fredag, februari 02, 2007

Varför bevisar inte IPCC teorin om global warming?

Som väntat finns inget bevis för varför ökad koldioxid leder till närmast katastrofala effekter via en kraftig uppvärmning av klimatet i rapportsammanfattningen. Men ändå skall vi tro på de arroganta forskarna. Kan inte den pågående uppvärmningen vara naturlig? Nej, det är tunn is. Men beviset för växthusteorin ges av de svenska experterna i tre meningar i en bok på 168 sidor.

Det med stora förväntningar emotsedda dokumentet AR4 från FN:s klimatpanel IPCC offentliggjordes idag i form av ett executive summery. Detta är ett tunt aktstycke på 21 sidor. IPCC menar att den globala uppvärmningen kommer att bli mellan 1,8 och 4 grader C de kommande 100 åren. Det är en minskning i förhållande till TAR från 2001 som angav 1,4-5,8 grader. För att verkligen understryka alarmismen i prognoserna tillägger professorn i meterologi Erland Källén att temperaturstegrinngen kan bli 6,4 grader om utsläppen skrivs fram i oförändrad takt i 100 år [finns det så stora fossiltillgångar att bränna?].

IPCC har höjt rösten och säger nu att det inte är en sannolikhet på 66 procent utan den är 90 procent att människan har orsakat den temperaturökning på 0,7 grader sedan 1800-talet som nu anses möjlig att fastställa. Man menar förstås att människan har orsakat en registrerbar temperaturökning - det vore förmätet att påstå att all temperaturökning skulle vara orsakad av människan med 90 procents sannolikhet. Hur detta går ihop med temperaturdiagrammet här till höger förklaras dock inte.

Diagrammet är ett utsnitt av det diagram jag redovisade igår, som visar lufttemperaturen över Antarktis under drygt 400 000 år. Här visas de senaste 50 000 åren och vi ser att det under de senaste 15 000 åren förekommit en rad mindre temperaturvariationer inom intervallet +2 och -2 grader i förhållande till temperaturen idag (källa Naturvårdsverkets bok).

Om detta skriver IPCC endast att temperaturen senaste 50 år är lika hög som för 1 300 år sedan:
"Average Northern Hemisphere temperatures during the second half of the 20th century were very likely higher than during any other 50-year period in the last 500 years and likely the highest in at least the past 1300 years." (s 8)
Det betyder alltså att det är nästan säkert att temperaturen idag är lika hög som på 700-talet, vilket stämmer ganska väl med att vi hade en topp kring år 500 som var helt naturlig. Men varför närmar vi oss idag inte en ny sådan topp? Varför måste vi anta att nu bryts den medellånga variation av temperaturen som haft en frekvens på ca 1 500 år som grovt kan avläsas ur diagrammet men som utförligare redovisas av bl a professor Fred Singer? I Rapport slog dock Brian Hoskins fast att dessa kritiker var ute på tunn is - om ens någon is alls!

Det är ett rent sandlådeargument att säga "du har fel, jag har rätt". Om IPCC inte kan redovisa en förklaring till ovanstående inkonsistens i växthusteorin blir vi benägna att tro att man negligerat detta eller rentav undertryckt en besvärande komponent av faktamaterialet. Det kan naturligtvis vara så att forskarna är så högmodigt besjälade av sin egen storhet att de i sin arrogans struntar i att förankra sin teori med hjälp av en övergripande förklaring. Det skulle förvisso inte vara möjligt i Sverige men utländska forskare är avsevärt mera auktoritära och självtillräckliga än svenska. Det är bara att lyssna på presskonferensen och betrakta denne Hoskins på TV.

Även utländska journalister är för en svensk bedömare närmast mähän. Alla frågor på presskonferensen utom en gick ut på att efterhöra detaljer i scenarierna. Den avvikande frågan ställdes av BBC men var ändå dödsdömd från början genom sin fullständiga okunnighet. Journalisten från BBC ställde bara frågan: "Hur kan ni vara så säkra på att ni har rätt?" Svaret blev att det berodde på att "recent data" var så omfattande att det ger större säkerhet än i tidigare rapporter. Dessutom hänvisade IPCC till att klimatmodellerna nu var "more powerful" och därför säkrare. På den nivån försvarade man alltså en rapport som i värsta fall kan betyda nedläggning av den svenska bilindustrin, svält i Mexico (genom majsetanolens prishöjningar), att vi alla måste bli vegetarianer och stopp för Kinas och Indiens industrialisering.

