fredag, oktober 05, 2012

Österrikiska skolan dömer ut ekonomiska stimulanser

Bostadsbyggandet och priserna har sjunkit kraftigt i USA. Ekonomin har anpassat sig så som den österrikiska nationalekonomin förordar. Borde då inte stimulanspolitik kunna motiveras för att påskynda återhämtningen?

Nu när Fed-chefen Ben Bernanke lanserat en tredje omgång av obligationsköp med nytillverkade pengar (QE3) har debatten om stimulanspolitiken tagit fart. En typ av kritik från USA är att det blir ökad inflation. En annan kritik kommer från den österrikiska skolan inom nationalekonomin, som verkar vara mera livaktig i USA än i Sverige.

Från en allmänt accepterad utgångspunkt hamnar Ö-skolan i slutsatser som inte härleds steg för steg. Det skulle vara intressant att få en mera konkret beskrivning. Ett svenskt exempel är krönikören i SvD (Andreas Cervenka) som menade att felaktiga investeringar och uppblåsta värden inte kommer att korrigeras genom Bernankes QE3 (bloggart 17/9-12). Annars är österrikarna mycket grundliga i sin framställning. Jag ska kort rekapitulera marknadsekonomins tendens att utveckla kriser enligt en ny bok av Detlev Schlichter med en bakgrund på Wall Street.

Teorin utgår från metodologisk individualism. Marknadsekonomi är en form av frivilligt samarbete för att förbättra tillgången på varor och tjänster. Den bygger på enskild äganderätt där först varor byts mot andra varor. En avgörande förändring sker när pengar införs. Då kan priser uppstå som möjliggör ekonomisk kalkylering. En väl fungerande marknadsekonomi bör leda till högre BNP men detta mått är inte målet för individernas agerande. Statliga penninginjektioner kan leda till högre BNP -men enbart på kort sikt. I själva verket bidrar de till en försämring på längre sikt, enligt Ö-skolan.

En konjunkturnedgång utmärks av "en ovanligt hög andel fallerade planer". Österrikarnas konjunkturteori vill förklara förekomsten av sådana kollektiva missbedömningar med att marknadens grundläggande prissättningsprocess blivit förvrängd. Orsaken till sådana storskaliga störningar ser den österrikiska skolan i förekomsten av "papperspengar" som ger möjlighet till penninginjektioner.

När ekonomin utvecklat en ohållbar pris- och produktionsstruktur och hamnat i lågkonjunktur finns bara en logisk lösning: "det är att tillåta en fullständig och ohämmad likvidering av varje ohållbart investeringsprojekt och en fullkomlig korrigering av de priser som blivit förvrängda av den föregående penninginjektionen". Resurserna måste allokeras om. Men några konkreta exempel ges inte. På ett abstrakt plan ser vi här den teoretiska motiveringen till varför Bernankes QE3 är felaktig enligt SvD:s krönikör.

Stämmer då denna konjunkturteori? Vi kan testa med ett exempel baserat på en vanlig konjunkturnedgång. Bilföretagen noterar ökad bilförsäljning. De ser att folk blir rikare och bedömer att de vill köpa fler bilar. Därför bygger de nya bilfabriker och anställer folk, som i sin tur kan köpa fler bilar och andra varor. När bilförsäljningen inte ökar mera blir de som byggt bilfabrikerna arbetslösa. De slutar köpa bilar och även en del bilarbetare blir då arbetslösa. Krisen sprider sig till andra branscher. BNP sjunker några kvartal.

För att kunna förklara denna konjunktursvängning  ser jag inte behovet att föra in penninginjektioner och existensen av papperspengar. En svängning av denna mildare form skulle lika gärna kunna inträffa med guldmyntfot och perfekt rörliga priser och löner. Detta är en första oklarhet i Ö-teorin.

En andra oklarhet ligger i lösningen av krisen i Ö-teorin. En del av bilfabrikerna ska "likvideras" fullständigt. Med tanke på att många länder i världen har befolkningar som snart är villiga att köpa bilar verkar denna rekommendation underlig. Varför ska man riva bilfabrikerna och reallokera resurserna? Dessa består väl av rivningsmassor och järnskrot? Vore det inte bättre att låta bilfabrikerna gå på halvfart med reducerad arbetsstyrka tills folk blev mera intresserade av bilar igen? Bilar slits och rostar och behöver ersättas av nya efter en tid.

Ö-teorin verkar vara så abstrakt att den inte gör skillnad mellan en recession och en depression. I det senare fallet är det sannolikt att det utbrutit en finanskris med tendenser till credit crunch och kollaps för banksystemet. Kvarstår rekommendationen att låta allting som inte är lönsamt likvideras? Det låter som Andrew Mellon, som var finansminister i USA i början av 1930-talet (bloggart mars 2009). Hans vilja att likvidera och utrota svaga banker medförde en finanskris som gjorde nedgången 1930 till en depression. Är det verkligen en depression som är lösningen på dagens kris i USA enligt den österrikiska skolan?

Stimulanspolitik är av ondo enligt Ö-skolan. Motiveringen är emellertid att den skulle förhindra anpassningen av ekonomin och förlänga krisen. Men eftersom bostadsbyggandet i USA har sjunkit drastiskt liksom bostadspriserna har det skett en anpassning. Varför skulle det då vara fel av Bernanke att försöka få igång bostadsbyggandet och öka konsumtionen litet mera? Om fler köper nya bostäder får fler jobb och de kan både köpa bostäder och andra varor. Den österrikiska skolan verkar vara för abstrakt för att dess företrädare ska kunna ge en konkret förklaring till varför Bernanke har fel när han nu vidtar QE3.

Introduktion: Ö-skolan och arbetslösheten, dec-06.  Forts ökad efterfrågan leder inte alltid till högre priser, 14/10-12

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

64 Comments:

At 05 oktober, 2012 10:43, Anonymous Anonym said...

Alltid lika intressant!
Stimulanser kan väl utformas på olika sätt och därigenom riktas åt olika håll. Däri ligger väl svårigheten med att styra marknadsekonomin.
RUT ROT och KRO styrs till privat tjänstekonsumtion, vilket krävs i en högskattemiljö där en timme inte kan köpa en timme rakt av.

 
At 05 oktober, 2012 16:34, Anonymous Anonym said...

Ett problem med stimulanspolitiken är ju vems pengar man ska användas och vem som bestämmer över hur de används. I en marknadsekonomi är det ägaren som bestämmer hur tillgångarna ska användas. I stimulanspaket används skattebetalarnas pengar av politiker för att rädda redan existerande företag. Resurser förbrukas som hade kunnat användas av företag som (ännu) inte har lobbyister i maktens korridorer.
Mats Å

 
At 05 oktober, 2012 17:25, Blogger ekvationsteorin said...

Österrikarna har bara tittat på sambandet mellan penningökning och inflation, dom har inte förstått att lönerna måste öka innan vi får inflation.
Deras observation ökar M så ökar inflationen.
Men dom glömmer hur det går till i verkligheten,
M får fart på ekonomin då stiger lönerna och det orsakar inflation.

Nu ökar inte lönerna i depressionens spår då kan M öka utan att lönerna stiger, vi får då en stimulans utan att få inflation.

Österikarna tror att M direkt orsakar inflation, fel.
M orsakar löneökningar som sen orsakar inflation.
Varför kan inte Österrikarna tänka?

M är gratis det enda som hindrar oss från att lösa krisen är österrikarnas fantasier om hyperinflation.

Dagens bilar borde skrotas och ersättas med energisnåla bilar som även kan gå kortare stäckor på batteri exempelvis
Toyota Prius Plug-in-hybrid, Saab fabriken skulle tagits över och börjat producera rena hybrider.

Exempel på en bil ta en caddy och sätt dit en mindre motor med en generator ca 50kW och batterier för ca 2-5 mils körning, elmotorer i hjulen.
Perfekt för hemtjänsten och för hantverkare.

Bilen kan med rätt elektronik leverera 50 KW trefas eller samma effekt via batterierna, perfekt för en hantverkare.
Räddningstjänsten skulle kunna använda sådana bilar vid katastrofer.

ps Danne det finns nu motorcyklar som endast går på batterier.

 
At 05 oktober, 2012 17:33, Blogger ekvationsteorin said...

Mats Å
Riksbanken tillverkar mer pengar, ingen behöver avstå något.
Varför ska marknaden avgöra om vi ska underhålla järnvägsnätet?
Marknaden är totalt inkompetent att styra över infrastrukturen.
Vi kan trycka lite pengar och använda till järnvägsunderhåll, det skapar jobb.

 
At 05 oktober, 2012 19:34, Anonymous Anonym said...

Fundamentalistiska extremister lider normalt av tunnelseende och försöker alltid hitta argument för sina förutfattade meningar. Världen är inte svart eller vit, snarare grå. Har dock svårt att se om Ö-skolan är fundamentalistiskt svart eller vit, inte grå iaf.

