tisdag, augusti 28, 2012

Blir det depression i Kina?

Flera tecken tyder på att Kinas acceleratorprocess snart stannar. Utlösande faktor kan bli den minskande exporten till EU. Någon satsning på ökad privat konsumtion syns inte. En lågkonjunktur kan utlösa en finanskris och depression.

Kina har 1,35 miljarder invånare (rtad). Levnadsstandarden mätt som BNP per person ligger ungefär vid medianen i hela världen (183 länder). Det är ungefär samma nivå som för Bosnien och Albanien. BNP i löpande pris är 7,74 biljoner dollar. EU:s BNP är ca 17,4 bn $ och USA:s 15,1. Omkring 40 procent av befolkningen arbetar i jordbruket, 27 procent i industrin och 33 procent i tjänstesektorn. Arbetskraften uppgår till 780 milj personer.

Kinas höga tillväxt sedan 1990-talet framstår som enastående men är egentligen ganska trivial. BNP per anställd inom industrin är 72 procent högre än genomsnittet och inom tjänstesektorn 31 procent högre. Inom jordbruket är BNP per arbetande bara 24 procent av genomsnittet. Så länge det är möjligt att föra över arbetskraft från jordbruket till tillverkning och service kan man alltså hålla igång en tillväxt med tvåsiffriga tal. Det är alltså inte fråga om att kineserna är extremt duktiga på att rationalisera sin industri eller tjänsteproduktion utan tillväxten är ett strukturomvandlingsfenomen.

Detta medför att Kina i likhet med andra "emerging markets" är utsatt för obalansrisker till följd av acceleratoreffekter (bart 30/7-12). En stor del av industrin består av byggnadsindustri och annan investeringsvaruindustri. Därtill kommer exportindustri som är inriktad på konsumtionsvaror för utlandet. Exporten motsvarar 24 procent av BNP. Den privata konsumtionen utgör endast 33 procent av BNP. En betydande del består av jordbruksprodukter. Utrymmet för privat konsumtion av andra varor är begränsat. Det är bostäder som är det viktiga.

Den kinesiska tillväxten drivs av exportindustrin. Exporten har tidvis ökat med 25 procent om året (2000-05, wp).  Den kräver ständigt nya investeringar, fler anställda och bostäder till dessa. Dessa investeringar och bostäder kräver i sin tur ökad produktion och fler anställda samt bostäder till dessa. När exporten mattades 2008-09 kompenserade regeringen detta med investeringsstimulanser. Den "kinesiska modellen" kunde bibehållas till priset av uppbyggnaden av en latent obalans som förr eller senare måste bli manifest.

Följden har nu blivit att Kina fått problem med en fastighetsbubbla där både hushåll och lokala myndigheter är högt skuldsatta. Infrastruktursidan är på många håll mättad. Den kapitalintensiva industrin är också helt utbyggd och stålindustrin har redan en stor överkapacitet. Nu mattas efterfrågan och lönsamheten sjunker.

Den kommande krisen måste förr eller senare utlösas av att de högt uppdrivna fastighetspriserna kommer att falla kraftigt, vilket sannolikt sker snart eftersom fastighetsmarknaden anses vara "mer än mättad". Analytikern Andy Xie (Caixin online) bedömer att markpriserna kommer att sjunka till en tredjedel av toppnivån. Detta kan tänkas utlösa en finanskris eftersom fastigheter utgör säkerheten för det mesta av de omfattande krediterna i traditionell stil.

En påskyndande faktor för krisens utlösning är de mörknande kinesiska exportutsikterna. Exporten gick riktigt dåligt i juli vilket till största delen beror på att exporten till EU sjönk med drygt 16 procent. Därtill kommer att utländska direktinvesteringar i Kina minskade med nästan 9 procent i juli. Enligt South China Morning Post berörs omkring 200 miljoner kinesiska jobb av dessa två vikande faktorer.

