tisdag, maj 14, 2013

Låna till stimulanser i Europa säger Borg

Finansminister Anders Borg manar till en politik för expansion i Europa. Arbetslösheten är 12 procent och får inte bita sig fast är hans argument på finansministermötet i Bryssel under tisdagseftermiddagen (Ekot 15:45).

Enligt Borg ska södra Europa få mer tid på sig att komma i balans och i norra Europa ska föras expansionspolitik genom skattesänkningar eller satsningar på utbildning. Hur finansieringen ska gå till var litet otydligt. Men intervjuaren presumerade att det skulle ske genom låntagning. Det blir alltså större underskott i statsbudgetarna inom eurozonen. Eventuellt kommer också Sverige att beröras i enlighet med den debatt om att överskottsmålet i Sverige ska ses över en mycket längre tid eller överges till förmån för ett enkelt balansmål.

Anders Borg lägger fram en revolutionerande ny syn på stabiliseringspolitiken. Skulle EU kunna föra en underskottsbaserad tillväxtpolitik utan att montera ned eurosamarbetet? I min artikel i fredags uteslöt jag denna möjlighet. Hade jag fel? Borg borde inte lägga fram sitt expansionsförslag utan att ha någon förankring bland övriga finansministrar. Men i så fall uppstår frågan varför det just är den svenske finansministern som ska framföra förslaget om en helt ny kurs i stabiliseringspolitiken. Är det kanske fråga om en försöksballong från en mindre grupp länder?

Angela Merkel skulle få tampas med en väljarkår som kan antas bli ännu mer irriterad över att de sydeuropeiska länderna ska få stöd under en ännu längre tid. Samtidigt ska Tyskland skuldsätta sig mera och i den populistiska retoriken är detta detsamma som att de tyska skattebetalarna genast måste hosta upp pengarna. Och det är val i september...

Hur ska Borg kunna fortsätta att tala om "ordning och reda i statsfinanserna"? Och hur kan man hålla sig till finanspaktens bestämmelser om reducering av budgetunderskotten med en sådan expansiv inriktning?

Det enklaste sättet att stimulera är att ECB lånar ut pengarna både till de länder som som inte borde strypas ytterligare och till de länder som behöver öka tillväxten för att hela området ska komma tillbaka till tillväxt. Men det finns ingenting som tyder på att det skulle finnas institutionella förutsättningar för detta. En sådan politik fordrar både pedagogik och regelförändringar som förberedelser.

Redan ett förordande av underskottsfinansiering fordrar att EMU och andra länder anser sig kunna ta mera lån. Hur skulle Borg kunna styra över dessa länders lånevilja?

DN, SvD, DI, Ekot [Ledare SvD] Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: