måndag, december 02, 2013

Klimathotet kräver att vi offrar demokratin?

En del miljöaktivister har länge förordat mer auktoritära tag för att minska klimatutsläppen. Attityden har nu spritt sig till mera rumsrena kretsar. Men exemplet Kina visar att det inte räcker med att offra demokratin. Autokraterna måste också ändra sin klimatpolitiska uppfattning.

För första gången har en debattartikel som är kritisk mot klimathotsaktivisterna publicerats på DN-debatt 2/12-13. Den tar dock inte ställning till sakfrågan - hur mycket av den globala temperaturökningen som orsakas av människan. Tesen är enligt rubriken att "Domedagsindustrin har blivit en självgående maskin". Författarna är Svenolof Karlsson, journalist, Jacob Nordangård, universitetslektor och Marian Radetzki, professor i nationalekonomi.

Författarna pekar på en rad tankesmedjor med stort inflytande som har stora ekonomiska resurser. De har också kartlagt hela klimatfrågans framväxt i en bok där de olika aktörernas relationer och finansiering behandlas. (Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång, Ekerlids). Några exempel på tankesmedjor: Council on Foreign Relations, Aspen Institute, Rockefeller Brothers Fund, Brookings Institution, Chatham House, Romklubben samt Trilaterala kommissionen. De nämner också samverkanpartners inom FN såsom WMO, UNEP, IPCC samt under senare tid även EU-kommissionen. Dessutom finns WWF och Stockholm Enviroment Institute.

En paradox är enligt författarna att oljeintressena också finansierar opinionsbildningen mot klimathotet. De nämner Rockefellersfären, oljemiljardären Robert O Anderson och Maurice Strong, generalsekreterare vid de tidiga miljökonferenserna i Stockholm och Rio (VD i oljebolaget Petro Canada).

Miljöorganisationerna verkar ofta vara "köpta" av EU om man får tro författarna. Vid EU:s sjätte miljöbehandlingsprogram 2001 fastställdes bidraget til maximalt 70 procent av utgifterna. "Sju av de åtta  största Brysselbaserade miljöorganisationerna fick det året sin kärnfinansiering från EU-kommissionen." I det sjunde programmet 2007 föreskrev kommissionen att miljöorganisationerna skulle arbeta för EU:s åtaganden enligt Kyoto-protokollet. "Detta förklarar varför de tongivande miljöorganisationerna efter detta så monotont har hänvisat till klimatet." (min emfas)

Den allvarligaste anklagelsen är dock att klimataktivisterna umgås med tankar på att inskränka demokratin. EU-rådgivaren Hans Joachim Schellnhuber vid Potsdaminstitutet (som låg bakom det tvivelaktigt grundade larmet från Världsbanken förra året) var 2009 i Essen särskilt tydlig:
"Demokratiska regimer är inte väl ägnade för den grad av deltagande som krävs: Kan fria demokratiska samhällen hantera effekterna av allvarliga globala klimatförändringar, eller är kanske auktoritära regimer bättre lämpade till att genomdriva de nödvändiga åtgärderna?”
Liknande, men mera inlindade, sådana tendenser tillvitar de tre författara även svenska aktivister såsom Bo Ekman, Tällberg Foundation, Johan Rockström och Margot Wallström (stiftelsen Global Challenges Foundation).  

Vi har hört enskilda miljödebattörer förorda mer auktoritära tag tidigare. Men är inte detta ett utflöde av att man föreställt sig att det är de kapitalistiska västländerna som är de som måste minska sina utsläpp drastiskt? Om något år släpper emellertid Kina ut dubbelt så mycket koldioxid som USA. Den stora utsläppsminskningen måste rimligtvis göras i ett land som redan styrs uppifrån med auktoritära metoder. Men trots möjligheten att utfärda dekret om utsläppsminskningar med hot om dödsstraff sker detta inte. Varför skulle då en mera allmän övergång till "bättre lämpade" auktoritära regimer leda till att de blev mer  benägna "att genomdriva de nödvändiga åtgärderna"?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 02 december, 2013 18:32, Anonymous Anonym said...

