tisdag, mars 05, 2013

Globala uppvärmningen beror i huvudsak inte på växthusgaser?

Det har skett kraftigare temperaturvariationer ett tiotal gånger de senaste 10 000 åren på Grönland än den uppvärmning vi nu har sedan mitten av 1800-talet. Något samband med koldioxidhaltens små variationer finns inte i data från borrkärnorna.

Igår 4/3 kom återigen ett larm om att utsläppen av växthusgaser fortsätter i oförminskad takt enligt en utläckt rapport, som ska presenteras av IPCC i höst (SVT). "Världen håller på att missa 2-gradersmålet" är slutsatsen av rapporten som har den schweiziske professorn Thomas Stocker i ledningen. Han är på besök i Stockholm...

Ett mera objektivt material om klimatförhållandena, som intresserade personer själva kan bedöma, finns nu på climate4you.com. Denna faktasammanställning är upplagd av professor Ole Humlum vid universitetet i Oslo. Därifrån har jag hämtat ett diagram för temperaturen de senaste 11 000 åren på Grönland som ger ett helt annat intryck än det diagram IPCC:s ordförande Bert Bolin presenterade 1993. Det nya diagrammet bygger på forskning gjord av R B Alley:

Temperaturen har varierat med ca 1,8 grader C .
Vi ser här att det under perioden Holocen som varat drygt 10 000 år har det förekommit ganska stora naturliga temperaturvariationer. Temperaturstegringen på Grönland sedan mitten av 1800-talet till nu på ca 1,2 grader (kompletterad) är inte större än att den gott och väl faller inom de naturliga variationerna. Dessutom är det ingen som hävdar att ökad halt av växthusgaser kunnat åstadkomma hela temperaturökningen sedan 1800-talet. Det är bara uppvärmningen efter 1960-talet som kan bero på den då distinkt ökande halten av växthusgaser.

Jag har tidigare inte sett ett så detaljerat diagram som Alley redovisade år 2000. Det jag hade tillgång till var Bohlins som fanns i en liten bok från 1993. Det visar också variationer (större?) men ser inte alls lika dramatiskt ut:
Källa: Bert Bohlin, Hotet om klimatförändring, 1993
Om det har förekommit större temperaturvariationer tidigare än de vi ser i den moderna värmeperioden, som inte kommer upp högre än omkring samma nivå som under den medeltida värmeperioden, borde väl en god del av dagens uppvärmning kunna misstänkas ha liknande orsaker som det tiotal värmeperioder man kan se i Alleys diagram? Och Bohlins diagram framstår som ett genant enkelt försök att undertrycka besvärande information..

Professor Humlum redovisar också data över koldioxidhalten före industrialismen. Denna halt har utvecklats från 265 ppm för drygt 10 000 år sedan och svagt nedåt till 258 för drygt 7 000 år sedan. Därefter ökade nivån långsamt till dagens förindustriella nivå på 280 ppm (+8,5 %). Variationerna kring dessa trender var mycket obetydliga. När temperaturen låg litet högre för 7 000 till 8 000 år sedan låg koldioxidhalten i botten. Och tvärtom - när temperaturen sjönk långsamt fram till mitten av 1800-talet steg koldioxidhalten också långsamt. Något samband mellan koldioxid och temperatur finns inte i denna statistik från borrkärnor.

Förhållandena på Grönland de senaste 10 000 åren verkar utgöra ett kraftigt motargument mot att växthusgasutsläpp från mänsklig aktivitet skulle ha orsakat huvuddelen av uppvärmningen både tidigare och nu under den senaste tiden. Endast en mindre del av de senaste 50 årens uppvärmning skulle möjligen kunna hänföras till en förstärkt växthuseffekt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 05 mars, 2013 08:30, Anonymous Anonym said...

SVTs miljöreporter Jens Ergon vill se en annan värld, vilket också var titeln på en bok som han gav ut. Det var innan han blev engagerad i klimatfrågan.
Nu har denna kapats och används i detta syfte.
Det finns en orsak till att han endast nämnde CO2 ökningen igår.
Temperaturkurvor går emot och vi ser stabila eller sjunkande temperaturer sen 15 år tillbaka.
Oberoende TV?

 
At 05 mars, 2013 12:17, Blogger Per-Olof said...

Socialisterna har övergivit argumentet att kapitalismen ger en låg levnadsstandard för arbetarna. I stället används argumentet att kapitalismen ger en för hög levnadsstandard för arbetarna och detta är inte miljömässigt hållbart.

Bägge argumenten bygger på att en socialistisk diktatur ska införas. Diktatur måste införas eftersom socialismen kan röstas bort i fria val. Diktaturen införs nu i små steg genom att icke-valda organ inom FN och EU tar över besluten på lägre nivå.

Genom indoktrinering framförs en massa påhittade miljöhot för att göra det möjligt att avveckla demokratin. Exempelvis skapas växthuseffekten av vattenångan (till 95 %).

Men det går ändå att övertyga människor om att koldioxiden skapar klimatet på jorden. Detta enda sambandet är att värmeperioderna kommer före ökningen av koldioxid.

 
At 06 mars, 2013 23:57, Anonymous Anonym said...

Danne jag rekommenderar att se detta
http://www.youtube.com/watch?v=vpTHi7O66pI
Allan Savory
Han kanske rätt jag skulle inte bli förvånad, den mänskliga dumheten är oändlig, alt vi nu tror på om ökenutbredningen kan vara fel.

En grönare planet tar upp koldioxiden och boskapen ger oss mat.

Kan utsläppen av koldioxid göra att vi kan föda upp mer köttdjur och odla mer, då kunde vi neutralisera utsläppen med att binda koldioxiden i jorden.
ekvis

 
At 03 april, 2018 09:27, Anonymous Pengobatan Herbal Penyakit Rematik/Rheumatoid Arthritis said...


This information is very useful. thank you for sharing. and I will also share information about health through the website

Walatra Berry Jus
Cara Mengobati telapak kaki Berlubang
Tips Menghilangkan Wajah kusam
Cara Mengobati Bisul
solusi masalah kewanitaan
Pengobatan alami Tipes

 

Skicka en kommentar

<< Home