måndag, februari 25, 2013

Det går ännu sämre för euroländerna

EU-kommissionen redovisar siffror som betyder att euroländerna förlorat välstånd motsvarande  3,8 procent av BNP vilket också betyder 440 miljarder € i förlust för hela EU. Förlusterna kan bli ännu större om Italien inte kan bilda en regering som fortsätter reformpolitiken.

Våren 2011 angav den europeiska kommissionen att BNP väntades öka med 1,6 procent i euroländerna 2012 (pdf). Nu kommer kommissionen med en nyinsatt vinterprognos (pdf) som visar att det ska bli en minskning av BNP med 0,6 procent. Det är 0,3 procentenheter sämre än vad man trodde i november 2012. Och alltså 2,2 procentenheter sämre än drygt ett år tidigare.

Kommissionen trodde hösten 2011 att BNP i år 2013 skulle öka med 1,3 procent. Nu blir det en minskning med 0,3 procent. Det är 0,4 procentenheter sämre än vad man trodde för tre månader sedan. Och alltså 1,7 procentenheter sämre för eurozonen än som bedömdes ett år tidigare.

Sammanlagt för 2012 och 13 har alltså bedömningen 2011 om en ökning av BNP med 2,9 procent förbytts till en minskning med 0,9 procent i vinterns bedömning för eurozonen. Det är en summaförsämring av prognosen med 3,8 procentenheter.

Räknat på en BNP 2011 för euroländerna om 9,4 biljoner euro betyder 3,8 procents förlust 357 miljarder euro enbart för euroländerna. För hela EU blir förlusten drygt 440 mdr € (BNP var 12,65 mdr €, tillväxten 3,3 som nu blir -0,2)

Enorma volymer av välstånd har uteblivit eller gått förlorade genom de oförutsedda faktorer som inträffade vid slutet av 2011 (en liten effekt på -0,2 pe finns redan 2011). Dessa faktorer var av tre slag. 1) Oro för eurons överlevnad genom att främst några små euroländer fick oväntade svårigheter, 2) De åtstramningar som en rad länder vidtog mot ökade budgetunderskott, 3) Oförmågan hos Europas politiker att vidta åtgärder som eliminerade oron för euron och oron för ökade budgetunderskott. Detta har kostat EU mer än 440 miljarder euro.

Silvio Berlusconi
Nu kan den "oväntade" försämringen fortsätta genom det oklara utfallet av valet i Italien. Enkäter på måndagskvällen ger Pier Luigi Bersani valsegern (DN) med god marginal i deputerandekammaren. Men det har tidigare hänt att Silvio Berlusconis anhängare ljugit om hur de röstat på väg ut från vallokalen. Han kan dessutom vinna åtminstone i senaten. Redan då kan det bli svårt att bilda regering. Om reformarbetet i Italien avstannar kan eurokrisen ta ny fart (DN). Eftersom motåtgärderna tenderar att bli halvhjärtade riskerar kaos i Italien att leda till fördjupad nedgång och recession i större delen av Europa.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 26 februari, 2013 11:49, Blogger Per-Olof said...

Att reformarbetet avstannar beror på att länder med fiat-valutor inte behöver reformera sina ekonomier. Dessa länder kan i stället under lång tid dölja problemen genom att stat och privatpersoner kan låna till sin konsumtion.

Den keynesianska stimulansen både under uppgångar och nedgångar, kan kortsiktigt göra det lönsamt för näringslivet att investera och producera. På längre sikt innebär stimulansen att ekonomin blir alltmer konsumtionsinriktad och allt mindre inriktad på investeringar i de tidiga produktionsstegen.

De företag som säljer konsumentprodukter gynnas medan de företag som producerar råvaror, halvfabrikat och investeringsvaror missgynnas (företag som säljer till andra företag). Detta beror på att produktionsresurserna i en ekonomi är knappa.

Resurserna kommer i allt större utsträckning användas i produktionen/försäljningen av konsumentprodukter. Samtidigt kommer de företag som säljer till andra företag att använda allt mindre resurser.

Om landet kan låna till konsumtion är denna process på kort sikt inte märkbar eftersom de lånade pengarna används till import av produkter. Med tiden får dock landet problem med att betala lånen och det tvingas att reformera.

Ju tidigare denna reformering sker desto bättre är det för landet. Efter krisen kan ett högre sparande leda till att ekonomin i stället blir mer inriktad på investeringar.

 
At 26 februari, 2013 17:08, Blogger ekvationsteorin said...

Per-olof
Din ideologi härskar i Europa.
penningmängden begränsas av mastrichavtalet och lönerna vill dom öka.
Det kan bara gå åt skogen för den ideologin är matematiskt omöjlig att följa.
Kan du svara på vad som skulle hända om vi frös penningmängden och fortsatte att öka lönerna, tänk efter och svara eller så är din ideologi bevisat felaktig.

Om vi ökar statsministerns lön med 3% per år så skulle hans lön vara större än hela penningmängden om 600år med din totalt felaktiga ideologi.
Det hjälper inte att öka penningmängden med 2% per år, det tar bara längre tid.
Varför kan inte österrikarna grundskolans matematik.

 
At 01 mars, 2013 22:16, Blogger ekvationsteorin said...

Per-olof
Är tyst klarar han inte av grundskolans matematik?
148000 blir med 3% i löneökning
152440kr året efter blir lönen 157013,2kr
så kan jag fortsätta att skriva det 600 gånger men jag föredrar ^ det blir enklare att räkna ut hans lön
148000*1,03^600=
Hans lön blir större än alla pengar som finns i Sverige med sagan om guldpengarna.

 
At 24 oktober, 2022 12:44, Anonymous Anonym said...

golden goose shoes
chrome hearts online store
cheap jordans
off white
birkin bags
off white hoodie
bapesta
kd shoes
kd shoes
yeezy supply

 

Skicka en kommentar

<< Home