fredag, april 25, 2008

Att gå före i klimatpolitiken ger ej effekt

I Vetenskapsradions veckomagasin diskuterades tesen att ett litet land som Sverige borde gå före i klimatpolitiken. Detta skulle leda till att andra länder skulle göra likadant och ta på sig en politik med hårda styrmedel. Men forskarna som intervjuades hade inga belägg för att det skulle finnas en sådan effekt.

Utgångspunkten för diskussionen 25/4 ( här) var resultaten från regeringens två utredningsgrupper: det vetenskapliga rådet och klimatberedningen. Statsvetaren Katarina Eckerberg från rådet uttalade sig återigen om den "svårförklarliga" oenigheten i beredningen (tidigare utt). Hon kunde ha tillagt att det var oppositionens ambition att till varje pris framställa regeringen som miljöovänlig som troligtvis var orsaken till oenigheten.

Nationalekonomen Runar Brännlund från Umeå var däremot helt klar över att forskningen inte kan belägga att det skulle finnas någon effekt av tesen att ett litet land kan gå före och påverka större länder. Om det hade varit EU eller USA som hade varit det goda exemplet bedömde han att det skulle kunna ge effekt.

Detta är ett grundskott i miljöminister Andreas Carlgrens plädering för att Sverige skall ta på sig hårdhänta utsläppsminskningar som föregångsland. Det finns ingen grund för hans inställning och han borde vända sig emot oppositionens ännu mer ogrundade argumentation för att Sverige av någon inte ens angiven anledning skall ta på sig ännu mer betungande utsläppsminskningar.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 26 april, 2008 17:06, Anonymous Anonym said...

Önsketänkande. . .

. . . och självbedrägeri är de vanligaste förutsättningarna för politiska ställningstaganden.

Självbedrägeri både av politiker, som vill tro att de funnit lösningen på ett problem, och av väljare, som vill tro att politikerna kan fixa problemet, så att de själva kan glömma det.

Sture

 
At 27 april, 2008 18:44, Anonymous Anonym said...

Alltså, det är ju jättebra att de försöker göra saker och ting bättre i vårt land,men de kan väl inte på allvar tro att stora länder som USA, Kina och Indien skulle förändra hela sitt synsätt bara för att lilla Sverige går och dunkar sig på bröstet? Helt olika förutsättningar, helt olika möjligheter och tydligen - helt olika världsuppfattning.

Moment 22 - www.momenttwentytwo.wordpress.com

 
At 27 april, 2008 23:31, Blogger unohansson said...

Det intressanta är väl diskussionen om i vad mån det är lönsamt för Sverige och svenskarna att ligga i främsta ledet när det gäller hållbar utveckling. Dvs. att utröna i vad mån det lönar sig att i optimalt tidsperspektiv vidta de åtgärder som ändå måste göras för att minska våra ekologiska fotavtryck och food-print innan vi tvingas att forcera omställningen.

 
At 27 april, 2008 23:50, Blogger Danne Nordling said...

Det intressanta är att SR ställer en så politiskt inkorrekt fråga: ger föregångspolitik effekt på de globala utsläppen? Frontlinjerna måste rimligtvis skifta ordentligt när denna fråga inte kan besvaras med ja.

Svensk teknik för hållbar utveckling i Sverige är knappast något vi borde satsa på. Det är ju teknik som är användbar i de stora kolförbränningsländerna samt batteriteknik för elbilar som har framtiden för sig. Möjligtvis kan framställning av skogsetanol vara en teknik som Kanada och Ryssland kunde köpa in.

Nu åker jag utomlands en vecka.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home