 
At 05 oktober, 2012 20:52, Anonymous Anonym said...

Jag har aldrig fattat det där. Varför inte trycka upp pengar och lösa in alla Sveriges bostadslån i så fall. Införa medborgarlön finansierad via tryckta riksbankspengar, etc. Det måste det finnas en kostnad. Riksbanken skapar inga resurser. Det kan bara arbete göra.

Mats

 
At 06 oktober, 2012 00:50, Blogger Danne Nordling said...

Mats, du har så rätt. Det går inte att trycka pengar för att öka det faktiska välståndet när ekonomin går för fullt. Om det inte finns lediga produktionsresurser kan politikerna inte höja välståndet. Att det numera är förenat med att ca 6,5 procent måste gå arbetslösa beror inte på att efterfrågan är för dålig utan på att det finns för få jobb för denna kategori arbetslösa - de skulle kunna kallas under-nairu-arbetslösa. För att öka efterfrågan på denna kategori måste lönekostnaderna där sänkas. Även vid noll i kostnad skulle en hel del fortfarande vara arbetslösa.

Det är däremot sannolikt bara en polemisk vändning att avfärda ökad penningmängd som medel för att i en ordentlig lågkonjunktur förhindra en katastrof och i bästa fall få en viss återhämtning. Frågan är varför en del bedömare gör en sådan sammanblandning av hög- och lågkonjunktur. Det polemiska syftet har rimligtvis någon underliggande motivering som man inte vill klämma fram. Kanske det räcker med trosviss fundamentalism?

Karl, det finns drag av fundamentalism i Ö-skolan men också vettiga iakttagelser. Är det inte det som blir grått?

oppti, tack för uppskattning. Problemet med hur man ska styra stimulansåtgärderna är ett särskilt område där svårigheterna är stora. Men när det har gått riktigt illa måste man ändå kunna försöka undvika en katastrof.

Mats Å, det bästa när ekonomin utsatts för en makroekonomisk chock är väl att vidta åtgärder som inte tar resurser från annan verksamhet och som lugnar folk så att de inte slutar att köpa bilar och andra varor av ren rädsla? Eftersom finanspolitisk stimulans finansierad av centralbanken av fundamentalisterna har ansetts ge inflation, har man istället använt räntesänkningar. De kan dock leda till bubblor på fastighetsmarknaden om man inte ser upp (och det gör man tydligen inte).

När läget nu kräver ytterligare åtgärder tar Bernanke till QE3. Eftersom bostadsbyggandet tydligen är för lågt i förhållande till befolkningsökningen och den tidigare reserven är uppäten eller obsolet är ökat byggande motiverat. Det är svårt att se att detta skulle innebära att "Resurser förbrukas som hade kunnat användas av företag som (ännu) inte har lobbyister i maktens korridorer." Vilka produkter är det som skulle trängas ut av ökat bostadsbyggande? Och är de viktigare än att folk ska få tak över huvudet? Varför passar dessa företag inte på att producera och sälja sina produkter nu när det finns lediga resurser i t ex USA, innan bostadsbyggandet ökar?
/DNg

 
At 06 oktober, 2012 19:02, Anonymous Neoliberal Agenda said...

"En svängning av denna mildare form skulle lika gärna kunna inträffa med guldmyntfot och perfekt rörliga priser och löner. "

Korrekt, guldmyntfot är inte tillräckligt. Det räcker inte med att staten via lag garanterar x gram guld. Vad som behövs är att mängden är konstant för man ska få prisstabilitet.

Alltså, själva valutan måste vara guldet (eller vad man nu har för underliggande instrument). Det man handlar med ska vara ett certifikat. Jämför med hur en aktie motsvarar en ägarandel i ett företag eller en lagfart motsvarar en bit jord.

Nu kan det även i ett sådant skede ske att ett bilföretag går i konkurs om konsumenterna får andra preferenser men pengarna rinner inte ut ur systemet. Om de inte handlar bilar så kanske de renoverar huset istället. I de fall de inte vill handla öht. sätter de in pengarna på banken och får en riktig ränta (tänk 5-10%) då det kommer kosta mycket mer att låna när bankerna inte kan trycka kreditpengar. Det innebär att den som lånar pengarna spenderar dem i ekonomin istället, kanske på en bil.

Kort sagt, systemet är hela tiden i balans. Det kan självklart vara så att trender och ändrade konsumentpreferenser leder till konkurser, men det är inte så att system i sig inför dem.

 
At 06 oktober, 2012 20:43, Anonymous Anonym said...

På sistone har det varit väldigt lite gnäll på den dåligt fungerande elmarknaden. Konstigt.

 
At 07 oktober, 2012 11:02, Blogger Per-Olof said...

"En svängning av denna mildare form skulle lika gärna kunna inträffa med guldmyntfot och perfekt rörliga priser och löner."

- Det teorin säger är att svängningarna skulle bli mildare. En helt sann premiss är att människor inte kan förutsäga framtiden. Enskilda individer kommer alltid att göra felaktiga investeringar (som inte är långsiktigt lönsamma).

Om det långsiktiga utbudet ska överensstämma med den långsiktiga efterfrågan, måste dessa investeringar avvecklas och resurserna måste överföras till andra investeringsprojekt (en del av dessa kommer också att vara långsiktigt olönsamma). Människor är trots allt inte perfekta, men misstagen bör avvecklas så snabbt som möjligt.

 
At 07 oktober, 2012 11:12, Blogger Per-Olof said...

"Ö-teorin verkar vara så abstrakt att den inte gör skillnad mellan en recession och en depression."

- Orsakssambanden gör ingen skillnad på recession och depression. Eftersom människor inte kan förutsäga framtiden och inte kan hålla koll på alla faktorer i en komplex ekonomi, så kan vi människor aldrig veta i förväg om en recession eller depression uppkommer.

 
At 07 oktober, 2012 11:21, Blogger Per-Olof said...

"Det går inte att trycka pengar för att öka det faktiska välståndet när ekonomin går för fullt. Om det inte finns lediga produktionsresurser kan politikerna inte höja välståndet."

- Välståndet stiger på lång sikt om produktionsstrukturen byggs ut horisontellt och vertikalt. Detta kräver dock ett högt sparande, vilket innebär att människor köper färre konsumentprodukter.

Lediga resurser kan därmed överföras ifrån produktionen av konsumentprodukter till produktionen av investeringsvaror. Detta kräver förstås att politikerna inte gör det olönsamt att investera i näringsverksamhet.

 
At 07 oktober, 2012 11:26, Blogger Per-Olof said...

"Stimulanspolitik är av ondo enligt Ö-skolan. Motiveringen är emellertid att den skulle förhindra anpassningen av ekonomin och förlänga krisen."

- Ett exempel på detta är Japan ifrån början av 90-talet och fram till idag. Ett annat exempel är Japan efter depressionen 1921 och fram till nästa depression.

 
At 07 oktober, 2012 11:48, Blogger Per-Olof said...

"Frågan är varför en del bedömare gör en sådan sammanblandning av hög- och lågkonjunktur."

- Det är ingen ny observation att det är högkonjunkturerna som skapar lågkonjunkturerna. Engelska ekonomer gjorde denna observation redan under slutet av 1700-talet.

Kraftiga uppgångar följdes av kraftiga nedgångar. Det som var nytt i ekonomin var att en låg ränta skapade en kraftig investeringsökning inom industrin. Av någon anledning blev dessa investeringar olönsamma och de avvecklades.

Ludvig von Mises använde sig av dels observationer och av andras teorier. Knut Wicksells ränteteori, Eugen Böhm von Bawerks kapitalteori, Cal Mengers vetenskapliga metodik (formell logik).

Richard Cantillons observationer ifrån Frankrike under 1710- och 1720-talet är också intressanta. Nyskapade pengar är inte neutrala som David Hume och andra stora tänkare av ren lathet har antagit.

 
At 07 oktober, 2012 11:59, Blogger Per-Olof said...

"En andra oklarhet ligger i lösningen av krisen i Ö-teorin. En del av bilfabrikerna ska "likvideras" fullständigt. Med tanke på att många länder i världen har befolkningar som snart är villiga att köpa bilar verkar denna rekommendation underlig."

- Den vetenskapliga metodiken är orsaks-realistisk. En helt sann premiss är att tid existerar och att tiden måste finnas med vid analysen. Bilindustrins expansion och produktionskapacitet, kanske stämmer om 20-30 år (det går inte att veta exakt).

Om politikerna då understödjer bilindustrin under många år framåt, så dras resurser ifrån andra produktionslinjer under tiden.

 
At 07 oktober, 2012 12:06, Blogger Per-Olof said...

"En svängning av denna mildare form skulle lika gärna kunna inträffa med guldmyntfot och perfekt rörliga priser och löner. Detta är en första oklarhet i Ö-teorin."

- Svängningar uppkommer för att människor inte kan förutsäga framtiden. Teorin säger att svängningarna minskar med guldmyntfot, inte att de upphör. Det går dock inte att artificiellt skapa kraftiga uppgångar.

 
At 07 oktober, 2012 12:15, Blogger Per-Olof said...

"Att det numera är förenat med att ca 6,5 procent måste gå arbetslösa beror inte på att efterfrågan är för dålig utan på att det finns för få jobb för denna kategori arbetslösa - de skulle kunna kallas under-nairu-arbetslösa. För att öka efterfrågan på denna kategori måste lönekostnaderna där sänkas."

- Inga arbetsgivare anställer om kostnaderna överstiger intäkterna. Problemet är att ingen kan förutsäga de framtida intäkterna/kostnaderna.

Därför måste arbetsmarknaden vara flexibel där det är lätt att både anställa och avskeda anställda. Framförallt måste arbetsgivaren och arbetstagaren själva förhandla om lönen. I detta fall kommer ingen NAURU att existera.

 
At 07 oktober, 2012 12:40, Blogger Per-Olof said...

"När läget nu kräver ytterligare åtgärder tar Bernanke till QE3."

- Milton Friedmans "plucking modell" kan bli den nya trenden inom ekonomin. Ju snabbare ekonomin "plockas ned" ju snabbare sker uppgången.

Ett problem är att multiplikator-effekten numera är negativ. 1980 gav 1 dollar en positiv effekt på 90 cent. Multiplikator-effekten har sedan dess sjunkit till dagens negativa effekt, 1 dollar ger minus 45 cent.

Problemet är att nya pengar kräver en högre skuldsättning. När skuldsättningen i ekonomin har blivit för hög, går det inte att finansiera skuldsättningen genom en ökning av realinkomsterna.

Vi vet dock inte hur länge en desperat centralbank kan hålla igång ekonomin genom att köpa statsobligationer, bostadsobligationer och företagsobligationer. Vi kan inte förutsäga framtiden.

 
At 07 oktober, 2012 12:58, Blogger Per-Olof said...

Det ska dock nämnas att Milton Friedmans "plucking modell" inte bygger på en orsaks-realistisk vetenskaplig metodik (utvecklad ifrån Aristoteles teorier). Ibland är den sann och ibland är den inte sann.

Problemet är att ekonomin är komplex. Vi kan inte kan ta reda på alla fakta och analysera alla orsakssamband. Därför är den österrikiska skolans konjunkturteori en allmän teori som enbart håller sig till sanna premisser.

Det enda vi kan säga är att konjunkturer inte är exakt likadana eftersom vi inte kan veta exakt hur varje individ kommer att agera. En helt nya krona kan användas på tusentals olika sätt och detta beror på individens subjektiva bedömning/agerande.

 
At 07 oktober, 2012 13:21, Blogger Per-Olof said...

Karl,

"Har dock svårt att se om Ö-skolan är fundamentalistiskt svart eller vit, inte grå iaf."

- Formell logik är en värdefri vetenskaplig metodik. Sanna slutsatser härleds utifrån sanna premisser. Forskaren vet inte i förväg vilka slutsatserna blir.

Andra måste kunna följa forskningens alla steg för att själva kunna avgöra om forskningen är riktigt gjord. Om forskaren använder sig av åsikter och politiska värderingar avslöjas detta av andra forskare. Forskaren använder sig således inte av sanna premisser.

Albert Einstein använde sig av denna metodik. Han kunde kombinera komplexa abstrakta begrepp med andra komplexa abstrakta begrepp. Sann kunskap kombineras med annan sann kunskap.

När sann kunskap kombineras med annan sann kunskap, uppkommer ny sann kunskap. Kunskapen blir alltmer komplex och vi behöver få fram alltfler genier.

 
At 07 oktober, 2012 13:30, Blogger Per-Olof said...

Ett tips är att läsa George Reismans bok "Capitalism" (dock mer än 1000 sidor, men går att ladda ned gratis till datorn). Läsaren kan själv följa hur teorierna är uppbyggda. Man kan därför själv kritisera eller uppskatta Reismans arbete.

 
At 07 oktober, 2012 14:39, Anonymous Per said...

När läget nu kräver ytterligare åtgärder tar Bernanke till QE3. Eftersom bostadsbyggandet tydligen är för lågt i förhållande till befolkningsökningen och den tidigare reserven är uppäten eller obsolet är ökat byggande motiverat.

QE3 är väl inte specifikt till för att öka bostadsbyggandet? Tanken är väl att driva upp tillgångspriser och på så sätt få människor att konsumera mer? Sen att den enda säkra konsekvensen är att finansbolag på Wall Street får massor av gratispengar är väl bara som det brukar. (PIMCO, other bond giants big winners from Fed’s QE3 move)

 
At 07 oktober, 2012 22:30, Blogger ekvationsteorin said...

per.olof
Albert Einstein kan skriva sin vetenskap i en mening.

"Formeln E = mc² i teoretisk fysik anger relationen mellan energin (E) hos en kropp, och dess massa (m), med hjälp av ljushastigheten i vakuum (c)."

Dom som har fel i sina teorier hänvisar ofta till tusentals sidor som inte har en sammanfattning.
"George Reismans bok "Capitalism" (dock mer än 1000 sidor"

Sanna vetenskaper som elläran kan skrivas i en mening.
"Den elektriska spänningen U över en resistans är proportionell mot den elektriska strömmen I:"

U=R*I


Österrikarna har bara tittat på sambandet mellan penningökning och inflation, dom har inte förstått att lönerna måste öka innan vi får inflation.
Deras observation ökar M så ökar inflationen.
Men dom glömmer hur det går till i verkligheten,
M får fart på ekonomin då stiger lönerna och det orsakar inflation.

Österikarna tror att M direkt orsakar inflation, fel.
M orsakar löneökningar som sen orsakar inflation.
Varför kan inte Österrikarna tänka?Österrikarnas felaktiga modell, penningmängdsökning = inflation
En riktig förklaring till inflation kan skrivas i en mening.
penningmängdsökning leder till löneökningar som orsakar inflation.
Enbart löneökningar orsakar inflation, vi behöver inte ens öka penningmängden.

Det intressanta är att utan löneökningar så får vi ingen inflation.

 
At 07 oktober, 2012 22:59, Blogger ekvationsteorin said...

Österikarnas teori är som att säga
U=I i elläran, med Konstant R så får vi det falska sambandet, fördubbla U så fördubblas I, falsk samband.


(U=R*I)
En elkrets konstant U men vi förändrar R då kommer I att förändras.
R är lönerna som österrikarna glömde.

Priserna på varor kan förenklat beskrivas timlönen gånger arbetstiden = varupriset.

Penningmängden påverkar inte direkt varupriset.

penningmängden kan få lönerna att stiga då ökar priserna.
Ökar penningmängden men lönerna håls oförändrade så blir det ingen inflation.

 
At 08 oktober, 2012 00:44, Anonymous Anonym said...

Jaha, ekvationsteorin.

Så om riksdagen lagstiftar om nackskott vid löneökningar blir det ingen inflation. Inte ens om riksbanken ger var svensk 10 miljarder kr i handen i morgon bitti.

Jag kan ge dig ett tips. Om varje svensk hade 10 miljarder i nya sedlar skulle de rusa ut i handeln och försöka köpa så mycket som möjligt. Affärerna skulle snabbt börja öka priserna eftersom i princip vilka priser som helst ändå skulle resultera i tomma hyllor.

Fantastiskt hur någon som uppenbarligen har ett visst intresse för ekonomi kan vara så helt fel ute.

 
At 08 oktober, 2012 18:19, Blogger ekvationsteorin said...

00:44
Ej human metod men den skulle fungera, ingen skulle höja lönen.
Margaret thatcher krossade facket och löneökningarna stoppades.
Det går att stoppa löneökningarna.
Human och rimlig metod är att låta riksbanken bestämma hur stora löneökningarna ska få vara, sen får facken förhandla om hur det ska fördelas.

Det går att styra löneökningarna.

Du kan bara öka penningmängden så mycket att kapacitetsutnytjandet når 100% i ekonomin mer pengar än så är meningslöst.

Vad händer om vi stoppar löneökningarna och samtidigt ökar penningmängden, klarar du av att räkna ut det?

 
At 09 oktober, 2012 15:06, Anonymous Anonym said...

"Human och rimlig metod är att låta riksbanken bestämma hur stora löneökningarna ska få vara, sen får facken förhandla om hur det ska fördelas"

Human och rimlig metod är att låta köpare och säljare av arbetskraft sätta priset på arbetskraft. Riksbanken har nog att göra med att framkalla ekonomiska kriser. Ytterligare uppgifter är nog att fråga efter för mycket.

"Du kan bara öka penningmängden så mycket att kapacitetsutnytjandet når 100% i ekonomin mer pengar än så är meningslöst."

Riksbanken KAN givetvis öka penningmängden så att det blir Zimbabwe inflation. Huruvida den BÖR göra det är en annan fråga. Jag ifrågasätter ditt påstående att inflation inte kan uppstå när du har lönestopp. Det är fel.