Växthusteorin tycks inte gå att bevisa begripligt

Ännu mer skeptisk blir man när man går till de svenska experternas legitimering av teorin att människans utsläpp av GHG leder till väsentliga höjningar av temperaturen. I boken "En varmare värld. Växthuseffekten och klimatets förändringar" som utgivits av Naturvårdsverket och skrivits med hjälp av en referensgrupp där Sveriges två representanter hos IPCC i Paris ingått (delegationsledaren Marianne Lilliesköld och professor Erland Källén) finns mycket om varför ökad koldioxid mm leder till att värmestrålning tas upp i atmosfären. Men när det kommer till slutsatserna blir experterna oförlåtligt vaga.

Som bekant går uppvärmningen i två steg. Först leder koldioxiden till en initial temperaturhöjning. Man brukar kalkylera med en fördubbling. Hur fastställs då denna? Tja... Därefter påverkar den initiala temperaturstegringen via en "återkoppling" med atmosfärens vattenånga, som är en potent växthusgas. Det är denna vattenånga som ger upphov till den stora temperaturökningen kallad den förhöjda växthuseffekten. Hur fastställs då denna? Jo, i klimatmodeller som ingen kan förklara ens i de mest grova och övergripande dragen.

Så här skriver klimatexperterna om dessa två avgörande fenomen i boken på 168 sidor:
"Om återkopplingarna inte fanns skulle en fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt (räknat från den förindustriella nivån på 280 ppm) på sikt höja jordens medeltemperatur med drygt en grad. Den verkliga uppvärmningen lär bli kraftigare, inte minst via vattenångehalten. Exakt hur stor den skulle bli är tämligen osäkert." (sid 86)
Smaka på dessa ord: "lär bli kraftigare" och "tämligen osäkert". Och experterna har ingenting att säga om varifrån "drygt en grad" kommer. Andra experter som Lindzen anger 0,3 grader. Dessa tre meningar (åtta rader) i en 168-sidig bok är vad de stora experterna i Sverige förmår klämma fram som bevis för teorin om "global warming". Varför utge en stor bok i 6000 ex om vi ändå i slutändan inte skall bry våra hjärnor utan lita på auktoriteter?

Eller är Naturvårdsverkets bok en dimridå? Skall den söva okritiska läsare med rader av fakta och omfattande resonemang så att de tror att de begriper varför vi nu måste sluta att köra bil till jobbet, stänga av golvvärmen, inte äta ris, inte äta transporterade bananer och inte ha apparaterna i stand-by vilket de förnumstiga rådgivarna i TV4 nyss förklarade?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , intressant.se

21 Comments:

At 03 februari, 2007 00:57, Blogger Christoffer Willenfort said...

Danne Eftersom ditt argument till att vi skall vara skeptiska är att "Växthusteorin tycks inte gå att bevisa begripligt" Så bör vi väl då vara skeptiska till gravitationsteorin eftersom ingen kan bevisa den begripligt ? (läs här för förklaring av vetenskaplig teori http://en.wikipedia.org/wiki/Theory)

Det är bara skitsnack avsett att vilseleda. Det märks även i dit ordval där du i ena meningen klagar på alarmism medns du i en annan klagar på att de nya beräkningarna är mindre än de gamla.

Resten av ditt inlägg är bara klagomål på att en delraport med slutsatser inte innehåller den fulständiga datan och alla förklaringar.

Du kanske är en bra nationalekonom men jag skulle rekomendera dig att hålla dig borta från naturvetenskapen. du verkar inte förstå hur den fungerar.

/C

 
At 03 februari, 2007 01:25, Blogger Per Welander said...

Jag råkar vara naturvetare och har samma frågor som Danne Nordling. Frågorna är i högsta grad relevanta. Alltid dessa personliga påhopp på den som har tvivel istället för att förklara hur och varför. Är det för att IPCC:s hypoteser är så svaga att de inte går att förklara?

Det är faktiskt den som påstår att vi får en katastrofal temperaturhöjning som ska visa detta, inte tvärtom. IPCC:s rapport är ett mycket dåligt underlag för att stänga ner delar av vårt samhälle.

 
At 03 februari, 2007 02:19, Blogger Danne Nordling said...

Tack för ditt stöd, Per!

Till Caridon: Om vi har två teorier om varför observerbara fakta ser ut som de gör och den ena ger en övergripande begriplig förklaring men med svårbegripliga detaljer och den andra hänvisar till auktoriteter - vilken skall vi tro på?

Varför faller saker till marken? Det går att beskriva övergripande och man kan förstå varför rymdraketer inte faller ned osv. Men om någon sade att det beror på världsandens vilja skulle vi inte tro det även om det var en professor och nobelpristagare som kom med påståendet.

Är jorden solsystemets medelpunkt eller kretsar solen kring jorden? Dåtidens auktoriteter var övertygade om det senare och hotade oppositionella till livet.

"Höj rösten, argumentationen svag" är ett klassiskt knep för retoriker. Det verkar vara vad IPCC nu kör med. Alarmismen ökar trots att temperaturökningen justerats ned. Man får ta till sådana oseriösa knep som Källén och hans 6,4 grader för att rädda alarmnivån och hoppas att ingen märker reträtten.

Den stora svagheten är dock att IPCC antyder att temperaturen var högre än idag för mer än 1 300 år sedan - av diagrammen att döma omkring år 500-600. Slutsatsen av detta, som inte ens antyds, är att vi nu har en ny naturlig uppvärmning som kommer att resultera i ytterligare naturlig ökning. Om denna mest näraliggande slutsats är fel måste det väl vara synnerligen viktigt att förklara varför?

De som förnekade den heliocentriska teorin på sin tid konstruerade en rad ad-hoc-hypoteser för att kunna förklara planeternas rörelser utan att behöva överge teorin att jorden var världens medelpunkt. Men dess uppblåsta anhängare fick till slut drypa av med svansen mellan benen. Och då hade man ändå inkvisitionen som stöd.

Dagens prästerskap bryr sig inte om att komma med ad-hoc-hypoteser eftersom de anar att då kan någon smula sönder hela bygget. Tig ihjäl oppositionen, tycks vara strategin för dagen.
/DNg

 
At 03 februari, 2007 09:37, Anonymous Anonym said...

Visst ska vi vara skeptiska, men det innebär inte att vi bör vara korkade och fortsätta spy ut olika substanser i atmosfären som kan vara orsak till klimatförändringar som vi kan observera med blotta ögat. Om du också förnekar dessa så är jag mer tveksam till din trovärdighet.

Det viktiga är att vi inte sågar av den gren vi sitter på. OAVSETT vad olika forskare säger om teorier hit och dit. Kvarstår en sak VI måste tillsammans börja arbeta för ett hållbart samhälle. Jag kunde när jag var ung åka ut i kustbandet och dra upp en torsk varje helg och idag kan jag nog få sitta och fiska i ett år innan jag får en torsk på kroken.

Det håller inte att utarma resurserna längre. Det går inte att äta pengar...

 
At 03 februari, 2007 10:59, Anonymous Anonym said...

Måste bara säga, bra jobbat Danne!!
Dina inlägg om klimatfrågan är väldigt bra i all sin enkelhet.
Stå på dig!

/Per
(brukar käbbla med dig om sparande, konjunkturer o annat ekononomiskt)

 
At 03 februari, 2007 15:44, Blogger Danne Nordling said...

Tack för dit stöd, Per. Du brukar alltid resonera med sakargument trots våra meningsskiljaktigheter. Tänk om klimatnissarna också kunde det!

Utan att kunna växthusfrågan mer än översiktligt blir jag ändå misstänksam mot IPCC-anhängarna när de inte har några sakargument att komma med. Tino, naturligtvis falsifieras inte klimatteorin av att den inte kan förklaras ens av landets bästa experter. Men skepsisen ökar genom att den springande punkten i en bok på 168 sidor "förklaras" med tre meningar.

Bengt, att klimatteorin, som gör anspråk på att legitimera nästan hysteriska reaktioner för att minska utslppen, inte är tillräckligt pedagogiskt underbyggd medför naturligtvis inte att vi skall ha överseende med konventionell miljöförstöring.

Försiktighetsprincipen innebär också att det finns anledning att fortsätta att forska kring hur fossilförbränning kan renas från koldioxid, hur solceller skall bli billigare, hur kärnkraftens bränsleeffektivitet skall ökas, hur bränsleceller kan användas i bilar etc.

Men vi skall inte binda oss för t ex storskaliga etanolsystem, som nu senast leder till oro bland de fattiga i Mexico eftersom majspriserna tredubblats pga en omvanling av majs till etanol i USA.
/DNg

 
At 03 februari, 2007 20:01, Blogger Per-Olof Persson said...

IPCC handlar om politik

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) inrättades 1988 på internationell regeringsnivå med direktivet att sträva efter samförstånd om MÄNSKLIG klimatpåverkan, ingen annan klimatpåverkan får studeras. IPCC grundades av World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Environment Programme (UNEP).

