tisdag, april 22, 2014

Ger de "tänkande maskinerna" massarbetslöshet?

Kan  verkligen alla tjänster utföras av maskiner? Det tror en skribent i tidskriften Axess och hänvisar till nobelpristagaren Herbert Simon. Men framtidens högproduktiva samhälle behöver ändå många tjänster som inte kan utföras av maskiner. Ytterst vill den härskande klassen härska över andra människor.

I tidskriften Axess 3/14 har åtta skribenter kommenterat en bok framtidens samhälle med titeln The Second Machin Age av  E Brynjolfsson och A McAffe. Flera olika aspekter tas upp men den med mest sprängkraft är hotet om massarbetslöshet när tänkande maskiner med en kraftigt förbättrad finmotorik till sin hjälp tar över alltfler uppgifter i samhället. Maskinerna kan redan skriva sonetter och köra bilar i trafik påpekar Erik Helmerson.

Den mest extrema tolkningen ges av Gunnar Karlsson, professor i teletrafiksystem vid KTH. Han tar fasta på att ekonomipristagaren 1978 Herbert Simon (1916-2001) menat att maskinerna i framtiden kan utföra alla arbeten som människan kan. Karlsson skriver:
"Arbetena försvinner successivt. Här är några följder. För det första kan vi räkna bort arbetskostnaden för all produktion av varor och tjänster. Även de som ännu har jobb som inte automatiserats kommer att se lönerna röra sig mot noll av två skäl: dels konkurrerar de med dem som förlorat sina arbeten om kvarvarande jobb, vilket driver ner lönerna, dels gör den överhängande risken för automatisering att man inte får bli för dyr eftersom de jobb automatiseras först där det finns verkliga besparingar att göra."
Herbert Simon
Detta är naturligtvis fel även om Karlsson inte säger sig känna till att någon motbevisat Simons tes att det inte skulle finnas något arbete som inte kan utföras av maskiner. Diskussionen blir helt trivial om man definierar bort problemet - t ex genom att det alltid teoretiskt går att skapa en robot som ser ut som en människa och agerar som en människa. Om vi inte kan skapa en perfekt maskinkopia av en människa kan man diskutera vad en stor del av mänskligheten ska syssla med i framtiden.

Detta tar Karlsson också upp i förbigående genom att referera till Kurt Vonnegut (1922-2007) som i Det mekaniska pianot (1955) skildrat ett samhälle där ett fåtal högutbildade ingenjörer och chefer övervakar ett automatiserat produktionssystem. De övriga sysselsätts i permanenta arbetsmarknadsåtgärder (fas 3?) eller med reparationsarbeten. Redan här ser vi en mer realistisk utveckling antydd. En hel del jobb som reparatörer eller renoverare behövs även i framtiden när det gäller varuproduktionen.

Men det är på tjänstesidan som det verkligen kommer att finnas jobb även i framtiden. För det första måste den styrande gruppen ges förmåner som andra inte får. Det är liktydigt med kostnader. Och det är inte kostnader för prylar av olika slag utan för tjänster som tar i anspråk mänsklig arbetskraft. För att några ska utföra tjänster åt det styrande skiktet måste också dessa personer få förmåner i form av tjänster eftersom prylarna i praktiken är gratis.

Karlsson och Simon tycks däremot se de styrandes krav på tjänster som något maskinerna kunde tillhandahålla. Konkret skulle det betyda att en stab av kockar och servitörer i de styrandes palats ersätts med maskiner som producerar "näringspiller" eller åtminstone maskinlagade maträtter som levereras bakom luckor i väggen och aväts på engångstallrikar. Eller vi kan se på hur de styrandes barn tas om hand. Mänskliga barnskötare skulle ersättas av datoriserade barnhallar där maskiner skulle aktivera barnen som när de blev missnöjda skulle sövas med bedövande gaser och liknande. Konserter och teaterföreställningar skulle ersättas med självspelande robotar och teaterdockor hängandes i trådar som styrs av datorer.

Hur skulle äldreomsorgen och sjukvården kunna utföras av enbart maskiner? Karlsson och Simon måste lida av bristande fantasi för att kunna påstå att vi kan räkna bort arbetskostnaden för "all produktion av varor och  tjänster". Känner de inte till  "Wagners lag" som säger att ju rikare ett samhälle blir desto mer kommer att konsumeras i form av välfärdstjänster?

