söndag, augusti 27, 2006

Opinionen påverkas inte av sakfrågor

Sifo ger ingen säker ledning för Alliansen idag. Men det beror sannolikt på att förslagen om slopad fastighetsskatt har rapporterats felaktigt i media. Snart kan "ordningen" vara återställd.

Senaste Sifo-mätningen 26/8 visar att Alliansen bara leder med 0,3 procentenheter efter ett våldsamt ras för moderaterna med 4,3 procentenheter. Detta måste helt vara en följd av Fredrik Reinfeldts ödesdigra(?) funderande kring fastighetsskattens finansiering. För det första fick många osäkra väljare intrycket att de skulle få betala höjd reavinstskatt och annat som fullt ut drar in lika mycket som lättnaden. För det andra fick tydligen många intrycket att man dessutom skulle gå miste om ränteavdragen - alltså en ren försämring.

Detta är ju inte något som explicit har sagts av Reinfeldt. Men socialdemokraterna, alliansbröderna och media har alla bidragit till att förvrida Reinfeldts funderingar. Naturligtvis är det också en följd av att han inte lät många osäkra väljare i Stockholm med omnejd leva vidare i villfarelsen att fastighetsskatten skulle slopas utan att det medförde någon annan höjning för stockholmarna. En skicklig politiker måste kunna äta kakan och ändå ha det mesta kvar. Men det kunde inte Fredrik.

Det elementära hade varit att räkna på Reinfeldts förslag. Jag har inte sett några sådana beräkningar förutom socialdemokraternas helt ensidiga beräkning av vad helt slopade ränteavdrag skulle betyda för en familj i ett hus med två miljoner i lån. Varför presenterar inte moderaterna en beräkning för den oroliga stockholmsväljarkåren som visar vad man sannolikt kommer att tjäna på slopandet av fastighetsskatten? Den som har ett hus taxerat till 3 miljoner betalar idag 30 000 kr/år i fastighetsskatt. Om det blir en kommunal avgift på 5 000 kr kommer vinsten att bli 25 000 kr per år! Om reavinstskatten någon gång på ålderdomen höjs från 20 till 25 procent blir det en avbränning på säg 5 procent av 2,5 miljoner, eller 125 000 kr. Det kan knappast vara något att oja sig över.

Till deta kommer att om familjen har ett sommarställe, aktier och banktillgodohavanden som uppgår till 3 miljoner, kommer den avskaffade förmögenhetsskatten att medföra en ytterligare skattelättnad på 45 000 kronor per år. Även en presumtiv sossefamilj borde vinna åtminstone 15 000 kronor. Att då lägga sina sympatier på andra än moderaterna när Sifo frågar verkar fullständigt sanslöst om man inte betänker att dessa 4,3 procent som övergett moderaterna eller 15 procent av sympatisörerna (ännu större andel i stockholmsområdet) inte fått någon information om hur förslagen skulle slå.

Därför finns det goda möjligheter att återgå till tidigare differenser mellan blocken när stockholmsvillaägarna förstår hur exceptionellt fördelaktigt det skulle bli om Alliansen fick igenom sina förslag. Men det fordrar naturligtvis att dessa förslag inte beskrivs som sämre än socialdemokraternas i media... Det är inte sakfrågorna som påverkar, utan hur opinionen känslomässigt uppfattar partiernas intentioner.

5 Comments:

At 28 augusti, 2006 09:53, Anonymous Anonym said...

Jag har till moderaterna frågat efter beräkningar på hur mycket man räknar med att sänkt reavinstskatt, ett tak på markvärdet samt en kommunal avgift skulle ge.
Vi får se om svar kommer och om någon kalkyl finns både för närmaste året och på lite sikt.
Nu är det självfallet inte så lätt att på ett bräde kamma hem nära 30 miljarder även om fastighetsskatten är en rent fiktiv skatt och bygger på rader av orättvisor. Det måste ta sin tid. Kanske går det på 4-6 år.
Reinfeldts uttalande om sänkt reavinstskatt ingår ju i finansieringen.
Varför kommenteras inte detta och varför får i så fall inte kumpanderna i alliansen kritik?

 
At 28 augusti, 2006 11:17, Blogger Danne Nordling said...

Kan det vara så att om moderaterna presenterar en kalkyl som visar att småhusägarna i stockholmsområdet har förhastat sig när de övergav moderaterna, så kommer kritiken att bli den omvända? Socialdemokraterna mfl kommer att fråga varför man skall ge så mycket pengar, inte till ev moderatröstande sossar, utan till rika typer i Djursholm o likn? Denna taktik kanske inte (m) kan klara av och därför håller man tyst.
/DNg

 
At 28 augusti, 2006 12:58, Anonymous Anonym said...