Följande mening från IPCC visar att enbart MÄNSKLIG klimatpåverkan får styra organets och forskarnas agerande (incitamentet för forskarna är att de får mer pengar ju mer de kan överdriva forskningsresultaten):

"The role of the IPCC is to ... understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation"

FN är således en av grundarna av IPCC, vilket är allvarligt om objektiv forskning ska kunna bedrivas. FN är en ineffektiv och korrupt organisation, som det stora antalet fattiga diktaturstater har stor möjlighet att styra för sina egna syften. Ett mål för dessa stater är att miljardtals dollar ska föras över från de rika länderna till de styrande i de fattiga länderna.

Slutsatserna i IPCC:s rapporter är POLITISKT framförhandlade, vilket visar att forskningen inte är seriös. Ett annat problem med forskning av denna typ (det har ingen betydelse om det rör sig om naturvetenkaplig eller samhällsvetenskaplig forskning ) är att STATISTISKA SAMBAND inte är samma sak som ORSAK OCH VERKAN.

ORSAK OCH VERKAN kan enbart fås fram genom deduktion (härledning) och inte genom induktion (impiriska undersökningar). Problemet är att det oftast inte är möjligt att använda sig av deduktion, eftersom det kan finnas tusentals påverkande faktorer samtidigt som dessa faktorer inte är stabila.

Därför är det vanligt att induktion används, men detta ställer stora krav på att alla faktorer undersöks, inte enbart den MÄNSKLIGA faktorn. Det ställer också krav på att tidigare varmare och kallare perioder kan förklaras. Det ställer krav på att teorin, åtminstone i förenklad form, kan förklaras för vanliga människor. Det måste visas upp vetenskapliga data som bevisar teorin.

 
At 04 februari, 2007 05:07, Blogger Magnus Persson said...

1. Visserligen har den övre gränsen precis som du säger skruvats ner. Däremot skriver du själv att de även skruvat UPP den nedre gränsen. I mina ögon ser det mer ut som om man har fått en säkrare bedömning nu än man hade tidigare, och har kunnat utesluta ett par mindre troliga temperaturförändringar på bägge sidor.

2. Per-Olof: Skulle vilja be dig förklara kvantmekanik, relativitetsteorin och några kompisar till dem för vanligt folk. De flesta bryr sig inte ens om att försöka förstå dem...

 
At 04 februari, 2007 09:02, Anonymous Anonym said...

Andra har kommenterat arrogansen i att Danne tycks mena att eftersom klimatet är för komplicerat för att han skall förstå sig på det så kan han strunta i problemet. Om man inte orkar kavla upp armarna och själv sätta sig in i en fråga så är det vanligen bäst att tro på dem som gjort det, och då inte basera sig på marginella personer som Fred Singer utan på vad majoriteten av forskarna anser. Den som vill kan *alltid* hitta någon forskare som motsäger alla andra, och nästan alltid har de fel. Jag är säker på att Danne blir väldigt irriterad när folk kommer dragandes med någon helt marginell forskare inom ekonomi och hänvisar till hans åsikter som bevis för att vi inte kan lita på vad andra ekonomer säger.

Eftersom data blir allt glesare när man går längre tillbaka i tiden blir det också allt svårare att göra meningsfulla förklaringar, dvs man kan få i stort sett vad som helst att passa
in om man anstränger sig lite. Här ett försök att förklara den europeiska avkylningen under 1700-talet:
http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/shindell_06/
Sådan här modeller går att skapa och det görs också, men bevisvärdet är begränsat. Det är bättre att hålla sig till de mer pålitliga data som finns för 1900-talet och dra slutsatser från hur väl klimatmodeller kan matcha dessa. Undantag är extrema händelser som stora vulkanutbrott eller istidscyklerna som är så stora att de ger klara spår även i historiska data.

Tino påstår att IPCC reviderat ned övre gränsen för höjning av havsytan. Detta är dock fel. Vad IPCC gjort är lurigt. Läser man texten i tabellen finner man "Model-based range excluding future rapid dynamical changes in ice flow". Denna term fanns med i den övre skattningen i förra rapporten men nu har man valt att inte ens försöka kvantifiera den i alla fall i sammanfattningen. Detta beror dock inte på att man tror att den är mindre snarare tvärtom. Man har funnit att glaciärer accelererar mycket snabbare än man trott när ytan börjar smälta.

 
At 04 februari, 2007 09:15, Blogger Magnus said...

http://westerstrand.blogspot.com/2007/02/extra-extra-stoppa-pressarna.html

Som man frågar får man svar...

 
At 04 februari, 2007 13:12, Anonymous Anonym said...

