torsdag, februari 16, 2012

Kan Grekland frestas att gå i konkurs?

När budgetunderskottet enbart består av räntor skulle en hel konkurs eliminera räntebördan. Övriga utgifter skulle Grekland kunna betala. Men måste inte importöverskottet också finansieras med utlandslån?

I radions Studio 1 diskuterade 16/2-12 professor Lars Calmfors Greklands situation med bäring på vad som skulle hända om landet gick i fullständig konkurs. Frågan har blivit aktuell eftersom det skett en attitydförändring till en grekisk statsbankrutt, som kan ske utan att överge euron. Igår sällade sig finansminister Anders Borg till den rad av höga, europeiska politiker som börjat tala om att det inte längre är en lika stor risk för övriga Europa, om Grekland kraschar.

Dessvärre var diskussionen i radion inte tillräckligt upplysande. En fråga som borde ha analyserats är vad som skulle vara vinsten för euroländerna om istället för en 70-procentig nedskrivning av privata fordringar det skulle bli en 100-procentig nedskrivning av dessa plus nedskrivning av de offentliga fordringarna. Skulle Grekland i det senare fallet få en lättnad som inte går att uppnå på annat sätt?

Lars Calmfors pekade på en ögonskenlig frestelse för Grekland att ställa in alla betalningar av utlandsskulderna. Genom åtstramningspolitiken är det sannolikt att det primära budgetsaldot 2012 blir svagt positivt (1 % av BNP). Resten av budgetunderskottet består då enbart av räntebetalningar. Och då är det frestande, enligt Calmfors, för Grekland att göra sig av med räntebördan. Den är enligt EU-kommissionens höstprognos 8 procent av BNP. En bankrutt skulle alltså omedelbart göra det överflödigt att strama åt statsbudgeten med ytterligare motsvarande 7 procent av BNP.

Enligt Calmfors uppstår denna frestelse när man på detta sätt inte behöver låna i utlandet under ett antal år då den nödvändiga åtstramningen annars skulle pressa Grekland. En bankrutt innebär ju att Grekland inte heller skulle kunna få några lån utomlands på många, många år. Men de behövs inte längre när det primära budgetsaldot visar balans, var den fina tanken.

Kan det vara detta som ligger bakom Antonis Samaras' obenägenhet att utlova en villkorslös åtlydnad av EU:s krav på ytterligare åtstramningar? Det kan se så ut. Men måste man inte också ta hänsyn till underskottet i utrikeshandeln?

Grekland har inte någon stor utrikeshandel. Exporten av varor och tjänster utgjorde 21,5 procent av BNP 2010. Och importen motsvarade 30,4 procent. Underskottet var alltså 8,9 procent av BNP. Därefter har exporten ökat ca 11 procent i värde. Importen har minskat drygt 9 procent (tom 2012). Det borde finnas ett handelsunderskott på ca 7 procent av BNP kvar 2012.

Statistiken är dock svårtolkad och förefaller inkonsistent. EU uppger att nettolåntagningen (RoW) skulle bli 5,4 procent av BNP 2012 (t 49, pdf). Den ska alltså täcka både räntebördan på 7 procent och handelsunderskottet på ca 7 procent. Det synes förutsätta att direktinvesteringar och utförsäljningar mm uppgår till enorma dimensioner.

Det verkar dock ofrånkomligt att Grekland måste fortsätta att ta privata lån utomlands för att kunna finansiera sitt importöverskott även i fortsättningen. Därför skulle det medföra svåra konsekvenser om en bankrutt skulle innebära att Grekland avstängdes från den internationella kapitalmarknaden. Redan idag sägs det att grekiska banker inte kan få låna utomlands. Deras kreditgivning är alltså redan beroende av staten och de nödlån som EU och IMF mfl tillhandahåller.
__________________
Riksbanken sänkte idag reporäntan 0,25 procentenheter till 1,5 procent (pressm).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

12 Comments:

At 16 februari, 2012 20:57, Anonymous Steve said...

Trettiotalsdepressionen var svår i UK. Men BNP föll aldrig mer än 10%. I Grekland har BNP redan sjunkit 13% sedan 2008, och lär gå ner 7% till i år…
- Men EU-eliten ger f-n i det. Olli Rehn talade nyss om ”förödande konsekvenser” om Grekland går bankrutt. Men hans ord visar att han tänkte, inte så mycket på Grekland utan mest på konsekvenserna i övriga Europa.
- Ca 10.000 företag har gått omkull i Grekland, och fler blir det. Självmorden ökar kraftigt; tiotusentals människor har blivit hemlösa. På landet klarar man sig; man kör med byteshandel. Det är städerna man har det svårt. Mycket svårt.
- UKIP’s Nigel Farrage har sagt det uppenbara – att Grekland måste tillåtas gå i konkurs och devalvera (dvs lämna euron).
Peter Oborne i The Telegraph 15 feb. (The Telegraph's chief political commentator.)

