lördag, oktober 07, 2006

-Får Bildt inte kritisera skattepolitiken?

Idag har kvällspressen tagit fram den stora rubrikstilen när man gör gällande att Carl Bildt redan efter 23 minuter gick till angrepp mot Fredrik Reinfeldt. I de flesta media är det fråga om enbart Bildts kritik mot regeringens bristande vilja att reformera arbetsrätten. Men i Expressen finns också Bildts kritik mot den "luddiga" inställningen till värnskatten med. Vad detta gick ut på var att Bildt ansåg att regeringen villkorslöst borde deklarera att värnskatten skall avskaffas - inte att Bildt skulle vara kritisk mot "förslaget om värnskatt" som TV4 framställde saken i förmiddags.

Förvisso har Reinfeldt en poäng med att regeringsförklaringen klart anger vad som gäller för arbetsrätten - den skall inte revideras. Därför är Bildt ute i ogjort väder när han uttrycker farhågor att en reformerad arbetsrätt skulle vara nödvändig för att kunna behålla jobben i Sverige på litet längre sikt. Detta gäller i synnerhet som att varken SAF eller nu Svenskt Näringsliv egentligen kunnat visa att arbetsrätten skulle hämma sysselsättningen på längre sikt.

Det enda som forskningen kunnat visa är att en försämrad anställningstrygghet förändrar den konjunkturmässiga förläggningen av sysselsättningsförändringar. I högkonjunkturer skulle en ökad sysselsättning komma något snabbare. Men baksidan av medaljen är att i lågkonjunkturer skulle försämringarna också komma snabbare. Är större variationer av sysselsättningen i takt med konjunkturerna verkligen en önskvärd förändring i ett modernt samhälle?

Oavsett detta är det ändå inte motiverat att tala om angrepp och oenighet om den förre statsministern uttrycker sina personliga uppfattningar om hur arbetsrätten skulle behöva reformeras. Detta gäller alldeles särskilt i skattefrågan. Här finns det en formulering i regeringsförklaringen som är kritisk till värnskatten (den extra femprocentiga marginalskatten över 39 000 kronor i månadslön). Vad Bildt uttalat är ett önskemål om en mera resolut inställning till värnskattens avskaffande. Det är väl inte så lågt i tak i regeringen att enskilda statsråd inte skulle kunna ha egna synpunkter på den explicita ambitionen i denna marginella fråga för skattepolitiken?

Det är ju ändå så att "värnskatten" är ett löftesbrott och ett avsteg från den stora skattereformens utformning 1991 som ensidigt begicks av socialdemokraterna. Vi bör komma ihåg att socialdemokraterna i överläggningar med LO före reformen var beredda att höja marginalsktterna med 5 procent i förhållande till vad som överenskommits i den parlamentariska skatteutredningen "RINK". När detta blev bekant för folkpartiet aviserade Bengt Westerberg en presskonferens där man skulle kungöra att man inte längre stödde en blocköverskridande uppgörelse om skatterna. När socialdemokraterna fick kännedom om detta fick man kalla fötter och återgick till principen "hälften kvar" och kunde härigenom rädda en uppgörelse med folkpartiet.

Jag tycker inte att folkpartiet har anledning att uppge sina ambitioner från skatteuppgörelsen där man godtog att gränsen för statsskatten flyttades ned som en eftergift mot LO. Dessutom har socialdemokraterna vid upprepade tillfällen frångått den lagstadgade uppräkningen av skiktgränserna med 2 procent (det sk reallöneskyddet) så att alltför många kommit att tvingas betala statsskatt (20 procent). Detta har också återverkat på den övre brytpunkten när den extra 5-procentiga värnskatten skall betalas.

Att regeringen Reinfeldt skulle sväva på målet om ett avskaffande av värnskatten är ingenting annat än ett svaghetstecken. Om man inte tycker att man klarar att utmana fackföreningsrörelsen i ett enda slag borde man i så fall lägga fram en plan på en successiv avveckling av värnskatten genom en uppflyttning av den övre brytpunkten på ett planmässigt sätt år för år tills den blir en nullitet. Det rör sig ändå inte om större belopp än motsvarande ca 0,1 procent av BNP i utgångsläget.

