söndag, mars 30, 2008

Ortmark intervjuar alert Östros

Det blir ny förmögenhetsskatt och högre fastighetsskatt på dyra hus. Regeringen har inte åstadkommit några nya jobb utan vunnit valet med ett PR-grepp. Östros (s) klarade sig bra och hade lagt bort stelheten i intervjun med den gamle räven Ortmark.

Axess TV hade två intressanta inslag på söndagskvällen: debatten om huruvida vänstern är olyckligare än högern och Åke Ortmarks intervju med Thomas Östros (s). Det kontrasterar mot Agendas mer aparta trälande med kristdemokraterna och deras interna debatt om äktenskapslagstiftningen.

En dansk undersökning visar att vänstermänniskor är mer olyckliga. Det var också ämnet för Axess' debattprogram med Lennart Persson där bl a Sven Wollter, Claes Malmberg, Carl Rudbeck och Mats Johansson (m) deltog. Rudbeck formulerade problemet som så att den temporärt framgångsrika 68-vänstern blev frustrerad av att projektet havererade och därför gjorde företrädarna mer olyckliga. Vänstern fick gå i terapi som Persson upplyste om. Och Johansson framhöll är det extremister som blir olyckliga eftersom de befinner sig längst från verkligheten.

Nu fick vi inte veta något närmare om vad den danska undersökningen egentligen kom fram till. Men jag skulle tro att huvudpoängendet inte var att det var frustreringen av framtidsvisionerna som var orsken till att vänstern är olyckig. Lyckoforskningen visar att det är tendensen att jämföra sig med andra och bli avundsjuk som minskar lyckokänslan. Sådana personer har samtidigt en tendens att inta vänsterståndpunkter. Och då får man enligt min hypotes ett samband mellan vänster och känsla av olycklighet.

Men det finns naturligtvis undantag som Wollter och Malmberg. Måhända kände de i unga år att de var förfördelade vilket ledde dem in på vänstervägen. Denna uppfattning har de sedan haft kvar när de blivit mer rigida men samtidigt framgångsrika. Därför blir det extra viktigt att framhålla att vad de nu strävar efter är (ospecificerad) rättvisa.
- - -
Senare under kvällen intervjuade det gamla "skjutjärnet" Åke Ortmark socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesman Thomas Östros som sannolikt kommer att bli finansminister om inte regeringen skärper sig. Det var en påfallande glad och alert Östros som framträdde. Borta var hans tidigare stelhet och överlägsenhet. Här får finansminister Anders Borg en farlig motståndare, som dessutom framstår som kunnig och resonerande. Det var helt klart en vinst för s att byta ut den sluggerbetonade Pär Nuder.

Ortmarks grepp var att "hjälpa" Östros att konstruera ett socialdemokratiskt valmanifest. Han hade därför gjort en lista med 12 programpunkter som han ville få Östros att kommentera. Listan började med införandet av en ny förmögenhetsskatt och en modern fastighetsskatt. A-kassan skulle höjas till 80 procent, avdraget för hushållstjänster avskaffas, det gamla skattesystemet återinföras, kvotering införas i bolagsstyrelserna, mer skulle satsas på utbilning etc.

Östros ansåg att regeringen åstadkommit en oanständig omfördelning och han ville få tillbaka något av den gamla fördelningspolitiska profilen. Det skulle innebära någon sorts förmögenhetsskatt och en högre fastighetsskatt på dyrare hus. Här sade Östros inte något annat än Nuder. Ortmark försökte få honom att kommentera att många nu därför måste planera för att börja betala förmögenhetsskatt och högre fastighetsskatt. Det verkade som om Ortmark laddade för att ställa följdfrågorna om vad detta skulle betyda för kapitalflykten och villapriserna. Men någonstans gick det snett för den gamle. Östros klarade sig galant ur den eventuella fällan utan att den fick slå igen.

Inte heller arbetsmarknadspolitiken blev vi så mycket klokare om. Östros menade att jobbpolitiken var ett lyckat PR-grepp. Han erkände inte att regeringen gjort något sakligt positivt som inte en s-regering skulle ha gjort under en annan beteckning. De nya jobben är högkonjunkturens förtjänst - inte regeringens. Det menar alla seriösa bedömare. Här satte Östros fingret på den ömma punkten i regeringens politik som inte kommit fram särskilt mycket i debatten tidigare. Frågan är bara om han förmår argumentera för detta inför en bredare publik. I så fall ligger Borg illa till om han inte kan visa att det finns entydiga undersökningar som visar att regeringens politik visst har gett effekt. (Och det har den åtminstone vad avser det finanspolitiska inslaget, men det var inte detta Östros avsåg.)

Slutligen var Östros helt emot att göra lättnader i arbetsrätten. Han hade vissa svårigheter att förklara varför Sverige har dubbelt så hög ungdomsarbetslöshet som Danmark. Men han klarade sig ganska bra, bl a med hjälp av ett resonemang om att arbetslösheten bland de äldre är lägre här än i Danmark. Kvotering av kvinnor var han principiellt emot men opinionen kunde senare ev framtvinga detta. Arbetskraftsinvandring var han däremot för men då skulle myndigheter och fack få vara med och ha inflytande. Det betyder säkert att han gentemot andra åhörare kan framstå som att han i praktiken är emot eftersom de tekniska möjligheterna med hans alternativ sätter hinder ivägen.

