måndag, mars 11, 2013

Hur skapa nya jobb?

Nya jobb kan finnas i tjänstesektorn och är kanske möjliga att stimulera fram med ekonomiskt stöd. Att tvångsutbilda de strukturellt arbetslösa och tving dem att söka jobb i exportindustrin verkar inte vara en framgångsväg.

I DN idag 11/3-13 skriver tidningens politiska kommentator Ewa Stenberg om Moderaternas stora möte i Karlstad i veckan. Hon menar att partiet "är i stort behov av förnyelse". Detta har vi hört ett antal gånger under den senaste tiden. Men hur ska förnyelsen gå till? Stenberg hänvisar till statsvetarprofessorerna Sören Holmberg och Henrik Ekegren Oscarsson fyra områden för partiernas kamp om väljarna: kompetens, närhet, tydlighet och agenda.

Några konkreta exempel: kompetens - ekonomisk krishantering; närhet - nej till LOV i alla kommuner; tydlighet - migrationspolitiken är inte tydlig (Billström/Reinfeldt); agendan - störst trovärdighet i jobbfrågan ger möjlighet att vinna hela valet. Frågan om nya jobb anses ha starkt bidragit till alliansens valseger 2006. Men jag vill också peka på en annan faktor: stopp för utnyttjandet av bidrag.

Idag har många glömt bort att det 2006 fanns en föreställning att orsaken till att det inte blev fler jobb i den goda konjunktur som då rådde var att många inte ville jobba. De såg det som mera fördelaktigt att leva på bidrag - förtidspension, sjukpenning och a-kassa. Det var naturligtvis attraktivt att då rösta för skärpningar i bidragssystemen och för jobbskatteavdrag som gjorde det relativt fördelaktigare att arbeta.

Kan köpas för skattepengar?
Nya jobb blev under flera år efter 2006 mest en fråga om att satsa pengar på skatteavdrag som skulle öka villigheten att arbeta. Nya jobb på den reguljära arbetsmarknaden skulle då köpas för skattepengar. Ett bevis för denna väg var att det alltid fanns tiotusentals kvarstående lediga platser trots många arbetslösa. Då och då lyfte man fram företag som gått miste om leveranser för att man inte kunde rekryter folk till de lediga jobben. Arbetsförmedlingen skälldes ut för sin oförmåga. 

Så småningom började fler och fler inse att en stor del av arbetslösheten istället beror på brist på lämpliga jobb. En del av denna brist har tillfälligt orsakats av utländska kriser som dämpat exporten. Men största delen av arbetslösheten - ca 6,5 procentenheter av 8 - är strukturell. Med det menas att även om det blir högkonjunktur kommer denna arbetslöshet att finnas kvar om inte särskilda åtgärder sätts in för att "skapa nya jobb". Att minska bidragsmöjligheterna eller göra det mindre attraktivt att leva på bidrag ger då inte upphov till flera jobb utan enbart till fler arbetssökande.

Någon kan hoppas att fler arbetslösa bidrar till att sänka löneläget och den vägen öppna för ett litet antal  nya jobb. Men om vi ska vara realistiska finns det små möjligheter att på den svenska avtalsmarknaden skapa sådana jobb som har en lön långt under dagens avtalade minimilöner. Högre upp i löneskalan sker knappast någon sänkning eftersom de som är kvalificerade redan har fått jobb. De som där är teoretiskt kvalificerade men har något arbetshandikapp pressar inte ner det allmänna löneläget även om de kan få anställning långt under det gängse löneläget.

I princip måste det finnas fler låglönejobb sedan länge för att marknaden ska kunna suga upp avgörande delar av den strukturella arbetslösheten. Inom EU finns det närmare 20 procent av jobben som definieras som lågavlönade mot endast några få procent i Sverige. Det visar hur svår lågkonjunkturen är i EU. Men det medför också att det endast uppstår ett fåtal lediga låglönejobb genom pensioneringar och liknande. Dessa räcker inte för att suga upp alla dem som enbart har enkla kvalifikationer för låglönejobb.