Jag är inte naturvetare men som samhällsvetare och ekonom måste strikt vetenskapligt belagda krav ställas på teorier,som i detta fall klimatforskare hävdar kräver en omsatällning av i grunden alla människors beteeenden samt en omgestalning av våra samhällen.

Och den ska inte ske i något enstaka land utan i hela världen samt därutöver inom en tidsram som inte ens omfattr ett människoliv.

Sker inte denna dramztiska anpassning till framtida spekulationer om väder och vind så står vi inför en global katastrof av i grunden så får vi en katastrof av en vidd som aldrig motsvarat de variationer i vårt klimat som inträffat ens under de senaste årtusendena.

SvD har den 4/1 en brännpunktsrtikel som bygger på detta tema. Det är då av intresse förstås att notera med vilken gradav säkerhet våra främsta svenska klimatforskare uttalar sig.
Ett antal citat:

! Man ska dock vara försiktig med tolkningar av enskilda händelser, vilket illustreras med rader av exempel på sånt som media använt sig av i sin skrämselpropaganda.

2. Slutsatsen av IPPC-processen är att det pågår en uppvärmning som som är mycket svår att förklara på annat sätt än med ökade utsläppen av växthusgaser

Detta påstående beläggs inte på något annat sätt än vad FN:s klimatpanel sagt samt att det bygger på en sammanställning som pågått i sex år och som påstås vara heltäckande.
Knappast imponerande för den som menar att källkritik ska vara utgångsspunkten för all forskning.

3. En nyansering sker dock som framgår:
Vi är medvetna om attdet fortfarande finns och ALLTID kommer att finnas osäkerhet om framtiden klimat. Samtidigt växer KRAVEN på forskarnan att ge ENKLA OCH TYDLIGA svar.
Nåt för klimatnissarna att suga på,men vad menas egentligen?

4, ALL långsiktig planering som är beroende av väder och vind bör ske med tanke på att väder och vind förändras.

Vad detta innebär i prktiken sågs dock inget om,inte heller vilka effekter det skulle få och om våra klimatforsakare här samrått med t ex andra vetenskaper sat förstås också politiker,industrifolk,väljare m fl.

5.Men,ytterligare lite mer urspårning/ Det är dock inte rimligt att begära att forskarna ska presentera en exakt siffra på hur klimatet kommer att utvecklas.
Nåja,kan godtas
Och värför då,jo, det beror på klimatsystemets känslighet och på människans fortsatta utsläpp av växthusgaser.

Alltså,tillbaks till ruta ett.

6. Men vad krävs då av våra klimatforskare?
Jo,klimatfrågan har kommit alltmer i fokus, Vi på SMHI får alltmer konkreta frågor,(tänk) från den statliga Klimat-och sårbarhetsutredningen.
Dessutom växer intresset från allmänhet och media. Vi möter detta behov av forskning,datasamling,sammanställningar och information. TYDLIGEN har vi bara sett början på klimatfrågan.

Blir man inte imponerad?

 
At 04 februari, 2007 17:00, Anonymous Anonym said...

Nej vi är inte tillbaka till ruta ett.

Faktum kvarstår om vi ignorerar och fortsätter med buisniss as usual kommer det slå hårdare än vad det gjorde år 2005.
http://en.wikipedia.org/wiki/2005_Pacific_typhoon_season
http://en.wikipedia.org/wiki/2005_Atlantic_Hurricane_Season

Vi måste förändra hur vi använder våra resurser och hur vi nyttjar miljön. På en rad olika punkter. Det går inte att äta pengar...

 
At 04 februari, 2007 18:18, Anonymous Anonym said...

Per, påståendet att det pågår en uppvärmning som som är mycket svår att förklara på annat sätt än med ökade utsläppen av växthusgaser finns belagd i ett otal vetenskapliga artiklar, i förra IPCC-rapporten, i uttalanden från ett större antal vetenskapliga samfund etc. Tills dess att IPCC kommer ut med sin fullständiga fjärde rapport kan du kavla upp armarna och börja läsa där. sammanfattningar är naturligt kortfattade, annars vore de inte sammanfattningar. Ärligt talat undrar jag dock om ni "skeptiker" egentligen är så intresserade att ni är villiga att sätta er ner och förstå hur man beräknar jordens strålningsbalans, hur moln beter sig etc.

 
At 05 februari, 2007 02:45, Blogger Danne Nordling said...

Marcus, du är inne på rätt spår när det gäller den ena sakfrågan -hur temperaturen varierat några tusen år tillbaka i tiden. Anders Moberg m fl gjorde 2005 en rekonstruktion av temperaturutvecklingen sedan år 100 på norra halvklotet. Den visar en topp i slutet av 600-talet, men två högre toppar kring år 1000 och 1100. Botten nås i slutet av 1500-talet.(Kurvan finns återgiven i Per Holmgrens Väderbok.)

Att temperaturstegringen gått så snabbt under slutet av 1900-talet kan förklaras av att det var då man började minska stoftutsläppen från fossilförbränningen genom rening och renare eldningsolja. Dessa utsläpp hade tidigare dolt en del av uppvärmningen genom en kylande effekt orsakad av reflektion av solinstrålningen.

Men hur Mobergs kurva skall bedömas är osäkert eftersom den inte visar hela jordens temperatur som Antarktis kanske bättre representerar. Dessutom tycks Mobergs kurva inte stämma med IPCC:s eftersom man explicit skriver att de senaste 50 åren är varmare än någonsin sedan år 700 på norra halvklotet. Här visar Mobergs kurva en differens på ca +0,3 grader, medan differensen mot år 1000 är ca +0,1 grader. Antingen har Moberg mfl fel eller också har IPCC fel.

Bara detta visar enligt min mening osäkerheten i att kategoriskt utdöma möjligheten av ett betydande naturligt inflytande bakom temperaturstegringen de senaste 400 åren.

(Mobergs kurva visar en ökning med ca 0,6 grader på drygt 350 år, varav de sista 50 kan ha kylts av stoftutsläpp, som ser ut att kunna svara för ytterligare närmare 0,2 grader. Kvar blir 0,5 grader varav 0,2-0,3 grader avviker från trenden och då kanske skall tillskrivas växthuseffekten. Den svarar enligt denna grova uppskattning då för ca 1/5 av temperaturökningen.)
/DNg

 
At 05 februari, 2007 06:26, Anonymous Anonym said...

Global uppvärmning borde vara en politisk icke-fråga.

Den allmänna uppfattningen bland miljöaktivister verkar vara att varje störning av biosfärens nuvarande tillstånd är av ondo, och lösningen är att bevara status quo till varje pris. Det är utopiskt, och det är inte säkert att det är önskvärt. Det ingår i vårt existensvillkor att anpassa oss till dynamiska förändringar, antropogena eller inte. Att kräva minskade förbränning av fossila bränslen är irrelevant, då

1) vi redan förbrännt en stor bråkdel, och därmed sannolikt redan utlöst den dynamiska effekten, som alarmisterna fruktar.
2) en verklig skillnad (åtminstone stopp av hälften av all förbränning) inte är realistisk.
3) klimatforskarna har en marginell möjlighet att förutse hur framtidens klimat kommer att se ut, eftersom klimatsystem är kaotiska system.
4) Ett varmare klimat kan ha många fördelar. Vi ska vara glada att det inte blir kallare.
5) det finns åtskilliga förslag på tekniska lösningar redan nu, ifall vi trots allt vill aktivt reglera klimatet; utöver koldioxidslagring har solspeglar och utsläpp av absorptionspartiklar föreslagits.

Alltså, klimatuppvärmningen är ett sannolikt scenario, men det är isåfall oundvikligt. Inga problem, vi kommer att anpassa oss till det. Klimatfrågan får alldeles för stor plats jämfört med redan allvarliga problem - kärnvapenspridning, datasäkerhet & integritet, fördelning av dricksvatten, epidemiologiska säkerhetsfrågor, etc.

 
At 05 februari, 2007 11:50, Anonymous Anonym said...

Danne, kan du förklara varför du tror att data från en punkt på Antarktis skulle representera global temperatur bättre än en rekonstruktion för hela norra halvklotet? Det låter absurt för mig.

Vilken är denna "IPCC:s kurva" du talar om? IPCC bedriver ingen egen forskning, de bara presenterar andras. Är det någon av Manns artiklar du syftar på? Skillnaden mellan Manns och Mobergs rekonstruktioner är att Moberg har med en mycket kallare period kring 1600, att slutet på 1900-talet är varmast är både rekonstruktionerna eniga om. Enligt Mobergs artikel kan man rentav utsträcka detta påstående 2000 år tillbaka i tiden.
http://stephenschneider.stanford.edu/Publications/PDF_Papers/MobergEtAl2005.pdf

 
At 05 februari, 2007 13:35, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, jag tog fasta på att Naturvårdsverkets experter skriver att Milankovic´cyklerna ger instrålningsförändringar på norra halvklotet som "har styrt klimatet på hela jorden, även längst nere i söder - de har visat god överensstämmelse med temperaturen i Antarktis, åtminstone under de senaste 250 000 åren". Därefter redovisar man en kurva över temperaturen i Antarktis.

