söndag, januari 26, 2014

Varför vill Reinfeldt begränsa sin älskade frihet?

Hur kan Reinfeldt samtidigt vilja slå vakt om friheten och förorda höga skatter för att göra Sverige till ett paradis för låginkomsttagare?

Det andra programmet Nyfiken på partiledaren i TV2 med Poul Perris sändes under söndagskvällen 26/1. Det var nu Fredrik Reinnfeldts tur. Han är både moderatledare och statsminister och borde därför vara speciellt intressant att få grepp om. Men han framstår fortfarande som en gåta. Av kommentarerna efteråt framgick att man trodde att han var någon sorts konservativ - dock ej i den traditionella stilen med "fanan och fosterlandet".

Fredrik Reinfeldt
Men Reinfeldt vill gärna framställa sig som frihetsvän. Efter en halvtimmes prat om ungdomsförhållanden mm kom Perris in på vad ideologin betydde för Reinfeldt. Det var en fråga om frihet. Reinfeldt var frihetsälskande. [Därför är det svårt att se att han skulle vara konservativ.] Här framgick att för Reinfeldt var frihet att få göra som man vill så länge det inte skadar andra. Han påbörjade dessutom ett resonemang om att det fanns andra saker man inte fick göra. Men detta var Perris inte intresserad av att få veta mer om.

Det borde vara uppenbart att Reinfeldt inte är ultra-liberal. Han anser att friheten bör begränsas av andra orsaker än att man kan skada andra om man har rätt att göra vad som helst. Men varför skulle Reinfeldt vilja begränsa något som han i djupet av sin själ älskar och högaktar? Det naturliga svaret för en liberal är åtminstone att det behövs resurser till försvar, polis, rättsväsende och samhällsskydd som inte kan finansieras på en fri marknad. Vi får väl anta att Reinfeldt är med på detta även om man håller sig på ett luftigt ideologiskt plan.

Perris var ett kort ögonblick inne på ytterligare en annan begränsning av friheten. Om inte alla kan utnyttja sin frihet för att skaffa sig en dräglig levnadssituation uppstår frågan vad man då kan göra. Men detta spår övergav Perris redan innan han lyckades formulera frågan explicit. Det naturliga för Reinfeldt hade då varit att svara att han sätter andra värderingar högre än friheten. Den kan utmärkt väl begränsas för att åstadkomma omfördelning till de sämst ställda eller rentav till alla "eftersatta". Hur ställer sig Reinfeldt till denna problematik? Programledaren lämnade tittarna i sticket.

Hur ser Reinfeldt på t ex den eventuella motsättningen mellan välgörenhet och skattefinansierad omfördelning? Det är inte en ointressant fråga när det berör statsministerns personliga värderingar. Ger han exempelvis pengar till tiggare eller till hjälporganisationer? För några år sedan gjorde Reinfeldt faktiskt ett uttalande i omfördelningsfrågan som vi borde ha fått utvecklat i programmet. Han sade då: "Sverige ska bli ett paradis för låginkomsttagare". Det skulle ju kunna medföra långtgående frihetsinskränkningar för dem som inte räknas till låginkomsttagarna i form av mycket höga skatter.

Kanske Reinfeldt lider av en psykologisk personlighetsklyvning? Han vill både värna sin älskade frihet och inskränka den för en ansenlig del av befolkningen för att tillgodose ett annat mål som han håller högre. Att beslå statsministern med en självmotsägelse av denna dignitet hade väl varit en bedrift av Perris. Eller hade det blivit pinsamt om han lyckats gräva upp sådana anomalier ur statsministerns psyke?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

6 Comments:

At 27 januari, 2014 08:21, Blogger oppti said...

Den personliga friheten att göra vad man vill krockar med omsorgen om dem som inte kan försörja sig.
Den personliga friheten att flytta över gränser krockar med medborgarnas vilja att bygga upp en omsorg om de svagaste.

 
At 27 januari, 2014 12:47, Blogger Danne Nordling said...

oppti, du pekar på den motsättning som finns mellan frihet och civilisation som finns hos alla som inte är anarko-liberaler. Endast hos dem kan man förorda helt öppna gränser eftersom man där accepterar att det byggs upp tältläger med tiggare utanför städerna i Sverige. Dessutom tänker man sig att avveckla den svenska välfärdsstaten.

Denna diskussion är dock inte relevant för Reinfeldt. Kan det vara så att han inte förstår att skatter innebär en frihetsinskränkning? Han är måhända helt uppfylld av frihet som statsindividualism.
/DNg

 
At 27 januari, 2014 15:31, Anonymous Anonym said...

Hellre tältläger i Sverige utan pogromer än tältläger i Ungern med pogromer.

Om vi dessutom kan fånga ungarna i dessa läger och sätta dem i någon typ av utbildning hjälper vi dessa människor i två steg.

Tyvärr passar det inte svensken att se smuts på sin egen bakgård, hur bra det än är för de smutsiga. Så det blir bara luft, snack och återreas till Bukarest och rynkade bryende pannor med världsförbättrarkomplexx.

 
At 27 januari, 2014 16:10, Anonymous Anonym said...

Reinfeldt är inte för frihet han inför slaveri.
Han privatiserade delvis bilprovningen så nu måste man åka långt för att få bilen besiktigad eller betala ett ockerpris.
Vad är det för ideologi han förespråkar?
Fri företagsamhet i sund konkurrens inbillade jag mig att han stod för men det är uppenbart inte så.
Privatisera saker som inte kan konkurrensutsättas verkar vara den nya ideologin.
Sälja ut saker till underpris så köparna kan göra ett klipp verkar vara den nya ideologin.

Det han gjorde var ren stöld av vår frihet och av våra pengar.
Hur bilprovningen sen privatiserades är en ren skandal.

Vad är det för ny ideologi han driver?

Den konspiratoriske kan tro att han får pengar av x för att ge x ett statligt bolag gratis.

 
At 27 januari, 2014 16:24, Anonymous Anonym said...

Hur många människor har dött i smugglingsförsök in till Europa de senaste 10 åren? Jag läste 10 000 personer någonstans, men det är fritt från minnet. De flesta omkom medelst drunkning, men en del kvävs eller dör av överhettning i containrar. Och då talar vi endast om de som dör och inte om de miljoner som placeras i läger och fängelser i nordafrika och sydeuropa som för tankarna till Treblinka.

Man kan inte laga omelett utan att krossa några ägg och vi slipper ju i alla fall tältlägren här på vår egen bakgård. Socialliberalism är ett hycklande moraliskt haveri.

 
At 28 januari, 2014 10:41, Anonymous Anonym said...

260 000 fler människor jobbar 2014 än 2006. Tack Alliansen!

Vanliga knegare har fått behålla nästan en hel månadslön av sina egna pengar tack vare jobb-skatte-avdraget. Tack för att vi får anväda våra egna pengar!

Skatteintäkterna har ökat hur man än räknar. Alla inom vård-skola-omsorg utom en viss kategori av äldre-omsorg har fått ökade medel. När det gäller en viss kategori av äldreomsorg är utvecklingen +/- 0 med en vag övervägning mot +.

Det stora problemet idag är att folk inte får konkurrera med sitt pris för sin produktivitet i en stel värld av proppmätta LO-ampar som tror att alla kan passa i en mall.

Slå sönder LOs löne-monopol för klasiska arbetaryrken, låt företag och personer konkurrera med pris.

Var stenhårda mot skattefusk och farliga arbetsmiljöer.

klart!

 

Skicka en kommentar

<< Home