tisdag, april 17, 2012

Löfven utmanar regeringen om skapandet av nya jobb

Socialdemokraterna tror att de kan komma med ett jobbprogram på samma sätt som Alliansen gjorde 2006.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven och den ekonomisk-politiske talespersonen Magdalena Andersson presenterar riktlinjerna till en politik för flera jobb i en debattartikel i DN 17/4-12. Den är rubricerad "Människor har eget ansvar för att bli anställningsbara". Återigen har DN:s debattredaktör dragit ut en undanskymd tanke i en artikel och gjort den till huvudsak. Det har provocerat vänstern (jinge) som fördömer Löfven.

Löfven och Andersson hävdar att "regeringens politik nu prövats i sex år, i både hög- och lågkonjunktur, och det är uppenbart att den inte leder till fler jobb". Det är samma typ av attack mot regeringen som Alliansen i opposition satte in mot regeringen Persson 2006. Då räknade man emellertid in grupper som formellt inte var arbetslösa för att kunna konstatera att den "egentliga" arbetslösheten var oacceptabelt hög.

Nu gör Socialdemokraterna inte på det sättet. Istället pekar de enbart på andelen arbetslösa - "idag nästan 8 procent" - och finner det tragiskt att regeringen har slut på idéer och att politiken inte biter på arbetslösheten. Det är stora ord och det vill till att man har egna förslag som på ett trovärdigt sätt kan minska arbetslösheten.

Löfven och Anderssons artikel handlar helt om strukturarbetslösheten: att göra folk anställningsbara. Någon alternativ stabiliseringspolitik föreslår de inte och de vill ge beröm för att regeringen respekterat budgetreglerna. Inte heller nämner de något som skulle snabba upp arbetsbyten och minska friktionsarbetslösheten. Där hade LO några förslag (bart 12/4-12).

Men det är inte bara bättre anställningsbarhet som författarna förordar. De vill också öka efterfrågan på anställda från företagens sida genom att förbättra villkoren för dessa genom näringspolitiska satsningar. Aktiv näringspolitik ska förmå människor att starta företag och förmå befintliga företag att växa och ta nya marknadsandelar. Detta betyder i klartext att exporten ska öka. Man ska en konstruktiv dialog med "näringslivet, fackförbunden och forskningen".

Det är lätt att säga. Men någon konkretisering ges inte. Man nämner inte ens riskkapitalavdrag som ändå antytts tidigare. Istället påstår man att regeringen skurit ner på utbildningen så att de företag som har idéer fått svårare att rekrytera kompetent personal. Det är förvisso sant att matchningen har blivit sämre men att detta skulle bero på försämrad arbetsmarknadsutbildning eller nedskärning av antalet gymnasie- eller högskoleplatser är inte bevisat.

Men Löfven och Andersson vill genom samverkan med arbetsmarknadens parter och fler möjligheter till utbildning öppna nya vägar så att de som söker jobb har den kompetens som företagen efterfrågar. Det hade varit intressant att få veta hur den fjärdedel av gymnasieungdomarna som hoppar av skolan skulle kunna utbildas till att bli alzheimerforskare eller andra kvalificerade specialister som nu är svåra att rekrytera.

Artikeln innehåller mycken god retorik men ingenting konkret. Vi måste som vanligt vänta tills SAP samlar sig till något mer substantiellt - våren 2012 är det vårmotionen. Hösten 2009 var det "jobbkongressen". Den saknade underligt nog ett konkret program för nya jobb. Ska Löfven och Andersson nu lyckas med det som Mona Sahlin och Thomas Östros misslyckades med hösten 2009?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

4 Comments:

At 18 april, 2012 08:43, Anonymous Anonym said...

Sysselsättningen kan lösas med näringslivets hjälp eller med offentliga jobb.
I Pajala är det gruvetablering på gång.
En satsning helt byggd på riskkapital. Där osäkerheten i projektet speglas i de villkor som krävs för att få fram nödvändigt kapital. Större delen är aktiekapital eftersom möjligheten till lån visades vara begränsad och villkoren synnerligen dyra.
Över 13% ränta.
Offentliga jobb kostar staten pengar.
Det borde finnas en medelväg!
Var finns AP fonderna när jobben skapas?

 
At 18 april, 2012 23:22, Anonymous Anonym said...

Konsumtion utan produktion är vägen till fattigdom. (Tomten)

 
At 19 april, 2012 16:02, Blogger Danne Nordling said...

Nu verkar det som om både sossarna och regeringen strävar efter produktion utan konsumtion.

Om sysselsättningen ska lösas med näringslivets hjälp måste det finnas efterfrågan på produkterna. Det kan ske genom exportstimulanser som kan kosta en del skattepengar. Det kan ske genom stimulans av latent efterfrågan som med RUT och ROT. Detta kan också kosta. Det kan också ske genom sänkta löner för alla och i synnerhet längst ner. Det borde öka efterfrågan på anställda. Längst ner ser det dock ut att fungera dåligt om man ser till effekterna av halverade löneskatter för ungdomar.

Det som kostar mest är organiserade subventionerade jobb för långtidsarbetslösa och utrikesfödda. Om de inte får utföra produktivt arbete blir allt en kostnad. Men om de får utföra reguljärt arbete blir det en primär lättnad. Sekundärt uppstår utträngningseffekter som i sin tur kan kosta för att åtgärda. Det är osäkert hur stor denna sekundära effekt är.
/DNg

 
At 19 april, 2012 19:06, Anonymous Anonym said...

Kan inte företagaren försörja sig själv så blir det inga anställningar. Vad jag menar är att skattetrycket måste ner till ca 33% (ungefär OECD snittet) innan det blir något. Nu är det svårt då utlandskunderna (nästan alla utom Tyskland) har det ekonomiskt kärvt. Jag har tillverkat och sålt produkter, nästan allt på export, i 35 år och det har aldrig under min verksamma tid varit samma dödläge på alla marknader. Det finns ingen tredje politisk väg att "tämja" globaliseringen. Anpassning eller undergång. Inte bara Sverige utan hela väst sitter mer eller mindre med huvudet i snaran. (Tomten)

 

Skicka en kommentar

<< Home