Listan med exempel på Karlssons och Simons bristande analys skulle kunna förlängas hundrafalt. Hur skulle t ex idrottstävlingar, fotbolls- och ishockeymatcher, racerbilslopp, båttävlingar, hästkapplöpningar, cirkusföreställningar, trollerikonster och striptease kunna ersättas av maskiner? Eller polis- och rättsväsendet? Vi kan gå vidare med älgjakt och jakt på vildsvin, ballonguppstigningar, turistresor och lyxkryssningar. Det är bara att tänka på vad det översta skiktet i alla samhällen sysslat med när man inte behövt tänka konkret på hur man producerar mat för dagen. I sista hand har eliten sysslat med att härska. Varför skulle inte den nya och mycket talrikare eliten i maskinsamhället också vilja härska? Och i härskandets natur ingår att inte bara kontrollera maskiner utan också att bestämma över andra människor.

Eftersom människans natur numera tycks innefatta att många vill bestämma över andra (ett resultat av evolutionen i samband med jordbrukssamhällets implementering) kommer det materiella överflödets samhälle att kunna bli obehagligt hierarkiskt. "Vissa är skapade att härska, andra att underkasta sig", har det hetat ganska länge före det liberala genombrottet. Maskinsamhället kommer att kunna förse det understa skiktet med ett materiellt välstånd som rimligtvis motverkar alla revolutionstendenser. Den härskande klassen kommer att kunna fortsätta att befästa sin makt och tjänstekonsumtion utan att riskera revolution på grund av proletariatets utarmning så som Karl Marx försökte göra gällande. Tjänsteproduktionen kommer att kunna ge jobb med hög lön åt alla som är minimalt kompetenta. Och arbetstiden kan förkortas en del men inte så mycket som många tror eftersom välfärdstjänsterna kräver många arbetstimmar.

Men de som inte klarar att producera tjänster utan istället tenderar att komma på kant med sina medmänniskor i arbetslivet kommer även i fortsättningen att utgöra ett problem. Det är den grupp som Susanna Alakoski kallat "socialgrupp fyra" (blart feb-10). Herbert Simon umgicks med tankar på medborgarlön. Är det detta som denna utanförstående grupp ska försörjas med? Då uppstår två problem. Många som inte vill arbeta kommer att vilja leva på medborgarlön istället. De som inte är nöjda med medborgarlönen kan vilja ägna sig åt kriminalitet som ett komplement och kanske terapi. Här finns en problematik som kan äventyra den humanistiska inriktningen av framtidens samhälle.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

11 Comments:

At 28 april, 2014 10:21, Anonymous Robert said...

Den här diskussionen är gammal som gatan. Möjligen kan vi någon gång i framtiden skapa robotor/maskiner som verkligen kan konkurrera med människor till en låg kostnad? Kanske inte.

Problemet blir ju då vilka som ska konsumera det som maskinerna producerar? Alla de människor som just blivit arbetslösa?

 
At 29 april, 2014 11:59, Blogger sven said...

En företeelse som kompliserar tanken med medborgarlön är invandringen.Skulle man ha medborgarlön så skulle det medföra att många av invandrarna skulle försörja sig med medborgarlön och det skulle inte statens pengar räcka till för.
Det är väl mycket därför som man prioriterar och påtalar arbetslinjen.Människorna måste kunna försörja sig själv genom arbete om man skall ha stor invandring.

 
At 30 april, 2014 17:25, Blogger Danne Nordling said...

Det gäller att skapa ett system där alla bidrar med något för att få förmånerna av robotarnas formidabla produktivitet.
/DNg

 
At 01 maj, 2014 03:07, Blogger Gunnar E said...

" .......Här finns en problematik som kan äventyra den humanistiska inriktningen av framtidens samhälle..........."
Se "Sagan Om Den Stora Datamaskinen" Johannesson alias Hannes Alfve'n från --tal, tror jag.

 
At 06 maj, 2014 12:37, Anonymous Per-Olof Persson said...

Danne, här är ett annat ämnesområde du kan analysera.

Det är boken "KEYNES AT HARVARD" av ZYGMUND DOBBS (1969). Boken finns på internet:

http://www.keynesatharvard.org/book/index.html

Exempel på text du kan analysera:

"In Britain the Keynesian theories were the officially accepted creed of the Fabian Socialists for many years. They became a standby of Fabianism throughout the world as early as 1919.(1)

The consistent support given to Keynesism by Fabians and other left-wing groups throughout the years, requires an exhaustive examination of the background and associations of John Maynard Keynes as an individual.

There is one propaganda claim that those subscribing to Keynesism possess in common. They all insist that Keynes was a “capitalist economist,” who after following the classical school of laissez-faire began to question the old economic concepts. They also endowed him with a pure scientific detachment which inevitably led him to the conclusion that the system of private enterprise was doomed as such. These same exponents also insist that Keynes wanted to save as much of the capitalist system as was possible."

"When John Maynard Keynes was seven years old, his father, John Neville Keynes, a don at the University of Cambridge, wrote a book entitled The Scope and Method of Political Economy.(2) In this work the elder Keynes attacked the principle of laissez-faire and dealt with socialist doctrines in a friendly light. In the preface of this book he acknowledged the assistance of Professor Alfred Marshall, a Fabian socialist, who many years later was responsible for influencing John Maynard Keynes to take up economics as his life’s work."

 
At 06 maj, 2014 12:38, Anonymous Per-Olof Persson said...

Forts.......

"As an undergraduate at Cambridge, John Maynard Keynes banded together with a group of radicals who were destined to become the outstanding Socialist leaders of Great Britain. At the age of 19 his associates included such Fabian Socialists as Bertrand Russell, Leonard Woolf and Ruppert Brooke. At the age of 20 (1903) Keynes became a member of a Fabian group at Cambridge which was headed by G.L. Dickinson, a prominent Fabian Socialist."

"In 1905, Alfred Marshall wrote to John Maynard Keynes’ father: “Your son is doing excellent work in economics. I have told him that I should be greatly delighted if he should decide on the career of a professional economist.”(9) Professor A.C. Pigou privately coached Keynes on economics. Pigou, although posturing as a classic economist, has also been identified as a Fabian Socialist.(10)"

"It was during this period (1913) that Keynes adopted the concept of eliminating gold as a standard of the monetary system of the nations of the world.(14) His notion of a managed currency (that he sold F.D. Roosevelt on twenty years later) was an old socialist catch-all, espoused by the Fabians since the turn of the century.(15) It is a fundamental concept of State-Socialism."

 
At 06 maj, 2014 12:39, Anonymous Per-Olof Persson said...

Forts.........

"Fabian Socialists have long considered those who saved and invested as a stumbling block against the march of Socialism.

Keynes’ concept of controlling society extends beyond political and economic matters. He even advocates social control of the number of children per family:"

"In 1925 Keynes published three articles which were issued by the Hogarth Press (Fabian Socialist) under the title of A Short View of Russia.(36) These observations were gathered as a result of his visit to the Soviet union during that year. Somewhat appalled by the mass terror and the extermination of millions of people, he nevertheless refused to drop his belief in the Socialist goal."

"Keynes, it can be noted, tended to explain away mass murder in large part on the “Russian and Jewish nature” rather than a logical development of socialism itself. The goal of socialism is clearly Keynes’ objective. It is interesting to note the undercurrent of anti-semitism in Keynes’ reference to “some beastliness” in “Jewish nature.” In the same article Keynes also observed that he had doubts “Russian Communism” would “make Jews less avaricious.”(38)"

 
At 06 maj, 2014 12:40, Anonymous Per-Olof Persson said...

Forts...

"Philip Snowden became Chancellor of the Exchequer and appointed Keynes to the key Committee of Enquiry into Finance and Industry. This was the body which was to draw up plans for steering British economy from private ownership into Socialism. In January 1930 Prime Minister MacDonald appointed Keynes to the Economic Advisory Council.(39)"

"With the defeat of Hoover and the election of Franklin D. Roosevelt Keynes’ American left-wing friends climbed into positions of great power. The campaign began to build up Keynes in America as the modern economic messiah. During June, 1933, Walter Lippmann and Keynes, by arrangement with the British Broadcasting Company, participated in a radio broadcast of their telephone conversation on political-economic matters to listeners on the two continents. “This was stated to be the first broadcast of a conversation between two individuals across the Atlantic.”"

"For years it had been a point of Socialist strategy that complete government control of currency and all money and currency values is a chief lever in moving society toward redistribution of wealth and complete Socialism."

"F.D. Roosevelt, in a personal letter to Felix Frankfurter, June 11, 1934 wrote, “I had a grand talk with K and liked him immensely . . .”(47)"

Texten finns här:

http://www.keynesatharvard.org/book/KeynesatHarvard-ch04.html

 
At 06 maj, 2014 12:50, Blogger Per-Olof said...

Forts..........

"This time Keynes dropped his lone wolf role. He recruited some of Britain’s most outstanding left-wing economic experts to aid him. Joan Robinson, an internationally recognized Marxist (official Communist sources accept her opinions) was a key assistant on this project. R.F. Kahn, one of the world’s outstanding experts on Socialist eeconomic theories, collaborated with Keynes, and “his share in the historic achievement cannot have fallen very far short of co-authorship.”(3)"

"Keynes’ opus was finally published under the title of The General Theory of Employment Interest and Money (1936). This work has since been embraced by Socialists all over the world as their basic theoretical guide. We do not intend to deal in detail with the technical, mathematical and statistical aspects of this work. This has been done very competently by others and especially by Henry Hazlitt in his Failure of the “New Economics” (an analysis of Keynesian fallacies.)(5)"

"For years Socialists, Communists and Fascists used Keynes’ articles, books and speeches as authority in support of their cause. Margaret Cole, English Fabian revolutionary, has stated: “We Socialists used Keynes and the U.S.S.R. as touchstones” (Circa 1923)."

"Twisting of statistics as a propaganda weapon, rather than relying on scientific objectivity, was a common practice of Keynes and his Socialist cohorts. Henry Hazlitt pinpoints Keynes’ basic motives in the General Theory when he writes:

Like Marxism, this is a class theory of the business cycle, a class theory of unemployment. As in Marxism, the capitalists become the scapegoats, with the sole difference that the chief villains are the money-lenders rather than the employers.

And that, I suspect, rather than any new discoveries of technical analysis, is the real secret of the tremendous vogue of the General Theory. It is the twentieth century’s Das Kapital.(11)"

 
At 06 maj, 2014 12:52, Blogger Per-Olof said...

Forts......

"In his attack upon the principle of savings Keynes merely echoed an old revolutionary stratagem of Fabian Socialists. At the Labour Party Conference in 1923 the Fabians “rejected the concept that private savings increase community national assets.”(17) Even earlier (1916) the Fabians declared “large savings by a wealthy class have an inherent evil; they increase and perpetuate a functionless, tribute-levying class of rentiers, which is already a dangerous element in the State.”(18)

The concept of eliminating savings is not an economic one but a political one. If there are no savings there is no private money for investment. Without private investors the government must provide investment capital. If the government provides for investment it has the power to dictate the conduct and processes of those who need investment capital. The trick is to get control of the government and then the road to socialism is automatically assured. This is the type of “social lever” that Stalin was fond of illustrating.(19)"

Texten finns här:

http://www.keynesatharvard.org/book/KeynesatHarvard-ch05.html

 
At 12 maj, 2014 01:24, Anonymous Neoliberal Agenda said...

"Den här diskussionen är gammal som gatan. Möjligen kan vi någon gång i framtiden skapa robotor/maskiner som verkligen kan konkurrera med människor till en låg kostnad? Kanske inte. "

Det är en gammal diskussion och det som skett historiskt har till stor del, dock inte uteslutande, handlat om hur maskiner har ersatt mänsklig muskelkraft, tagit bort repetitiva rörelsemoment, gjort tunga lyft mm.

Det som ser ut att hända de närmsta årtionden är att de på allvar börja kunna konkurrera med vårt hjärnarbete. De ekonomiska vinsterna är enorma. Idag krävs det 15-20 år av skolning för att skapa en produktiv medborgare. Ett datorprogram däremot kan kopieras på en sekund och köras med en driftkostnad på några kronor/dag.

Här är några exempel på långt teknik har kommit.

Kund support med SmartAction

IBM Watson tar fram underlag för en debatt

 

Skicka en kommentar

<< Home