Någon kurva för temperaturen i sekulärt perspektiv har IPCC konstigt nog inte publicerat trots att man redovisar kurvor för koldioxid, metan och N2O för de senaste 10 000 åren. Men man säger i texten att temperaturen nu är den högsta sedan ca år 700 så jag utgick från att de hade en kurva som de inte ville publicera - hur tror du annars de skulle ha kunnat påstå detta om temperaturen?

Marcus, jag behöver inte ta med växthusteorin alls för att kunna resonera om aerosolers kylande effekter på den naturliga temperaturökningen. Jag har inte fått någon förklaring till hur mycket GHG ökar atmosfärens temperatur så jag borde egentligen inte sätta upp en hypotes om någon inverkan härifrån. Men jag kan tänka mig att den genom tubbestrålningsexperiment påvisade temperaturökningen har en liten allmänt värmande effekt.

Denna bedömning är dock grov och baserar sig på trendutveckling, som vi ekonomer har en benägenhet att köra med. I kurvan för Antarktis finns det inte någon säker grund för att sluta sig till att den nuvarande högre temperaturen på 1900 år verkligen är onaturlig. Vi ser i diagrammet att flera av temperaturcycklerna avviker mera i amplitud än mellanliggande cykler. Därför går det inte utan vidare att avvisa att vi nu ser en ny sådan. Jag frågar fortfarande efter förklaringen från experterna.
/DNg

 
At 05 februari, 2007 15:04, Anonymous Anonym said...

Danne, gaser som koldioxid, metan och N2O är välblandade, dvs koncentrationen är i stort sätt desamma över hela jorden. Därför kan man genom att ta prover från iskärnor på Grönland eller Antarktis säga hur atmosfären såg ut över hela jorden. Temperaturen är inte riktigt så enkel att bestämma. En lokal mätning av temperatur säger betydligt mindre om den globala temperaturen.

Att IPCC säger att temperaturen troligen är den högsta sedan år 700 beror på att ju längre man går tillbaka i tiden desto opålitligare blir data och när man nått så långt tillbaka anser man inte att de är så noggranna att man säkert kan säga att det var kallare än nu, även om det troligen var det. Det handlar inte om en kurva utan om ett antal olika studier:
http://www.realclimate.org/index.php?p=122
Att man väljer att inte publicera någon sådan kurva i sammanfattningen är begripligt efter hur motsvarande kurva överutnyttjades av båda sidor förra gången. Som pusselbit är den helt enkelt inte så viktig som getts sken av!

Vad menar du med "förklaring till hur mycket GHG ökar atmosfärens temperatur"? Väntar du dig verkligen att någon skall publicera en bok med beräkningar här, eller tror du att det hela går att beskriva med en enkel ekvation? Arrhenius gjorde visserligen en skattning för hand, men det tog honom orimligt lång tid och svaret var inte så hemskt pålitligt. Vill du påstå att de etablerade kalkylerna är fel får du nog besvära dig med att först sätta dig in i dem och sen påpeka dessa fel.

 
At 05 februari, 2007 15:52, Anonymous Anonym said...

hmm, alltid denna debatt mellan två ytterligheter. Extremt svart och vitt, inga nyanser what so ever.

Bara det faktum att det finns forskning somn bestrider IPCC borde få varningsklockorna att plinga. Att tro att all sådan forskning är gjord av onda oljepengarfinansierade ful-forskare är totalt fel.

I mina ögon finns det extremt få oberoende forskare. Vi är alla beroende av bidrag, vare sig det är från staten eller Exxon. Problemet med IPCC är att det inte alls är några 2500 forskare som alla har bidragit till rapporten, snarare är det en liten klick forskare som kliar varandras ryggar och som bestämmer vad som ska komma med.

Precis som Daniel skriver är det IPCC som ska lägga fram bevisen, inte tvärtom. De bevis som finns är i många fall mkt ihåliga. Precis på samma sätt är skeptikernas "bevis" inte mkt att hänga julgranen.

Hur som hellst, min slutkläm är att det är för tidigt att dra i handbromsen. Självklart ska vi sträva efter att minska utsläppen, men att minska så mkt som behövs enligt IPCC skulle få långt mer allvarliga konskvenser än "klimathotet".

