söndag, maj 08, 2005

Debatt om utilitarismen

Lyssna på "Filosofiska rummet" i radions P1 nu söndag kl 17:00 eller reprisen vid 21-tiden på fredag 13/5. Då skall utilitarismen behandlas med Tännsjö, Lars Bergström och Folke Tersman som medverkande.

Det blev en hel del debatt om utilitarismen efter mitt inlägg om rimligheten i detta moralsystem.

Min kritik av utilitarismen (U) nu senast med 12 argument var föranledd av min kritik mot den progressiva beskattningen som bygger på U och möjligen till liten del på Kommunistiska manifestet. I detta finns dock ingen filosofisk motivering antydd. Kritiken av den progressiva beskattningen är i sin tur en förutsättning för att kunna avvisa dem som är emot införandet av 'platt skatt' av principiella skäl.

Jag kommer inom kort att utveckla min kritik i de 12 punkterna mer utförligt och även ta upp de motargument som inkommit.