onsdag, augusti 16, 2006

Försämrade ränteavdrag ger onödiga panikreaktioner

Med socialdemokraternas eget räknexempel och en försämring av ränteavdragen med en tredjedel vinner den högbelånade barnfamiljen ändå 766 kronor i månaden. Varför då dessa panikreaktioner från fp och kd efter Reinfeldts utspel?

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt spekulerade igår kring hur en ytterligare finansiering av borttagandet av fastighetsskatten skulle kunna se ut. Han var beredd att acceptera en kommunal fastighetsavgift försedd med en begränsningsregel som garanterade att ingen skulle få högre avgift än skatten idag (det finns ca 360 000 fastigheter som är i farozonen enligt m). Reinfeldt ville inte acceptera kd:s förslag att höja reavinstskatten från 20 till 30 procent, eftersom det skulle minska rörligheten på arbetsmarknaden. Dessutom räcker inte detta utan kd har fortfarande ca 5 miljarder kvar att finansiera enligt Mats Odell.

Att då antyda att ränteavdragen skulle kunna reduceras utan att samtidigt understryka att barnfamiljer med högbelånade bostäder skulle få särskilda undantag för att lindra effekterna är en fades som Reinfeldt nu får äta upp. Eftersom opinionen är helt okunnig om dessa frågor måste man se upp när ett sådant förslag antyds. Men reaktionerna har blivit oöverlagda och panikartade även från seriösa bedömare som inte har ett val att vinna (t ex mäklar- och villaägarorganisationer). Fp och kd har kategoriskt fördömt Reinfeldts tilltag utan att presentera några räkneexempel. Socialdemokraterna har däremot räknat och försöker trots detta göra gällande att moderaternas agerande är förkastligt.

Enligt DI idag 16/8 (sid 6) har socialdemokraterna presenterat ett räkneexempel där räntan stigit till 4 procent och lånen är på 2 miljoner kronor. Då blir räntebeloppet 80 000 kr per år och ränteavdraget 30 procent härav, eller 24 000 kronor. Avskaffas detta helt (vilket Reinfeldt inte ens antydde) blir det en fördyring med 2 000 kronor per månad. Detta kan motivera panikbetonade fördömanden. Men det är symptomatiskt för den pågående onyanserade valrörelsen att detta inte ger hela bilden utan analysen har som syfte att piska upp en orosstämning hos väljarna så att de röstar på (s).

Antag istället att Reinfeldt kan tänka sig en sänkning av ränteavdragen från 30 till 20 procent. Då blir fördyringen bara 667 kronor per månad. Detta skall ställas i relation till den avskaffade fastighetsskatten och den nya avgiften. Vi kan anta att huset är belånat till 100 procent av taxeringsvärdet. Då blir fastighetsskatten 20 000 kronor per år. Den avskaffas och ersätts med en avgift på 2 800 kronor per år. Lättnaden blir 17 200 kr eller 1 433 kr/mån. Med 667 kr/m i dyrare huslån blir vinsten för den högbelånade familjen ändå 766 kronor per månad. Varför denna panik?

Med ett system med mera socialpolitiskt utformade ränteavdrag, som jag föreslog igår, skulle vinsten för en tvåbarnsfamilj bli ännu större. Det finns många möjligheter att utforma en begränsning av ränteavdragen utan att svaga grupper kommer i kläm. Det har socialdemokraterna naturligtvis ingen anledning att dra fram. Men det är litet beklämmande att varken Lars Leijonborg (fp) eller Göran Hägglund (kd) kunnat nyansera sina kommentarer. Har de inga medhjälpare som kan räkna?

3 Comments:

At 16 augusti, 2006 22:39, Anonymous Anonym said...

Danne, du verkar nu lite ha förstått vad FR menade och som också jag försökte förklara.

 
At 17 augusti, 2006 03:26, Blogger Per-Olof Persson said...

Vad innebär Reinfeldts förslag?

(1) Det totala skattetrycket är det samma som tidigare.

(2) Den kommunala avgiften på 2 800 kr per år kommer att:

(a) ge möjligheten för staten att minska sina bidrag till kommunerna med samma summa som kommunerna får in.

(b) borttagandet av fastighetsskatten och införandet av den kommunala avgiften kommer att gynna fastighetsägare i storstadsområden med höga taxeringsvärden. En del fastighetsägare i landsbygden kommer att få betala mer.

(c) detta kan leda till en kraftig överhettning av fastighetsmarknaderna i storstadsområdena.

(3) Avdragsvärdet för räntorna ska sänkas. Detta gynnar högbelånade familjer i storstadsområdena. Högbelånade familjer i landsorten gynnas troligtvis också.

Familjer som bor i lägenhet men som lånat till bil mm förlorar på detta förslag. De stora vinnarna är äldre med fastighet i Stockholm. Problemet är att man inte får en ren träffyta när det gäller faktorerna försörjningsbörda och inkomst.

 
At 17 augusti, 2006 06:39, Anonymous Anonym said...

Någon kommunal avgift har såvitt bekant inte FR föreslagit utan kristdemokraterna.
Denna ger enligt trovärdiga beräkningar höjd fastighetsskatt för 370 000 fastighetsägare , åtminstone till dess att man nått en betydligt lägre nivå än som det inledningsvis finns utrymme för.

Det totala skattetrycket påverkas självfallet av alla de skattesänkningar sänkta avgifter samt sanering av de offentliga utgifterna, som hör ihop med statsfinanserna. Fastighetsskatten, som 2001 låg på 21 miljarder , uppgår nu till 28 miljarder och med fortsatt socialdemokratisk politik kommer den att öka ytterligare.

Redan nu har faastighetsskatten en sådan konstruktion att det finns de som gynnas av den åtskilligt och de som missgynnas extremt mycket.
Även om man kan eliminera det mesta av detta så vore det enligt min mening olyckligt att, som en del menar, göra fastighetsskatten beroende av sånt som inkomst och försörjningsbörda.

 

Skicka en kommentar

<< Home