tisdag, februari 19, 2008

Miljöpartiets egoism viktigare än klimatet

När klimatberedningen lägger fram sina förslag den 4 mars kommer oppositionen bestående av s, mp och v att reservera sig. Det gör det möjligt att angripa regeringen på milöpolitikens område ända fram till valet. Man kan tycka att det är onödigt med ännu ett partipolitiskt övertag mot regeringen. Men det är miljöpartiet som anger tonen och det har inte bidragit till oppositionens försprång.

Är oenigheten en överraskning? En del bedömare verkar ha trott att det skulle bli partipolitisk enighet bakom Sveriges mål att minska utsläppen av växthusgaser till år 2020. Klimatberedningens ordförande Hans Jonsson har förmedlat denna bild, men det kan ha varit för att han haft ett egenintresse att försöka uppnå enighet. Henrik Brors i DN anser: "Politikerna klarade inte sluttestet" som om det var sakliga skillnader som skulle ha avgjort frågan.

Om man följt frågan under en längre tid kan man inte undgå att se tendensen till partipolitiska överbud i utsläppsminskningsfrågan. När det inte finns något parti eller ens någon organisation som längre ifrågasätter det rimliga i att försöka påverka klimatet med utsläppsminskningar förskjuts den politiska debatten naturligen till ett annat område. Denna utgår då från att alla är överens om minskningar och då återstår frågan hur stora dessa skall vara.

Ett parti som miljöpartiet eller en organisation som Naturskyddsföreningen lever på miljödebatten. Hur skulle det se ut om sådana agenter förklarade sig nöjda med regeringens politik? Vem mer än den ortodoxa kärnan skulle rösta på mp eller vilja vara med i SNF? Det spelar ingen roll vad regeringen föreslår. Miljöaktivisterna måste alltid komma med överbud.

Man kan fråga sig om miljöminister Andreas Carlgren har varit särskilt skicklig i att hantera klimatpolitiken. Han har en tung ryggsäck med orealistiska förväntningar från olika miljöfantaster att bära på. Om dessa inte skall krossa honom måste han kunna hålla tillbaka de mest oansvariga kraven. Det går inte att själv uppträda som en miljöaktivist om man samtidigt skall föra en ansvarsfull regeringspolitik. Kanske var det ett misstag av Fredrik Reinfeldt att utse en centerpartist till miljöminister.

Men felet är inte bara miljöministerns. Socialdemokraterna har i opinionsunderökningarna ett enormt försprång före de borgerliga partierna. De skulle inte behöva gå i konfrontation med regeringen på ytterligare ett område för att vinna ytterligare poäng. Man hade kunnat vänta sig att s skulle ha visat litet mera ansvar för klimatfrågan än att partipolitiskt uttnyttja även denna. Men det hade fordrat att också s skulle ha kunnat hantera miljöfantasterna. Ett skickligt agerande hade utmejslat en socialdemokratisk klimatpolitik som i sakfrågan hade retat miljöpartiet. Men det är väl inte miljöpartiet som skall driva socialdemokraternas klimatpolitik? (Se gemensamt pressmeddelande.)

För Sveriges ekonomi och en kommande s-regering hade det varit bättre att socialdemokraterna hade kunnat göra upp med regeringen och låtit de mera oansvariga stå utanför och skrika som de under alla omständigheter ändå måste. Den intressanta frågan är huruvida socialdemokratern har någon samarbetsstrategi med mp som tvingar dem att bli nickedockor till Maria Wetterstrand - eller är det så att det bara beror på slapphet och dumhet? Det är Lena Hallengren som har representerat s i klimatberedningen. Men hon måste rimligen ha fått klartecken av Mona Sahlin. Men en god del av skadan åstadkoms redan av Thomas Östros som den 24/9 lanserade målet 35-40 procent. Det skedde i samband med publiceringen av Klimatkommissionens rapport.