"Vad händer om vi stoppar löneökningarna och samtidigt ökar penningmängden, klarar du av att räkna ut det?"

Flera saker händer. Efterfrågan ökar på varor och tjänster vilket leder till ökande priser allt annat lika. Men samtidigt har vi även en ökning av efterfrågan på arbete och kapitalvaror vilket kan i den mån dessa resurser är oanvända leda till en ökning av mängden producerade varor och tjänster, vilket leder till minskande priser allt annat lika. Huruvida dessa två effekter tar ut varandra är en helt öppen fråga som i hög grad kommer att bero av ditt val av prisindex.

 
At 09 oktober, 2012 20:20, Blogger ekvationsteorin said...

"Human och rimlig metod är att låta köpare och säljare av arbetskraft sätta priset på arbetskraft"
Det fungerar inte lönerna blir alltid lite för höga och då måste riksbanken strama åt ekonomin, och föra en restriktiv penningpolitik, vi får då en kronisk kris i ekonomin.
Hela 1900 talet visar att det inte fungerar.


"Flera saker händer. Efterfrågan ökar på varor och tjänster"
så långt har du rätt.

"vilket leder till ökande priser allt annat lika" där har du fel, utan orimliga löner så blir det ingen inflation, konsumtionen får bara öka så mycket att vi närmar oss max produktionskapacitet, inte mer.

Då är krisen helt plötsligt borta.

Antingen så ger staten ut pengar och använder till infrastrukturen eller så delar staten ut pengar till alla, tills krisen tar slut.

DET ENDA SOM KRÄVS FÖR ATT DET SKA FUNGERA ÄR STOPP FÖR ORIMLIGA LÖNEÖKNINGAR.

 
At 09 oktober, 2012 20:32, Blogger ekvationsteorin said...

Har vi fri lönebildning så leder en stimulans av ekonomin till löneökningar, då får vi inflation och stimulansen förstörs.
Fri lönebildning omöjliggör en lösning på krisen.

Med fri lönebildning så händer detta om vi stimulerar ekonomin med 40 miljarder i nytryckta pengar, lönerna stiger och då stiger priserna vilket inte ökar konsumtionen, endast inflation får vi.


Just nu i denna djupa kris så kan vi direkt öka M lite utan att lönerna stiger, då får en stimulans en effekt.

 
At 09 oktober, 2012 22:20, Anonymous Lasse Fair said...

Jag vill egentligen kommentera flera saker, men eftersom det är sent och jag är trött inskränker jag mig till att fråga vad du har för skäl att tro att Cervenka är anhängare till den österrikiska skolan, eller till någon enskild skola över huvud taget?

För mig verkar det ganska underligt att göra Cervenka till företrädare för den österrikiska skolan. Vad har jag missat?

 
At 09 oktober, 2012 22:33, Blogger Danne Nordling said...

Lasse Fair, så här skrev Cervenka den 15/9-12:

"Istället för att låta vansinnig kreditgivning, felaktiga investeringar och uppblåsta värden korrigeras tillåter Federal Reserves ständiga allmosor hela härligheten att flyta vidare som en gigantisk drivmina."

Det är tämligen likartat jämfört med österrikarnas sätt att beskriva situationen när andra förordar stimulansåtgärder.

Till detta kommer Cervenkas starka inriktning på monetära fenomen under eurokrisens utveckling kombinerat med en kritisk ton när stimulanspolitik kommer på tal.
/DNg

 
At 10 oktober, 2012 02:21, Blogger Danne Nordling said...

Neoliberal Agenda, även med guldmyntfot eller liknande kan det bli stora problem om en kris uppstår. Frågan är om kriser istället skulle bli omöjliga och problemet därför irrelevant. I så fall borde väl forskningen förorda en övergång till guldmyntfot?

Varför skulle inte bilförsäljningen kunna sjunka för att folk blir rädda för att förlora jobbet när exporten sjunker även med guldmyntfot? Då blir många arbetslösa och de slutar köpa andra varor och tillverkarna av dem går i konkurs osv. De arbetslösa kan inte betala skatt och då uppstår frågan huruvida den offentliga sektorn ska avskeda anställda. Om inte, måste staten låna till lönerna.

Per-Olof 11:12, är en investering för exportmarknaden en felaktig investering om det plötsligt blir kris i utlandet och exporten sjunker? Är inte detta något annat än när ett enskilt företag satsar på en osäker produkt som kan visa sig vara svår att sälja till utlandet?

P-O 11:21, politikerna kan inte höja välståndet - de kan skapa förutsättningar för att företagen ska kunna förbättra produktiviteten. I mindre utvecklade länder kan de möjligen skapa bättre möjligheter att höja investeringskvoten.

P-O 11:26, vi kan inte diskutera Japan om vi inte har en mera konkret utgångspunkt än lösa påståenden.

P-O 11:48, du missuppfattar frågan. Den gällde stimulansåtgärders effekter i högkonjunktur resp lågkonjunktur. Genom att låtsas som om det alltid rådde högkonjunktur försöker vissa österrikare komma undan problemet vad som kan göras i lågkonjunktur.

P-O 12:06, du har helt rätt: "Om politikerna då understödjer bilindustrin under många år framåt, så dras resurser ifrån andra produktionslinjer under tiden." Om bilindustrin fått överkapacitet måste några bilfabriker läggas ned. Det realkapitalet blir nästan värdelöst (metallskrot och rivningsmassor). Men varför skulle inte dessa bilar kunna exporteras till länder med efterfrågan på bilar? Lönerna kan väl sänkas om vi håller oss till det österrikiska paradigmet? Så länge löneanställning är bättre än arbetslöshet kan inte generellt vansinnig kreditgivning, felaktiga investeringar och uppblåsta värden uppstå och behöva korrigeras. Sådant kan bara förekomma i enstaka fall som bygger på grova felbedömningar och som även visar sig i högkonjunkturer.

P-O 12:26, svängningar uppkommer genom ett kollektivt samfällt agerande som utvecklas för länge åt ett håll som ger obalans. Som den elementära nationalekonomin visade med teorin om "svincyklerna" kan många enskilt rationella beslut ge upphov till svängningar om man inte är medveten om vad andra svinuppfödare tänker göra.

Teoretiskt kan man alltid hitta ett system som har så begränsad dynamik att det inte kan uppstå farliga svängningar. Men det verkar som om politikerna och allmänheten vill ha dynamik för att få tillväxt. Då måste man lösa problemet med dynamiska excesser som ger instabilitet. Kan man inte klarar det måste man ändå ha ett hum om vad man ska göra om det hotar att bli en exceptionell nedgång.

P-O 12:15, du har naturligtvis rätt i att fullständig löneflexibilitet skulle eliminera det mesta av under-nairu-arbetslösheten. Men även med gratisarbete skulle några inte få jobb. Det finns de som har negativ arbetsproduktivitet.

Detta är dock helt teoretiskt. I praktiken måste vi leva med politiker som ser till att de lägsta lönerna hålls på en nivå som "det går att leva på". Eftersom denna nivå inte står i samma relation till antalet enkla jobb som tidigare (dessa har minskat i antal) så kommer det att uppstå strukturell arbetslöshet. I ringa utsträckning kan detta lösas med mera utbildning. I huvudsak återstår endast subventionerade jobb med tvivelaktig produktivitet. Vi får då "fas 3-syndromet".

Den arbetslöshet som ligger över Nairu kan teoretiskt elimineras med stimulansåtgärder eller genom en konjunkturuppgång. Tar man till stimulans måste åtgärderna gå att avveckla i takt med en konjunkturförbättring. (forts följer)
/DNg

 
At 10 oktober, 2012 02:22, Blogger Danne Nordling said...

(fortsättning)

P-O 12:40, du får redogör för dina siffror för multiplikatoreffekterna mera konkret. Naturligtvis kan det med konventionella nationalräkenskaper aldrig förekomma negativa effekter utom då man anställer folk som förstör för andra.


P-O 12:58, den österrikiska skolan verkar vara alltför abstrakt för att kunna användas som analysinstrument. Man måste kunna skilja på exogena och endogena konjunkturnedgångar. Man måste kunna skilja på primära och sekundära nedgångar (det kunde W Röpke). Man måste kunna skilja på reala och finansiella nedgångar. Man måste kunna skilja mellan effekter av åtgärder i hög- resp lågkonjunkturer etc.

Att enbart konstatera "Det enda vi kan säga är att konjunkturer inte är exakt likadana eftersom vi inte kan veta exakt hur varje individ kommer att agera." är trivialt och ger ingen legitimitet åt den höga abstraktionsnivån i Ö-skolan. Det finns principiella skillnader i en kvalificerad konjunkturteori.

P-O 13:21, även om Einsteins teorier är svåra att förstå genom sin komplexitet är det inte detsamma som att de har en hög abstraktionsnivå. Ljusets hastighet är t ex inte abstrakt i praktisk mening. Men österrikarnas bortseende från de fyra uppräknade konjunkturaspekterna är ett prov på abstrakthet.Teorin kan naturligtvis vara logiskt sann utifrån sina abstrakta premisser. Men den säger ganska litet om verkligheten.

Per, ett motiv för Bernanke var att Q3 skulle stimulera bostadsbyggandet. Dessutom skulle folk känna sig rikare och därför både kunna köpa bostäder och andra varor. Dessvärre har QE ett avsevärt läckage till en som den själv uppfattar det "sargad" finanssektor. Där kan pengarna fastna i hålen i balansräkningarna. Men om aktierna stiger borde Bernanke få sin effekt. Det är mer tveksamt om guldpriset stiger eftersom detta kan ses som ett kristecken som gör folk allmänt försiktiga.
/DNg

 
At 10 oktober, 2012 14:07, Anonymous Anonym said...

Ekvationsteorin...

Om du inte håller med om att priser ökar när efterfrågan ökar allt annat lika finns det ingen grund för diskussion.

Tack och hej.

 
At 10 oktober, 2012 21:30, Blogger ekvationsteorin said...

"Om du inte håller med om att priser ökar när efterfrågan ökar allt annat lika"
Just nu så ökar inte priserna om vi ökar lite på M
"Industriföretag vill damma av krisavtal"
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5304119

Jag har inte sagt att vi ska ha fri lönebildning, reglerar riksbanken lönerna så får vi inga orimliga löneökningar och konkurrensen stoppar företagen från att ta ut överpriser.
Då kan inte en liten ökning av M orsaka inflation.

Du måste skilja på en ökning av M i en högkonjunktur eller i en depression.
Varför är det så svårt att tänka?

 
At 10 oktober, 2012 22:25, Anonymous Lasse Fair said...

Visst finns det passager där Cervenka låter tydligt inspirerad av österrikare, men att göra honom till ett exempel på en svensk österrikare är att gå mycket längre än att säga att han bara är influerad av dem.

Att han hellre hänvisar till IMF och Världsbanken än till österrikiska ekonomer handlar nog inte bara om vilken tyngd läsarna kan förväntas tillmäta källorna, eftersom han hade tolkat resultaten annorlunda om han faktiskt hade varit österrikare (han hade varit mer skeptisk till empiriska resultat än citat som "Forskare på IMF har visat att" ger uttryck för.)

Han har antagligen bara läst en del österrikiskt material och fastnat för vissa av slutsatserna, utan att ha någon djupare förståelse för det som verkligen utmärker österrikarna: den praxeologiska metoden.

Över huvud taget så tycker jag det är vanskligt att sätta etiketter på folk som de själva inte använder.

 
At 10 oktober, 2012 23:39, Blogger Danne Nordling said...

Lasse Fair, vem använder beteckningen "österrikare" i Sverige? Att offentligt hänvisa till österrikisk teori tillför knappast någon auktoritet för det resonemang man vill torgföra. Därför kan man inte avgöra huruvida en person som företräder vissa av den österrikiska teorins resonemang är en fullfjädrad österrikare eller bara någon som har tagit till sig delar av teorin.

Strängt taget har jag inte nämnt Cervenka som en renodlad österrikare. Vad jag flera gånger har hängt upp mig på är hans generaliserande och tvärsäkra omdömen som inte har täckning i det föregående resonemanget. Detta liknar det österrikiska framställningssättet och förtjänar att påtalas. Jag anser att man steg för steg på ett konkret sätt måste kunna härleda de slutsatser man kommer fram till. I annat fall blir analysen en trosfråga som en icke övertygad läsare inte kan förstå utan bara har att gapa och svälja. Sådant hade jag hoppats slippa läsa i SvD.

Jag ska dock titta närmare på den österrikiska teorin för att om möjligt kunna rekonstruera utelämnade led i resonemangen. Kanske det leder till också annorlunda slutsatser. Alltför abstrakta resonemang kan inte sällan utmynna i felaktiga slutresultat.
/DNg

 
At 11 oktober, 2012 13:03, Anonymous Anonym said...

Ekvationsteorion...

Modifiera lag 1. på wikipedia. Dina revolutionerande insikter bör ju rimligen spridas bortom denna blog.

http://en.wikipedia.org/wiki/Supply_and_demand

Och jag vet faktiskt inte varför du tycker det är svårt att tänka. Det får du svara på själv.

 
At 11 oktober, 2012 15:28, Blogger ekvationsteorin said...

If demand increases and supply remains unchanged, then it leads to higher equilibrium price and higher quantity.

Det är ingen lag, modellen är inte matematiskt koret.
Det finns något som kallas konkurrens, priserna kan bara stiga så det blir lönsamt att producera sen startar fler företag produktionen.

Det är svårt att tänka

 
At 11 oktober, 2012 16:38, Blogger ekvationsteorin said...

Fri lönebildning är grundproblemet i ekonomin.
Hypotetisk vi har en fullständigt fri och fungerande lönebildning.
minskar M så sjunker lönerna ökar M så ökar lönerna.
Då får österrikarna rätt om att ökning av M bara ger inflation.

Detta samband såg östrerikarna men dom förstod inte att det är lönerna som driver upp inflationen.

Fri lönebildning gör att penningmängden aldrig kan vara tillräckligt stor, ökar vi penningmängden så vi får full sysselsättning men då ökar bara lönerna och priserna ökar och då kan konsumenterna inte längre efterfråga alla varor som produceras och då blir det arbetslöshet.

Med reglerad lönebildning så kan vi öka penningmängden så mycket att vi får full sysselsättning, ingen inflation och full sysselsättning är möjligt med reglerad lönebildning.

Danne sa "Jag anser att man steg för steg på ett konkret sätt måste kunna härleda de slutsatser man kommer fram till"
Det klarar inte österikarna av dom fantiserar om att M direkt ger inflation, tar man det steg för steg så ser man att M ökar köpkraften, det gör att lönerna höjs och då får vi inflation.

När det råder högkonjunktur och produktionskapaciteten är 100% så kan en ökning av M direkt orsaka prisökningar, utan löneökningar, marginalerna stiger, facket blir sen förbannade och kräver löneökningar, då får vi inflation.

Österikarna missar totalt att lönerna orsakar inflation, fryser vi M och fortsätter att öka lönerna så får vi bara inflation och arbetslöshet.

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka"
Albert Einstein

Vi har trott att fri lönebildning är bra men det är själva orsaken till våra problem.

 
At 11 oktober, 2012 22:24, Anonymous Lasse Fair said...

Det är svårt att tolka citatet:

"Ö-skolan (hamnar) i slutsatser som inte härleds steg för steg /../ Ett svenskt exempel är /../ Andreas Cervenka"

på något annat sätt än att du tar Cervenka som exempel på hur "Ö-skolan" hamnar fel.

Men som du själv säger så går det inte att avgöra om Cervenka är en fullfjädrad österrikare. Det är just därför han inte borde tas som exempel på en österrikare!

Mises Human Action rekommenderas för den som har ett seriöst intresse för att förstå den österrikiska skolan. Finns att läsa gratis online (även som ljudbok).

 
At 11 oktober, 2012 23:32, Blogger Danne Nordling said...

Lasse Fair, visst, Cervenka är ett exempel på hur Ö-skolan hamnar fel. Hans resonemang är det enda i tidningarna som illustrerar Ö-skolan. Utan detta exempel skulle många kanske uppfatta Ö-skolan som helt irrelevant. v Mises i all ära, men det är ingen som offentligt hänvisar till honom i allmänt tillgängliga diskussioner.

Om österrikiska skolan ska vara något annat än en doktrinhistorisk kuriositet som enbart intresserar specialister borde det finnas företrädare för den - helst bättre än Cervenka. Du kanske kan nämna någon inte helt okänd anhängare?
/DNg

 
At 12 oktober, 2012 00:13, Blogger ekvationsteorin said...

Den österrikiska skolan måste kunna sammanfatta sin modell på en A4 sida, helst i en mening.

Den som har fel, måste använda många sidor för att argumentera för sin sak, textens längd är omvänt proportionell till riktigheten i påståendet.

Albert Einstein Formel E = mc²
" E = mc² i teoretisk fysik anger relationen mellan energin (E) hos en kropp, och dess massa (m), med hjälp av ljushastigheten i vakuum (c)"

"Ett tips är att läsa George Reismans bok "Capitalism" (dock mer än 1000 sidor, men går att ladda ned gratis till datorn)."
Det säger en hel del om trovärdigheten.

En formel eller modellbeskrivning behövs, en sammanfattning behövs.
Sen behövs detaljförklaringarna, den texten kan däremot bli större.

En sann vetenskap får inte ha argument som står i strid med varandra.


 
At 12 oktober, 2012 01:47, Blogger ekvationsteorin said...

Österrikisk motsägelse.
1.Deras ide är att penningmängden = inflationen.
2.Dom vill inte öka penningmängden nu (stimulans).

SCB "Inflationstakten var 0,4 procent i september, vilket är en nedgång sedan augusti då den var 0,7 procent."

Om inflationen är under 2% så måste penningmängden vara för liten nu.

punkt 1. och 2. är en motsägelse.

Om ekonomin går ner som på 30 talet och vi får deflation, Hur tänker dom göra då?

Mönsterlandet måste vara Grekland med sina besparingar och USA med QE måste vara farsoten, Positiva jobbsiffror kommer från USA men det går fort utför med Grekland.

En teoretisk modell måste stämma med verkligheten, en riktig modell måste kunna förklara vad som har hänt i ekonomin med sin teoretiska modell.

Kan modellen inte förklara vad som har hänt i verkligheten så är modellen felaktig PUNKT

QE 1 skulle ge hyperinflation, verkligheten stämmer inte med kartan, kommer hyperinflationen om 100år?

Stimulanser sägs ge bubblor ex huspriser, men stimulerar vi ekonomin under en kris med att dela ut 500kr i månaden till alla, så är det svårt att se hur stimulansen ska kunna höja huspriserna.
Vårt inflationsmål är 2% då kan vi dela ut pengar till alla så vi når upp till 2%.


 
At 12 oktober, 2012 12:35, Anonymous Anonym said...

"Det är ingen lag, modellen är inte matematiskt koret.
Det finns något som kallas konkurrens, priserna kan bara stiga så det blir lönsamt att producera sen startar fler företag produktionen.

Det är svårt att tänka"

Nej precis, det är inte korrekt. Och det är därför du som sitter inne på denna revolutionerande sanning bör gå ut i debatten på allvar och ta tag i detta problem. För jag kan säga dig att tanken att en ökad efterfrågan ökar priserna allt annat lika också förekommer inom varje textbook och grundkurs i nationalekonomi landet om. Du bör skriva en akademisk uppsats där du visar dess brister och en debattartikel i en tidning med nationell spridning för att få till en ändring. För detta blir du rikt belönad med ett nobelpris i ekonomi ty din insikt är att likna med någon som hittat ett mot exempel på termodynamikens andra lag.

För inte kan det vara så att du är ett ensamt nättroll som inte förstått vad studenterna i grundkurser i nationalekonomi får lära sig och är för lat eller arrogant att ta sig tid och rätta till sitt misstag.

 
At 12 oktober, 2012 19:45, Blogger ekvationsteorin said...

12:35 Tänk lite
Lönestopp och penningökning.
Vad händer om vi stoppar löneökningarna och ökar penningmängden?

Konkurrensen gör att företagen inte kan ta ut orimliga priser.
Konkurrensen begränsar priserna , det är en absolut sanning i nationalekonomin.

Utan löneökningar så får vi ingen löpande kostnadsökning i företagen.
(råvaror Är ett undantag, oljan kan stiga)det är en absolut sanning i nationalekonomin.

Mer pengar i omlopp ökar efterfrågan, då får alla ett jobb.
Ganska så självklart ökar efterfrågan så måste industrin anställa fler arbetare för att kunna leverera fler varor.

Att öka penningmängden är ingen kostnad det är en knapptryckning hos riksbanken.
Pengar har ingen koppling till guld längre så kostnaden är noll. (jag kan personligen betala trycksvärtan om staten tycker det är dyrt).

Vi har trott att fri lönebildning är bra men det är själva orsaken till våra problem.
"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka"
Albert Einstein

Det går inte att argumentera emot det jag sa, det enda som är svårt är att stoppa dom orimliga löneökningarna utan att ta till ohumana metoder som fängelse för fackföreningsledare som kräver löneökningar.
Penser med sin okunskap i nationalekonomi skriker hyperinflation, vist är det svårt men det går, åtminstone danne sa att han hadde fel.

Jag blir inte populär, dom flesta är löntagare även dom flesta nationalekonomer är löntagare, att prata om reglering av lönebildningen är inte populärt, ekonomer vet dock att orimliga löneökningar är meningslösa, men betalas deras lön av något fack så tänjer man på sanningarna om löneutrymmet.
Bankekonomer kanske också tänjer på sanningen, banken tjänar nog på att deras kunder får löneökningar (ej bankekonom så jag vet inte om det stämmer)

 
At 12 oktober, 2012 19:56, Anonymous Lasse Fair said...

I och med att Cervenka varken kallar sig för österrikare eller hänvisar till österrikare särskilt ofta tror jag inte att särskilt många uppfattar honom som en talesperson för den österrikiska skolan. De som har lite intresse kanske känner igen vissa likheter med österrikarna, men de som är pålästa ser att han inte är konsekvent, och de som inte är pålästa alls har inte hört talas om den österrikiska skolan ändå.

Hayek är väl den mest kända företrädaren pga sitt nobelpris (dock inte den bästa), men om du vill ha en nu levande anhängare så är Ron Paul helt klart mest känd idag. Han pratar ofta om Mises och österikisk ekonomi på teve, i kongressen, i debatter mm som når enormt stor publik över hela världen. RT, som har många tittare på nätet, bjuder också ofta in österrikare.

Hur som helst är det som gör den österrikiska skolan till mer än en doktrinhistorisk kuriositet att de har rätt, inte att det talas om dem i teve. Riktig vetenskap är inte en popularitetstävling.

Att det inte finns någon välkänd svensk företrädare för den österrikiska skolan är något vi bör lasta Sverige för, inte den österrikiska skolan. Jag hoppas att vi får en stark företrädare för den österrikiska skolan i Sverige snart, men tyvärr tenderar de som är intresserade att flytta utomlands pga det politiska klimatet här.

 
At 12 oktober, 2012 23:33, Blogger Danne Nordling said...

Lasse Fair, genom att Cervenka relaterade ett kritiskt resonemang mot Bernanke som på ett abstrakt plan är identiskt med österrikarnas generella argumentation mot stimulanser blev det möjligt för mig att göra Ö-skolan aktuell och relevant för en svensk publik.

Det är svårt för mig att bedöma vad Ron Paul eller företrädare för det amerikanska Mises-institutet ger för intryck på den amerikanska publiken. Någon vidareförmedling till svensk debatt syns i varje fall inte till.

Det skulle vara intressant om någon icke-apart företrädare framträdde i Sverige så att läran kunde utsättas för kritisk debatt.

Anonym 9/10 15:06, jag börjar ana hur österrikarna och andra tänker när de ställs inför problemet med ökande efterfrågan. Om man utgår från elementär (och abstrakt) pristeori leder ökad efterfrågan alltid till stigande priser. Det följer av antagandet om egenskaperna hos 'economic man'.

Ofta brukar man förklara den uppåtlutande utbudskurvan, som leder till högre priser, med att producenternas marginalkostnader stiger på grund av mer övertidsarbete, kostsamma nyrekryteringar och dyrbarare komponentinköp (t ex genom flygfrakt). Implicit förutsätter man alltså att det råder fullt kapacitetsutnyttjande i anläggningar av optimal storlek.

Om man är skeptisk till makroteori och menar att mikroteorin är tillräcklig för att analysera aggregerade problem medför denna abstrakta utgångspunkt att man hamnar fel om det implicita antagandet inte är uppfyllt.

Antag att efterfrågan ökar (D skiftar utåt) samtidigt som producenterna har stora lager som de vill minska. Då finns det inga kostnadsuppdrivande faktorer som måste leda till att den aggregerade utbudskurvan lutar uppåt på kort sikt.

Härtill kommer att producenterna kan befinna sig i ett läge där produktionsvolymen inte är optimal i relation till anläggningen genom att efterfrågan har minskat nyligen. Då finns det ett incitament att till en början hellre öka volymen än priset. I Sverige var denna tendens tydlig under finanskrisen då produktionen först föll mycket mera än antalet sysselsatta. När efterfrågan ökar kan företagen också sätta in folk från bemanningsföretag under toppbelastningsperioder. Och så länge arbetslösheten ligger över Nairu kommer de nyanställdas löner inte att öka.

Det finns alltså goda möjligheter att öka efterfrågan i ett läge under fullt kapacitetsutnyttjande utan att det blir hög inflation. Det kan man inse om man kommer ner från de höga abstraktionsnivåerna.
/DNg

 
At 13 oktober, 2012 04:07, Blogger ekvationsteorin said...

Anonymus och österrikarna tror att penningökning leder till inflation.
2 saker påverkar priserna mest.
1. lönerna.
2. vinsterna företagen tar ut.

Nu får dom tänka vad skulle hända om vi kunde stoppa företagens vinster från att öka. punkt 2.

Nu blir det kortslutning i deras hjärnceller.
Punkt 2 det är tveksamt om vinsterna skulle kunna kontrolleras politiskt , men rent teoretiskt vad skulle hända?

Konkurrensen är det som i praktiken begränsar punkt 2. och det fungerar så länge det finns en fungerande marknad.

