fredag, april 20, 2012

Inför TV-licensavdrag istället för TV-skatt

En TV-skatt skulle öka kostnaderna för TVn drastiskt för dem som tittar minst. Är det moderat politik? Inför istället ett skatteavdrag för alla som betalar TV-licens i analogi med jobbskatteavdraget. Det är moderat politik.

En kommitté som ser över finansieringen av förmodas föreslå en TV-skatt i sitt betänkande som kommer efter sommaren (enl Resumé; DN, SR). Detta förslag om en skatt liknande begravningsskatten (specialdestinerad) har sedan 2005 drivits av moderater som Kent Olsson i kulturutskottet (bart aug-05). Nu är den moderate ledamoten i kommittén Gustaf Hoffsten entusiastisk anhängare av förslaget och menar att det "är nära nog konsensus" i kommittén.

Märkligt nog har en del socialdemokrater (t ex Anders Bengtsson) också varit inne på att övergå till någon form av generell betalning för SVT och SR. Ännu i onsdags verkade det som om Gunilla Carlsson (S), ordförande i kulturutskottet, var med på förslaget (DN). Men idag tar hon avstånd från förslaget i P4 Väst.

På Moderaternas hemsida för mer än fem år sedan framgick (bart okt-06) argumentationen för en skatt. Så vitt jag kan förstå är skatteivrandet en följd av att fler kan titta på TV med andra apparater än en vanlig TV-mottagare. Det anses idag att ca 10 procent smiter från TV-licensen och agerar "gratisåkare" genom att "smygtitta" på licensfinansierad TV. Detta förskräckliga problem lämnar Moderaterna ingen ro. De ropar nu på en ny skatt som ska finansiera TV.

En skatt kommer att kopplas till alla individer som betalar inkomstskatt och inte till de hushåll som har - eller inte har - en TV-apparat. Därför kommer den inte att bli 2076 kronor i genomsnitt per person. Det skulle ge mera skatteintäkter än licensmedlen idag. Men tror någon att detta kommer att beaktas fullt ut?

Eftersom skatten kommer att vara proportionell mot den beskattningsbara inkomsten kommer en annan orättvisa att uppstå. De som har låga inkomster och ofta kan titta mycket på TV kommer att få lägre skatt än den nuvarande TV-avgiften. De som arbetar mycket, har litet tid för TV-tittande men högre inkomster kommer att få betala mera för sitt lilla TV-tittande. En familj med två höginkomsttagare kommer att få en våldsamt höjd kostnad för sin TV. Och detta utan möjlighet att ens kasta ut TVn för att slippa fördyringen. Är det moderat politik?

Jag tror inte det är bevisat att smitningen från TV-licensen är ett stort och växande problem. Här instämmer jag med radiochefen Mats Svegfors som menar att det finns en svart verksamhet även inom skattesektorn som uppgår till omkring 10 procent. Men om man ändå vill göra något åt problemet finns det en moderat paradpolitik att ta som föredöme: jobbskatteavdraget. Mitt förslag är sålunda att man inför ett TV-licensavdrag för alla som gör sin plikt och betalar. De som inte betalar får då litet högre skatt än andra. Det uppmuntrar säkert många av dem att börja betala TV-licensen i fortsättningen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

7 Comments:

At 20 april, 2012 17:48, Anonymous Lars said...

Om det verkligen behövs en stats-TV, där överheten kan lägga ut texten för undersåtarna, så vore det väl enklast, billigast och ärligast att betala direkt från statsbudgeten, utan några licenser eller specialskatter? Då skulle man inte behöva bekymra sig över tittarsiffror. Alternativet vore att privatisera hela rasket och låta dem försörja sig på reklam bäst de kan.

 
At 20 april, 2012 17:59, Anonymous Anonym said...

Ja låt oss slippa avgiften helt. Många program sponsras, sluta hyckla och finansiera SVT med reklam istället. (Tomten)

 
At 20 april, 2012 23:26, Anonymous Anonym said...

Istället bör vi gå den motsatta vägen och införa en brevlådeavgift för alla som har brevlåda. För att motivera den kan vi förse innehavarna med en statligt producerad morgontidning - givetvis fullproppad med sossepropaganda.

M

 
At 21 april, 2012 10:27, Anonymous Johnny said...

Instämmer med Lars ovan.

SVT/SR/UR är och har väl alltid varit en form av statstelevision/radio som talar om för oss vad vi undersåtar skall tycka och tänka om ex klimatförändringar, mångkultur, främlingsfientlighet, etc.

Börsnotera SVT/SR/UR och dela ut aktierna gratis till folket och låt de klara sig bäst de vill på marknaden.

Visst kan man införa ännu ett avdrag i deklarationen för licens till statstelevisionen, men inte finansiera det med försämrat försörjningsstöd till arbetslösa och sjuka flyktingar och svenskar.

Här tycker jag moderaterna och Borg tänker helt fel när de nu vill sänka försörjningsstöd/socialbidrag för att öka incitamenten till utsatta människor att söka arbeten som inte finns, medan villaägare skall få fortsätta göra ränteavdrag, ROT och RUT avdrag, en skattesubvensionerad lyxkonsumtion för de välbeställda. Det blir lite väl vulgärt tycker jag.

 
At 21 april, 2012 20:15, Anonymous Grafeus said...

Brukar hålla med dig om det mesta, men inte detta, Ska vi ha en statlig TV-kanal så ska den givetvis finansieras via skatten.

Dessutom är frågan redan passé, då TV i sin ursprungliga form är på väg att försvinna. Snart är TV:n uppkopplad till Internet, och vi väljer program och utbud på ett helt annat sätt.

Och med vilken rätt ska staten ta betalt för detta via licensen eller skatten, kan man fråga sig?

 
At 22 april, 2012 23:40, Blogger Danne Nordling said...

Lars, Tomten och Johnny, det bästa vore naturligtvis att TV fick finansiera sig med reklam och eventuellt direktavgifter när tekniken tillåter det.

Dock återstår problemet med "public service". Jag har i min artikel i oktober 2006 föreslagit att staten ställer villkor om public service när man säljer koncessioner för TV-sändningar. Genom att acceptera ett lägre pris mot ett antal timmars public service kan detta behov av den kollektiva nyttigheten "nyhetsförmedling och bakgrundsinformation" tillgodoses utan direkt kostnad för tittarna.

Men i dagens samhällsdebatt är radikala förslag bannlysta. Om man då börjar oja sig över att några skulle kunna komma undan tv-licensen och därför ville införa en skatt istället, tycker jag nog att man borde pröva andra marginella åtgärder istället - som TV-licensavdrag.

Grafeus, gör analogin med att folk plankar in på tunnelbanan. Skulle de som ojar sig över detta kunna få igenom nolltaxa och skattehöjning istället? DN hade nyss en beräkning som visade att landstingsskatten då skulle höjas med 1:20.

Nej, jag vill inte med min skatt finansiera folks tittande på sådant som Melodifestivalen, Så ska det låta eller På spåret mfl liknande program som lika gärna kunde reklamfinansieras. Om en TV-skatt införs måste man flytta utomlands...
/DNg

 
At 24 april, 2012 01:33, Anonymous Johnny said...

Danne: "Om en TV-skatt införs måste man flytta utomlands..."

Livet är hårt i Svedala, en skatt till blir droppen som får bägaren att rinna över, :-)

 

Skicka en kommentar

<< Home