 
At 16 februari, 2012 21:09, Anonymous Steve said...

Rättelse: "Perhaps 100,000 businesses have folded, and many more are collapsing."

 
At 16 februari, 2012 22:56, Blogger Danne Nordling said...

Steve, det är djupt tragiskt att Grekland ska få lida så mycket genom att helt amatörmässiga föreställningar om nationalekonomi ska tillgodoses. Det är de mest okunniga väljarna i Tyskland, Finland och Holland som tycks få styra politiken gentemot Grekland. De tror att ett ett lands ekonomi fungerar på i princip samma sätt som ett vanligt hushålls.

Men sedan finns det sådana som Daniel Gros som legitimerar nedskärningspolitiken genom att tala om sparande. Det hela bottnar i att nationalekonomins "neoklassiska skola" urartade på ett sätt som gör att det inte finns några korrekta och samtidigt accepterade teorier om hur stora kriser av dagens typ ska hanteras. Det såg vi redan i Sverige i början av 90-talet.

Jag har grovt analyserat utlandsunderskottet i Grekland ett varv till. Det är naturligtvis så att räntebördan på i år 8 procent inte i sin helhet går till utlandet. En stor del av Greklands statsskuld är lånad inom landet. Därför blir lättnaden inte lika attraktiv vid en hel konkurs som man kunde få intrycket av från Calmfors' argumentering. Den grekiska staten skulle tvingas kompensera pensionsfonder mfl om deras grekobligationer blev värdelösa. Det skulle dock kunna ske genom lån i centralbanken om man införde en egen valuta. Därför borde en (hemlig) plan utarbetas för hur man kan överge euron på bästa sätt utan att kaos uppstår. Åtstramningspolitiken skulle då kunna bytas mot viss inflation, fallande drachma och ökande export.

Det är detta som borde förberedas med hjälp av den grundplåt på 130 mdr € som nu ska utbetalas. Om 70 procent av en stor del av utlandsskulderna skrivs bort kommer dessa pengar att räcka långt. Tyvärr vet vi inte riktigt hur de är tänkta att användas.

Hur användes de 110 mdr € som beviljades i maj 2010? Jag kan bara se två ändamål: bytesbalansens underskott som på 1,5 år borde ha förbrukat ca 35 mdr € och amorteringar (omsättning) av utlandslån på ca 40 mdr € (bart 2/11-11). Summan blir ca 75 mdr €. Så vart tog övriga 35 mdr € vägen?
/DNg

 
At 17 februari, 2012 06:37, Anonymous Steve said...

”Greece must leave the euro”, rubricerar RealClearPolitics en Telegraph-artikel 13 feb. ”Det finns inte en chans att Grekland kommer tillbaka till skuld-stabilitet medan man har euron.”
- Den grekiska ekonomin är en mycket liten del av Euro-Europa. Valutans värde bestäms i Berlin och Bryssel, dvs grekisk devalvering är inte möjlig. Grekland tvingas bli ett social-fall, som överlever på bidrag utifrån, decennier framåt.
- Bättre då att göra som Island. Eller Argentina. ”Låt de rika betala!” Gå i konkurs! Real-värdena blir kvar; den som har en någorlunda obelånad fastighet har kvar den. Argentina gick i konkurs – men nu är väl läget acceptabelt där?
- Med nuvarande system har man en valuta men flera ’huvudstäder’, olika politik i olika länder. Det går bara inte. Lösningen är antingen att göra Grekland till en ”belgisk provins” – eller också skära av banden.

 
At 17 februari, 2012 09:44, Anonymous Anonym said...

Skuldsanering är ingen lösning.
Krisåtgärder är heller ingen lösning.
Det som nu sker i Grekland är väl snarare uppmaning till kraftiga justeringar i ett system som inte fungerat.
Görs inte detta så blir alla åtgärder stöd till en ickefungerande nation.
Sen kan man inte frångå att det pågår ett spel där långivare försöker minimera sina förluster.

 
At 17 februari, 2012 14:42, Blogger Rolf Englund said...

Det är viktigt att notera att det finns dels statliga utlandslån, dels privata.

De privata skulderna kan man dela upp i bankernas utlandsupplåning och dels vanliga företags lån.

Det gäller att skilja på staten och samhället som vi liberaler brukade säga när det begav sig.

Se även

http://www.nejtillemu.com/draghi.htm#0212ecbpref

 
At 17 februari, 2012 16:10, Blogger Danne Nordling said...

Anonym 9:44, problemen med Grekland är både kortsiktiga och långsiktiga. De åtgärder som kan bidra till en mer eller mindre bra lösning är skuldnedskrivning, krislån, utträde ur euron, åtstramning samt åtgärder för att förbättra Greklands konkurrenskraft alt försämra andra länders konkurrenkraft. Det är mixen av dessa som borde analyseras.

