tisdag, februari 21, 2006

AMS desavouerar Hans Karlsson

AMS-chefen Bo Bylund uttalade sig i TV och underkände Hans Karlssons prognos om att arbetslösheten skulle komma ner till 4 procent någon gång under valåret. Inte ens ett nytt paket skulle hjälpa. Men TV sover.

I TV-Rapport idag 21/2 intervjuas AMS-chefen Bo Bylund om möjligheterna att komma ner till 4 procent öppen arbetslöshet som arbetslivsminister Hans Karslsson angav den 13 februari (citatinslag). Han underkände ministerns påstående och anser att arbetsläösheten blir 5,2 procent i genomsnitt under året. Inte under någon månad under valåret skulle 4 procent kunna uppnås, enligt Bylund, trots att Karlsson säger sig utgå från AMS:s siffror.

-Jag vet inte vad han har för siffror, det får ni fråga honom. Av vår novemberprognos framgår tydligt att det inte under någon månad under 2006 når fyra procent, sade Bylund vid en träff med riksdagsjournalister i dag.

Inte heller skulle ett nytt sysselsättningspaket i Vårpropositionen kunna ändra på möjligheterna att uppnå målet, enligt Bylund. De skulle inte hunna verka i tid före valet.

I Rapport klockan 19:30 kom en intervju med Hans Karlsson strax efter inslaget med Ams-chefen. Trots att Karlssons prognos blivit ifrågasatt tidigare (åtminstone på min blogg) fanns ingenting om 4-procentsmålet i inslaget. Det handlade om administrativa oformligheter vid rehabiliteringen av långtidssjuka. -Vad håller egentligen Rapport-redaktionen på med? Nog skulle det ha gått att få en telefonkommentar kring 4-procentsprognosen om själva intervjuinslaget gjorts tidigare. Men det är åtta dagar sedan Karlsson gjorde sin famösa prognos. Har redaktionen sovit en dryg vecka?

4 Comments:

At 21 februari, 2006 20:43, Anonymous Anonym said...

Mediekritik . . .

. . . har vi alldeles för lite av i detta landet. Fortsätt bara !

 
At 21 februari, 2006 20:51, Anonymous Anonym said...

Rapport-intervjun

Jag såg också en el av intervjun med Hans Karlsson. Det som slog mig mest var hans fastlåsning med ett byråkratiskt agaerande. Det var F-kassans ansvar att påverka de aktörer som skulle kunna göra något i de fall då rehabilitering vore önskvärd.

Han förstår inte det ringaste om nödvändigheten att skapa incitament till aktörerna att ta initiativ. Det mest grundläggande är väl att den som gör något bra skall få betalt för det. Inte heller förstår hanatt man därigenom delegerar resurser till dem som visar att de kan åstadkomma resultat.

Hur skall en tjänsteman på F-kassan förmå andra att agera ? En mängd regler kommer att behövas för det. Hur skall de kunna bli vettiga just den här gången ?

 
At 22 februari, 2006 10:29, Blogger Federley said...

Det är så slående att socialdemokratin har blivit ett parti som kokar brydger. Ena dagen kastas några miljoner in som "åtgärd" för att fler ska undan i statistiken, nästa dag tillsätts 10 000 nya högskoleplatser osv. Nya recept var dag men ingen som innehåller lösningar för fler jobb.

 
At 22 februari, 2006 16:01, Blogger Danne Nordling said...

Regeringen uppträder underligt. Inte kan väl Hans Karlsson själv ha hittat på sin fyraprocentsprognos utan att ha diskuterat den och ev jobbpaket med Ulvskog och Persson? När självaste Ams-chefen sällar sig till kritikerna måste ju regeringens hela sysselsättningsstrategi och åtminstone Karlssons fortsatta trovärdighet komma i gungning.

Bylund får bli arbetslivsminister..?
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home