onsdag, maj 18, 2005

Marknadsekonomi bra för Kina

Levnadsstandarden har ökat kraftigt sedan ekonomin började liberaliseras. En fyrdubbling av BNP per capita har uppnåtts till priset av 35 procent större inkomstskillnader. Den absoluta fattigdomen har dock minskat med 5/6.

Jag var på Nationalekonomiska föreningens möte i går kväll och lyssnade på professor Assar Lindbeck. Han har studerat Kinas utveckling under något år och kommer ut med en skrift i höst. Kina har bytt ekonomiskt system i en successiv process som initierades 1978 av Deng. Detta har också lett till en del sociala konsekvenser som nu möts med socialpolitiska reformer.

Det ekonomiska systemet har grovt sett gått halvvägs från vänster till höger för de sju indikatorer Lindbeck ställt upp för bedömning av ekonomiska system. Det stora undantaget är ägandet inom jordbruket där marken i princip är statlig och handeln med arrendekontrakt begränsad.

Ekonomin har 1) decentraliserats, 2) administrativa processer har ersatts av marknader, 3) ägandet av företag har gått från statligt ägande till privat även om det finns staliga företag kvar (28%), 4) ägandet av tillgångar har privatiserats i viss mån (ej mark) men aktieägandet är fortfarande till stor del statligt, 5) kommandosystemet har ersatts med incentives, 6) icke-konkurrens har ersatts med konkurrens, 7) autarki (självförsörjning) har ersatts av internationalisering.

Exporten utgör nu 30 procent av BNP. Det är tre gånger så stor andel som i USA och dubbelt så mycket som i Japan. 70 procent av företagen är vinstorienterade, vilket är ungefär som i Sverige. Investeringskvoten är 44 procent (Taiwan hade 30 % i motsv skede). Det indikerar att effektiviteten inte är den bästa. Men Sovjet och Polen hade 35 procent på sin tid utan tillväxt. Den marginella capital-output-ratio är 5 mot 2-3 för andra länder. Tillväxten är 7-9 procent av BNP per år och befolkningstillväxten 1 procent.

Sedan liberaliseringen började har BNP per capita sålunda fyrdubblats i Kina.

Levnadsstandarden har ökat kraftigt trots ökningen av investeringskvoten. Det kunde jag själv registrera vid ett besök i Peking nyligen. Den absoluta fattigdomen har minskat drastiskt enligt definitionen <$1 per dag: från 49 procent år 1981 till 8 procent idag. Ginikoefficienten för personliga inkomster har ökat från 0,28 år 1981 till 0,38 idag - dvs ojämlikheten har ökat drygt 35 procent.

De sociala systemen i Kina hade tidigare likheter med bruken i Sverige förr i tiden. Företagen svarar för det sociala och staten för produktionen. Nu sker en övergång till avgiftssystem. Lindbeck har särskilt studerat pensioner och a-kassan. Här gäller det att gå försiktigt fram så att systemen inte kollapsar som i Uruguay, menade Lindbeck.

En kritisk punkt är den blygsamma satsningen på utbildning. Endast 4 procent går till investeringar i humankapital mot 44 procent i realkapital. Regimen satsar verkligen på konventionell tillväxt de närmaste åren. 40 procent av utbildningsutgifterna är dessutom privat finansierade.

Min enkla slutsats är att Kina utgör ett slående exempel på att välstånd kan uppnås på bekostnad av utjämning - den oupplysta utilitarismen har fel. Dessutom visar den att de sämst ställda tjänar på anti-utjämning - ett visst stöd för Rawls´ modell men kanske starkare stöd för min variant av Rawls: de sämst ställda skall få exmin, inte maxmin.

Synd bara att den politiska friheten inte kan utvecklas lika snabbt i liberaliserande riktning.

4 Comments:

At 18 maj, 2005 19:06, Blogger Daniel said...

Mycket intressant! Tack!

 
At 19 maj, 2005 01:15, Blogger Per-Olof Persson said...

KINA OCH USA

Att det gått så snabbt för Kina att bygga upp en stor exportindustri beror en del på de amerikanska "sedelpressarna". När ett stort land som USA tror att alla ekonomiska problem kan lösas genom kreditexpansion (ökning av penningmängden) så får detta land en enorm ökning av den privata konsumtionen. När de amerikanska företagen känt av denna enorma efterfrågan så har de investerat i ny produktion - inte i USA men i Kina.

De amerikanska politikerna har inte förstått att hela den amerikanska medelklassen håller på att försvinna därför att de amerikanska tillverkningsföretagen försvinner till Kina. Kina har spelat detta spel mycket skickligt. De har låst sin valutakurs till dollarn och köper upp amerikansk valuta genom att tillverka Yuan i sin Riksbanksdator. Dollarn köper de amerikanska statsobligationer för. Plötsligt så får amerikanerna tillbaka alla sina dollar de köpt kinesiska varor för. Då kan amerikanerna köpa nya kinesiska varor.

Obalanserna i världsekonomin blir kraftiga. Ludwig von Mises sa en gång i tiden: "När USA går ifrån guldstandarden så kommer dollarn förr eller senare att krascha som valuta".

 
At 19 maj, 2005 14:33, Anonymous Anonym said...

Hej Danne,

Interessant och insiktfull!
Som en kines upplevt hela övergången vågar jag påstå att din enkla slutsats får stöd av 99% av mina landsmän!

 
At 20 maj, 2005 16:49, Anonymous Anonym said...

Kan vi verkligen få marknadsekonomi i en av världens mest brutala diktaturer, som kastar demokratianhängare, läs även verkliga anhängare av en liberal marknadsekonomi, i de fängelser det finns gott om.

Nej, de som verkligen långsiktigt vill göra affärer med Kina ska också ställa krav på den kinesiska ledningen att öppna landet för verklig demokrati.

Men det blir väl Bush samt hans utrikesminister som först av alla vågar tala klarspråk.

 

Skicka en kommentar

<< Home