 
At 06 februari, 2007 14:26, Anonymous Anonym said...

hmmm... systemtänk saknas! Att det kanske är bättre att det blir varmare påstår ngn... hur kan man någonsin veta det? Speciellt när någon påstår att vi pratar om kaotiska problem. Alla arter i världen är framevolverade i stabila miljöer (med tidsperspektivet generationer, inte eoner). När något abrupt händer, som t ex en meteorit så blir det ett massutdöende. Normalt kan många arter anpassa sig efter förändrade miljöbetingelser, alternativt flytta på sig. Djur är bra på att flytta på sig, växter är ofta plastiska och insekter har en kort generationstid. Detta gör att de kan klara lokala och temporära småvariationer. Vi människor, förutom att vi ändrar klimat, hydrologi och andra miljöbetingelser snabbare än det någonsin skulle kunna ske naturligt, samtidigt som vi fragmenterar landskapet så oerhört, gör att arterna dör ut en efter en. Så att det skulle vara positivt att det blir varmt och förändrade nederbördsmängder kanske är positivt för en stureplansgrabb i St Tropez. Knappast för den artrikedom som vi lever av idag.

Ang seriös forskning så finansieras dessa av fonder, statliga medel, institut och i många områden privat. Resultaten är inte styrda utan forskningsinriktningen är det. Jag får inte mer pengar för ett katastrofscenario än en milt scenario. Huvuddelen av anslagen kräver inte ens en avrapportering, utan det handlar om att en forskare publicerar för att synas och får större chans att få nya pengar. Ungefär som vilken sportstjärna som helst. Fuskande forskare syns och fångas i peer-reviewandet som är till för att kvalitetssäkra forskningen, inte för att styra resultaten. Att påstår att forskning automatiskt har en politisk agenda är väl Bushadministrationen i så fall det bästa excemplet på som vill styra resultaten av forskningen med 10000 dollar till varje forskare som kritiserar IPCC. Exxon tänker jag inte ens nämna.

Dannes plötsliga förkärlek till Antarktis är intressant då det spelar stor roll var i Antarktis vi pratar om eftersom platser som var istäckta igår är öppet vatten idag. Borrkärnor kräver tjockt istäcke vilket gör att det handlar om platser med konstant albedo, och därmed inte är representativt för hela jordklotet, vilket alla borde förstå. Att sedan argumentet mynnar ut till att vi inte skall satsa på etanol visar ju Dannes politiska agenda i det hela. Att etanol inte är lösningen har vi diskuterat annorstädes. När du ända kastar ut att det är aerosoler i atmosfären som påverkar till stor del så vill jag se en kurva som visar halterna av aerosoler över hela jordklotet de senaste 200 åren. Även om vi renar så förbränns det mer idag, så frågan är om den minskat globalt. Lokalt är det klart att den minskat (i tex Stockholm). Men med tanke på alla skogsbränder som sker varje år i princip alla världsdelar (pga förändrad hydrologi och människans aktiva brännande) så kanske temperaturen skulle varit klart högre idag om dessa inte skett(?). Smutsig snö har även ett minskat albedo, vilket har kunnats mätas i glaciärer i bl a Alperna.

Så tillbaka till tröskelvärden... när vet vi om alla faktorer satt oss i en ny accelerande temperaturförändring pga alla positiva feedbacks som kan uppstå? Algförändringar (kolsänkor), albedoförändringar (isförluster), högre vattenhalt i atmosfären pga ändrade luftfuktighetsmaxima pga temperaturökningar, metantillgångar som kan sättas fria... osv osv... Så länge man inte kan med säkerhet kan säga detta så är det bara att förbereda sig på att systemet till slut förändras mycket fort och oåterkalleligt. Att sedan "miljönissar" (Dannes term) påstår att ickeförändringar är bra så utgår vi givetvis utifrån en världsbild som innehåller mer aspekter än en ökad jordbruksproduktion pga varmare klimat. Om dessutom en klimatförändring till det varmare gör att det blir stora nederbördmängder där det inte varit det innanl, samt torka på andra ställen så lär knappast ett varmare klimat vara bättre ens för jordbruket... för att inte tala om eventuellt nya parasiter, möglesvampar och andra trista inslag i jordbruket som det inte lokalt har haft innan.

Så visst... vi kan hoppas att det är bra med ett förändrat klimat... sätt inga pengar på det bara...

Fasen... funderar faktiskt själv att stoppa huvudet i sanden... verkar mycket trevligare.

 
At 24 oktober, 2022 12:52, Anonymous Anonym said...

kyrie 9
kyrie 7 shoes
kevin durant shoes
golden goose sneakers
supreme
nike off white
supreme clothing
yeezy
bape outlet
golden goose

 

Skicka en kommentar

<< Home