Inflation förutsätter att minst en av punkterna ökar.
österrikarna vill stoppa inflationen med stram penningpolitik.
Det finns en alternativ väg, motverka punkt 1. och 2.
punkt 1. kan lösas med att riksbanken bestämmer dom centrala löneökningarna.
punkt 2. se till att konkurrensen är fri på marknaden.
oligopol, monopol, karteller, med mera måste motverkas.

Kan punkt 1 och 2 begränsas så kan penningmängden ökas så mycket att vi bara har strukturarbetslösheten kvar.

Om österrikarna nu kan tänka så borde dom se att både 1. och 2. kan öka inflationen utan att penningmängden ökar.

Begränsar vi penningmängden men låter 1. och 2. vara obegränsade så får vi hög arbetslöshet som i sin tur begränsar lönerna och köpkraften vilket stoppar vinsterna.

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka"
Albert Einstein

Begränsa 1. och 2. i stället för penningbegränsning.

Varken kommunismen eller kapitalismen lyckades med att begränsa 1. och 2. och samtidigt ha en stor penningmängd.
Österrikiska skolan klarar inte ens det teoretisk då dom vill begränsa penningmängden.

 
At 13 oktober, 2012 12:25, Anonymous Lasse Fair said...

Ja, det vore intressant. Det närmaste vi har kommit kompetent debatt om österrikiska idéer i svensk media på sistone är Per Bylunds artikel i Expressen:

http://www.expressen.se/debatt/lat-marknaden-bestamma-rantan/

Men han nämner inte den österrikiska skolan explicit i sin argumentation. Han är dock uttalad anhängare av den österrikiska skolan (och har nyligen fått en doktorsexamen).

 
At 14 oktober, 2012 01:04, Blogger Danne Nordling said...

Lasse Fair, tja, jag vet inte om Bylunds artikel/insändare tillför något som för debatten framåt. Han säger att det är bättre att inte ha någon penningpolitik alls utan att gå in på konsekvenserna i dagens läge.

Borde inte en nybliven doktor och forskare vid U of Missouri kunna tillföra mer empiri än att antyda att räntan skulle bli högre utan Riksbank? Kopplat till Lars E O Svenssons tes om att den för höga räntan orsakat uppemot 70 000 onödigt arbetslösa hade det varit intressant att få veta hur många arbetslösa det hade funnits i "onödan" med en ränta på som varit 5 procent eller liknande (nivån borde Bylund kunna hjälpligt precisera). Eller är Svenssons beräkningar helt fel?

Ibland får jag intrycket att österrikarna inte är intresserade av empiri eftersom hela systemet verkar vara icke-falsifierbart. Att komma med empiriskt kontrollerbara utsagor är riskabelt. Ett undantag är Peter Schiff som dock också är guldhandlare. Han sa i feb -09 att dollarn skulle falla som en sten med närmast hyperinflation före utgången av 2010 (m anl av ARRP). Nu säger han att QE3 ska sänka dollarn till 1,50 eller mera mot Euron nästa år. Det är mer nyanserat men sannolikt fel ändå mot bakgrund av hur liten effekten av QE2 blev.
/DNg

 
At 14 oktober, 2012 15:49, Anonymous Lasse Fair said...

Bylund får tala för sig själv, men som du säkert själv egentligen förstår så är utrymmet för teoretiska diskussioner begränsat i Expressen, speciellt för personer utan välkända namn. Skicka in en replik till Expressen vet ja, så får vi se hur mycket utrymme för metodologiska diskussioner du tilldelas. Om de inte vill ta emot din insändare över huvud taget så får du väl blogga om saken istället och se om Bylund behagar svara.

Angående empiri och österrikisk ekonomi så har det skrivits mycket och väl om det i material som är enkelt tillgängligt online, så jag tänker inte skriva någon uppsats om det här, men österrikarna menar att inga av nationalekonomins teser är falsifierbara i popperiansk experimentell mening, utan att teorin måste bygga på deduktion utifrån oförnekerliga axiom istället.

Empri är därmed mest intressant som illustration eller inspirationskälla, men kan aldrig avgöra något nationalekonomiskt spörsmål.

Börja med Human Action, som sagt. Sedan finns det mer specialiserade skrifter.

Angående Schiff så är han varken renlärig österrikare eller teoretiker. Jag gillar honom personligen, men han skjuter ofta från höften och bör tas med en nypa salt.

 
At 14 oktober, 2012 17:02, Blogger Danne Nordling said...

Lasse Fair, förvisso är utrymmet för metodologi obefintligt i Expressen. Men artikeln hade onekligen blivit intressantare om en konkret slutsats om vad frånvaron av centralbank och därmed högre ränta hade betytt på ett ungefär.

Säg att man fått en bild av 5 procents ränta och 300 000 "onödigt" arbetslösa så hade läsarna bättre förstått vad som fordras på längre sikt för att uppväga ett sådant elände. Den österrikiska skolan offererar ingen tebjudning om man ansluter till vad som vanligtvis sägs av dess representanter.

Många representanter säger att distinkta åtgärder av penninginjektioner leder till inflation. Detta är väl något som borde gå att testa empiriskt? Att rent allmänt hänvisa till att fiat-pengar ger sekulär inflation ser jag som en polemisk undanmanöver utan vetenskapligt värde för den aktuella problematiken.
/DNg

 
At 15 oktober, 2012 21:02, Anonymous Lasse Fair said...

Visst, att en längre och mer detaljerad artikel hade varit intressantare att läsa kan nog alla hålla med om.

Att högre ränta inte hade inneburit någon tebjudning direkt är nog alla också överens om. Baksmällan gör ont, men det går inte att skjuta upp den för evigt genom att fortsätta dricka heller -- den metoden gör bara baksmällan ännu värre när den väl kommer.

Angående inflation så missförstår ofta moderna läsare vad österrikarna menar. De pratar inte om den allmänna prisnivån, utan om penningmängden. Penninginjektioner leder inte till inflation -- de är inflation.

För att undvika missförstånd säger ofta nutida österrikare "monetär inflation" för det klassiska begreppet och "prisinflation" för det nutida. Men ibland skulle texten bli för klumpig om de förklarade sig hela tiden, och uttrycker sig därför på sätt som feltolkas av utomstående, tyvärr.

När de säger att priserna stiger av (monetär) inflation så menar de till exempel i jämförelse med de priser som hade gällt utan ökningen av penningmängden -- men dessa priser kan mycket väl vara lägre än priserna innan injektionerna, till exempel pga ökad produktion. Den prispåverkan uppåt som blygsam monetär inflation innebär kan tas ut av andra effekter och bli lägre allmän prisnivå totalt sett.

De skadliga effekter som österrikarna menar att (monetär) inflation orsakar har inget med "den allmänna prisnivån" att göra, utan härleds från den förändring av räntan och förvridning av relativpriserna (cantillon-effekter) som förändringen av penningmängden medför.

(Till sist vill jag förtydliga att min kommentar om att "det närmsta vi kommit kompetent debatt" är Bylunds artikel inte var avsett att ifrågasätta Bylunds kompetens -- jag syftade bara på att det inte blev mycket av debatt efteråt. Jag har ingen anledning att tvivla på hans kompetens, som utan tvekan är större än min i sådana här frågor.)

 
At 18 oktober, 2012 15:34, Anonymous Anonym said...

@Ekvationsteorin

"Har vi fri lönebildning så leder en stimulans av ekonomin till löneökningar, då får vi inflation och stimulansen förstörs."

Det scenariot skulle kräva att vissa ganska specifika omständigheter gäller (förutsatt att vi har lågt kapacitetsutnyttjande i ekonomin).

Om vi ökar penningmängden såpass mycket att detta i sig driver på löneökningar kommer i ett scenario där alla extrapengar inte omedelbart steriliseras på ett bankkonto (i en icke-fungerande banksektor, underförstått), eller i en madrass även att driva på efterfrågan på varor och tjänster.

Sedan kan väl QE naturligtvis leda till en del inflation, men inom rimliga parametrar. Ett exempel är Storbritannien, där QE (troligtvis) bidrog till att inflationen gick upp till 3-5 procent under 2010-2011. Men det är knappast hyperinflation, och är snarare nyttigt än skadligt i en kris (underlättar löneanpassning, etc.).

/Ekon

 
At 18 oktober, 2012 19:31, Blogger Danne Nordling said...

Sambandet mellan stimulanser och löneökningar avgörs i huvudsak av var arbetslöshetsprocenten ligger i förhållande till Nairu-nivån. Över Nairu (i Sv ca 6,5%) sker ingen ökning av inflationen då efterfrågan ökar.

Detta kan emellertid åsidosättas av starka fackliga organisationer. Om dessa är influerade av konventionell tro att QE kategoriskt ger inflation, kan de driva igenom extra höga löneökningar. Då får man den inflation som de varit rädda för. I länder med dogmatiska och okunniga fackföreningsrörelser kan det därför bli motiverat att införa lönestopp över en viss nivå.

Med ett keynesianskt betraktelsesätt kan man också försöka minska arbetslösheten med generella stimulansåtgärder när den ligger under Nairu. Då får man inflation.