Vad vi nu ser kan vara en spridning av den europeiska lågkonjunkturen, som orsakats av oförmågan att hantera några euroländers skuldsättning på ett smidigt sätt. Genom den självpåtagna åtstramningen i Europa går luften ur den kinesiska ekonomin, som man trott skulle vara opåverkbar av de europeiska svårigheterna. Ett skäl att tro detta detta kan vara att den kinesiska ledningen sett ut att ha kontroll över utvecklingen i enlighet med någon genomtänkt plan. Men jag får intrycket att de kinesiska ledarna alltför länge lutat sig mot den "kinesiska modellen" som egentligen inte är något annat än en acceleratorprocess i ett land med en enorm jordbrukssektor och som förlitar sig på att en undervärderad valuta kan ge ökad export under överskådlig tid.

När den kinesiska exportökningen mattades något under västvärldens finanskris borde man ha påbörjat avvecklingen av den kinesiska modellen. Exportökningen skulle successivt ha ersatts av en ökning av den inhemska privata konsumtionen. Genom en appreciering av yanen (dyrare valuta) hade dessutom den västliga ekonomiska krisen ha kunnat lindras. Kanske de svaga euroländerna också hade klarat sig bättre och då hade också "behovet" av en åtstramningskris i Europa blivit mindre.

Nu kan Kina i värsta fall istället gå in i en allvarlig lågkonjunktur som utlöser en finanskris som i sin tur leder till ekonomisk depression. Det avgörande är huruvida den kinesiska ekonomin kan minska sin inriktning på investeringar och byggande i ordnade former. Att i ett läge med redan minskande export försöka improvisera en ökning av den privata konsumtionen riskerar att misslyckas. I sämsta fall sjunker Kinas import drastiskt. I bästa fall kan man kanske hanka sig fram på liknande sätt som Japan gjorde när dess acceleratorprocess upphörde på 1980-talet.

"Kina inte på väg att störta" av Stephen Roach, Yale, i DN 4/9-12. Urbaniseringen hindrar en nedgång, klipp.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

12 Comments:

At 28 augusti, 2012 16:06, Anonymous Anonym said...

1,35 biljoner invånare?

 
At 28 augusti, 2012 17:18, Anonymous Anonym said...

Man skulle kunna tycka att en nationalekonom skulle kunna skilja på miljarder och biljoner...

 
At 28 augusti, 2012 19:12, Anonymous Fufluns said...

Lägg därtill att Kina har ett undermåligt rättsväsende, undermåligt sjukvårdssystem och undermåligt politiskt system - så kan vad som helst hända.

*

Billion är miljard på engelska, Danne har förmodligen kört lite svensgelska ;-)


 
At 28 augusti, 2012 20:25, Anonymous Kalle said...

Tillväxten i ett land om Kina som startat från en låg nivå kan förmodligen bara fortsätta om motsvarande ökning av energikonsumtion kan upprätthållas, vilket de verkar försöka med genom aggressiv plånboksdiplomati. Dock finns det begränsningar. Så förmodligen saktar Kinas ekonomi in ganska snart. Alternativt blir någon utan en del energi, kanske vi.

 
At 28 augusti, 2012 22:24, Blogger Danne Nordling said...

Jag ber om ursäkt för svengelskan i hastigheten, den är nu rättad.

Kalle, det är naturligtvis möjligt att energikonsumtionen kan sätta stopp för tillväxten. Men så länge Kina antingen kan öka sin egen kolproduktion (blir allt dyrare) eller importera kol så kan produktionen öka.

Om däremot exporten börjar gå dåligt kommer också kolimporten att försvåras. Det betyder att det blir svårare att hålla uppe tillväxten med satsningar på inhemsk konsumtionsökning. Denna effekt kan dock lindras genom att appreciera valutan som gör importen billigare.

Det fordrar dock att kommunistledningen inte är för sniken eftersom en starkare valuta skulle sänka värdet på den stora valutareserven (ca 2 800 mdr $).
/DNg

 
At 29 augusti, 2012 01:00, Blogger ekvationsteorin said...

Danne bra analys, jag har väntat på att detta skulle ske.
En viktig saka att tänka på är hur Kinas riksbank kommer att agera.
Räntor?
QE eller kan dom helt enkelt ta till sedelpressen?

Jag vet alldeles för lite om Kina men så handlingsförlamade som Europa är lär Kina inte vara.
Kinas riksbank kanske agerar på ett helt annat sätt.

Någon som vet mer om Kinas riksbank?

 
At 29 augusti, 2012 08:24, Anonymous Anonym said...

Är inte Kinas ekonomi rätt så enastående god. Med stora överskott delvis placerade i USAs underskottspapper?
Kan Kinas kreditförluster inom landet sprida sig till utlandet?

 
At 29 augusti, 2012 16:07, Blogger Danne Nordling said...

Anonym 8:24, du tar upp två intressanta frågor: handelsöverskottet och finansiella spridningseffekter.

Om Kinas export sjunker blir det inte underskott i utrikeshandeln. Betyder det att det inte kan bli kris? Andra tillväxtländer har tvingats till åtstramningspolitik i denna situation som har drivit på krisen.

Kinas ekonomi är mer robust men om acceleratorn vänder nedåt kan det ändå betyda kris. Utan exportökning behövs inte ökad exportproduktion. Då behöver man inte fler anställda och fler exportfabriker. Bostadsbyggandet kan minska. De företag som producerar tillverkningsmaskiner, cement och armeringsjärn mm liknande måste dra ner produktionen. De anställda mister jobbet och några flyttar tillbaka till släkten i jordbruket. Med tomma bostäder behöver man inte bygga så många nya. Det kräver mindre cement och stål...

När det blir överskott på bostäder faller priserna. Genom kraftig belåning blir det kreditförluster och några banker kan fallera utan stöd. Risk finns för 'credit crunch' och svår konjunkturkris. Däremot är det inte självklart att andra länder drabbas eftersom de kanske inte innehar kinesiska bankpapper som tappar sitt värde.

ekvteorin, att bedöma hur kinesiska aktörer kommer att agera är vanskligt och fordrar att man är expert på Kina. Men den principiellt intressanta frågan är vad som teoretiskt skulle kunna göras i en situation med sjunkande export och små möjligheter att snabbt öka produktionen för hemmamarknaden. Kan en ekonomi i denna situation göra en mjuklandning?
/DNg

 
At 29 augusti, 2012 22:10, Blogger ekvationsteorin said...

”100 procent risk för recession”

"En av domedagsprofeterna, ekonomen Marc Faber, ser ingen ljusning för världsekonomin. ”Sannolikheten att världen går in i recession är 100 procent”, säger han till CNBC. "
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/100-procent-risk-for-recession_7457724.svd

En riksbank kan ta till en mycket ovanlig åtgärd.
Helt enkelt dela ut pengar till befolkningen, då stannar inte konsumtionen upp.

Men med svaga ledare som inte kan nationalekonomi så kan hans domedagsprofetia slå in.


 
At 02 mars, 2013 21:43, Anonymous Anonym said...

Dο уou mind if I quote a few of your artіcles as lοng аs I proѵide credit and
sources back to yοur webpage? Μy websіtе іs іn the exact ѕame
niсhe аs yours and my visitorѕ wοuld truly benefit from sоme of the infoгmation you present here.
Pleаse let me knοw if thiѕ okаy wіth yοu.
Cheers!

Fеel free to visіt my webpаge: best girls bike 20

 
At 12 mars, 2013 14:30, Anonymous Anonym said...

Hey! ӏ undегstanԁ thіs іs somewhat оff-topіс but I had
to ask. Does builԁing a well-establisheԁ website
such аs yours гequire a lot οf
work? I'm completely new to running a blog however I do write in my journal every day. I'd like to ѕtaгt a blog so I
can easily share my persοnal еxperіence and thoughts
online. Plеasе let me know if you hаѵe any
kind οf suggestions or tips for new aspiring blog οwners.
Thаnkyou!

Vіsit my homepage :: http://simplewoodprojects.tumblr.com

 
At 16 juni, 2013 16:49, Anonymous Anonym said...

It's a shame you don't have а donate button!
I'd without a doubt donate to this brilliant blog! I guess for now i'll settle for book-marκing anԁ addіng youг RSS feed to my Google account.

I look forward tο nеw updates аnd will tаlκ about this sitе with my
Faceboοk gгoup. Talk soоn!


Look intο my web site How to make your dick bigger without pills

 

Skicka en kommentar

<< Home