Sverige börjar på detta område likna  U-länderna som genom befolkningsökning, oförmånlig näringslivsstruktur och U-hjälp in natura har fått en hög strukturell arbetslöshet. Även i sådana länder anses att fattigdomen bäst bekämpas genom att skapa nya jobb. Det är naturligtvis självklart om ett utländskt storföretag kan etablera sig och utnyttja den billiga arbetskraften för exportproduktion. Men enligt förre ABB-chefen Percy Barnevik, som är drivande inom biståndsorganisationen Hand in Hand, är det också möjligt att skapa jobb genom att starta småföretag (DN Debatt 11/3-13). 

Organisationen Hand in Hand har skapat 930 000 småföretag som gett närmare tio miljoner jobb. Kostnaden per jobb varierar mellan 20 och 140 dollar. Har Barnevik hittat ett sätt att köpa nya jobb för en billig penning? Skulle Sverige kunna inspireras av Barneviks recept för att minska den strukturella arbetslösheten? Tyvärr skriver Barnevik ingenting i sin långa artikel om hur hans jobbskapande går till  mera konkret. Han säger bara att det inte är i den offentliga sektorn som de nya jobben skapas. Tvärtom är den överladdad med anställda. Järnvägen i Indien har 2,5 miljoner anställda och järnvägsministern har sagt till Barnevik att han bara behöver en miljon.

Barnevik talar om "självsysselsättning" i "mikroföretag" och småföretag. Det måste rimligtvis vara fråga om tjänsteföretag som  inte sysslar med massproduktion. Men hur fungerar processen ekonomiskt? Det måste vara fråga om någon sorts arbetsspecialisering som frigör tid för en del av befolkningen och ger produktiv användning av tiden hos de tidigare sysslolösa.

Jag kan konkret föreställa mig sådant som att en person börjar tvätta andras skjortor och därför kan köpa bröd bakat av andra som då får råd att köpa färdiglagad mat på marknaden osv. Stödet utifrån måste vara tillräckligt för att få igång och underlätta en expansiv process som så småningom kan gå av sig själv genom kopiering. 

I Sverige har vi dock kommit mycket längre så att införandet av enkel specialisering  på tjänstesektorn inte kan ge så mycket ytterligare. Vilka tjänster finns det kvar att utveckla i Sverige? De måste vara så enkla att outbildade och arbetshandikappade kan klara dem - eventuellt med statligt ekonomiskt stöd. Socialdemokraternas alternativ att tvångsutbilda denna kategori till gymnasieexamen för att sedan tvinga dem att söka jobb i exportindustrin verkar däremot helt orealistiskt.

Det är fler enkla jobb inom servicesektorn - t ex matserveringar - som borde stimuleras fram. Sänkt restaurangmoms är rimligtvis bara början. Om inte det lyckas återstår bara fas 3.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

18 Comments:

At 11 mars, 2013 17:20, Blogger FASORNA said...

Sätta stopp för alla bidragsjobb ex praktikplatser och fas3 och i stället satsa på det här. jag här här förslaget har jag skickat till samtliga riksdagspartier Hittils har jag fått svar från C, FP och KD. C och KD verkar intresserade och tänker ta det vidare till sina arbetsmarknadspolitiska grupper medan FP avvisar det helt med ställningstagandet att staten inte ska driva företag. Få se när det kommer svar från S, SD och V.

Hej jag har ett förslag på hur vi kan få fler jobb i sverige till på lite sikt ingen kostnad alls för staten. Detta genom en åtgärd riktad till långtidsarbetslösa som är berättigade till nystartsjobb under minst ett år och som samtidigt har en bra affärside. Dessa affärsideer ska vara nya och inte tidigare finnas på marknaden. Detta för att undvika karaoke och kannibalföretag. Om en långtidsarbetslös har en hållbar bra affärside startar staten ett AB och anställer den långtidsarbetslösa som företagsledare med nystartsjobb. Staten investerar de pengar som behövs för att få igång verksamheten. Företagsledaren har lägsta möjliga lön under de första 3 åren för att inte förlora sin ersättningsnivå i a kassan i fall att företaget inte bär sig. Vid eventuell vinst får nystartsjobbaren en bonus i form av aktier i bolaget motsvarande hälften av vinsten. Resten av vinsten går till staten. När nystartsjobbaren tjänat ihop så pass mycket vinst att nystartsjobbaren erhållit 51% av aktierna i bolaget säljer staten sina 49% till marknadsmässigt pris.

Med det här förslaget skulle vi få fler företag med nya fräscha idéer samt skapa många hållbara jobb för de flesta av dessa nystartade företag kommer att behöva anställa mycket personal.

Susanna Svensson

Det som fått mig att fundera ut det är är att jag har en bekant med en kanonbra ide som på sikt skulle kunna skapa 50-100 arbetstillfällen men tyvärr är hon pissblack och långtidsarbetslös med totalhavererad privatekonomi

 
At 11 mars, 2013 18:57, Blogger sven said...

Hushållstjänster åt medelklassen har av många framställts som frälsning.Ja det kan säkert ge ytterligare jobb men någon frälsning av arbetslösheten kan det inte vara.
Det kan man ju se i syd-europa där hushållstjänster åt välbeställda är självklara företeelser.Där har de ju extremt hög arbetslöshet.
Man kanske skulle ge upp tanken på full sysselsättning den tanken kom upp i ett annat samhälle.
Det viktiga skall istället vara att ingen skall sakna hem och mat och andra grundläggande behov.

 
At 12 mars, 2013 00:40, Blogger Danne Nordling said...

Susanna Svensson (Fasorna), du kommer med ett tänkvärt förslag. Men är verkligen nyföretagande något som inte kommer att kosta staten ansenliga summor? Det kan i och för sig vara motiverat om man härigenom åstadkommer något produktivt.

Precis som med Rut gäller det att hitta verksamheter som inte konkurrerar ut redan etablerade företag. Det är svårt att föreställa sig vad det kunde röra sig om. Men det kan finnas en viss potential utanför de rena hushållstjänsterna. Den sektorn kallades tidigare "hushållsnära tjänster" för att skilja dem från främst företagstjänster. Kanske det finns affärsidéer även inom det senare området.

Däremot tror jag inte att det finns något företag som ensamt skulle kunna skapa "50-100 arbetstillfällen". Det förutsätter någon form av tillverkning och sådan riskerar att konkurreras ut av billigare import.

Att bedöma vilka affärsidéer som är värda att satsa på är ett vanskligt företag för staten. Det finns redan låneinstitutioner som har denna uppgift och som inte varit framgångsrikt expansiva. Det fåtal verkligt produktiva idéer som finns riskerar att drunkna i orealistiska projekt påhittade av obotliga optimister eller desparata lycksökare. Att få försöka med andras pengar drar till sig opålitliga personer.

sven, det är inte bara hushållstjänster som har potential utan också matservering, reparationer och liknande. Rent teoretiskt skulle en speciell lågprisservice kunna inrättas som bara fick bemannas av f d långtidsarbetslösa (extra stor skattesubvention).

Att länder i södra Europa har extremt stor arbetslöshet har endast indirekt samband med hushållstjänster. Om ett land utsätts för en kris kommer många att upphöra med hushållsservice och därmed öka arbetslösheten ytterligare.
/DNg

 
At 12 mars, 2013 08:26, Anonymous Anonym said...

Vi har en strukturell arbetslöshet bland lågutbildade framförallt invandrare.
Vi har ett integrationsproblem.
Vi har en omfattande bistånd.
Vi har gryende ekonomier i länder som behöver både stöd och västerländska värderingar.

Vad kunde vi göra av detta om vi var lite smarta!
Skyddsbehövande i Sverige kan bli ambassadörer i sina egna fd hemländer!

 
At 12 mars, 2013 13:25, Blogger Per-Olof said...

Som väntat fungerar inte den politiska centralstyrningen (planekonomin). Idag är många människor indoktrinerade i tron att problem löses genom politiska beslut.

Problemet är att samhället/marknadsekonomin inte är ett politiskt projekt. Ett fåtal människor i beslutstoppen kan omöjligt ha den kunskap och den information som krävs för att kunna lösa problemen.

Beslut för att lösa problem skapar helt nya oanade problem. Politikerna är inga allvetande Gudar som kan fatta perfekta beslut.

De som efter Gud kan fatta de bästa besluten är individen själv. Men individens beslut får inte försämra andra individers möjligheter.

Den minsta beståndsdelen i samhället/marknadsekonomin är individen. Avtal mellan två individer om anställning, köp etc. uppkommer endast om båda individer förväntar sig att de ska tjäna på avtalet (dock kan ingen förutsäga det exakta framtida utfallet av avtalet).

Om exempelvis 1 kg bananer i butiken kostar 10 kr: Det kan endast uppkomma ett avtal om köp om köparen värderar bananerna till ett högre värde än 10 kr, och om säljaren värderar bananerna till ett lägre värde än 10 kr (10 kr har ett högre värde än 1 kg bananer för säljaren).

Sedan är det en helt annan sak om köparens förväntningar har varit felaktiga. Exempelvis upptäcker köparen att bananerna var ruttna. I så fall löses problemet genom kan avtalet även innebär att köparen kan reklamera varan.

Marknadsekonomin är en vinst-vinst-situation för de individer som sluter avtal med varandra. Om denna vinst-vinst-situation bryts genom politiska beslut (skatter, regleringar, kollektivavtal etc) och det uppstår förlust för en av parterna, uppkommer inget avtal.

Detta är huvudorsaken till varför arbetslöshet uppkommer (ekonomiska kriser är en annan orsak). Detta är samma sak som att säga att arbetsgivarens kostnader för att anställa en individ inte får överstiga de intäkter anställningen av individen medför.

Om exempelvis en anställning av individen för arbetsgivaren innebär en intäkt på 100 kr/timme, uppkommer ingen anställning om kostnaden för individen överstiger 100 kr/timme.

Det hävdas ibland att lönerna är företagens efterfrågan och att lönernas höjd inte kan skapa arbetslöshet. Men detta påstående tar inte hänsyn till att lönerna är företagens kostnader och företag betalar ut löner innan de har fått in försäljningsintäkter.

Om ett företag förväntar sig att kostnaden för att investera, producera och anställa överstiger de framtida intäkterna, blir det inga anställningar.

För de lågproduktiva finns möjligheten att staten ger ett tillskott till denna individs inkomster. Människor behöver inte svälta så länge vi har en hög ekonomisk tillväxt.

 
At 12 mars, 2013 14:34, Anonymous Anonym said...

I USA skapas jobb nu.
I EU blir det bara sämre.
USA simulerade ekonomin med QE
Europa gör i praktiken motsatsen med Merkel

Enda sättet att öka jobben är att öka mängden pengar.

QE och lönestopp skapar jobb och får fart på ekonomin.

Europa är på väg att dö av den sjuka iden om att penningmängden inte får öka.

Credit crunch minskar på mängden pengar som cirkulerar i EU.
När penningmängden minskar hur ska vi då kunna starta nya företag eller kunna köpa deras varaor.

 
At 12 mars, 2013 15:53, Blogger Danne Nordling said...

Anonym 8:26, du pekar på att den strukturella arbetslösheten till betydande del är ett integrationsproblem.En indikation på problemets vidd är att nästan hälften av socialbidragstagarna är födda utomlands.

När vänstern riktar skarp kritik mot regeringen och talar om massarbetslöshet som inte ser ut att sjunka blir det samtidigt en kritik mot migrationspolitiken. Det tar 7-10 år för en flyktinginvandrare att få fotfäste på den svenska arbetsmarknaden. Socialdemokraterna tycks inte ha något recept för att snabba på processen. Men så länge de inte nämner utlandsfödda så kan folk gå på förslaget att tvångsutbilda till studentexamen och anställning i exportindustrin.

Per-Olof, vi borde dra slutsaten av din beskrivning att många årtionden med låglönesatsningar i avtalsrörelserna slagit ut de flesta av de jobb som passar för dagens strukturarbetslösa. Den processen kan inte reverseras. Rehn-Meidner-modellen har drivit fram en god del av dagens strukturarbetslöshet. Därför drabbas skattebetalarna till slut av LO:s lönepolitik och måste betala en mellanskillnad för att skapa jobb till de utslagna. Varför ska de borgerliga partierna få lida för något som de nog var emot på sin tid?

Anonym 14:34, att det skapas jobb i USA genom QE reducerar konjunkturarbetslösheten men även USA börjar drabbas av strukturarbetslöshet. EU har stor konjunkturarbetslöshet genom sin töntiga europolitik. Det leder också snart till större strukturarbetslöshet som QE inte hjälper emot.
/DNg

 
At 12 mars, 2013 19:18, Anonymous Anonym said...