Det är därför motiverat att Carl Bildt erinrar om denna lilla fråga och kräver ett mera rakryggat uppträdande. Det är inte för mycket begärt. Man kan inte "lägga sig platt" en gång till. Det får inte bli en ny "underbar natt" som folkpartisten Rolf Wirtén uttryckte saken när han 1981 fullständigt kapitulerade i skatteförhandlingarna med socialdemokraterna och spräckte regeringen Fälldin II.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

5 Comments:

At 08 oktober, 2006 10:50, Anonymous Anonym said...

Carl Bildt har klart deklarerat att han står bakom den syn på arbetsrätten som alliansen står bakom.

Det hindrar knappast att denna fråga under mandatperioden kommer att bli föremål för närmare analys och att vissa förändringar kommer att ske med tanke på att nya jobb är det centrala.

Redan nu är arbetsrätten uppluckrad, vilket också socialdemokraterna stått bakom.
Sen kan man givetvis inte räkna med att alla statsråd samt alla de partier som ingår i alliansen har helt identisk uppfattning i alla viktiga frågor ssom ingår i de uppgörelser som redan träffats.

Ta därutöver som exempel att folkpartiet vill att Sverige ska ansluta sig till NATO.
Vidare kan man fråga hur en rödgrön regering skulle ha kunnat enas i en rad viktiga frågor t ex om säkerhetspolitiken och i energifrågan. Göraan Persson framhöll ju under valrörelsen att han inte ville ha med vp och vp i sin minoritetsregering.

I en demokrati måste man självfallet ha en fri opinionsbildning, vilket också innebär komprommisser och ibland även bildandet av regeringar som företräder skilda ideologier.

 
At 08 oktober, 2006 14:34, Blogger Per-Olof Persson said...

Arbetsrätten

Ett teoretiskt resonemang sätter ett frågetecken för de empiriska studierna om arbetsrätten. Allt som ökar kostnaderna för företagen bör teoretiskt sett ge en lägre produktion och lägre investeringar.

Företagen tar de ökade kostnaderna genom att inte avskeda tillräckligt snabbt under nedgången. Samtidigt går företagen miste om intäkter genom att inte anställa tillräckligt snabbt under uppgången. Om vi då antar att företagen enbart producerar en produkt om intäkten är större än kostnaden, leder detta till att färre produkter produceras i så väl uppgång som i nedgång.

Sysselsättningen bör följa produktionens storlek, alltså bör den bli lägre under konjunkturcykeln. På längre sikt bör detta också leda till lägre investeringar.

Om vi tar Frankrike som exempel, är deras arbetsrätt sådan att det är näst intill omöjligt att avskeda någon. Vill man avskeda någon blir det ett högt skadestånd för arbetsgivaren. Slutsatsen blir att företagen inte anställer.

Det är enbart den offentliga sektorn som anställer i Frankrike. Ett störningsmoment för de empiriska studierna är att den offentliga sektorn inte använder sig av ekonomisk kalkylering. Man anställer av politiska skäl. En annan störning är att alla länder fuskar med arbetslöshetssiffrorna, ex ska arbetslösheten i USA vara sju procentenheter högre.

Samtidigt skapar USA miljontals nya arbeten varje år. Miljontals illegala invandrare får arbete och det är lättare att skapa svarta arbeten än vita eftersom det inte finns någon reglering inom denna sektor.


Intressant om konjunkturcykler

Ekonometriska modeller visar riktigheten av "Den Österrikiska Skolans Konjunkturteori", enligt en pdf-fil på 26 sidor som heter. "AN EMPIRICAL EXAMINATION OF AUSTRIAN BUSINESS CYCLE THEORY" av ROBERT F. MULLIGAN.

http://www.mises.org/journals/qjae/pdf/qjae9_2_4.pdf


Slutsatsen är att:

- förändringar i konsumtionen inte skapar konjunktursvängningar

- konjunktursvängningar skapas genom att räntan i ekonomin sänks under marknadsräntan

- detta leder till utlåningsexpansion

- som i sin tur leder till felinvesteringar inom näringslivet

- de felaktiga investeringarna leder till förluster

- förlusterna leder till nedskärningar och till lågkonjunktur

 
At 08 oktober, 2006 21:13, Anonymous Anonym said...

LAS måste skrotas

Reinfeldt och Littorin gör ett misstag, när de hänvisar till att i bara några få procent (7 om jag minns rätt) av de permitteringar som skett i småföretag hade man ens utnyttjat de två tillåtna undantagen från turordningen.

Det är fel på två sätt:

LAS hinder för anställningar har givetvis varit allvarligast i de företag som INTE anställt. De finns inte med i statistiken.

Sen är hindret en riskbedömning som den lille företagaren gör. I vågskålen ligger risken för personlig katastrof eftersom han vanligen intecknat villan för företagets skull. I pressen finns mängder av exempel på ohemula skadestånd till facket i samband med avskedanden. Här i Skåne glömmer vi aldrig den vårdare som kletade avföring i ansiktet på en orkeslös åldring. Han fick omgående beskedet att detta var så allvarligt att han skulle avskedas, d.v.s. innan facket hade blivit underrättat. Eftersom avtalet krävde detta blev skadeståndet bortåt en halv miljon kronor.

En småföretagare har inte en advokat vid armbågen hela tiden. Han måste räkna med att göra en del missar. Att då ha en så övermäktig och hänsynslös motpart som facket utvecklats till avskräcker. Det är LAS som ger facket denna avskräckande makt. Utan LAS blir riskerna mycket mindre att anställa.

Observera! Detta kan likställas med ett lotteri. Alla vet att chansen till högsta vinsten är nästan obefintlig. Ändå köper folk lotter. I fallet LAS är det motsatt effekt. Risken för konflikt efter en anställning är liten. Men ”högvinsten” är personlig ruin. I ett sådant lotteri köper man ingen lott.

LAS är ett mycket allvarligt hinder för anställningar i små företag. De företag som det är mest angeläget att locka till att anställa.

Därför måste LAS skrotas.

Möjligen kan Reinfeldt-Littorin räkna med att LO kommer att önska en revision själva, eftersom t.o.m. det helt sossedrivna Arbetslivsintitutet kommit fram till att LAS är en olycka. Dess inlåsningseffekt på de anställda är orsaken till hundratusentals sjukskrivningar på grund av depression. Enda felet är att vederbörande arbetar på fel ställe.

Således måste LAS bort även för folkhälsans skull.

 
At 08 oktober, 2006 23:36, Blogger Gork said...

LAS minskar rörligheten på arbetsmarknaden eftersom folk inte vågar byta arbete av rädsla för att förlora sin LAS-tid. Detta borde leda till färre startade företag, färre personer som byter till ett jobb de vill ha och därmed också sämre produktivitet.

Hur stor kan denna påverkan vara?

 
At 09 oktober, 2006 00:23, Blogger Jonas Pålsson said...

"Bråket" mellan Reinfeldt och Bildt har definitivt blivit uppförstorat i kvällspressens hetsjakt på rubriker. Får inte statsråd tycka olika i enskilda frågor? Jo självklart, och en kritisk intern debatt är ju också en förutsättning för att kunna driva en konstruktiv politik.

Vi vet att även Maud Olofsson förordar en uppluckring av LAS, och även hon sitter på en tung ministerpost samt är vice statsminister, men ingen ifrågasätter den saken. Skälet till att Bildts åsikt väckt uppståndelse är förstås att många (och media i synnerhet) är nyfikna på om den gamle statsministern och "traditionelle moderaten" Bildt ska kunna hålla sams med den nye statsministern tillika förnyaren Fredrik Reinfeldt.

Jag anar att det någon gång i framtiden kommer en splittring inom moderaterna, men inte på grund av att ministrarna personligen inte drar jämnt, utan snarare på lägre nivå i partiet och av ideologiska skäl, till följd av Reinfelds ompositionering av partiet. Just detta bloggade jag om igår, kommentera gärna det.

 

Skicka en kommentar

<< Home