Nu inträffar det paradoxala att Sveriges klimatpolitik på kort sikt domineras av milöpartiets opinionsgrundade egoism, som drivit regeringen till att gå med på utsläppsminskningar på totalt 38 procent (varav drygt 30 i Sverige) när Perssons regering talade om 25 procent och Klimatkommissionen om 20. Och på längre sikt har mp bundit en kommande socialdemokratisk regering att försöka förverkliga en minskning med 40 procent till 2020.

Det tragiska med dessa politiska misslyckanden är att effekten på klimatet kommer att bli avsevärt mindre genom dessa krav på chauvinistiskt poserande än om man varit öppen för ett resonemang om att insatserna skall användas i de länder där man får mest för pengarna. Men det är opinionen tydligen alltför okunnig om och det leder till att miljöpartiet inte skäms för att utnyttja även detta i partipolitiskt egoistiska syften.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

12 Comments:

At 19 februari, 2008 15:56, Anonymous Anonym said...

Danne, håller du inte med om att det kan finnas en geopoltisk fördel att göra sig av med oljeberoendet? Så länge som vår ekonomi är beroende av bensintörstiga bilar och varutransporter är vi sårbara för OPEC-ländernas godtycke och Rysslands maktpolitik. Och detta beroende lär inte minska i takt med att allt fler oljefyndigheter sinar.

Även om hushållselen på sikt ersätts av kärnkraft måste transportsektorn fortfarande reformeras.

 
At 19 februari, 2008 17:57, Blogger Danne Nordling said...

Visst kan det vara bra att minska beroendet av oljeprodukter. Men det bör ske i en ekonomiskt rimlig takt. Att forcera fram etanolbilar som i sig inte minskar några utsläpp på kort sikt är inte någon klok politik. Jag tror att vi måste pröva flera olika metoder för att komma fram till hur bilarna skall drivas i framtiden.

Det kanske är elbilar eller metanolhybridlbilar som går på artificiell metanol framställd av solceller eller kärnkraft som är framtidens drivmedel. Under tiden får vi acceptera att vara delvis beroende av Opec och Ryssland.

Att försöka ersätta godstransporter på vägarna med eldrivna tåg för säg 50 mdr kr i jvgsinvesteringar verkar inte heller vara någon ekonomiskt försvarbar metod. När dessa järnvägar är färdiga på 2020-talet kanske lastbilarna kan drivas med DME.
/DNg

 
At 19 februari, 2008 19:13, Anonymous Anonym said...

Utsläpp, detta är viktigt.
Får jag andas ut?
Om jag vill frakta ett paket, bör jag bära det i famnen? Eller ska jag leta upp en järnvägsstation, vilken tar emot småpaket.
Om jag släpper mig under trp till stn, har jag syndat då? Bör jag köpa ett ransoneringskort enl modell Andreas Malm i dagens P1.
En "prutt" = ett klipp i ransoneringskortet? Kommer ihåg ransoneringskorten från 1940.talet. Tumnagelstora papperlappar för ett köp.
Ska vi börja klippa-klistra? du andreas Malm. Förklara!!
Bo Bengtsson /tveksam i Johanneshov

 
At 19 februari, 2008 21:26, Blogger Per-Olof Persson said...

Jorden blir kallare. Enligt NASA-GISS är medeltemperaturen för januari 2008 0,75 grader kallare jämfört med januari 2007. Problemet är inte att klimatet blir varmare utan att det kanske uppkommer en ny liten istid. Vi måste istället släppa ut mer koldioxid för att inte livsmedelsproduktionen ska minska för kraftigt.

 
At 20 februari, 2008 02:20, Blogger Danne Nordling said...

Andreas Malms svar till Bo Bengtsson är: SOCIALISM ELLER BARBEQUE.

Malm skriver i Arena 4/07 att den globala uppvärmningen inte kommer att kunna hejdas utan ett planerat avskaffande av de fossila bränslena. "Det förutsätter konfrontation med den härskande klassen." Han fortsätter: "Borgarklassens offensiv måste bemötas med en ännu hårdare offensiv, bred, folklig, med klimatet som ett huvudtema."