CFC-gaser, kända som freoner har av en del sagts orsaka uppvärmningen.
Gasen är förbjuden och det beslutet var bra, marknaden hadde aldrig själv stoppat freonerna.
Om freonerna var orsaken till temperaturökningen så var vi nära en katastrof för en stor klimatförändring får katastrofala följder.

Jag saknar kunskap om freoner och koldioxid för att kunna avgöra vad som är rätt eller fel men temperaturökningen skulle kunna bero på något vi inte tänkte på från början.

När vi tror oss förstå på naturen då förstår vi inte hur lite vi faktiskt förstår om naturen.
Det jag inte gillar är när ekonomer tvärsäkert uttalar sig om global uppvärmning som dom faktiskt saknar kunskap om.

Om global uppvärmning finns eller inte och vad det i så fall beror på måste avgöras av forskare med kunskap och som inte sitter på stolar betalda särintressen.

Med tanke på hur folk kan sälja sina tjänster till den som betalar så är det tveksamt om vi får reda på sanningen.

 
At 02 december, 2013 19:24, Anonymous Anonym said...

Vad som är sant och inte sant i klimatfrågan kan jag inte avgöra. Däremot är det klart att det finns en ”alarmistindustri” som många är beroende av för sin försörjning och karriär vilken hela tiden måste komma med allt mer alarmistiska budskap för att kunna utvecklas.

Ett uppenbart problem är att massmedia rakt av köper och gärna plussar på vad denna "industri" producerar samtidigt som man ignorerar alla invändningar som skulle kunna nyansera budskapet som presenteras för allmänheten.

/Eskil

 
At 02 december, 2013 20:53, Anonymous Anonym said...

Eskil
Problemet är att alarmistindustrin kan ha rätt om något, hur ska du och jag kunna avgöra det?
http://uwaterloo.ca/news/news/global-warming-caused-cfcs-not-carbon-dioxide-study-says

Om det stämmer så var vi nära en katastrof jag vill inte tänka på vad som då hadde hänt om vi inte hadde stoppat freonet.

Problemet är även att massmedia inte tar upp risker som inte är "politiks korrekta" och därför kan relevanta faktorer döljas.
Vi kan vara på väg mot en katastrof av något slag och alla journalister tiger.

Världen är för komplex för att förstås av varelser med så liten hjärna som vi har.
I bästa fall så kan vi förstå att vi inte förstår, men det är nog ett önsketänkande.

 
At 03 december, 2013 09:16, Blogger oppti said...

Media har inte kunskapen att ifrågasätta alla alarm som kommer.
Däremot finns det en samling som nogsamt granskar dem och sätter in dem i sitt sammanhang.
Dessa kallas nedsättande för skeptiker.
Vilket är lite talande för debattens känsloläge.
Värden kommer inte att gå under-är ett skeptiskt konstaterande!

 
At 03 december, 2013 15:03, Anonymous Anonym said...

opti
Skeptikerna är helt galna dom tror att dom kan avgöra saker helt utan egen sakkunskap.
Deras inkompetens är total. Gamla maoister, datavetare, humanister, lärare, läkare, kan inte avgöra vetenskapliga frågor rörande fysik.
Dom begriper inte att dom inget begriper.

Dom enda som kan avgöra frågan är forskare som inte sitter på betalda stolar.

Om freonerna var orsaken till temperaturökningen så var vi nära jordens undergång, och det direkta hotet är nu borta i så fall.

http://uwaterloo.ca/news/news/global-warming-caused-cfcs-not-carbon-dioxide-study-says

 
At 03 december, 2013 16:55, Blogger oppti said...

Anonym
Först förkastar du amatörer sen förkastar du betalda forskare.
Inte lätt att tillfredsställa dina krav ;-)
Den som inte kan förklara för oss amatörer är inte trovärdig!

 

Skicka en kommentar

<< Home