onsdag, oktober 11, 2006

-Fiasko för partiledardebatten

Det blev ingen intressant partiledardebatt i Riksdagen i förmiddags. När statsministern hållit sitt första anförande ställde oppositionsledaren Persson i Stjärnhov (s) endast en teknisk fråga om trängselskatten i Stockholm. Svaret på den var oklart från Fredrik Reinfeldt. Han hade antytt att avgifter skulle införas för att finansiera kringfartsleder runt Stockholm. Nu skall en statlig förhandlingsman tillsättas.

Är det detta partiledardebatten mellan statsministern och oppositionsledaren skall handla om? Och varför lades denna debatt två timmar in i debatten? Det blev fiasko för sakfrågorna i partiledardebatten.

I replikskiftena på max 2 minuter kom det visserligen fram några argument i sakfrågorna. Men tiden var då så knapp att det inte kunde bli någon fördjupning. Mycket av debatten präglades dessutom av de fuskande handels- och kulturministrarna. Man fick intrycket att detta hänt alldeles nyligen när de redan tillsatts som ministrar. Klantigt är det i alla fall. Dessutom har kulturministern Cecilia Stegö Chilò inte betalat TV-avgift i 15 år. Frågan är om detta är enbart en följd av egenintresse?

Det finns kommentatorer på nätet som menar att det är en ideologisk handling att låta bli att finansiera "vänstersidans propaganda och jakt på nyliberalismen". En sådan kommentar fick jag på förra bloggposten. Jag skulle dock vilja säga att det är litet barnsligt och liknar den tidigare "nyvänsterns" revolutionsromantik. Stegö Chiló har nu kommit överens med Radiotjänst att retroaktivt betala TV-avgift för alla år sedan 1990 utom de år hon varit i Tyskland. Så kan det gå...

Lars Ohly (v) hade förvisso en poäng med frågan varför ingen fuskminister hade inrättats som Alliansen hade föreslagit för en tid sedan. Reinfeldt svarade sakligt att det var socialförsäkringsministerna uppgift och i viss mån näringsministerns att hålla efter fusket i bidragssystemen.

Den stora bristen med partiledardebatten i ett läge när sakfrågorna hotar att komma i skymundan genom drevet mot tidigare fuskande personer som nu blivit ministrar är att den inte tillförde någonting nytt i politiken. Och hur skulle den kunna det när budgeten hålls hemlig tills den läggs fram på måndag? Det blev precis som jag förutsåg i kommentaren till regeringsdeklarationen. Den var alltför allmänt hållen för att duga som grund för en partiledardebatt. Mycket riktigt hörde jag inte en enda hänvisning till regeringsdeklarationen i riksdagsdebatten.

Just nu blev detta upplägg förödande för regeringens kortsiktiga taktik. All politisk debatt kommer nu i åtminstone fem dagar att handla om de fuskande politikerna i brist på annat. En intressant fråga är om trycket under denna tid kommer att öka så mycket att Maria Borelius och Stegö Chiló måste avgå? Det är svårt att förutse men statsministern borde kunna bedöma detta på följande sätt:

Om ingen ny fråga tar över kommer drevet att kulminera med avgång senast söndag (man kan inte ha kulmen när budgeten läggs fram). Då är det lika bra att ta detta först som sist. Men en statsminister har vissa möjligheter att styra den politiska agendan. Det kanske finns frågor som direkt eller indirekt kan föras ut i debatten av sådan dignitet att det tar över att någon inte betalat TV-licensen? Partiledardebatten var inte denna fråga.

Andra bloggar om: , , , , , , , , intressant.se

9 Comments:

At 11 oktober, 2006 18:04, Anonymous Anonym said...

Vad gäller trängselskatterna så stod två alternativ emot varandra, vilka inte överensstämde med varandra-
Nejsidan segrade knappt och också dom som röstade ja gjorde det i avvaktan på att en-eller två- kringkraftsleder skulle byggas.
Dessa motstrigidiga intressen kräver sin lösning både på kort och på längre sikt.
Det är mot den bakgrunden som alliansens partiledare i en DN-debattartikel föreslagit tillsättanden av en statlig förlikningsman, vilket också kan motiveras med att det ändå är riksdagen som ska fatta det slutliga beslutet.
Själva idén om att finansiera kringfartsleder med trängselskatter är doch diskutabel då inkommna avgifter på 100 000 närmast är felräkningspengar.

Visst är det ofösvarligt att nya statsråd-och inte bara dessa politiker begår lagbrott, vilka dock
i vårt land närmast är marginella och dessutom av dom erkänts innan utnämningen.
Hur var det t ex med Mona Sahlin och Gudrun Scyhrman och mängder andra finns där i skumrasket för att inte tala om medelsvensken, som har svor förståelse för mer omfattnde svartarbeten och själva är deltagiga i nåt som lär kosta 60 miljard. Och hur är det med allt fusk med a-kassa och socialförsäkringarna så perspektivet mårte nog ses som ett allmängiltigt fenomen.
Och hur är det med svensk bistånd som går till rader av korrupta regimer bl a den nu aktuella nationen Nordkorea, som får 40 milj. i humanitärt bistånd, vilket de styrande använder för att finansiera en ohämmad kapprust´ning.
Partiledardebatten innebar närmast råskäll från Göran Perssona sida och andades ingen som helst självkritik oaktat att det från de egna leden tagits upp rader av frågeställningar, som förde alliansen till en betydande valframgång.

 
At 11 oktober, 2006 21:30, Anonymous Anonym said...

Ang.undanhållande av skatte-betalning. Jag tror följande;

Cecilia Stegö Chilò:
- hon "struntade" helt enkelt i att betala TV-licensen pga hennes tro på lättförtjänta pengar.
- hon betalade svart till barnflickan eftersom det nog är kutym i många kretsar.

Några andra förklaringar vägrar jag att både tro på eller tycka är bra. Att Cecilia inför svenska folket säger att det beror på 2 utlandsår i Tyskland är för mig ett större lågvattenmärke än själva sakfrågorna.

Maria Borelius:
- se ovan.

Bör de avgå ? Nej, självfallet inte. Men nog kan vi begära av statsråden att de börjar tala med trovärdighet fr.o.m. idag !

 
At 11 oktober, 2006 22:27, Blogger Jonas Pålsson said...

Nej partiledardebatten blev inte denna fråga. Men det är egentligen inte så konstigt eftersom de inte hade så mycket uppseendeveckande att debattera förutom just "Borelius/Stegö Chilò-affären". Jag ställer mig ganska frågande till varför en partidebatt överhuvudtaget utlyses innan budgeten presenteras. Det finns ju som sagt inte många sakfrågor att debattera, särskilt eftersom regeringen förståeligt nog inte har gjort några större utspel om kommande reformer innan budgeten är klar.

Du har nog rätt i att statsministern är den som har möjlighet att lyfta fram andra frågor, och han bör nog göra det också om inte mediedrevet visar tecken på att lägga sig väldigt snart. Det vore nog strategiskt klokast. Sedan är det förstås en annan fråga hur allvarliga dessa anklagelser är och vilka följderna egentligen borde vara för de inblandade.

 
At 12 oktober, 2006 12:04, Blogger Danne Nordling said...

Till Per:
Är det inte litet lustigt att förrestatsministern inte hade några andra synpunkter på de nuvarande statsministerns politikdeklaration än en detaljfråga om trängselskatten?

Persson i Stjärnhov inbjöd faktiskt till en diskussion om huruvida vägar skulle finansieras med ytterligare vägavgifter (alltså inte trängselskatten). Reinfeldt dementerade inte denna tanke så vi har nog att de fram emot en ytterligare pålaga på bilismen för att bekosta vägarna. Det räcker tydligen inte att bilismen betalar nästan fem gånger så mycket i skatt som vägarna kostar idag.

Till Kenneth.
Nej, jag tror inte Cecilia var ute efter lättförtjänta pengar. Så mycket känner jag henne att det är mer sannolikt att ryktet om att hon vägrat betala av ideologiska skäl stämmer. Men som kulturminister har hennes spinndoctors avrått henne från att vidgå principiell obstruktion. Annars hade det varit mer rakryggat. Men då hade hörnrummet i Rosenbad fått genomgå en takreparation.

Barnflickor svart var nog inte bara kutym i vissa kretsar. Nästan ingen kunde på den tiden anlita vit hemhjälp. Jag vill minnas att någon folkpartist försökte via arbetsförmedlingen, vilket visade sig vara så krångligt att hon fick rådet att göra det svart.

