt kontrollera for effekten av invandring for siffrorna.

http://super-economy.blogspot.com/2010/02/defending-reinfeldt-as-best-i-can.html

 
At 02 februari, 2010 09:42, Blogger Per Hagwall said...

För övrigt skall man väl också avhålla sig från dra slutsatser av jämförelser mellan olika månader olika år? Säsongsvariationen är ju stor.

 
At 02 februari, 2010 10:17, Anonymous Anonym said...

Dick Erixson menat att Reinfeldt hade rätt.
Hur man räknar beror på vilka kvartal man utgår från vid en jämförelse.

Det viktiga är dock att vi inte fått den enorma arbeteslöshet, som drabbat andra länder på grund av finanskrisen.

Det beror på en expansiv finanspolitik och de jobbskatteavdrag som genomförts.

Vi har också nu ett bättre utgångsläge att öka sysselsättningen när konjunkturen vänder och att det främst då gäller vår exportindustri.

De röd-gröna hänvisade hela tiden till att stimulanspaketet enkannerligen då jobbskatteavdraget på 10 miljarder finansierades med "lånade" pengar.

Man förteg dock att deras budgetalternativ visar på betydligt större underskott än alliansens.
Dessa medel skulle främst gå till den offntliga sektorn.

Det finns också anledningen peka på att oppositionen konstant hävdade att vår arbetslöshet bara ökar och ökar och att detta bara till en mindre grad berodde på finanskrisen.

Hur är det med det räknestycket?
/PF

 
At 02 februari, 2010 13:40, Anonymous Anonym said...

Varför kan inte politiker få visa diagram i stället för lösryckta siffror.
Då hade det framgått att 2009 efter krisen ser det bättre ut än 2006 då Sossarna regerade. Det är inte illa efter den värsta finanskrisen i mannaminne!

Sen är du lite slarvig med årtal!
December 2010 är väl lite tidigt att uttala sig om!/Oppti

 
At 02 februari, 2010 14:38, Anonymous Anonym said...

Statisk är inte så lätt.

När vi hade socialdemokratiska regeringar så var det ett led i deras fulla sysselsättningspolitik att sätta alltfler i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att kraftigt öka utanförskapet via förtidspensioneringar och sjukförsäkringhar.

Det fanns inga begränsningar i denna politik, som nu visat sig ohållbar. Det erkänner nu även Mona Sahlin självkritiskt son hon säger.

Men Mona Sahlin ger ändå inte upp. Någon "stupstock" vill hon inte ha. Vad vill han då ha av den utredning som partifränden Anna Hedborg förtjänstfullt gjort.

Vad gäller sysselsättningen så har den förvisso ökat sedan september 2006. Det är med 126.ooo nya jobb fram till september 2009.

Samtidigt har sysselsättningsnivån ökat med 0.5 procent fråm 65,8 % till 66,3 %, förvisso en blygsammare ökning, men det beror självfallet på finanskrisen.

Därtill har vi haft en ökad invandring och en rad kompletterande sidoreformer som t ex ROT-avdraget.

Vi har också haft gott om jobb i företag där de anställda periodvis varit hemma och även fått sänkta löner.

De statiska uppgifterna är inte heller helt korrekta eftersom vi nu gått över till andra åldersgrupper.

Men ändå. resultatet är bra med hänsyn till finanskrisen. Vi har också bättre stabilitet i vår ekonomi än de allra flesta länder har.
/PF

 
At 02 februari, 2010 16:15, Blogger Danne Nordling said...

Nej PF, sysselsättningen har inte ökat 126 000 sept-06 - sept-09. Detta gäller istället med 2008 som slutår. Samma gäller för sysselsättningsgraden. Det framgår av Tinos artikel och grovt av diagrammen ovan från SCB.
/DNg

 
At 02 februari, 2010 22:18, Anonymous Anonym said...

Om inte Reinfeldt och alliansen inte har kompetens nog att kunna hålla bra koll på statistiken så är det något som är alvarligt fel. Och har man inte egen kompetens och tid borde man ha råd att köpa kompetens. Man borde inom alliansen vara erfarna nog för att inse att oppositionen och många journalister kommer att kasta sig över och nagelfara alla uppgifter man presenterar för att hitta fel eller statistik som presenterar på ett missvisande sätt. Och att varje fel eller uppgifter som är missvisande kommer man att göra ett stort nummer av.

Vill alliansen inte vinna valet?

/Eskil

 
At 03 februari, 2010 21:36, Anonymous Anonym said...

Jag tycker att sysselsättningssiffrorna är rätt irrelevanta.
Om befolkningen ökar i sverige måste fler mättas därmed så av det måste fler jobb till.
Däremot arbetslöhetssiffran det är den som är viktig. Hur många står utanför egen försörjning.
Den siffran är oerhört viktig.

Att Reinfeldt är en liten bluffmakare är inget nytt, han ålar sig hit och dit i sina utsagor.

Att sysselsättningssiffror liksom arbetslösheten är rätt ointresaant för honom är inget konstigt. Hans kamp gäller bara ett område nämligen skattesänkningar som gynnar mest hans eget anhang.

Det finns ingen ärlig vilja att göra nåt för sjuka, arbetslösa,Sådan vilja har aldrig konservativa partier uppvisat, och politiken den här regeringen för är ingen tillfällighet

Det handlar om en mycket medveten ”management by fear”, d.v.s regera genom att skapa rädsla alltså.

 
At 05 februari, 2010 10:08, Anonymous Anonym said...

Som Reinfeldt sa i samband med utfrågningen av statsministern kommer det arbetslöshetsstatistik och antal sysselsatta. Dessa prognoser följs noga upp och föranleder åtgärder.

Den senaste siffran som redovisades, det var i Tv i går, var en ökning på drygt 60 000.

Inte illa när vi har en finanskris.

Vi har ju också ett läge där våra företag flyttar till länder med låga arbetskostnader och växande marknader.

Samtidigt får vi in i ökad utsträckning arbetskraft som är svårplacerad på arbetsmarknaden.
/PF

 

Skicka en kommentar

<< Home