måndag, februari 20, 2012

Kan Löfven göra kärnkraftsdebatten realistisk?

I debatten om kärnkraftens eventuella avveckling är en central fråga vad den ska ersättas med. Löfven antyder att det inte blir lätt. Men varför hänvisar ingen till att Energimyndigheten förutser att elöverskottet 2020 bara kan ersätta en tredjedel?

Kärnkraftsmotståndarna börjar ana att det kan gå på tok för motståndet mot kärnkraften om Stefan Löfven får debatten att handla om fakta. Därför måste politiskt manövrerande förmås ta överhanden över sakdebatten. Det visade de tidigare språkrören i Miljöpartiet Pehr Gahrton och Maria Wetterstrand i en artikel på DN Debatt i fredags (17/2-12) och även framträdandet av vänsterledaren Jonas Sjöstedt i Agenda under söndagskvällen.

Miljöpartisterna levererade en riktig "MP-salva mot nye S-ledaren". Så inledde DN ingressen till artikeln av Gahrton och Wetterstrand. Och största delen av artikeln utgörs av att de två debattörerna i något bombastiska ordalag framför olika politiska hinder för en fortsatt elproduktion med hjälp av kärnkraft - med flera exemplifieringar från utlandet. Men den centrala punkten i artikeln är ett hårt angrepp på Löfven för att han kanske är en halvmoderat och riskerar ett rödgrönt regeringsalternativ. Miljöpartisterna skriver:
"Stefan Löfvens första synliga ämbetsåtgärd är att inbjuda till ”blocköverskridande energisamtal” med partier som öppnat för förnyad kärnkraftssatsning, samtidigt som han själv är känd för sin kärnkraftsvänlighet. Detta är svårt att förena med tanken på ett rödgrönt alternativ till den borgerliga regeringen. Vad har Löfven i sinnet – en koalition med M?"
Detta tycker jag är på snudd rent förolämpande ordalag. Sådant inbjuder inte till en saklig debatt. Och det vill miljöpartisterna inte heller ha. Mot slutet av artikeln nämner de närmast i förbigående Miljöpartiets tidigare paradargument på det sakliga planet: "Vi står inför ett elöverskott de närmaste åren som ger oss handlingsutrymme om politikerna är beredda att ta chansen."

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt var tydligare med att det skulle bli ett elöverskott och elexport. Detta var naturligtvis ett angrepp på den sakliga grunden för Löfvens oro att elproduktionen inte skulle räcka om kärnkraften avvecklas på 20-talet. För säkerhets skull var Sjöstedt också tydlig med att han inte tänkte delta i ett regeringssamarbete med socialdemokratin om inte kärnkraften började avvecklas.

Emellertid kan Sjöstedts betoning av den sakliga grunden för hans ståndpunktstagande komma att försvaga vänsterns position. Så fort Löfven börjar diskutera energibehovet 2020 och 2030 kommer Energimyndighetens prognoser att dyka upp på förhandlingsbordet. Och de visar att det inte finns något utrymme för en avveckling av kärnkraften. Exportöverskottet räcker endast till en tredjedel av kärnkraften. Det verkar däremot som om miljöpartisterna är medvetna om detta.

Den senaste prognosen "2010" (pdf) som presenterades våren 2011 visar att elproduktionen kommer att byggas ut till 177 TWh år 2020 - bl a med hjälp av vindkraft på drygt 11 TWh. Ökningen sker från 145 TWh år 2007 där vindkraften bara svarade för 1,4 TWh. Kärnkraften svarade för 64 TWh 2007 (44 %) och beräknas genom effekthöjningar svara för 73 TWh 2020 (41 %). Elexporten beräknas bli 24 TWh 2020 och 23 TWh 2030. Det motsvarar 33,0 resp 31,7 procent av kärnkraftens elproduktion.

Stefan Löfven har mot bakgrund av Energimyndighetens prognoser all anledning att vara orolig för jobben och industrins elförsörjning. Det verkar stå klart att Socialdemokraternas skrivning om förutsättningarna för kärnkraftens avveckling innebär att de äldsta eller näst äldsta kärnkraftsreaktorerna måste ersättas med nya innan det någon gång på 30- eller 40-talet ev kan bli aktuellt att stänga några och ersätta dem med förnyelsebar energi. Det torde då bli fråga om vågkraft, solenergi eller importerat syntetbränsle från solkraft i Sahara och liknande.

