lördag, september 23, 2006

-LO vill ha kompensation för utanförskapets ökade klyftor

I den kommande avtalsrörelsen hotar LO med Wanja Lundby-Wedin i spetsen (DN 22/9) att skapa farliga konflikter om den borgerliga regeringen föröker genomföra sitt program som "försämrar" för löntagarna. Men egentligen är det väl ingen försämring att a-kassans förmåner begränsas något samtidigt som skatterna för just löntagarna sänks (den implicita avgiften till a-kassan)? Vad regeringen genomför är en reviderad avvägning mellan avgifter och förmåner i ett statligt finansierat försäkringssystem.

Idag rycker Aftonbladet ut med ytterligare försvar för Wanjas intentioner. Det är ledarskribenten Ingvar Persson som skriver industrins anställda är missnöjda med löneutvecklingen: "Reallönerna har ökat men också klyftorna".

Vilka klyftor? Mellan kapial och arbete kanske? Som KI nyss visat kommer varje försök att återta en del av kapiatandelen att leda till ökad arbetslöshet snarare än ökad sysselsättning. Då kommer de "klyftor" som diskuterades i valrörelsen (den ökande Gini-koefficienten) inte att minska. I själva verket är det mycket troligt att det mesta av de ökande klyftorna berott på det ökande utanförskapet i form av fler som studerar i brist på arbete och fler förtidspensionerade. Det är två grupper med traditionellt låga inkomster. Blir de fler registreras detta som stigande Gini-koefficient (= ökade "klyftor").

Därför verkar det ologiskt att hänvisa till "ökade klyftor" för att legitimera tvivelaktiga lönekrav. Det skulle kunna ses som att LO:s löntagare behöver extra löneökningar för att Göran Perssons politik gjort det svårt för några hundratusen ytterligare att få arbete på den svenska arbetsmarknaden.

8 Comments:

At 23 september, 2006 18:18, Blogger Johan Folin said...

Är Gini-koefficienten 0 för Nordkorea (eller nära 0)? Är det bra? Borde inte alla länder bli som Nordkorea isåfall om det nu är ett så bra mått?

 
At 23 september, 2006 23:06, Blogger Robin Hood said...

Länkarna fungerar inte.

 
At 24 september, 2006 10:05, Blogger Gork said...

Alliansen vill ju förbättra för löntagarna för att fler skall lockas att bli löntagare.

Antagligen är det framtida LAS-förändringar som hon är rädd för.

 
At 24 september, 2006 10:21, Anonymous Anonym said...

En "kompensation" som ligger över vad som är samhällsekonomiskt godtagbart och som därutöver ska visa att fack och s-partiet visar sin makt kommer bara att försämra både löntagarnas och andra gruppers reallöner.

Wanja måste tas i örat.

 
At 28 september, 2006 13:12, Blogger Danne Nordling said...

Nu fungerar lankarna.
/DNg

 
At 29 september, 2006 11:11, Anonymous Anonym said...

Ta gärna del av den förträffliga analys som Svenskt Näringsliv gjort om verkningarna av löneökningar som utgår från sånt som en affekterad kompensation, rent politiska ställningstagande av de löneskillnader som finns könen emellan samt vad som är samhällsekonomiskt försvarbart.

Vad LO nu är ute efter är att ge den nya regeringen en känga att att visa sina medlemmar att är de bara kvar i sina fack så ska LO ändå visa att man kan kan söka infria sånt som här beskrivits.

 
At 03 oktober, 2006 23:25, Anonymous Anonym said...

BRA ! Ett mycket viktigt ämne har nu Danne Nordling tagit upp - LOs odemokratiska makt! Det är fullständigt vansinnigt att det år 2006 i ett i-land i väst kan förekomma något så grovt förtryck av människor. Fackligt anslutna arbetare förtrycks av sin socialistiska medlemsorganisation.

I facket är man med för att få arbetsrättslig hjälp i vissa typer av frågor samt anslutning till A-kassa. Har detta något med politik att göra ???? Självfallet inte !

Ändå finansierar LO valkampanjer för (s) med medlemmarnas pengar. Medlemmar som mer och mer röstar på högerblockets duktiga partier.
- Var det inte så en tid att en del av fackföreningsavgiften gick rätt in i (s)-kassan så man fick medlemskap i partiet också.

Nej, LOs ekonomiska makt på (s)-politiken måste lagstiftas bort. Ett bra första steg är det som Alliansen nu föreslår; slopandet på avdragsrätten för fackföreningsavgiften.

Det är bara Monarkin som är värre i detta Sverige där folket skall styra.

 
At 04 oktober, 2006 14:58, Anonymous Anonym said...

Kollektivavtalen måste göras mer flexibla om de ska behållas. Redan nu förekommer sånt som avgångsvederlag och provanställningar och mer lär komma med den nya regeringen.

Vi vet också att arbetsgivarna har oinskränkt makt såtillvida att de kan säga upp sina anställda,efter eget urval,med undantag av då den vanvettiga regeln om först in sist ut, när lönsamhet samt orderingång är otillräckliga.

LO:s makt har hittills i hög grad gått via socialdemokratin och redan nu ser vi en rad exempel på hur facket i samveerkan med vänstern söker underminera den nya regeringens skisserade regeringsprogram.

Därutöver kan ju facket tillgripa rader av olika konfliktåtgärder för att driva igenom främst lönekrav,som hotar hela samhällsekonomin och därutöver även skilda bransher och företag.

Facket binder alltsomofta ris åt egen rygg.

 

Skicka en kommentar

<< Home