Det är denna offensiv som vi nu får ett prov på i radion. Vapnet heter "socialism eller barbeque" skriver Malm. Dessutom är Andreas numera anställd som kulturskribent i DN.
/DNg

 
At 20 februari, 2008 21:58, Blogger Martin Westergren said...

"Naturskyddsföreningen lever på miljödebatten", "Miljöaktivisterna måste alltid komma med överbud".

Har du inte en väl snäv och endimensionell syn på människors motiv och drivkrafter? Kan det möjligen vara så att miljöaktivisterna är genuint oroade och därför lägger ner tid och engagemang för att driva frågor som de tror på? Långtifrån alla är homo economicus, hur gärna vissa än skulle önska att det vore så...

 
At 21 februari, 2008 13:11, Blogger Danne Nordling said...

Människors drivkrafter kan vara idealistiska. Men det gäller inte alls i samma utsträckning för organisationer. En organisation som överlever i det långa loppet agerar på ett sätt som är ekonomiskt hållbart - annars skulle den inte existera idag. För att uppnå detta måste viss taktik tillämpas. Och där ingår inte att förklara sig nöjd med regeringens politik.
/DNg

 
At 22 februari, 2008 15:33, Blogger magnus said...

Noterar din uppgivenhet. Låt mig skriva denna lite långa kommentar s a s vid-sidan-av...

Råkade på SVT se någon hearing med kd:aren Anders Wijkman ensam vid ett bord. Jag hade papper och penna och oterade något. Denne sa att EU minskar med 20% och att det gjorde oss besvikna ("vi blev besvikna").

Vidare sa han: "vi har inte råd med energisystem som är på plats först om 5, 10, 15 år". Jag har altid tänkt mig Anders Wijkman som en ulv i fårakläder; en "vänstrig" miljöaktivist som är tillväxtfientligt negativ till kärnkraft.

Kärnkraft sa han senare i hearingen fanns men inte ingick i lösningen på klimatfrågan, vilket ju var en sån där kryptisk formulering som är omöjlig att förstå. Att biomaterial som kan ersätta 1-2 % av det fossila ingår i "lösningen" är visst självklart, men sånt som tillväxtfientliga miljötokar ogillar och kan ersätta kanske 30 % av det fossila är "inte en del i lösningen". SIC!!!

"Kärnkraften finns med, men inte i form av en stor utbyggnad", sa han ordagrant.

-

Har förresten noterat att i media skrivits om att S+V+MP vill ha 40 % minskning av CO2, allt i Sverige. Så även om Alliansen i jämförelse med Göran Persson är galna är de mindre galna i jämförelse med Mona och Östros. Som om det skulle vara någon tröst om detta nu sänker vår ekonomi...

Problemet är väl framför allt att det saknas en riskanalys och beräkning av det slag Lomborg gör. Den är ju även baserad på en sunt miljötänkande.

-

Vad är egentligen innebörden av Reinfeldts tal om att klimatpolitiken inte ska läggas fast förr än om ett par år? Det vore väl positivt m t p att tvivlen på av koldioxid orsakad klimatförändring torde öka. Men Reinfeldts dröjande kanske gäller detaljer i innehåll snarare än målet ...eller? Någon som vet?

Vissa styrmedel i dag är förvisso helt vidriga, såsom gynnandet av etanol och smuts-straffbeskattning på helt rena "CO2-snåla" dieselbilar. Att genom bättre styrning nå en minskning av CO2-emissioner utan att äventyra ekonomin tror jag är möjligt, men inte >20 procent till 2020.

Är regeringens klimatmål även ett löfte till EU? I så fall är ju mer än 20 procent idiotiskt, då man redan är "bäst i klassen". Överhuvudtaget framstår CO2-målen som kommandoekonomi!

 
At 22 februari, 2008 17:36, Blogger Danne Nordling said...