Stämningen under intervjun var glad och uppsluppen. Östros framstod som motsatsen till en "ledsen hund". Han klarade en gammal räv som Ortmark utan svårigheter. Med litet ytterligare träning ser vi måhända ett partiledarämne.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

7 Comments:

At 31 mars, 2008 09:42, Anonymous Anonym said...

Tomas Östros företräder en tradititionsenlig sosse-politik t ex på det skattepolitiska området vilket betyder höjda skatter.

Inget är heller den nya regeringens förtjänst. Det är orimligt att hävda att alla nya jobb och det minskade utanförskapet beror på en förbättrad konjunktur.

Var kommer brytpunkten att ligga om de med s k dyra villor inte ska gynnas och vilken hänsyn ska tas till skiftande priser inom landet?

 
At 31 mars, 2008 15:37, Blogger Danne Nordling said...

Visst finns det mycket att säga om utanförskapet. Problemet är att regeringen inte sagt det tillräckligt tydligt för att det skulle ha gett något avtryck vare sig hos Ortmark eller Östros. Det illustrerar det underbetyg för regeringens kommunikation som jag skrev om i förra bloggposten.

Det hade varit intressant om man hunnit med Östros inställning till värnskatten och en ev skärpning av denna som s varit inne på tidigare.

Fastighetsskatten blir nog en svår sak att skärpa. Men Östros kan teoretiskt återinföra det gamla systemet med 1 procent av taxeringsvärdet och en begränsningsregel på 4 procent. Det borde Ortmark ha frågat om.
/DNg

 
At 31 mars, 2008 17:22, Anonymous Anonym said...

Utanförskapet är inte bara ett kommunikationsprpblem utan det var alliasnsens huvudnummer i valrörelsen.

Resultaten nu talar för sig själva och det är nödvändigt
att regeringen redan nu tydliggör detta även om det är väl drastiskt att tala om underbetyg.

Östros och vänsteralliansen bry sig dess värre inte bara angelägna om att skärpa värnskatten.

Nej, skatten ska upp i de lägre inkomstskikten och det totala skattetrycket skärpas,

Det får nog dessvärre den nye muntergöken Östros finna sig i vid ett ev regimskifte.

 
At 31 mars, 2008 18:58, Blogger Danne Nordling said...

Hur utfallet blev av politiken mot utanförskapet tror jag i första hand är ett kommunikationsproblem. Östros kunde utan invändningar från Ortmark hävda att de registrerade förbättringarna berodde på den allmänna konjunkturförbättringen och inte på regeringen. Om regeringen hade kunnat etablera en mera entydig uppfattning att en betydande del av förbättringen berott på dess egna utbudsökande åtgärder hade ett sådant replikskifte varit löjligt.

Men nu finns det så vitt jag vet bara några rader i någon budgetproposition som hänvisar till KI:s utvärdering som underlag för att hävda att regeringens paradnummer i valrörelsen blivit lyckat. Denna utvärdering gjorde inte heller någon tydlig skillnad mellan finanspolitiskt expansiva åtgärder och utbudsstimulerande åtgärder (t ex jobbavdraget och bidragsförsämringar). Därför finns det ett latent hot mot regeringens huvudinriktning om den enklare debatten kan kvalificeras till att gälla vad regeringen är ansvarig för.

Eller är det så att detta inte är ett kommunikationsproblem utan ett sakligt problem? I så fall finns här en tidsinställd bomb.
/DNg

 
At 01 april, 2008 09:51, Anonymous Anonym said...

Om nu Ortmark inte hade några invändningar mot Östros partipolitiskt inriktade förklarinmg att de nästan 150 000 nya jobben och det klart minskade utanförskapet enbart är konjunkturbetingat så var det en journalistiskt fadäs.

Likaså medför en minskat a-kassa eb ökad vilja att aktivt söka jobb.

De finanspolitiska effekterna av sånt har stöd av flertalet nationalekonomer,

Enligt min mening eftersträvar sossarna just en förenklad debatt i förhoppning få stöd i folkdjupet.
Hittills verkar de ha lyckats.

Men sanningens minut närmar sig.
Den tidsinställda bomben kommer inte minst när vänsteralliansen ska redovisa vilken politik bl a skattepolitiskt som de vill genomföra vid ett regimskifte.

 
At 01 april, 2008 17:34, Blogger Danne Nordling said...

LO presenterade idag en sakligt inriktad rapport om regeringens skattepolitik. Östros var med och kommenterade.

Om LO:s siffror stämmer finns där mycket för fördelningspolitiskt inriktade sossar att ösa ur. På lång sikt erkänner LO att det kan bli 90 000 nya jobb. Kostnaden är dock 51 mdr eller drygt 560 000 kr/jobb säger LO.

Om Östros har förmågan att popularisera dessa siffror får Reinfeldt och Borg ett styvt jobb med att bemöta. Eftersom de delar LO:s fördelningspolitiska syn kommer de även att hamna på defensiven när det gäller resten av skattepolitiken. Den debatten har dock LO och s hittills inte lyckats göra till mer än vanlig kverulans.
/DNg

 
At 03 april, 2008 08:56, Anonymous Anonym said...

Ang debatten om vänstern är mer olycklig, som jag såg igår kvälls repris...Danne - det var två paneler med totalt sex personer, du räknar upp alla utom de två kvinnliga deltagarna. "Bl a" säger du och utelämnar det två yngre kvinnorna. Du såg dem tydligen inte. Men du hörde vad de sa, fast detta tillskriver du en man...
Medvetet eller omedvetet Danne?

 

Skicka en kommentar

<< Home