söndag, juni 27, 2010

Bankskatt mot underskott?

Skulle en skatt på bankernas balansräkningar kunna minska budgetunderskotten i stater med tung skuldsättning? En del faktorer tyder på det, men det är då inte fråga om en skatt på transaktioner - t ex en Tobin-skatt.

Diskussionen om en skatt på bankerna i många länder samtidigt borde inte blandas ihop med en skatt på utrikeshandelstransaktioner (som i praktiken domineras fullständigt av finansiella transaktioner). En sådan Tobin-skatt måste nödvändigtvis införas samtidigt över hela världen. Men en skatt på bankerna kan varje land införa när som helst och använda pengarna för egna syften. En av avsikterna med en Tobin-skatt är istället att överföra resurser till u-hjälp.

En nationell skatt som tas ut som procentandel av bankernas balansräkningar skulle ha helt andra verkningar. I Sverige har en sådan skatt redan införts för att bygga upp en stabilitetsfond för banksektorn som ska användas om det blir finansiell kris igen. Men skatten kan lika gärna användas för att reducera statens budgetunderskott i generell mening. Det är vad president Barack Obama förefaller eftersträva med en skatt som ska ge 80 mdr dollar.

En bankskatt drar undan ett visst belopp från banksektorn. Följden blir att utlåningen måste minska om bankerna befinner sig på gränsen vad gäller kapitaltäckningsreglerna. Men detta är inte säkert. Nästa steg är att staten minskar sin låntagning från bankerna med samma belopp. Det kan istället lånas ut till andra låntagare.

En minskning av statens budgetunderskott leder alltså till en kreditexpansion för privata låntagare om staten inte samtidigt ser till att det sker en kreditåtstramning. En tillräckligt hög skatt kan kanske reducera bankernas egna kapital så mycket att utlåningen faktiskt inte ökar när staten betalar tillbaka (minskar upplåningen) sina lån.

I slutändan verkar det som om en bankskatt överför en del av bankernas egna kapital till staten som kan bokföra detta som en reduktion av statsskulden. Eftersom meningen inte är att utlåningen till den privata sektorn ska öka genom operationen behöver bankerna inte försöka ersätta det förlorade egna kapitalet med ökad utlåning som genererar en kompenserande vinstökning (nytt eget kapital).

Är det en operation med bankskatt som ska reducera budgetunderskottet i t ex USA? Borde inte någon göra en beräkning av huruvida det är möjligt? Kanske en stor del av budgetunderskottet skulle kunna reduceras denna väg?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Etiketter: