torsdag, mars 25, 2010

Reinfeldt kan vinna på galna rödgröna skatter

Debatten mellan Mona Sahlin (S) och Fredrik Reinfeldt (M) i TV4 med Lennart Ekdal hettade till en gång. Det var när Reinfeldt räknade upp Miljöpartiets skattehöjningar på miljöområdet: t ex två kronor höjd bensinskatt och 6,5 miljarder i kilometerskatt. Mot detta invände Sahlin att koldioxidskatten måste höjas. Men hon svarade inte om hon stod bakom dessa stora höjningar.

Problemet för Reinfeldt är dock att de rödgröna ska komma med en gemensam skattepolitik efter att budgetpropositionen läggs fram den 15 april. Då kan MP:s galna skattehöjningar ha slipats ner. Men det kanske finns andra tokigheter kvar som Miljöpartiet kan tänkas verka för i regeringsställning. Det borde gälla när partiets klimatpolitiska intentioner omsätts i praktiken.

I övrigt var debatten ganska lugn och förutsägbar. Sahlin försökte i allmänna ordalag beskriva hur hon skulle skapa flera jobb. Det skulle ske med "investeringar". Men sådant allmänt tal inger inget förtroende - speciellt inte från en person som redan åtnjuter lågt förtroende i opinionsundersökningarna.

Sahlins problem är dock inte att försöka komma med innovativa argument mot Reinfeldt. Det är istället att kunna behålla försteget för de rödgröna i opinionen fram till valet. Då är det viktiga att vara lagom kritisk mot regeringen och inte att presentera en egen sammanhängande politik. Taktiken måste vara att få väljarna att fortsätta att tro att de rödgröna kan infria alla vaga förhoppningar som finns bland dem som redan är sympatisörer. Ju mer konkret som kommer fram desto fler kan komma att inse att de rödgröna inte har någon tilltalande politik.

Reinfeldt måste å sin sida avslöja vad de rödgröna "egentligen" vill hitta på. Det måste göras med finess eftersom det annars framstår som påhittade provokationer. I de officiella dokumenten efter budgetpropositionen lär det inte finnas något explicit underlag. Detta måste hämtas från de hittills framlagda förslagen i motioner och från hemsidor.

Reinfeldt vann debatten i TV4. Men det räcker inte. Någonting nytt måste rimligtvis till i valdebatten för att regeringen ska gå framåt i opinionen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: