fredag, augusti 16, 2013

Hägglund och Kd vill sänka skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer med 8 - 22 %

Idag hade Rapport i TV ett kort inslag om förhandlingarna inför höstens budget. Göran Hägglund (Kd) intervjuades. Hur skulle han få opinionssiffrorna att vända uppåt? Jo, han ville sänka skatten för pensionärerna i första hand - dvs med högre prioritet än ett femte jobbskatteavdrag som också diskuteras. Skattesänkningen för pensionärerna skulle bli 50 till 60 kronor 2014.

Motiveringen för en sänkt skatt för pensionärerna är de stora skattesänkningar som löntagarna fått genom de fyra jobbskatteavdragen som når sitt maximum vid 29 200 kr per månad i lön. Där är skattereduktionen 1 852 kr per månad enligt jobbskatteavdrag.se. Någon kanske kan få för sig att jobbskatteavdraget illustrerar skillnaden i skatt mellan löntagare och pensionärer. Men saken är mer komplicerad än så. Pensionärerna har också fått skattesänkningar, men inte på långt när lika stora som för löntagarna.

Göran Hägglund
Det hade därför varit på plats att rapportredaktionen hade frågat Hägglund hur mycket hans föreslagna skattesänkning skulle minska skillnaden i skatt för exempelvis inkomsttagare med 15 000 och 25 000 kronor per månad. Men den frågan slapp Göran Hägglund svara på (av barmhärtighet?).

Skillnaden i skatt är för en person med en inkomst på 15 000 kronor per månad 227 kronor till löntagarens fromma. För en person med 25 000 kronor i månadsinkomst är skatten 729 kronor högre för pensionären än för löntagaren.

Nu kan vi räkna ut att en skattesänkning på säg 50 kronor för pensionären med 15 000 kronor i månatlig pension reducerar skillnaden till 177 kronor. I relativa tal minskar skatteskillnaden med 22 procent.

På samma sätt kan vi räkna ut att en skattesänkning med säg 60 kronor för pensionären med 25 000 i pension reducerar skillnaden till 679 kronor pe månad. Det betyder att skatteskillnaden minskar med 8 procent.

I själva verket kan resultatet av regeringens budgetförhandlingar bli ökade skillnader i skatt mellan pensionärer och löntagare. Om ett femte jobbskatteavdrag skulle införas för 2014 (nu när SD är med på noterna) kan det bli en skattesänkning med 190 till 375 kronor per månad för löntagarna. Det var det förslag för 2012 som sköts upp när SD deklarerade att man skulle fälla det i Riksdagen.

Är det verkligen med 50 - 60 kronor i månaden i skattesänkning för pensionärerna när löntagarna kan få det sexdubbla som ska ge Kristdemokraterna fler röster i valet 2014?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

13 Comments:

At 17 augusti, 2013 14:44, Anonymous Anonym said...

Hur förändras konstruktionen av jobbskatteavdraget med dess femte del? Vore kul med en exakt formel ittället för ointressanta "ca x kr för en sjuksköterska"

 
At 17 augusti, 2013 15:47, Blogger Danne Nordling said...

Det finns ingen bra information om det nuvarande jobbskatteavdraget (summan av fyra st). Och den formel som finns är intetsägande om man inte börjar räkna exakt på en given månadslön. Då är det lika bra att mata in lönen i räknaren på nätet.

Varför redovisar inte regeringen en tabell med jobbskatteavdragets storlek vid ett antal lönelägen? Då skulle man t ex se att det inte stiger över 29 200 kr/m. Är det något som man försöker hålla inne med?
/DNg

 
At 19 augusti, 2013 11:35, Blogger sudde said...

Intressant artikel. Jag är själv pensionär men inser att jobbskatteavdraget indirekt har stor betydelse för pensionerna. Det är ju trots allt så att pensionerna finansieras av dem som arbetar. Utan människor som arbetar blir det inga pensioner alls.

 
At 20 augusti, 2013 00:44, Blogger Icke troende ateist said...

Det är väl inte fel att den som jobbar och tjänar 25 000 kr/mån betalar mindre i skatt än den som inte jobbar (pensionären) och "tjänar" 25 000 kr/mån!

 
At 21 augusti, 2013 02:43, Blogger Danne Nordling said...

sudde, om det vore så att jobbskatteavdraget verkligen gav nya jobb i sig skulle man kanske kunna på ett pragmatiskt plan problematisera avvägningen löntagare/pensionärer. Men den huvudsakliga effekten är efterfrågestimulerande och skulle bli ännu bättre med en mera generell skattesänkning som även tillkom pensionärerna.

Icke troende.., du tar upp det principiella problemet att icke arbetande skulle kunna beskattas hårdare av pragmatiska skäl. Pension skulle inte vara "uppskjuten lön".

Antag att vi inte hade några pensionsinstitutioner. Var och en sparade till sin pension av sina beskattade inkomster. Dessa extra inkomster skulle alltså få lägre skatt genom jobbskatteavdraget. När de sedan spenderades under pensionsperioden skulle de vara skattefria. Den totala skatten skulle alltså bli lägre.

Genom dagens pensionssystem tillförs ett försäkringsmoment. Om man lever länge får man ut mera än man sparat. Detta betalas av dem som lever kortare tid än förväntat. Varför skulle detta arrangemang rendera deltagarna en högre skatt?

Att införa ett betydande jobbskatteavdrag skapar ett incitament att skrota dagens pensionssystem och istället övergå till eget sparande kombinerat med en livslängdsförsäkring:

Med beskattade pengar betalar man en försäkringspremie som ger utbetalningar (skattefritt) om man lever längre än förväntat. Skulle man bli extra beskattad för detta? Om huset brinner skulle man kunna tvingas betala skatt på brandförsäkringsutfallet?

Jag kan inte se någon princip som skulle motivera högre skatt på uppskjuten lön. Det verkar enbart vara en fråga om en obehaglig statlig roffarmentalitet i skattepolitiken.
/DNg

 
At 22 augusti, 2013 23:24, Blogger Icke troende ateist said...

En löntagare får lägre skatt, när han går i pension. En person med relativt låg inkomst, 30 000 kr/mån, betalar ca 7 000 kr/mån i prel skatt. När samma person går i pension får han kanske 65% av lönen, ca 20 000 kr/mån. Han betalar då ca 5 000 kr/mån i prel skatt. Alltså betydligt mindre än när han jobbade och fick jobbskatteavdrag. Som pensionär har han förmodligen också mindre försörjningsbörda än han hade under större delen av sin yrkesverksamma tid. Det är alltså både rationellt och rättvist att den som jobbar får ett extra avdrag på skatten. Teknikaliteter som "uppskjuten lön" har ingen betydelse för den enskilde löntagaren

 
At 23 augusti, 2013 21:54, Blogger Danne Nordling said...

Det är naturligtvis möjligt att pragmatiskt förorda att pensionärer ska beskattas hårdare pga mindre försörjningsbörda eller små utgifter för inkomstens förvärvande.

Principiellt finns det ingen möjlighet att hävda att just försäkringsmomentet i inkomstdisponeringen skulle motivera högre skatt.

Tidigare ansåg man att pensionärer var låginkomsttagare och därför betjänta av en lägre skattesats än när de jobbade. Principlöshet tycks nu råda.
/DNg

 
At 24 augusti, 2013 02:14, Blogger Icke troende ateist said...

30 000 - 7 000 = 23 000; Om man vänder på det skulle man kunna argumentera för att pensionen skall vara skattefri. Och plussas på med 3 000 kr från - staten?
-Varför skall pension efter skatt vara lägre än lön efter skatt?

 
At 24 augusti, 2013 02:19, Blogger Icke troende ateist said...

"Tidigare ansåg man att pensionärer var låginkomsttagare och därför betjänta av en lägre skattesats än när de jobbade"

Jag har ju precis visat att pensionären betalar lägre skatt än när han jobbade

 
At 24 augusti, 2013 07:59, Blogger Danne Nordling said...

Om pensionen betaldes med beskattade pengar skulle det bli enklare att jämföra vad som händer vid pensioneringen.

Med skattesats avsåg jag inte skattebeloppet i absoluta tal utan procentsatsen som tas i skatt. Den var tidigare lägre och inte högre än när man jobbade och hade en något högre lön.
/DNg

 
At 28 augusti, 2013 22:52, Anonymous Mats said...

Arbetsinkomster beskattas även med arbetsgivaravgifter/soc.avgifer etc vilket betyder att skatten är betydligt lägre för pensionärer och inget annat.

 
At 05 september, 2013 00:59, Blogger Danne Nordling said...

Mats, att arbetsgivaravgifterna enbart indirekt träffar aktiva löntagare har aldrig ansetts som ett skäl för att begära motsvarande kontributioner från pensionärerna. Detta beror sannolikt på att man betraktat arbetsgivaravgifterna antingen som något som drabbar arbetsgivarna eller något som går till löntagarnas förmåner (med tvång).

Sjukförsäkringsavgiften går till sjukpenning, arbetsmarknadsavgiften går till a-kassan osv. Andra delar går till pensioner, förtidspensioner och arbetsmarknadsåtgärder. Det är medel som kommer de aktiva till del som ett slags socialförsäkringar eller som går till de aktivas pensioner senare i livet. Att ta ut skatt från dem som inte kan åtnjuta sådana förmåner vore absurt. Och att ta ut extra skatt av pensionärer för att betala dessas pensioner vore dubbelt absurt.
/DNg

 
At 13 december, 2016 11:46, Blogger Unknown said...

Detta vittnesbörd är sant lån. Jag är en kvinna med 2 barn. Sen döden av min man fann jag mig själv i trubbel. Och jag har avvisats av banker. Jag läste ett vittnesbörd om lån, som talade för en ärlig och seriös man som min hjälp för ett lån på 650.000,00 Kr. Så jag bestämde mig att dela detta tillfälle att här du som inte har förmån för bankerna är e-post: muscolinogiovanni61@gmail.com

http://www.prets-et-financement.com

 

Skicka en kommentar

<< Home