Det som förvånade mig mest när jag såg debatten i Agenda var att folkpartiledaren Jan Björklund inte hade läst på vad Energimyndigheten förutser. Han försäkrade bara trosvisst att Sjöstedt inte skulle kunna ersätta kärnkraften med förnyelsebar el. Inte heller hade Agendas programledare fått någon briefing från TV2:s experter om vad prognoserna säger. Varför undviker politikerna och journalisterna det sakunderlag som ändå finns?

Det blir onekligen spännande att se om Löfven har modet att visa var skåpet ska stå. Kan det bli uppror bland de socialdemokratiska partimedlemmarna? Väljarna borde däremot uppskatta mer realism i kärnkraftsdebatten. Men mer realism "riskerar ett rödgrönt regeringsalternativ". Det har Wetterstrand rätt i.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

12 Comments:

At 20 februari, 2012 07:49, Anonymous Johnny said...

Den nya generationen kärnkraftverk som kan använda uttjänat bränsle och som då minskar halveringstiden från 100.000-tal år till 100-tals år är i sig miljörenande. Det lär finnas 270.000 ton kärnavfall i världen som skulle räcka till hela världens energiförsörjning i 72 år.

Det är bra att Löfven tar initiativ till att säkra Sveriges och omvärldens energiförsörjning. Bättre att (S) samarbetar med partier som vill förbättra Sveriges konkurrenskraft som (M), (FP), (SD), (KD) i stället för (MP) och (V) som måste ses som extrema partier som vill avveckla Sverige som välfärdsnation. Om (S) har fått en vettig partiledare som vill värna svenskindustris konkurrenskraft, vinster, jobb, skatter och välfärd så är det bra för Sverige.

 
At 20 februari, 2012 08:45, Blogger oppti said...

Maria Wetterstrand skriver i en krönika i DI att kärnkraft är logiskt fel, med långa förvaringstider för avfallet. Kända ståndpunkter.
Svårt att argumentera emot i en jungfrulig värld där vi kan bygga nytt i samförstånd.
Nu har vi kärnkraft och får ta diskussionen vidare härifrån.
Vi har behov av energi och kan välja bort kärnkraften från Sverige, men då får vi ändå de nackdelar som finns, utan att själv kunna delta. Därtill så importerar vi el och produkter och är beroende av andras kärnkraftsenergi. Varje importerad produkt ger större miljöpåverkan än en tillverkad i Sverige.
Behåll makten över energin!

 
At 20 februari, 2012 11:33, Blogger Michael Karnerfors said...

Hela argumentet "vi kommer att få ett elöverskott" är falsk matematik eftersom man då bara pratar om ett av våra två energi-behov.

Vi har dels behov av mängden energi... det vill säga antalet kWh att använda per år. Men också(!) av effekt, det vill säga mängden kW man kan producera i ett givet ögonblick. Och där faller hela argumentet om "elöverskott" för elöverskottet talar om årsmedel, inte om hur stor effekt man kan trycka ut den kallaste, mörkaste mest vindstilla vinterdagen... och där har vi banne mig inget överskott.

Sverige har när det är som kallast ett effektbehov på 25 - 27 GW. Vattenkraften i Sverige når bara upp till cirka 15 GW. Då tömmer man också vattenmagasinen i en rasande fart... 4-5% per vecka. De övriga 10 GW täcker kärnkraften i normala fall upp.

Nu har vi haft strul med kärnkraften de tre senaste vintrarna. Vi har inte fått förväntade 10 GW från kärnkraften utan 5-7.5 GW. Detta har inneburit att man har varit tvungna att starta den oerhört skitiga reservkraften: gas- och olje-verken, samt importera. Detta orsakar enorma de enorma pris-spikar vi har sett. I år klarade vi oss bra... pris-rushen blev bara två veckor innan Forsmark 3 kom tillbaks på nätet igen. Men vi är sårbara för detta.

Dessutom visade vintern 2010-2011 att det är inte alla säkert att vattenmagasinen är särskilt välfyllda. En lång och kall vinter kan det alltså betyda energibrist... att vattenmagasinen töms för mycket. Även det leder till enorma pris-höjningar.

Om vi får ett överskott måste det gå till att se till att vattenmagasinen är välfyllda när vintern kommer, annars kommer vi att fortsätta se pris-spikar på vintern.

