tisdag, maj 06, 2008

Det blev kallare de senaste 5-6 åren

Data från Remote Sensing Systems (RSS) i Santa Rosa i Kalifornien har rapporterat temperaturmätningar från april 2008. De visar att april i år var kallare än på 11 år (se Moderna Myter). Avvikelsen blev 0,08 grader. Klimatfundamentalisterna har försökt förklara detta med att det är tillfälliga variationer det senaste året som är orsaken. Rimligheten i detta kan man bedöma med hjälp av nedanstående diagram som börjar 2002.


Vi ser här att det inte utan vidare går att bortse från det senaste årets svängning och allraminst att bortse från temperaturminskningen det senaste halvåret. Jorden har haft motsvarande svängningar tidigare. Den nuvarande är dock något kraftigare än den 2003-04.

Är det växthusteorins begynnande sammanbrott vi nu ser? Eller kommer fundamentalisterna att lansera nya ad-hoc-hypoteser som skall rädda huvudteorin?

Andra bloggar om: , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

8 Comments:

At 07 maj, 2008 00:45, Blogger Karl-Fredrik said...

Klimatalarmisterna hävdar att varje ökning av temperaturen är ett bevis för den globala uppvärmningen orsakad av människan. Klimatalarmisterna hävdar samtidigt att varje minskning av temperaturen inte är ett bevis mot den globala uppvärmningen. Jag får inte ihop denna logik hur mycket jag än försöker.

Till klimatalarmisterna hör de ledande svenska massmedierna, så de kan förhoppningsvis förklara vilka logikregler som gäller?

 
At 07 maj, 2008 07:56, Blogger Thomas Palm said...

Om man kombinerar en trend med en viss mängd brus som man har i en temperaturkurva kommer man alltid att finna kortare perioder med sjunkande trend. Det här är inte första gången det inträffar och lär inte vara den sista. Här hittar ni en kurva över korta trendlinjer unde 1900-talet, och som synes varierar de vilt trots att den längre trenden är stadigt stigande:
http://scienceblogs.com/goodmath/2008/05/selective_data_and_global_warm.php?utm_source=sbhomepage&utm_medium=link&utm_content=channellink

Jag antar att Danne inte skulle på samma sätt utropa att den ekonomiska tillväxten slutat permanent varje gång aktiekurserna går ned något år?

 
At 07 maj, 2008 11:17, Blogger Per-Olof Persson said...

Förändring i PDO

Det som är intressant i diagrammet är nedgången under 2007. PDO (Pacific Decadal Oscillation) har troligtvis under 2007 ändrat riktning till en kallare fas som skapar global nedkylning. Enligt NASA-GISS sjönk temperaturen med omkring 0,7 grader under 2007 och enligt mätning med satelitter sjönk temperaturen med omkring 0,6 grader under 2007.

Enligt mätning av trädringar har det förekommit 11 PDO sedan 1650 med en genomsnittlig varaktighet på cirka 23 år. Intressant för vidare forskning är att två solcykler är cirka 22,5 år och denna solcykel förekommer under samma tid. Det forskarna kan utgå ifrån är att Jordens oceaner inte påverkar solaktiviteten, vilket innebär motsatt påverkan.

Har PDO ändrat riktning 2007 och en cykel är omkring 23 år innebär detta en kallare period fram till omkring 2030. Under en kallare period är La Nina fler och varaktigare än El Nino i Stilla Havet. La Nina uppkommer när kallt vatten stiger upp till ytan och El Nino uppkommer när varmt vatten stiger upp till ytan.

PDO har gett högre temperaturer 1922-1947, kallare temperaturer 1947-1977 och varmare temperaturer 1977-2007. Det nåddes en temperaturtopp 1998 pga en kraftig El Nino och sedan dess har temperaturen fallit något. Samma sak hände 1934 som var något varmare än 1998. Intressant är också att det inte finns något statistiskt samband mellan halten av koldioxid och temperaturen. Däremot finns det ett högt statistiskt samband mellan PDO och temperaturen.

PDO har också ett samband med lufttrycket och vindarna. Solaktiviteten påverkar dessa faktorer men hur det går till får framtida forskning svara på. Det finns också ett samband mellan solaktiviteten och torka/översvämningar. Från det antika Egypten är det klarlagt att Nilen under en viss cykel skapade översvämningar och under en viss cykel skapade brist på vatten.

 
At 07 maj, 2008 12:57, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, visst är det så att det finns kortare perioder med en avvikande trend i en långsiktig utveckling. Men i en kommentar till min artikel 24/4 resonerade du mest om att det senaste årets temperatursänkning inte kunde betraktas som representativ för en långsiktig utveckling.

Den länk du nu ger för att även trender på flera år ibland kan visa minskning när huvudtrenden är ökande avser en studie av 8-årsperioder sedan slutet av 1970-talet. Där finns några 8-årsperioder med minskande temperatur. Men i huvudsak är detta en följd av stoftutsläppen från Pinatubos utbrott i början av 90-talet - alltså en exogen klimatsystemeffekt. Någon sådan har vi inte sett i början av 2000-talet.

Vi har alltså kanske hamnat i en motsvarande situation som 1947-77 när klimatfundamentalisterna fick lansera det som jag bedömer som en ad-hoc-hypotes: aerosolernas kylande effekt. Frågan är bara vilka förklaringar som nu kommer att tillverkas?

Därför bedömer jag att du, Thomas, har fel som tror att det på statistisk-tekniska grunder går att avfärda de senaste 11 årens nedgång som stokastisk. Det kanske är svängningar i Stilla havet (PDO) som är en del av orsaken. Om fundamentalisterna erkänner detta är det troligt att aerosolteorin måste överges. Och det sitter långt inne...
/DNg

 
At 07 maj, 2008 18:22, Blogger Thomas Palm said...

Danne, den graf jag länkade till var bara ett exempel på principen. Den använde sig av medelvärde över åtta år, går man som du ner på sex år får man än större hopp i trenderna. Tar du en trend för åtta år idag får du en positiv trend. Allt under längden hos en El Nino cykel är rätt meningslöst.

Sen har jag en privat undran hur bra data man egentligen har över utsläppen från Kinas snabba industrialisering. Om dåligt renade kolkraftverk i Europa och USA gav avkylning borde även dåligt renade kolkraftverk i Kina göra det. (Om nu inte det faktum att de är ännu sämre renade och släpper ut mer kolpartiklar kompenserar för svavelutsläppen)

 
At 08 maj, 2008 16:52, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, det är klart att den statistiska principen kan illustreras på olika sätt. Men den graf du länkade till visar att det finns två perioder som visar sjunkande 8-årstrend. Den ena har samband med El Chichons utbrott 1982 och den andra med Pinatubos utbrott 1991. Utan dessa skulle rimligtvis temperaturstegringen varit mer kontinuerlig. Då skulle den statistiska poängen varit helt malplacerad.

Det är kanske de klimatfundamentalistiska statistikernas önsketänkande som lett dem (och dig) så fel. Vad vi idag ser är en påtaglig trendavvikelse som inte beror på vulkanutbrott och därför inte kan avfärdas med elementära statistiska självklarheter.

Antingen måste fundamentalisterna förklara varför den långa perioden (kanske 11 år) med avkylning inte förutsetts i klimatmodellerna. Eller också måste de börja revidera hela teorin. Du pekar själv på en tänkbar förklaring: en ny aerosolökning från Kina som skymmer solinstrålningen.

Men varför skulle klimatmodellerna ha missat den kinesiska utvecklingen? Har vi hört något om detta? Eller är det svängningarna i Stilla havet som har medellångsiktiga effekter? Och varför har klimatmodellerna inte tagit hänsyn till dem?
/DNg

 
At 08 maj, 2008 21:37, Blogger Thomas Palm said...

"Klimatfundamentalist" tycker jag är en term som passar rätt bra på dig själv som letar med ljus och lykta efter varje ursäkt till att inte ta klimatförändringar på allvar.

Du får bestämma dig vilken längd på trender du vill ha. Senaste 8-årstrenden är positiv. Den trendavvikelse du ser om du minskar till sex år kan förklaras med att vi precis har haft en La Nina som kylt jorden. Det är inte bara vulkanutbrott som har inflytande! Går du tillbaka 11 år så hamnar du bekvämt nog precis vid den rekordvarma El Ninon 1998, medan du alltså om du lägger dig däremellan på 8 år ser en svag positiv trend. Mer signifikant än så är inte din avkylande trend.

Klimatmodeller är beroende av korrekta indata för att ge rätt resultat, och jag har ingen aning om hur väl man har koll på utsläppen i Kina. Risken finns att man tvingas förlita sig på friserade officiella kinesiska siffror eller att inte ens kineserna har koll på storleken av sina utsläpp. Detta är dock en ren spekulation från min sida.

Vet du att klimatmodeller inte tar hänsyn till PDO? Jag erkänner att jag har dålig koll på hur den anses påverka den globala i motsats till regionala temperaturer. En snabb sökning på google visar att det mest är välkända bloggar av contrarians som tar upp ämnet.

 
At 09 maj, 2008 13:49, Blogger Danne Nordling said...

Jag håller mig till Poppers princip om kritisk rationalism. Den fokuserar på att det viktiga för en hypotes inte är att den kan bekräftas flera gånger utan att den inte (ännu) kan falsifieras. Därför måste man leta efter svaga punkter för att testa om hypotesen håller. Om anhängarna till hypotesen är ovilliga att visa vilka grunder den vilar på blir också möjligheten att falsifiera den mindre. Det är en "härskarteknik" som tidvis kan vara effektiv men den borde inte ha med seriös vetenskap att göra.

Vad vi nu ser är ett signifikansproblem. Har temperaturmätningarna från RSS tillräcklig signifikans för att ifrågasätta växthusteorin? Det kan vi ännu inte uttala oss om. Men att de skulle vara så insignifikanta som du först försökte med den 24/4 tror jag inte någon håller med om.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home