lördag, april 30, 2005

Så vill LO höja skatterna

LO vill höja momsen och barnbidragen - alternativt också sänka momsen. Flyttskatt skall införas. Allt detta för att finansiera välfärden om drygt 10 år när man misslyckats med att få fler i arbete. - Uppehåll en vecka.

I en debattartikel i DN 29/4-05 skriver LO:s chefsekonom Dan Andersson och LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden-Bergström om LO:s krav på skattehöjningar för att kunna finansiera framtidens välfärd. Detta gör de med anledning av att den socialdemokratiska skattegruppen hade sitt första möte tidigare i veckan. Det var den gruppen som fick direktiv som var felaktiga när det gällde motiveringen av skattehöjningar. Direktivförfattaren hade exempelvis inte uppmärksammat att Långtidsutredningen räknar med ett utrymme för sänkt skatt till år 2020.

Nu instämmer LO-ekonomerna inte i att skatterna behöver höjas för att det blir fler äldre det närmaste decenniet - i själva verket minskar antalet 80-åringar med ca 13 procent. Här slår de SAP:s direktivförfattare på fingrarna och påstår att de offentliga utgifterna ökar med omkring 55 miljarder kronor för att det "om drygt 10 år blir fler gamla". (Ja egentligen säger de att utgifterna ökar med samma belopp som skulle komma in om andelen i arbete skulle öka med 5 procentenheter, vilket genererar minst 11 miljarder per p.e.)

Men inte heller detta är korrekt. LO tror att den demografiska utvecklingen skulle kräva en utgiftsökning på 2 procent av BNP till 2017 ungefär. Det finns en utredning gjord av Johan Gull när han jobbade på Skattebetalarna som visar att ökningen av antalet äldre leder till en utgiftsökning på bara 0,8 procent av BNP fram till 2020.

Det räcker emellertid inte med att konstatera att fler äldre kostar något mer. En ökning av antalet äldre ryms som tur är fortfarande inom ramen för ett oförändrat skattetryck enligt Långtidsutredningen. Läser LO-ekonomerna inte finansdepartementets kalkyler?

Skattehöjningar nära förestående?

Nu skriver LO-ekonomerna helt i onödan om skattehöjningar som om de var nära förestående. Men läser man Dan Anderssons artikel noga framgår det att den framtida ökningen av välfärdstjänsterna i första hand skall finansieras med en ökning av sysselsättningen (här instämmer man med SAP-direktiven).

Att LO får det att låta som om skattehöjningar är nära förestående vilar på ett mycket bräckligt resonemang. Om folk efterfrågar en bättre äldreomsorg och större personaltäthet på dagis, då skall skatterna kunna höjas. Detta förutsätter tydligen att man i samma veva misslyckas med att få fler i arbete och den vägen ökade resurser för bättre äldreomsorg och större personaltäthet på dagis...

Från detta glider Andersson och Järliden till att det skulle vara ett faktum att "Om framtidens välfärd ska kunna finansieras måste inkomsterna öka från de skatter som har breda baser". För detta påstående anför de inget belägg och LU konstaterar att så inte är fallet. Men de fortsätter med att räkna upp nödvändiga skattehöjningar.

Så här vill LO göra: Matmomsen är "oundviklig" att höja. Reavinstskatten på villor och bostadsrätter skall höjas från 20 till 30(?) procent. Flyttskatt skall införas - dvs möjligheten att skjuta upp reabeskattningen till den sista ägarbostadens försäljning skall avskaffas. Pensionsförsäkringar som medger uttag tidigt (vid 55 år) skall inte omfattas av skattelindringar (lägre avkastningsskatt och avdragsätt?). Skattefusket skall stävjas men förmögenhetsskatten skall vara kvar. Att den ger problem med skatteflykt och kapitalflykt till utlandet nämner inte LO-ekonomerna.

Förvirrande ändringar av LO

I ett uttalande för TT återgivet i tidningarna dagen därpå (30/4) ändrar Dan Andersson på hela konceptet. Nu säger han att syftet med matmomsen är att införa en enhetlig moms. Det betyder att den generella momsen kan sänkas från 25 till ca 22-23 procent. Borta är formuleringen att det är "närmast oundvikligt" att återta nedsättningen av momsen på olika områden för att finansiera framtidens välfärd.

Dessutom tillägger Andersson att en likformig moms skall ingå i en skattereform där "en förändring av inkomstskatterna måste finnas med". Det kunde han inte kläcka ur sig på DN-debatt utan där hette det att de fördelningspolitiska problemen med höjd matmoms skulle rättas till med höjningar av barnbidragen.

En tolkning av LO-ekonomernas agerande skulle kunna vara att de ville framhålla att en ökning av personaltätheten på dagis och liknande kräver höjd moms på mat och kultur.

