onsdag, september 06, 2006

Reinfeldt vann över Persson om sjukvården

Det blev oavgjort om jobben och skolan i TV4:s partiledarduell. Men Reinfeldt vann debatten om sjukvården genom Perssons obalanserade och överdrivna attack om ett systemskifte som aldrig hade föreslagits.

TV4 hade nyss en debatt mellan Fredrik Reinfeldt och Göran Persson indelad i fyra avsnitt: jobben, sjukvården, skolan och allmänt "valtal".

Persson inledde om jobben och erkände att detta var valets viktigaste fråga. Senare tog Reinfeldt poäng på att han till slut 11 dagar före valet kan göra detta medgivande. Persson menade att nuvarande politik skapar många nya jobb och att folk kan känna trygghet. Han ville fortsätta den politiken.

Reinfeldt betonade det stora utanförskapet och framhöll att t ex TCO mnat att det behöver skapas minst 300 000 nya jobb. För detta har Alliansen ett program där det skall löna sig mer att arbeta, kostnaderna för att anställa skall minska och entreprenörerna uppmuntras. Nytt var att han också betonade en förbättrad matchning av lediga jobb. Det kan diskuteras om folk förstår vad detta betyder, nämligen att AMS måste skärpa sig och se till att man förmedlar de jobb som finns till de arbetslösa. Det kan kanske också ske genom att andra aktörer får konkurrera med AMS.

Persson låtsades som han inte förtod något av detta utan frågade gång på gång hur Alliansen genom att rikta udden mot de mest utsatta - arbetslösa, förtidspensionerade och sjuksrivna, skulle åstadkomma fler jobb. Svaret framstod som någorlunda tillfyllest - det var en kombination av åtgärder (enligt ovan). Men naturligtvis hade Reinfeldt inte några djupare funderingar kring hur denna politik egentligen skulle fungera. Inte heller hade han några auktoriteter eller utländska exempel att hänvisa till.

Eftersom Reinfeldt lyckades ta initiativet på slutet av avsnittet tycker jag att intrycket för en osäker väljare borde ha blivit att osäkerheten består - första perioden blev oavgjord.

Andra avsnittet handlade om sjukvård. Där gick Persson till attack med argumentet att Alliansen vill ha ett systemskifte genom utförsäljningar och skattesänkningar. Capio (som driver S:t Görans sjukhus) är ute på börsen och utsätts för attacker från internationella hajar.

Reinfeldt lyckades klart få Perssons argument att framstå som överdrivna och främmande för vad han föreslagit. Det var att personalen och patienterna skulle få mer att bestämma över den byråkratiska styrningen av sjukvården. Persson har bara stopplagar att komma med och ingen egen politik. Kvaliteten, inte ägandet , var det viktiga.

Andra perioden vanns därför av Reinfeldt.

Det tredje avsnittet handlade om skolan (och betygen sades det). Återigen attackerade Persson med att han var rädd för att också skolan skulle bli en marknadsplats och att religiösa friskolor var en fara. Men Reinfeldt kontrade med att det berör 800 elever medan 26 000 elever inte tar sig igenom med godkäda betyg(?). Det var det enda konkreta som nämndes i en debatt med mycket allmänna påståenden och honnörsord. Tittarna fick nog inte ut mycket av detta och betygen behandlades inte...

Tredje perioden blev oavgjord med någon liten övervikt för Reinfeldt.

Avslutningen bestod av ett allmänt valtal från vardera debattören. Men det var så generellt utformat att bara den som väntade på att de skulle säga något särskilt om just deras fråga kan ha haft något utbyte av dessa tvåminutersinslag. Här skulle programledningen ha bett att få se förslagen i förväg och returnerat dessa med krav på konkretion. Ingen av debattörerna gjorde särskilt bra ifrån sig.

Tre av fyra perioder blev oavgjorda men den om sjukvården vanns av Reifeldt genom Perssons overkliga och överdrivna angrepp.

Andra bloggar om: , , , , , intressant.se

2 Comments:

At 07 september, 2006 10:18, Anonymous Anonym said...

Om man tar en titt på tidningarnas bloggar så tycker en klar majoritet att det var Fredrik Reinfeldt som i överlägsen stil vann debatten.

Han gjorde det genom att komma med konkreta förslag på alla områden som var uppe till diskussion, detta till skillnad från Göran Persson som genom hela debatten framstod som förnekaren.

I det allra längsta ville han ju inte låtsas om att jobb felades, att nya jobb i stället hela tiden kom till samt att allt fler hade hamnat i socialförsäkringssystemen. Han ville inte heller ärligt tala om att de nya jobb som i rådande högkonjunktur hade tillkommit vad sådant som ams stod för.

Han ville inte heller låtsas om att det oacceptabelt stora antal skolelever som inte lyckats ta sig igenom skolan med godkända resultat, hamnar i arbetslöshet och i likhet med alltfler blir latent arbetslösa. De hamnar redan i unga år i det stora utanförskap, som karakteriserar ett Sverige där jobben tidigare var socialdemokratins viktigaste fråga.

Göran Persson bagatelliserade också den energikris vi står inför. Den har redan betytt kraftigt höjda elpriser. Dessa kommer med den gröna skatteväxlingens politik att fortsätta och både drabba hushållen samt svenska basindustrier, vilka redan börjat flytta utomlands eller kraftigt planerar att minska sina investeringar.
Hans enda svar där var egentligen att han personligen inte skulle medverka till en nedläggning av svenska industrier, men hur trovärdigt är egentligen detta med ett miljöparti och ett vänsterparti i regeringen. Och kan man inte lita på det Göran Persson tidigare klart markerat?

 
At 09 september, 2006 19:35, Anonymous Anonym said...

Hur kommer det sig att det gång efter annan finns så många osäkra väljare ???
Även de som har bestämt sig är osäkra om de valt rätt !!!
Osäkra väljare har inte med ålder att göra; ung som gammal är osäker!

Skiljer det så lite av politiskt innehåll mellan vänsterkartellen och den dynamiska Alliansen !? att det orsaker denna osäkerhet hos väljaren.

Nej, självfallet inte svarar alla som börjat bli rädda att nedgången skall fortsätta i ytterligare 4 år. Och 4 år därefter...

Trots att skatterna är rekordhöga, arbetslösheten katastrofalt hög, ebb i den statliga plånboken, patienter dör i vårdköer, skolbarn lär sig inte läsa & skriva så är väljarna ändå osäkra - samt att Alliansen står för sitt gemensamma program.

Jag tror att osäkerheten grundar sig i att Alliansen inte har lyckats få ut ett grundläggande budskap: människor vill och kan ta ansvar, vill påverka sin situation själv - istället för att bror duktig, staten (s), skall bära ansvaret.

Personligen har jag svårt att se skogen för alla träden - så till viss del förstår jag våra osäkra väljare.

 

Skicka en kommentar

<< Home