Till Jonas:
Du har helt rätt! Vad är det för idé att ha en partiledardebatt baserad på luftiga deklarationer? Är det en kritik mot den nye talmannen Per Westerberg? Eller är ordningen en rigid tradition som inte ens han skulle ha kunnat frångå?
/DNg

 
At 12 oktober, 2006 13:04, Blogger Danne Nordling said...

När vänsterpartisten Siv Holma kräver avgång...

Nu har kulturutskottets ordförande vänsterpartisten Siv Holma krävt att Cecilia Stegö avgår. Det borde stärka hennes möjligheter att sitta kvar. I synnerhet som Holma motiverade sitt krav med att Cecilia gjort en "politisk markering" genom att inte betala.

Det är inte ett trovärdighetsproblem att företräda sina åsikter på ett handfast sätt. Däremot är det ett problem för Reinfeldt att ha en sådan kulturminister om hon skall driva vänsterpolitik.
/DNg

 
At 12 oktober, 2006 16:54, Anonymous Anonym said...

Visst är det märkligt,minst sagt,att Göran Persson inte bara ägnade sig åt ett amoraliskt råskäll utan bara ville diskutera en marginell fråga som trängselskatten.
En sak tog Reinfeldt upp,ja,han nästan vädjade, om en bred uppgörelse om energipolitiken.
Socialdemokarterna är där politisk låsta. De står bakom den gröna skatteväxlingens politik.De gör gemensam sak med sin allians om att i icke nationellt alltför skadlig takt avveckla kärnkraften,det ena benet som vår energiförsörjning står på. Och de är definitivt för statliga bolag som ett Vattenfall,som utanför rikets gränser producerar och säljer "skadlig" eneri och som roffar åt sig oligopolvinster.
Och för Göran Persson finns jobben där.Energipolitiken är inget hot även det är uppenbart för var och en som vill se det.
Det är inte bara vår basindustri som flyttar utomlands,som får så minskade vinster att investeringarna uteblir-utan Göran Perssons väljare och de till LO förhoppningsvis anslutna mister förstås jobbe.
Men där finns ingen moral.Där talar inte den egna plånboken,
Har inte Göran nåt gods som väntar?

 
At 13 oktober, 2006 16:44, Blogger Jonas Pålsson said...

Till Danne:
Budgeten lades ju tidigare på våren, och därmed uppstod inte samma "vakuum" i tio dagar mellan regeringsbildning och budget. Kan man ändra en sådan sak så borde man väl rimligen kunna stryka den här partiledardebatten också?

 
At 15 oktober, 2006 23:10, Anonymous Anonym said...

Göran Persson har av rent maktpolitiska skäl inte kunnat föra nån mer konkuransinriktad energipolitik,där vi skaffar oss behövlig energi ur de svenska system,som kan producera den till lägsta kostnader,detta för att göra miljöpartiet till lags.
Nu börjar han lite inse vartåt det bär hän,men har ingen riktigt bra lösning.
Vattenfalls ordförande tyckte för sin del att det räckte med att vår basindustri täckte lite mer långsiktiga avtal,vilket ju bara klarar problemen kortsiktigt-och när avtalsperioden gått ut så är priset väsentligt högre.

Alliansen har för sin del föreslagit en annan finansieringsmodell för viktiga vägbyggen. Vägverket ska enligt den få handla upp skilda vägbyggen och låta entrepenörerna stå för merparten av kostnaderna.
Återbetalning kan ske på skilda sätt.Tidsbesparing.Säkrare trafik. Minskning av olycksfallen.Lägre sjukvårdskostnader. Ökad transportkapacitet m m
Och vad gäller slantarna kan utförsäljning av statliga bolag he en hel del.
Sånt strider emellertid mot GP:s ideologi.

 
At 16 oktober, 2006 20:51, Anonymous Anonym said...

OK Danne - jag ger mig. Nu i efterhand har jag också förstått att det var av ideologiska skäl Stegö vägrade betala.
- Med vilken trovärdighet stegar Stegö nu ut bland nyliberaler när hon som minister inte kunde förklara varför hon missat betala en av Sveriges mest ökända skatter.

 

Skicka en kommentar

<< Home