Ja, nu börjar kommandoekonomin breda ut sig. Kombinationen av totala utsläppsminskningar, där 40 procent förefaller helt orealistiskt, med föreskrivandet att andelen förnybar energi skall öka leder till att ekonomin måste stryras administrativt till betydande delar.

Andreas Malm får verkligen framgångar med sin "ekosocialism" som han skrev om på Arbetarens webbsajt i höstas:
http://www.arbetaren.se/klimatblogg/2007/10/09/framtidens-international/
/DNg

 
At 23 februari, 2008 10:27, Blogger magnus said...

Ja, det är skrämmande excesser detta. Noterar ändå att det finns en skillnad mellan det de borgerliga/moderaterna säger om klimatberedningens uppgift jämfört med det åtminstone MP säger, nämligen att de borgerliga anser styrmedel ska vara neutrala (odetaljerade). (Arkelstens senaste bloggpost nämner en Studio Ett-debatt mot Peter Eriksson (och mot Studio Ett:s programledare?), där detta nämns.

(Tycker dock Arkelsten kunnat vara lite skarpare om järnvägen.)

-

En fundering: Med tanke på att infasning av snålare diesel skulle kunna minska bilars CO2-utsläpp med 10 procent och viss infasning (m h a neutrala CO2-styrmedel) av effektiva hybrider ytterligare 10 procent borde trafiken kunna bidra med 7-8 procent mindre totala utsläpp i Sverige utan ekonomiska förlust. Om övriga kanske 65 procent av Sveriges CO2-källor utanför vägtransport kan minska lika mycket (m h a neutrala CO2-styrmedel) är ju 15 procent minskning ett nåbart mål. Kanske inte till 2020, men kanske till 2025. I så fall inte illa för Sverige som minskat mest hittills.

Skulle man lova EU något skulle man alltså inte lova mer än så.

Självklart får vi inte sänka vår ekonomi ens om detta är ett problem enligt IPCC:s värsta-scenario!

 
At 23 februari, 2008 17:02, Blogger Danne Nordling said...

Magnus, jag hörde debatten mellan Arkelsten och Peter Eriksson. Hon är en ettrig debattör men så värst mycket fakta kunde hon nog inte komma med. Det kunde inte heller Carlgren idag. Så vitt jag kan se avvaktar regeringen med jvg, km-sk och bensinskatten. En liten jvg-utbyggnad och logistikförbättring lovade AC.

Jag misstänker att Klimatberedningen inte har några mer konkreta förslag än de som finns i tabellen från Energimyndigheten. Vi får väl se den 4e mars.

Du menar att snålare dieselbilar och hybrider skulle kunna ge större effekter än de redan inkalkylerade? Jag är skeptisk även om man försöker med extra stimulanser. Det uppstår alltid oförutsedda svårigheter. Jag skall titta på övriga utsläpp vid tillfälle.
/DNg

 
At 26 februari, 2008 11:03, Anonymous Anonym said...

Klimat, miljö och jorden.

Al Gore med troende far jorden runt i sitt privata jetplan och predikar sin religion och folk ansluter sig i stora skaror. På Nobelföreläsingen (!!) och vid ett tacktal i Göteborg) hävdade Al Gore att det enda som skiljer Jorden och Venus är att på Jorden är nästan allt kol bundet i Jordens yta emedan på Venus finns nästan allt kol i atmosfären i form avCO2 och enligt Al Gore är det denna skillnad som är allena orsak till att Venus har ett klimat som så starkt skiljer sig från Jordens klimat! Detta är ju en ren medveten lögn typisk av det slag somreligösa demagoger använder sig av och Al Gore måste ha tappat all besinning som kan klämma ur sig något sådant till och med på en Nobelföreläsning. Hela Al Gores utstrålning och beteende påminner plågsamt mycket om många av ledarna för extrema religiösa sekter.
Hur troligt är det då att Al Gore predikar sanning i sina andra påståenden? Försvinnande liten enligt min åsikt.