En annan tolkning är att LO-ekonomerna erfarit att socialdemokraterna sviktar i sina skattehöjningsambitioner och behöver stöd i form av "kärva budskap" från LO. Tyvärr gick de snett och allmän förvirring uppstod.

En tredje tolkning är att LO-ekonomerna är allmänt förvirrade och därför uppstår ännu mer förvirrning när de publicerar sina oklara tankegångar.

* * *

Nu gör jag en veckas uppehåll i bloggandet pga utlandsresa. Läs gärna äldre artiklar med hjälp av listan här.

35 Comments:

At 01 maj, 2005 23:10, Anonymous Anonym said...

Tittar man närmare på skattestatistiken så har skattenivån länge legat på 50-51 procent av BNP/inv.

Samtidigt har skattekvoten ökat kraftigt sedan 1990, från 48 till ungefär 55 procent.

Vi vet också att löntagarna genomsnittligt betalar 60-75 procent sammanlagt av sin inkomst.

Vi har också en stor spridning av skattenivåerna. Det gäller sånt som kommunalskatt, fastighetsskatter, nätavgifter och mycket annat.

Den ekonomiska tillväxten i kombination med låga räntor samt låg inflation tycks också ha gett visst utrymme för ökade disponibla inkomster.

Samtidigt kan detta inte gärna gälla alla: det speglar inte minst den kraftiga ökningen av de människor som står utanför arbetsmarknaden.

Hur reda ut detta? Och vilket konkret politiskt alternativ skulle vara lösningen på en framtida positiv ekonomisk utveckling?

 
At 03 maj, 2005 10:54, Blogger Danne Nordling said...

Teoretisk oklarhet

Vi skulle kunna oka BNP med atminstone 10 procent om vi kunde ta i ansprak en del av de lediga resurser som finns - bl a 1,1 miljoner icke-arbetande. Men det finns ingen som teoretiskt kan anvisa en vag for att astadkomma detta. Det enda som en del experter kan peka pa ar en rantesankning som skulle ge en extra okning av BNP med endast drygt en procent. Och nagon rantesankning tycks det inte bli trots att arbetsmarknaden nu narmast gar bakat.

Det politiska alternativer anvisar Say's lag som losningen - mojligtvis i kombination med foretagsvanliga reformer som skulle kunna stimulera nagra foretagare att anstalla fler. Men de ar inte manga darfor att efterfragan inte far okas.

Om efterfragan okar pga en rantesankning skulle man vilja veta om detta i kombination med andra atgarder kan starta en sjalvgaende process som omvandlar konstlad sysselsattning till marknadsmassig (via successiva skattesankningar). Detta borde experterna reda ut!
/DNg

 
At 03 maj, 2005 23:39, Anonymous Anonym said...

Det måste bli fler jobb genom att sänka skatter av olika slag än att fortsätta och höja dem.

Vi måste också strukturomvandla hela den offentliga sektorn via mer av privatisering och genom att även där öka produktiviteten.
Det kan bidra till lägre skatter och ökad resursutrymme samt ge andra jobb, som bidrar till en växande arbetsmarknad, detta också utanför landets gränser. Ta bara Capio som exempel

Vi kan inte heller leva på bidrag i stället för på vanliga inkomster och på nyföretagande. Det betyder att även lönerna relativt sett måste anpassas till nivåerna i andra länder, Det skapar nya marknader och gör att svenska företag kan växa utomlands, vilket är ett måste för att de ska kunna överleva.

Den så kallade Say´s lag är säkert riktigt i teorin. Men knappast något parti eller något regeringsalternativ har modet att stå för den i sin helhet.
De skulle då inte nå det röstmaximum som krävs för att de ska nå regeringsmakten.

De flesta inser att det nu gått snett. Ingen verkar ha lösningen. Mer av planhushållning tror en del på, mer av arbetsmarknadspolitik andra, mer bidrag enligt modellen låt hela Sverige leva en del och släpp marknadskrafterna lösa andra.
Det senare tror jag mest på i kombination att s k experter har massvis med tips att komma med,

 
At 04 maj, 2005 22:11, Blogger Per-Olof Persson said...

SYSSELSÄTTNINGEN

Det är "lagen om utbud och efterfrågan" som bestämmer sysselsättningens storlek. En arbetsgivare kan inte efterfråga arbetskraft som är för dyr (olönsam) eftersom detta skulle äventyra företagets existens.

Ett problem är att nationalekonomin efter depressionen 1929 utvecklats till en icke-vetenskap. Det som Lord Keynes kallade macro-ekonomi hänger inte ihop med varken micro-ekonomin eller företagsekonomin. Ett exempel på detta är att lönernas nivå inte anses ha något med sysselsättningen att göra. En företagsekonom skulle knappast godkänna en sådan teori.

