torsdag, februari 21, 2008

Tänjer TV-Aktuellt utsläppssiffrorna i propagandistisk rikting?

Miljöfantaster som är emot bilismen vill gärna framställa bilägarna som större klimatbovar än de är. Men skall Aktuellt få göra så? Strider det inte mot avtalet med staten om saklighet och opartiskhet? Transporternas utsläpp av växthusgaser är inte 37 procent utan ca 29 procent.

Klimatberedningen vill höja bensinskatten. Detta togs upp i TV:s Aktuellt igår (20/2). Där hade man tagit fasta på att det i debatten förekommer vaga hänvisningar till att det är viktigt att klämma åt vägtransporterna eftersom de svarar för en mycket stor del av utsläppen eller åtminstone svarar för en stor del av ökningen av utsläppen. Den oinitierade kan få intrycket att det är befogat att angripa bilismen redan därför att den svarar för 37 procent av koldioxidutsläppen såsom Aktuellt uppgav. Men det är uppenbart för alla som är litet kunniga i klamatpolitiska fakta att Aktuellt-redaktionen tricksat med siffrorna för att få dem att framstå som så höga som möjligt.

Var och en som har tillgång till Statistisk Årsbok (SCB) kan kontrollera statstelevisionens propagandauppgifter. Där i utgåvan 2008 finns visserligen inte senare uppgifter än från 2005 men de kastar också ljus över förändringarna det senaste året. I tabell 46 finns alla nödvändiga uppgifter, det gäller bara att förstå hur de skall sammanställas.

Utsläppen från transporter är 20 Mt CO2. I procent av totala utsläpp från Sverige utom från båt- och flygbränsle blir andelen 38,1 procent 2005 - alltså en miskning av andelen till 2006 som i Aktuellt angavs till 37 procent.

Men själva andelen är också missvisande. Om vi tar med båtar och flyg i basen blir andelen bara 32,7 procent -05. Det stora felet i redovisningen är emellertid att plötsligt begränsa sig till enbart koldioxid när utsläppen diskuteras. Vanligtvis anses alla växthusgaser (GHG) vara det relevanta. Dessa redovisas också i tabell 46 och anges för jämförbarhetens skull i kodioxidekvivalenter.

Här tillkommer alltså 5,6 Mt CH4 och 7,8 Mt N2O. Uppgifter om CFC-föreningar saknas men de uppgår till 1,2 Mt enl Energimyndigheten. Basen blir då 75,8 Mt (inkl bunker) och 67,1 Mt om båt- och flygbränsle räknas bort. Det är dessa siffror som brukar gälla i debatten. Med den större basen blir transporernas andel 26,7 procent och med den mindre 30,2 procent.

Om transporternas utsläpp minskat något 2006 blir andelarna ca 26 resp 29 procent. Korrigeringarna ger alltså åtminstone 29 procent istället för 37. Ansvarige utgivaren Eva Landahl kanske borde ställas till svars? Inslaget var inte sakligt och opartiskt.

Nu angavs inte källan till uppgifterna i TV-programmet. Detta tolkar jag som att programansvariga själva räknat fram uppgifterna. Men även om man använt andras uppgifter måste man veta vad dessa uttrycker. Anvaret är sist och slutligen TV:s när man inte anger att detta gäller "enligt ngn instititution". Detta är helt enkelt vådan av att det inte finns en objektiv databas för utsläppen sedan Naturvårdsverket övertog utsläppsstatistiken från SCB.

[Ett förtydligande av hur hänsyn tagits till samtliga andra GHG har gjorts. ]
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

4 Comments:

At 22 februari, 2008 00:21, Blogger Per-Olof Persson said...

Bilarnas utsläpp av kväve gödslar skogarna och de växer bättre. Därmed ökar skogarnas intag av koldioxid. Detta måste dras ifrån i statistiken.

 
At 22 februari, 2008 01:59, Blogger Per-Olof Persson said...

Denna artikel kan vara av intresse från:

http://magnusorerar.blogspot.com/

1. Det finns nästan ingen koldioxid i atmosfären som kommer ifrån fossila bränslen.

2. Ett varmare klimat gör att haven avger mer koldioxid till atmosfären.

3. Omkring 1/4 av koldioxiden i atmosfären omsätts varje år i haven och av växtligheten.

 
At 22 februari, 2008 05:23, Anonymous Anonym said...

Intressant kommentar Per-Olof och något väl värt att betänka. Vi måste åka mer bil och då inte bara lite mer. Ett gäng bilar som konstant står och burnar vid varje villa torde gödsla skogarna mer och sedan är det bara att gå ut och plocka mer svamp eller skjuta mer älg. Visst skulle alarmisterna larma, men de är ju bara en liten grupp som resten av forskarvärlden skrattar åt.

 
At 23 februari, 2008 18:09, Blogger Karl-Fredrik said...

Danne, du skriver "Transporternas utsläpp av växthusgaser är inte 37 procent utan ca 29 procent." Finns det någon som har uppgifter över hur många av dessa procent som personbilarna står för? Gärna både siffror och länkar.

Lyssnar man på massmedia får man (i alla fall jag får) intrycket att det är personbilens som är den helt dominerande källan till utsläppen av växthusgaser.

 

Skicka en kommentar

<< Home