Vi får väl se om det finns lite mer detaljerade beräkningar.
Annars har ju Svt redovisat såna som tydligen var direkt felaktiga.
Men det kanske ligger något i att de som bor i glesbygd och i Norrland åtminstone initialt tjänar en slant på sossarnas förslag.
Men allra viktigast är förstås vad som händer under låt säga närmaste mandatperioden samt en sänkning av fastighetsskatten ställt mot andra angeläga skattesänkningar.

 
At 28 augusti, 2006 16:43, Anonymous Anonym said...

I inlägget ovan blev det ett fel.
Alliansen föreslår inte sänkt reavinstskatt utan en mindre höjning av den vilken såvitt jag kan förstå ännu inte är redovisad.
Däremot trodde nog åtskilliga villaägare efter Reinfeldts uttalande att de skulle få sänkt ränteavdrag.
Jag som skulle kunna motivera en höjning av reavinstskatten är då förstås den kraftiga värdestegring som skett på villor och bostadsrätter.
Åtskilliga förfasar sig också över att alliansen vill ha en begränsning av markvärdet till högst 5000, men det är ju ett sätt att något kompensera de fastighetsägare där fastighetsskatten stigit som mest.

Å andra sidan är det måhända sossarnas ambition att så skulle bli fallet ftersom Göran Persson sa att denna skatt var till för de rika.

 
At 29 augusti, 2006 08:50, Anonymous Anonym said...

Jag har nu fått svar från moderaterna.
Några beräkningar över vad de olika förslagen antas ge redovisas dock inte och sannolikt beror det ¨på att de ännu inte föreligger.
Däremot uttalar man följande:

1. Fastighetsskatten ska avskaffas helt 2008 och då ersättas med en kommunal avgift.
2.Taxeringsvärdena fryses under 2007 och detta år begränsas skatten på markvärdet där ju det beskedet lämnas tidigare att det som högst ska utgå med 5000 kronor.
3.Fasighetsskatten för flerfamiljshus sänks, taxeringsvärdena och skattesatsen sänks och schablonintäkten för bostadsrätter slopas.
5 Partiet menar också att socialdemokraterna vill behålla fastighetsskatten på nuvarande nivå dvs 30 miljarder.

Villaägarna hävar att socialdemokraterns förslag i snitt ger sänkt fastighetsskatt med några hundralappar och slår igenom som mest i glesbygd där markvärdet är lågt värderat.
Villaägarna säger också att alliansens förslag jämfört med regeringens förslag ger tusenlappar i sänkt skatt genom de begränsningar som sker av markvärdena.
Villaägarna säger också att det är osäkert vad som kommer att ske på sikt.
Som framgår av den utveckling som varit har dock fastighetsskatten p g a höjda taxeringsvärdena år för år ökat.

I en artikel i dagens Svenska Dagbladet säger Nils-Eric Sandberg att fastighetsskatten utgör 30 procent av de totala skatterna på bostäder och att man tar in nästan lika mycket på olja och el.
Fråga är därför också vad som kommer att hända med reavinstskatten, energiskatterna etc.
Där har ju alliansen sagt att en begränsad höjning av reavinstskatten ska ingå som en del av finansieringen av ett borttagande av fastighetsskatten.
Vänstern har mycket tydligt sagt, senast nu av Göran Persson i partiledarutfrågningen, att någon sänkning av energiskatten kan det inte bli tal om. Det förefaller riktigt då den gröna skatteväxlingen pågått ett antal år nu och lett till kraftiga höjningar av elskatten.
Detta har varit ett krav från främst miljöpartiet men får självfallet också än större genomslag då avskaffad kärnkraft ska ersättas med bl a vindkraft som har låg effekt och kostar väsentligt mer . Här kommer rimligen alliansen att i en regering verka för att kärnkraften ska bibehållas.
Nils-Erik säger också att statens kostnader för räntesubventionerna nu nästan helt är borta, vilket betyder att de politiska argumenten för ett borttagande av fastighetsskatten fallit.

Han säger också att av hushållens disponibla inkomster av sammantaget skatterna på boendet ökat från 22 till bortåt 30 procent.
Väljarna har alltså en hel del att fundera över.
4. Förmögenhetsskatten avskaffas.
5. Moderaterna hävdar också att man vill behålla fastighetsskatten på nuvarande nivå dvs 30 miljarder

 

Skicka en kommentar

<< Home