För vad är kända fakta?

Fakta är att under loppet av årmiljoner har istider kommit och gått och mellan istiderna har det varit värmeperioder då i stort sett all glaciäris har smält.
Fakta är att jordens bana runt solen är stadd i ständig ändring, från nästan cirkulärt (som nu) till en tydlig elliptisk bana, något som har en kraftig inverkan på jordens klimat.
Fakta är att jordaxelns riktning är stadd i ständig förändring, sedan senaste istiden har den varierat mellan 24.5 grader och 22.1 grader, vilket har gjort att polcirkeln har varit såväl mycket längre söderut som norrut eftersom lutningen just nu är ca. 23.5 och är stadd i minskning och polcirkeln flyttar sig norrut med ca. 14.4 m per år. Detta har en kraftig inverkan på jordens klimat..
Fakta är att dubbelplaneten jord-måne är ett förhållande stadd i ständig förändring, något som inverkar på jordens klimat.
Fakta är att jorden en gång varit en glödande boll med en atmosfär av giftiga gaser som kunnat utvecklas till vad den nu är och att ex vis halten avCO2 har varierat kraftigt under denna tid.
Fakta är att jordens inre är stadd i ständig förändring något som leder till att kontinenter flyttas, bergskedjor uppstår och försvinner, havens djup och havens temperatur ändras och havsströmmar ändras, jordens magnetfält ändras, vulkaner får utbrott osv. Detta leder till kraftiga och såväl långsamma som mycket snabba ändringar i jordens klimat.
Fakta är att solens strålning hela tiden genomgår såväl snabba som långsamma ändringar som i sin tur medför motsvarande ändringar i jordens klimat.
Fakta är att havens volym är ofantlig och om man skulle öka havens temperatur enbart genom att höja medeltemperaturen i luften med ex vis en grad så skulle det uppskattningsvis ta närmare 1000 år innan havens temperatur stiger med hälften, dvs. 0.5 grader.
Fakta är att nästan all CO2 på jorden är bundet i havsvattnet och ju kallare havsvattnet är ju mer CO2 kan det innehåller och omvänt om havsvattnet blir varmare så avger det CO2.
Fakta är att lufthavets massa i förhållande till havens massa är obetydlig och eftersom CO2 halten i luften bestäms av balansen mellan CO2 i luften och CO2 i havet så gäller att CO2 halten i havet avgör nästan helt och hållet CO2 halten i luften.
Fakta är att ökar CO2 halten i luften så måste det bero på att havet blivit varmare och har havet blivit varmare så måste det bero på processer som har pågått i hundratals eller tusentals år.
Fakta är att detta innebär att CO2-halten stiger när jordens temperatur stiger och inte som tvärtom! Ett mycket viktigt faktum!
Fakta är jorden ständigt krockar med för det mesta små men ibland större himlakroppar, många av de större har genom jordens historia åstadkommit stora abrupta klimatförändringar.
Fakta är att jordens klimat hela tiden förändras till följd av alla kända processer och händelser men troligen även av ett stort antal ännu okända processer.
Fakta är att många av processerna är cykliska och andra är av puls eller stegform och summan av förändringarna blir därför mycket komplicerade, tidskalan för förändringarna är därför allt mellan sekunder upp till miljarder av år. Extremamplituderna är inte kända, men istider och värmeperioder kommer och går med fullständigt oberäkneligt avstånd, omfattning och snabbhet.
Fakta är att för att växter skall kunna växa och ge mat till människor och djur så är det nödvändigt med CO2 i atmosfären, bättre ekonomi och tillväxt har gjort att människorna över stora delar av jorden nu kan hålla en bättre hygien och därmed leva längre. Detta medför att vi för närvarande har en befolkningsexplosion på jorden p g a attmedellivslängden för jordens stora befolkningsgrupper stiger brant (planar troligen ut om ca. 30 år motsvarande den ökade livslängden en ökad standard medför).
Fakta är att livsmedelspriserna till följd av detta stiger brant över hela världen och en kraftig ökning av livsmedelsproduktionen är därför nödvändig.
Fakta är att en ökad livsmedelsproduktion kräver tillgång till bl a CO2 i enorma mängder!