Den brittiska ökningen av inflationen 2010-11 verkar till stor del ha berott på räntehöjningar och internationell påverkan enligt min minnesbild.
/DNg

 
At 19 oktober, 2012 01:16, Blogger ekvationsteorin said...

Ekon
I princip all inflation kan härledas till löneökningar.
Stoppar vi orimliga löneökningar så upphör inflationen.
Nu måste efterfrågan upp så den motsvarar produktionskapaciteten.

Vi har bostadsbrist som driver upp bostadspriserna och samtidigt varslas byggarbetare,där kan ekonomin stimuleras.

Med fri lönebildning så kan vi få inflation utan en penningökning precis som danne sa.
Ekonomin kan inte fungera med fri lönebildning för då tenderar lönerna att bli så stora att vi får inflation och riksbanen måste då strama åt vilket leder till en kroniskt dålig ekonomi.
FRI LÖNEBILDNING HAR SKAPAT VÅRA NUVARANDE PROBLEM.

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka"
Albert Einstein

RIKBANKEN MÅSTE BESTÄMMA DOM CENTRALA LÖNEAVTALEN.

Danne med smart agerande så kan man flytta ner nairu, det är sådana saker ekonomer borde prata om.

 
At 22 oktober, 2012 00:49, Blogger Danne Nordling said...

Hur flytta ner nairu?

Formellt kan nairu sänkas genom att de under nairu-punkten flyttas till långtidssjukskrivning och förtidspensionering. Det var Perssons modell.

En reell minskning är svårare. Då måste den extremt lågproduktiva arbetskraften bli anställningsbar inom områden där arbetskraft vanligtvis efterfrågas. När konjunkturen förbättras kommer de att få jobb.

Borg har snackat en hel del om att jobbpolitiken skulle sänka nairu. Jag har i ett flertal artiklar ifrågasatt detta.
/DNg

 
At 22 oktober, 2012 16:21, Blogger ekvationsteorin said...

"När konjunkturen förbättras kommer de att få jobb"
En bra ekonomi pressar ner nairu, därför måste M öka och lönerna regleras av riksbanken.

"Hur flytta ner nairu?"
Det går att hitta verktyg om man bara letar efter verktyg i verktygslådan, Smarta ekonomer kan hitta verktyg som fungerar.
Jag har inga färdiga verktyg men jag tror att det finns verktyg om vi bara letar i verktygslådan.
Ersättningsnivåerna kanske måste sänkas men vi måste skydda folket mot fattidom.

bobubblan kan exempelvis lösas enkelt med ett slopat ränteavdrag och räcker det inte så införs en fastighetsskatt.
Det är våra politiker som inte vill lösa våra problem därför att vissa lösningar inte stämmer med ideologin.

 
At 23 oktober, 2012 21:23, Blogger Unknown said...

Det här med att österrikiska skolan alltid har rätt, enligt dem som anslutit sig till dess doktrin fullt ut, är intressant. Det är ungefär samma typ av symtom som de som är anslutna till ett parti, hejar på ett fotbollslag, kommer ifrån ett speciellt land, uppvisar. Man håller på dem man tycker är bäst, för att....de är bara bäst. Jag fascinerades mycket av den österrikiska skolan när jag började söka svar på ekonomiska mysterium för ett par år sedan. De har en del poänger men har inte alltid rätt. Jag kan rekommendera många bra böcker av bla. Rothbard. Men vill man ha svar på de riktigt stora ekonomiska frågorna, om man är intresserad av att röra sig in i framtiden, då får man leta sig vidare och läsa saker från andra skolor och tänkare än den från den libertarianska/österrikiska skolan. Och ja, den är fundamentalistisk ibland. När det gäller vissa saker som tex. guldmyntsfot har österrikarna helt snöat in sig och förstår helt enkel inte hur pengar funkar eller hur de idag skapas. Det är därför de tex. hela tiden gastar om det kommer bli hyperinflation så fort någon nämner QE3. De kvantitativa lättnaderna som "Helicopter Ben" (Ben Bernanke) har ägnat sig åt är ökningar i mängden baspengar. De har kritiserats för att de inte kommer vanligt folk till nytta utan bara hamnar hos bankerna och aldrig sipprar ut i ekonomin. Detta är till viss del sant och det är också därför som det inte kommer bli hyperinflation som tex. Peter Schiff hävdat i fyra år nu. Var är hyperinfltionen? Visst, priset på vissa essentiella varor har gått upp men det beror på andra faktorer som klimatförändring, PEak Oil och andra resursbrister. Givetvis tror många österrikiska inte på något av ovanstående heller då de är frimarknads fundamentalister som tror att marknaden löser allt.
Pengar är idag endast krediter och skapas mer eller mindre "endogent" av banker. Det sannolika är att vi kommer få deflation då skuldmättnad har uppstått och då sjunker penningmängden vilket är dåligt eftersom vi då riskerar att få för lite av vårt penningmedium, vilket idag är krediter. Guldstandard är en annan förvirring som österrikarna lätt hamnar i. Detta eftersom de är så insnöade i sina teorier att de inte kan se förbi dem. Ett exempel på detta är guldmyntfot. Österrikarna vänder sig här till Mises regressionsteorem för att få klarhet i vad pengar är. Priser måste kunna spåras tillbaka i tiden. Viss köpkraft igår ger köpkraft idag. Man MÅSTE (säger de och viftar med pekfingret med glasögonen långt ner på näsan) kunna spåra pengarna tillbaka till den punkt där de endast var en handelsvara. Annars kan det inte vara pengar! Papper kan aldrig vara pengar! Bitcoin kan aldrig vara pengar! Krediter kan aldrig var pengar! Inget av dessa saker kan vara pengar då de bryter mot det ädla regressionsteoremet!

Jag skulle kunna dra mig tillbaka från mitt arbete om jag fått en spänn varje gång sett/hört en Österrikare säga/skriva tex. Bitcoin är FIAT. Detta tyder på att de inte fattar vad fiat är. De orkar inte ens slå upp ordet. FIAT betyder "låt det ske" (ungefär) och är latin. Det vill säga att stater ger ut en valuta och ger den värde genom ett statligt dekret. Man tvingas använda valutan eftersom det är den enda som duger till skatt. Nu har vi iofs knappt ett FIAT-valuta system idag eftsom det mesta av staternas valuta endast är skuldkrediter i bankerna (nåt som österrikarna inte heller riktigt förståt). Har bitcoin något dekret från någon stat som gör den till FIAT? NEJ! Men de tror förvirrat att FIAT-betyder: "uppbackat av riktiga pengar" och eftersom de springer efter sin egen svans hela tiden kan de bara fånga sig själva och då blir det, i deras hamsterhjulsvärld, guld och bara guld som är pengar. Detta tyder även på att de inte förstår vad de själva säger ibland.

 
At 23 oktober, 2012 21:23, Blogger Unknown said...

Jag vet att jag låter lite raljerande och kanske till och med elak, men faktum är att jag gillar österrikisk ekonomi. Rothbards "What has government done to our money" borde vara obligatorinsk läsning för alla. Jag gillar dock inte när de tror sig ha alla svar, till och med svaret på universums stora gåta, gömt i sin ekonomiska teori.

 
At 25 oktober, 2012 02:03, Blogger Danne Nordling said...

Vad är pengar, det var ord och inga visor! Österrikarna har sina poänger men att man i vissa fall har någorlunda rätt är inget bevis för att hela teorin är korrekt. Dessutom är den väldigt abstrakt och allmänt hållen. De som försöker förklara saker närmare, som schlichter, misslyckas när det verkligen blir intressant.

Nu börjar österrikarna få större inflytande - kanske för att de har penningstarka uppbackare i USA. Vi får se upp i Sverige eftersom viljan till konformism är så stark att en offensiv lära kan vinna långtgående insteg utan att vara helt korrekt. Ett tidens tecken är att ett urval av v Mises' texter ska utges på svenska. Vi kan dock hoppas att dessa mera handlar om hans frihetsfilosofi än hundra år gammal ekonomisk teori.
/DNg
/DNg

 
At 18 juni, 2013 06:53, Blogger Unknown said...

Den Österrikiska skolan ser felinvesteringar som en helt naturlig process. Ibland så gör de rika investerarna kollektiva misstag och hotas då att slå ut som grupp. Det skulle då uppstå en naturlig inkomst och förmögenhets utjämning som följd. Detta vill staten motverka och börjar då trycka pengar. Det medför att de rika investerarna kan flytta om sin förmögenhet. Kostnaden för detta betalar alla, men speciellt de fattiga som förlorar på detta. De får nu får betala högre priser på mat och bostad.

 
At 12 juli, 2021 10:58, Blogger yanmaneee said...

jordans
jordans shoes
lebron 16
golden goose shoes
hermes online
nike dunks
yeezy
supreme clothing
birkin bag
stephen curry shoes

 

Skicka en kommentar

<< Home