Danne QE löser vissa problem direkt, USA visar att det fungerar.
EU kommer att gå mot ett inbördeskrig, med Merkels politik.
Bankerna som är en del av orsaken till dagens kris kommer också att drabbas och flera konkurser är att vänta.
Bankerna har skapat sin egna undergång, credit crunch och deras aktiva lobbying för att staterna inte ska få några pengar av riksbanken.


Jobb kan inte skapas om det saknas pengar (betalningsmedel) i ekonomin.

Vill vi att ekonomin ska växa så måste även penningmängden öka.
När bankerna vägrar att ge krediter till företagen så måste riksbanken gripa in och se till att penningmängden ökar lagom mycket.

Jag kan garantera att det blir ett nytt krig om ECB inte aktivt ökar penningmängden eller att bankerna börjar öka penningmängden med krediter.

Nuvarande situation leder bara till en fördjupad kris, frågan är bara vid vilken arbetslöshet och misär den tändande gnistan till kriget kommer.

 
At 12 mars, 2013 19:30, Anonymous Anonym said...

Per-olof
"Om exempelvis 1 kg bananer i butiken kostar 10 kr: Det kan endast uppkomma ett avtal om köp om köparen värderar bananerna till ett högre värde än 10 kr, och om säljaren värderar bananerna till ett lägre värde än 10 kr (10 kr har ett högre värde än 1 kg bananer för säljaren)"

Så skapas inte priset på bananerna, priset bestäms av produktionskostnaden och konkurrensen begränsar priset på bananerna.
Hur fantasiteorin om prissättningen uppstod skulle vara intressant att veta, det som förvånar mig är att så många tror på dumheten, kan guld förblinda ögonen?

Så här är det meses vågar inte ta en offentlig diskussion om nationalekonomiska teorier för då kommer felen i teorin att synas och alla överger teorin.

 
At 12 mars, 2013 22:21, Anonymous m96 said...

Kan inte folk skriva en signatur så att det går att svara på vettigt sätt?

12 mars, 2013 19:18 Anonym:

Problemet med QE är ju att det skapar minst lika mkt problem som det löser. Betala för mkt skulder med mer skulder. Dricka saltvatten när man är törstig.

Krediterna går ju inte till företag.. de går till bostäder, finansindustrin för spekulation osv.. allt annat än till produktiv verksamhet till största delen. Därför fungerar det inte. Vi behöver inte mer skulder. QE i formen pengar som skuld förvärrar bara problemen. Länderna klarar ju redan nu inte av att betala befintliga skulder! Det kommer inte bli lättare med mer av dessa.

QE måste vara skuldfria pengar in i systemet direkt. Inte via bankerna.. och Inte som skuld. Krediter har vi haft tillräckligt av. Hela penningmängden i princip består av dem. O nu har vi inte råd att hyra den längre. Det är inte varorna vi inte har råd med. Det är att hyra pengarna vi inte har råd med. Det är löjligt det hela.Vad gäller arbetslösheten är jag också övertygad om att den är strukturell. Vi håller på att automatisera de traditionella jobben. Det går ju allt mer mot att endast programerare behövs tillslut. Själv tror jag det är bra. Då kan vi få utlopp för vår fulla kreativitet och tid till andra människor när vi slipper jobba för nån annans skit. Men vi måste hitta ett nytt system samtidigt som bibehåller folks köpkraft. Medborgarlön, fri information/kunskap och full automation är nåt vi bör sträva efter och se fram emot.. och anpassa våra system till. Får vi våra grundläggande behov ordentligt och enkelt tillfredsställda som människor så kommer mkt gott komma. Det är först då vi på riktigt börjar bry oss om andra osv.

 
At 13 mars, 2013 00:34, Anonymous Anonym said...

m 96
Hur mycket pengar som finns är viktigare än hur dom har skapats, du kan inte se någon skillnad på pengar.
Din fysiska eller digitala hundralapp ser lika dan ut oavsett hur den har tillverkats.
Det som är det viktigaste är hur många hundralappar du har.

QE är det enda som vi snabbt kan göra innan det blir krig i Sydeuropa.