Rolf, du menar att EU, ECB och IMF skulle lösa ut de grekiska bankernas förfallande utlandslån? Det skulle väl försvaga Calmfors' tes ännu mera. En hel statskonkurs skulle väl omöjliggöra också för bankerna att betala sina utlandslån med konkurs för en stor del av banksystemet som följd?

Detta skulle kunna förklara de resterande 35 mdr € i min kalkyl. Idag uppger Anders Billing, redaktör i Fokus, att 73 mdr € utbetalats till grekiska staten av det första krislånet på 110 mdr €. Vart resten av pengarna tagit vägen framgår inte.

Men hur stämmer detta? Varför skulle bytesbalansunderskottets finansiering (ca 35 mdr €) bokföras som en del av statsskulden?
/DNg

 
At 17 februari, 2012 17:14, Anonymous Steve said...

Vi berörs också av Greklands problem. Riksdagen har satt lånetaket till Internationella Valutafonden, IMF, till nu 170 miljarder kr – att låna ut till länder i kris. Till 0,15% ränta, enligt uppgift.
- UK vägrar att ge nya lån via IMF, och kallar det galenskap att låta brittiska skattebetalare stå för kostnaderna för Sydeuropas oansvariga finanspolitik. (Källa hittills: Världen idag)
- Men vi lånar gärna och villigt ut till ”de fattiga”?
- Argentinas BNP, by the way, ökade 8,5% år 2010. (Wiki)

 
At 17 februari, 2012 19:34, Anonymous Steve said...

Nigel Farage (UKIP) talar om Grekland i Europa-parlamentet. Youtube 1:54.
Jag vet kanske inte mycket om detta, men trots allt kan jag en del ekonomisk teori.
Jag tycker mig se att ”de rika” har skott sig på Greklands korruption och vanskötsel; då är det inte mer än rätt att de också får bära kostnaden – alltså banker och finansfolk; inte lägga svårigheterna nu på ”vanligt folk”. Gör som Island gjorde!
50% av ungdomarna är arbetslösa idag, säger Farage…

 
At 18 februari, 2012 09:50, Anonymous Steve said...

Grekland är "en uråldrig, icke-virtuell kultur – premodern och förkapitalistisk, styrd av stolthet, ära, blodsband, lojalitet, svek, straff och hämnd långt mer än av kompromiss, kontrakt, vinst, bokföring, revision, skatter och paragrafer. Och minst av allt av papper och dokument."
"Dagens Grekland kan inte betala sina skulder och har inget att exportera till oss. Den byråkratiserade statsapparaten har inte längre något att dela ut till sina klienter. Nyval väntar i vår som kommer att fragmentisera vad som hittills funnits av politisk stabilitet. Och när omvärlden vill ha tillbaka sina utlånade pengar och inte längre litar på signaturerna på sina papper – som grekiska politiker plitar dit därför att de förstått att omvärlden gillar dem – känner sig Grekland skymfat och förnedrat."
Richard Swartz i DN idag (18 feb).
- Greklands statsskuld - "external debt" - var i september 182% av BNP enligt CNBC. (En långsam 'slideshow', men avskräckande! Många som man trodde skapligt välskötta länder är d-j-u-p-t skuldsatta.)

 
At 18 februari, 2012 13:09, Anonymous Steve said...

En diskussion om Grekland vs Argentina, baserad på Economist-texter, finns här:
http://www.nationalreview.com/corner/291407/greece-argentina-andrew-stuttaford

Enklare och hårdhäntare är Bild-Zeitung: ”Wir zahlen und sie bepöbeln uns – Schmeißt die Griechen endlich aus dem Euro!“ - „Spott, Beschimpfungen, Verletzende Pöbeleien!“ är vad de (betalande) tyskarna utsätts för! Foton på Merkel och finansministern i nazi-uniformer i grekiska blad!
http://www.bild.de/politik/ausland/griechenland-krise/schmeisst-die-griechen-endlich-aus-dem-euro-22678402.bild.html

 
At 18 februari, 2012 18:26, Anonymous Erik Lidström said...

Grekland har ju satt sig i den sits de är i med väljarnas stöd. Ett land har den regering det förtjänar. Jag tycker att trycket utifrån börjar riskera likna början till en "dolkstötslegend". Det har ju t ex i en tidning publicerats en bild på Merkel utklädd till nazist.

Bättre vore om medborgarna finge bita i det sura äpplet själva. Sjukdomsinsikten är dock svag. Vad man borde göra är att avreglera, avskaffa arbetsrätten, höja pensionsåldern till 70 eller mer (istf 50-60) etc. Istället kommer de väl att se om pensionärer etc. 50% ungdomsarbetslöshet gör att ungdomen flyr landet. Grekland har ju redan gjort statsbankrutt tre eller fyra gånger sedan självständigheten i början av 1800-talet. Att låna ut mer pengar till verkar inte vara någon bra idé.

 

Skicka en kommentar

<< Home