Vad är då inte fakta?
Att klimatet håller på att bli varaktigt varmare är inte visat, tvärtom visar data från US National Oceanic and Atmospheric Administration att innevarande vinter (2008) är den kallaste på norra halvklotet sedan 1966 och detta trots att Europa haft den mildaste vintern som är uppmätt. Samma institution har även visat att ismängden på södra halvklotet är mycket störrre än normalt vid denna årstid. (Finns att läsa i bl a Daily Express Monday 25th February 2008).
Att den CO2 gas som människorna har släppt och kommer att släppa ut i atmosfären märkbart påverkar jordens klimat är inte ett visat påstående.
Att en minskning av CO2 halten med någon miljontedel skulle kunna hejda en förmodad uppvärming av jorden är inget visat faktum.

Vad vill då Al Gore med anhang? De vill att man skall bortse från alla kända fakta och satsa tusentals miljarder dollar på tre icke visade påståenden och förstöra utveckling och framgång för miljarder av människor! Använd i stället en liten del av pengarna på att göra de anpassningar som behövs i fall klimatet är på väg att bli varmare. För detta måste människorna få tillgång till stora mängder av billig energi (och inte tvärtom) för att kunna tillverka tillräckligt medförnödenheter och livsmedel.

Personligen tror jag det är nödvändigt att öka (inte minska!) tillförseln av CO2 till atmosfären, det möjliggör att bevara och anlägga ny skogar, odla upp stora områden som nu är stäpp, halvöken eller öken och därigenom få mat till jordens nu mycket snabbt ökande befolkning och samtidigt kunna bevara fauna och flora. Bygg ut kärnkraft och alla andra energikällor, driv fordon med el och vätgas. Ex vis kan varje jordbruk eller by ha ett eget vindkraftverk som via el tillverkar vätgas som sedan kan användas som drivmedel direkt i gasturbiner eller i bränsleceller. Avskaffa skatter på energi. Använd ej djur och växter som drivmedel eller till uppvärming! Ta inte bort CO2 ur atmosfären, vi kommer att behöva all den CO2 som går att få tag i!

Alla seriösa beslutsfattare borde därför ställa sig frågan vad som händer om motsatt hypotes är korrekt? Vad händer om det visar sig (vilket det med stor sannolikhet kommer att göra) att klimatändringar inte beror på människorna och inte kan påverkas av människorna? Jag är glad att vi har USA (och Kina, Ryssland och Indienmfl.) som inte låter sig r yckas med i Europas tokreligiösa klimatexstas utan söker kunskap om naturen genom forskning och vetenskap (USA). En felaktig politik a la Al Gore kan komma att visa sig vara katastrofal genom den svåra brist på energi och livsmedel som kommer att uppstå. Genom eoner av tid har värmeperioder då all is på jorden smält följts av istider, somliga korta och andra mycket långvariga och omfattande. Ju förr vi inser att klimatet på jorden styrs av processer utanför jorden och processer inuti jorden ju förr kan människorna lära sig att klimatändringar kan man inte påverka utan till dessa måste man anpassa sig. Miljön på jorden kan man däremot påverka och där bör man anstränga sig för att jorden skall vara en god plats för människorna att leva på. En väg till detta är att inte slösa resurser, varavCO 2 är en viktig sådan, på att försöka ändra klimatet utan i stället använda dessa resurser till att förhindra krig samt främja forskning och utbildning för alla. En AlGore-politik kommer ofelbart att leda till fattigdom, sjukdom och elände för hundratals miljoner människor.

Skall klimatet bli för Reinfeldt vad kärnkraften blev för Fälldin? Jag är bekymrad.

 

Skicka en kommentar

<< Home