Vi har inte strukturarbetslöshet vi har en arbetslöshet som beror på att vi saknar pengar i ekonomin.

QE och lönestopp löser krisen

Hypotetisk vi delar ut 5000kr till alla medborgare och fryser sen lönerna.
Det som händer är att folk köper mer och lönestoppet stoppar prisökningarna.

Med lönestopp så kan företagen inte höja priserna för konkurrensen begränsar priserna.

Två stora fel finns i ekonomin.
Fri lönebildning och Riksbankens oförmåga att öka penningmängden.

Fri lönebildning orsakar så stora löneökningar att vi får inflation och arbetslöshet, riksbanken kan inte då öka penningmängden för det ökar då bara lönerna.

Bind fast en morot i svansen på en åsna så har du en perfekt beskrivning av den fria lönebildningen.

 
At 13 mars, 2013 21:05, Anonymous m96 said...

Det är FULLSTÄNDIGT helt fundamentalt hur pengarna skapas i dagsläget. Det har bara skapats krediter.. dvs pengar som vi hyr av banken..som bestämt att de endast ska ges ut till att buda upp bostadspriser i princip.. dvs inte producera ett skit.. men som det ändå ska betalas ränta på. Dvs skuldpengar. Ges de ut skuldfritt istället försvinner dessa problem. Det är en j-ä-k-l-a skillnad för mig om jag får 10.000kr skuldfritt eller som en skuld.. Pengar som skulder till bankerna, krediter, klarar inte ekonomin mer av. Vi har inte råd att hyra betalningsmedlet längre. Man kan inte låna mer när man redan nu inte klarar av att betala för de gamla lånen! Man kan inte dricka saltvatten när man är törstig. Det är jäkligt kortsiktigt och slår bara tillbaka sedan med ännu värre kraft.. precis som krediter som getts ut till fel grejer. Att ge pengar som skuld till folk kommer inte hjälpa ett s-k-i-t. Eftersom folk inte har råd att hyra dem. De kommer kunna konsumera 0 för dem om de ska betalas till baka med ränta. Bankerna kommer låna ut 0 av dem eftersom de inte tror på att de kommer få tillbaka dem. så folket kommer inte få skuldpengarna ändå. Osv. Det är därför H-E-L-T F-U-N-D-A-M-E-N-T-A-L-T hur pengarna kommer ut.

 
At 13 mars, 2013 21:10, Anonymous m96 said...

Tillägg:
Om det ges ut mer pengar.. skuldfria.. måste naturligtvis samtidigt rätten att skapa nya pengar som krediter hur som helst, tas ifrån de privata bankerna. Annars kommer de bara fortsätta inflatera upp diverse tillgångspriser när folk använder de skuldfria pengarna till att låna ännu mer krediter än innan. O då är vi tillbaka på ruta 1 igen. Det skulle inte generera ett s-k-i-t det heller.

 
At 13 mars, 2013 23:38, Anonymous Anonym said...

m96
Mängden pengar är den viktigaste faktorn.
Du tar upp en sekundär fråga som är viktig men krisen kan bara lösas med mer pengar.

Det enda som snabbt kan göras är QE.
QE kan göras på lite olika sätt, rädda banker rädda statskassan, eller om det är riktigt illa så får man bara dela ut pengarna till alla.

Om du tillverkar dina pengar och samtidigt tillåter orealistiska löneökningar så kommer det bara att bli inflation med dina pengar.
Samma sak händer om krediterna ökar och lönerna ökar för mycket vi är då tillbaka där vi började.

Det enda som fungerar är att öka penningmängden på något sätt och se till att stoppa orealistiska löneökningar då får vi fart på ekonomin.

Mängden pengar är det viktigaste och att lönerna inte ökar orealistiskt mycket.

Jag säger inte att du har fel jag säger bara att mängden pengar är ännu viktigare.

Om du ökar penningmängden med 3% och lönerna med 3% så har du i praktiken inte förändrat något, där har du problemet, du måste öka penningmängden mer än lönerna för att ekonomin ska kunna växa.

(lönerna ska öka så mycket att inflationen hamnar på 2%)

Meses och guldspekulanter säger att problemet beror på ökningen av penningmängden, det är motsatsen den har ökat för lite.