Slutligen... vi agerar inte ensamma... vi har en gemensam nordisk elmarknad, samt att vi har kablar till Tyskland, Polen och Baltikum. Alla dessa länder - utom Norge - använder stora mängder kol, olja och gas i sin elproduktion. Kan vi sälja ren kärnkrafts- och vattenkraftsproducerad el till dem gör vi en enorm miljövinst då vi sänker mängden koldioxidutsläpp med en faktor 100 per kWh. Får vi ett överskott skall vi sälja det till de som inte har ett överskott på ren el, vilket är alla våra grannar utom Norge.

 
At 20 februari, 2012 19:05, Blogger Danne Nordling said...

Johnny, man kan undra hur Löfven kan utforma sin linje utan att vänstern börjar motarbeta honom. Den förnuftiga delen av vänstern tror sannolikt att det går att bygga ut det "förnybara" så mycket att några nya ersättningsreaktorer inte behövs. Mot dem biter det en hel del att kunna visa att detta inte är möjligt.

Den emotionella vänstern struntar i rationella resonemang om energibalanser. Troligtvis har en del av socialdemokraterna, en stor del av vänsterpartisterna och en oklar del av miljöpartisterna inget emot att det blir elbrist. Då kan man förbjuda elvärme och en del av industrin. Att det blir höga priser på el kommer de att bemöta med att man då ska införa elransonering. Om exporten går dåligt får man införa importrestriktioner etc.

Jag blev ånyo förvånad när jag hörde Sverker Martin-Löf i Studio ett nu på efermiddagen. Han förde fram argumentet att elen inte skulle räcka till om kärnkraften avvecklas i mycket allmänna ordalag. Ingen hänvisning till Energimyndighetens prognoser. Är kärnkraftens förespråkare dåligt pålästa? Eller tror man att det är dålig debatteknik att underbygga sina argument?

oppti, är Maria Wetterstrands krönika ett svaghetstecken? Hon har som du påpekar bara gamla kända ståndpunkter av allmän karaktär. Varför tar hon inte upp Löfvens förhandlingspropå om elbehovet? Anar hon att det inte kan bli framgångsrikt?

Michael Karnerfors, det är naturligtvis nödvändigt att skilja mellan elöverskott och effektöverskott. Men det är mycket svårare att göra gällande att det momentant inte skulle föreligga ett effektöverskott om man bygger ut elexporten från 1,3 TWh till 24 TWh. Skulle det ändå kunna bli effektunderskott kan man alltid importera el, kan motståndarna säga.

Deras argument borde nu bli att det skulle gå att stänga tre reaktorer till 2020. Det visar elöverskottsprognosen. Michael, skulle du kunna formulera motargumentet utifrån ett resonemang om effektbehovet kalla vinterdagar?

Slutligen känner jag mig skeptisk till att Sverige ska sälja koldioxidfri el till utlandet om den subventionerats av svenska skattebetalare/elkunder. Våra pengar tillhör oss och ska inte ges bort till emotionella tyskar.
/DNg

 
At 20 februari, 2012 21:54, Anonymous Anonym said...

Visst är det kul att bygga stora saker.

Men så var det det här med marknaden. Har det gått er förbi att elmarknaden är avreglerad?

Vad betyder elöverskottet för elpriset? Hur ska en ny reaktor motiveras när den levererar samma produkt som redan avskrivna reaktorer?

De som skakar fram sextio miljarder för att köra oförsäkrat är nog inte lika entusiastiska som nättrollen.

Fast med politiker vet man aldrig.

 
At 20 februari, 2012 23:29, Anonymous Anonym said...

"Jag blev ånyo förvånad när jag hörde Sverker Martin-Löf i Studio ett..."

Mannen har passerat bäst före och spelat bort sig själv.

Inte med ett ord berörs det faktum att Industrikraft i somras avbröt samarbetet med Vattenfall om en ny reaktor.

Industrikraft vill inte ha ansvar för någon dyr reaktor, med FUD hoppas man i stället få politikerna att kasta in pengar för ett bygge.

Massa och pappersindustrin står för cirka hälften av industrins elförbrukning och visar ett särklassigt dåligt värde för kWh/krona förädlingsvärde.

 
At 20 februari, 2012 23:36, Blogger Danne Nordling said...

Elöverskott får vi framåt 20-talet så länge inte någon reaktor stängs. När de äldsta reaktorerna stängs blir det elbrist kalla vinterdagar och därefter kronisk elbrist. Då stiger priserna kraftigt permanent. Men eftersom det i praktiken tar 10-15 år att få fram ny kärnkraft kan vi inte vänta tills priserna faktiskt stiger.