Om lönerna måste öka med 2% för att undvika deflation och ekonomin växer så måste pennmängden öka, när befolkningen ökar med 1% så måste penningmängden öka.
Summera så ser du att penningmängden måste öka ganska så mycket bara för att hålla jämna steg med det jag tog upp.

Meses och guldspekulanter förstår inte nationalekonomi, dom har spridit runt felaktigheter på nätet som många har blivit lurade av.

 
At 04 april, 2013 23:04, Anonymous Anonym said...

A tooth (plural teeth) is a cheap, calcified, whitish order ground in the jaws (or mouths) of innumerable vertebrates and worn to ease up down food. Some animals, surprisingly carnivores, also use teeth for the purpose hunting or in place of defensive purposes. The roots of teeth are covered by gums. Teeth are not made of bone, but fairly of multiple tissues of varying density and hardness.

The unrestricted systematize of teeth is nearly the same across the vertebrates, although there is sizeable converting in their form and position. The teeth of mammals have deep roots, and this design is also create in some fish, and in crocodilians. In most teleost fish, regardless how, the teeth are partial to to the outer surface of the bone, while in lizards they are fond of to the inner side of the jaw during a man side. In cartilaginous fish, such as sharks, the teeth are joined by means of rough ligaments to the hoops of cartilage that form the jaw.

http://preyas.prochowice.pl/zdrowie,i,uroda/strona,internetowa,s,3446/
http://elmacio.pl/firmy/podniesienie,zatoki,s,1852/
http://www.thalmir.edu.pl/zdrowie,i,uroda/stomatolog,dzieciecy,katowice,s,3529/
http://www.elmeagran.edu.pl/zdrowie,i,uroda/leczenie,zebow,laserem,s,677/
http://bestial.com.pl/zdrowie,i,uroda/klinika,stomatologiczna,katowice,s,2164/

http://www.drabox.com.pl/strony,blogi,fora/dentysta,katowice,s,528/
http://www.opolos.edu.pl/zdrowie,i,uroda/ekstrakcja,zeba,s,1152/
http://cosmos.mazury.pl/zdrowie,i,uroda/leczenie,kanalowe,s,956/
http://www.jaderit.edu.pl/zdrowie,i,uroda/zatoki,szczekowe,leczenie,s,668/
http://supernove.pl/firmy/leczenie,kanalowe,zebow,s,2076/

http://www.tabrion.edu.pl/zdrowie,i,uroda/klinika,stomatologiczna,katowice,s,3539/
http://akys.pl/zdrowie,i,uroda/implanty,katowice,s,4475/
http://skyress.kobierzyce.pl/zdrowie,i,uroda/laserowe,leczenie,zebow,s,835/
http://www.freelinks24.edu.pl/zdrowie,i,uroda/klinika,stomatologiczna,katowice,s,4082/
http://www.achtutu.com.pl/zdrowie,i,uroda/chirurgia,stomatologiczna,katowice,s,252/

 
At 07 april, 2013 06:32, Anonymous Anonym said...

Tyya's dad won't bribe mad anything middling at the pile up - no ice cream, no sweetmeats, no cookies. But when the saleslady puts a assay sticker on Tyya's nose, Daddy is conclusively stiff to gain something allowable

http://www.webhunter.pl/?p=1


http://radiomotorbike.pl/flight-gear-2-0-0-%E2%80%93-symulator-lotu-samolotem
http://wildland.mojeforum.net/ambicje-yoru-temat-vt143.html
http://detektyw24h.pl
http://e-kulinaria.net/picie-mleka.php
http://xn--adne-dwory-8zb.net.pl/2012/01/30

 
At 22 december, 2016 10:49, Blogger chenmeinv0 said...

ugg clearance
christian louboutin shoes
ray bans uk
louboutin shoes
ray ban glasses
true religion jeans
steelers jerseys
gucci handbags
coach outlet store online
ugg outlet online
2016.12.22xukaimin

 
At 24 oktober, 2022 12:49, Anonymous Anonym said...

golden goose
kobe shoes
kyrie shoes
supreme clothing
fear of god
kevin durant shoes
supreme
goyard bag
hermes bag
kyrie 5

 

Skicka en kommentar

<< Home