Marknaden är dessvärre inte avreglerad. Det finns uppenbarligen en rejäl politisk risk att det inte får på börjas någon ersättning för nedlagda reaktorer 2015. Ska vi kunna byta ut reaktorer i mitten av 20-talet måste en långsiktig överenskommelse över blockgränsen träffas helst 2012. Då kan industrin börja planera utan att riskera att förberedelserna kastas i sjön.

För att flytta debatten åt rätt håll kanske någon debattör borde föreslå att Barsebäck återstartas?
/DNg

 
At 20 februari, 2012 23:40, Blogger Michael Karnerfors said...

Barsebäck är dött. Det går inte att väcka igen. Saneringen har redan påbörjats och i och med det har för mycket av rör och kärl förstörts för gott.

 
At 21 februari, 2012 00:18, Blogger Danne Nordling said...

Visst kan det vara så. Men en debatt om Barsebäck skulle flytta fokus från nedläggning till utbyggnad. Dessutom vore det att ge danskarna en verbal känga för att vi fått importera deras dyra kolkraft under många år, som dessutom ökat vinsterna i elbranschen. Dessa vinster har sedan förts utomlands av Vattenfall, Eon och Fortum.
/DNg

 
At 21 februari, 2012 08:33, Anonymous Anonym said...

Varför skulle en reaktor stängas? Så länge de är ekonomiska kommer de att köras.

Alla investeringar möter naturligvis en politisk risk.

Att klaga över den politiska risken är bara att erkänna den ekonomiska risken.

Strukturförändringar sker i en takt som skrämmer de som skall investera i kärnkraft. Därför lobbar de för att få med de djärva politikerna.

Sådana finns, tänk hardcore EMU-fans och förbifartsbyggare.

 
At 21 februari, 2012 09:40, Anonymous Johnny said...

Energipolitiken har haltat länge i svensk politik. Barsebäck offrades för dyr och dålig vindkraft, var väl (S) och (MP)+(V) som tog beslutet.

Med hänsyn att nya generationen kärnkraftverk skulle kunna försörja hela världen med energi i 72 år på dagens 270.000 ton uttjänat kärnbränsle är det väl egentligen förnybarenergi det handlar om. Med nya tekniken omvandlar vi mycket giftigt avfall (100.000 års lagringstid) till betydligt mindre giftigt avfall (100-tals års lagringstid) så är det också ett bra sätt att ta hand om ett stort miljöproblem som de giftiga atomsoporna utgör.

Det finns egentligen inge skäl att inte besluta sig för avveckling av gamla verk när nya verk klarar av att leverera energi för Sveriges och Europas energiförbrukning. Det behövs ett politiskt beslut över blockgränserna och full fart framåt med forskning, utveckling, planering, projektering, etc.

Sveriges energiförsörjning har blivit dålig och dyr efter nedläggningen av Barsebäck och alla dyra och stillastående vindsnurror som förfular naturen. Med nya generationen kärnkraftverk klarar vi energiförsörjningen i 100 år till och kan forska fram bättre förnybara energikällor, sol, vind, vatten, jord, biobränslen, sopförbränning, etc).

Bra initiativ av Stefan Löfven, Sverige behöver en bra energipolitik som ger stora mängder billig, stabil, säker energi. Sveriges industrier behöver alla konkurrensfördelar som är möjliga. Det vore bra för Sverige om (S) och (M) kunde komma överens om energipolitiken, ett problem mindre och (S) kan regera med vem man vill 2014.

 
At 21 februari, 2012 17:02, Blogger Michael Karnerfors said...

Barsebäck offrades för dyr och dålig vindkraft, var väl (S) och (MP)+(V) som tog beslutet.

Beror på hur du räknar det hela.

Energiuppgörelsen 1997 var mellan (s), (v) och (c). Den resulterade i Avvecklingslagen, vilken tillät regeringen att - utan att behöva fråga riksdagen - stänga reaktorer.

De som sedan tog beslutet att stänga Barsebäck var regeringen Persson II, vilken var en minoritetsregering som enbart bestod av socialdemokraterna. Men detta hade inte varit möjligt om inte energiuppgörelsen hade gjorts.

(mp) hejade förmodligen ivrigt på kan tänkas.

 

Skicka en kommentar

<< Home