Det anses att lägre löner skulle sänka efterfrågan. Men det är inte lönerna (pengarna) som skapar efterfrågan. Det är den anställdes produktion som skapar efterfrågan. Pengar är bara ett transaktionsmedel för att slippa ren byteshandel. Byteshandel har vi dock fortfarande indirekt. Exempelvis så använder en dagisfröken sitt barnpassningsarbete för att kunna köpa i ICA-butiken.

Om man vill ha full sysselsättning så måste den genomsnittliga lönen i landet sjunka tills (nästan) alla är sysselsatta. Därefter kommer konkurrensen om arbetskraften hålla lönerna uppe. Fördelen med fler sysselsatta är att den totala produktionen ökar vilket också ökar lönernas köpkraft.

Den enda möjlighten är således att varje anställd får lön i förhållande till sin produktivitet. Detta kräver individuella löneavtal vilket gör att lönespridningen kan bli stor. De människor med lägst produktivitet kommer då inte att klara sig på sin lön. I så fall får socialbidragsnormen falla in.

ARBETSMARKNADSPOLITIK

Skälet till att politikerna inte kan lösa problem med arbetsmarknadspolitik, näringslivspolitik och regionalpolitik, är att denna typ av åtgärder oftast är en kostnad i statens (kommunens) budget. Detta höjer skatterna för företagen och skatterna måste tas från högre priser på produkterna. Efterfrågan minskar då på produkterna och därmed minskar också företagens efterfrågan på arbetskraft.

 
At 04 december, 2005 09:11, Blogger job opportunitya said...

I took pleasure in the site and I will go back!
Surfing online for blogs like this one is worth my
time. Sensational blog.
Check out my cash instant loan payday till credit blog, please!

 
At 02 september, 2016 03:39, Blogger oakleyses said...

nike air max, tory burch outlet, tiffany and co, polo outlet, longchamp outlet, longchamp pas cher, nike air max, christian louboutin uk, louis vuitton, christian louboutin outlet, oakley sunglasses, ray ban sunglasses, uggs on sale, louis vuitton outlet, replica watches, tiffany jewelry, ray ban sunglasses, oakley sunglasses, ugg boots, ray ban sunglasses, replica watches, kate spade outlet, louboutin pas cher, oakley sunglasses wholesale, jordan shoes, burberry pas cher, nike free run, michael kors pas cher, louis vuitton outlet, polo ralph lauren, nike outlet, nike free, jordan pas cher, louis vuitton outlet, louis vuitton, prada outlet, cheap oakley sunglasses, nike roshe, ugg boots, christian louboutin shoes, prada handbags, longchamp outlet, christian louboutin, oakley sunglasses, chanel handbags, sac longchamp pas cher, longchamp outlet, gucci handbags, air max

 
At 02 september, 2016 03:39, Blogger oakleyses said...

michael kors, coach outlet, true religion outlet, north face, ray ban uk, coach outlet store online, hollister pas cher, nike air max uk, sac vanessa bruno, nike tn, ralph lauren uk, new balance, michael kors outlet online, oakley pas cher, abercrombie and fitch uk, kate spade, replica handbags, burberry outlet, true religion outlet, hollister uk, north face uk, nike roshe run uk, nike blazer pas cher, nike free uk, coach purses, michael kors outlet, nike air force, michael kors outlet, lululemon canada, michael kors outlet online, nike air max, michael kors outlet, michael kors, nike air max uk, hogan outlet, mulberry uk, timberland pas cher, michael kors outlet online, michael kors outlet online, polo lacoste, true religion jeans, true religion outlet, uggs outlet, converse pas cher, sac hermes, burberry handbags, vans pas cher, uggs outlet, ray ban pas cher

 
At 02 september, 2016 03:40, Blogger oakleyses said...

baseball bats, nike huaraches, chi flat iron, ghd hair, mcm handbags, longchamp uk, abercrombie and fitch, north face outlet, valentino shoes, nike trainers uk, lululemon, babyliss, beats by dre, celine handbags, vans outlet, gucci, nfl jerseys, oakley, lancel, wedding dresses, hermes belt, timberland boots, bottega veneta, vans, hollister clothing, jimmy choo outlet, iphone cases, north face outlet, converse outlet, reebok outlet, hollister, asics running shoes, p90x workout, nike air max, ferragamo shoes, insanity workout, louboutin, nike roshe run, hollister, ray ban, nike air max, mont blanc pens, herve leger, instyler, mac cosmetics, soccer jerseys, converse, soccer shoes, new balance shoes, ralph lauren

 
At 02 september, 2016 03:41, Blogger oakleyses said...

links of london, pandora charms, hollister, moncler outlet, marc jacobs, doudoune moncler, ugg,ugg australia,ugg italia, swarovski, louis vuitton, moncler, juicy couture outlet, moncler, louis vuitton, ugg, wedding dresses, canada goose outlet, thomas sabo, montre pas cher, moncler outlet, canada goose uk, ugg,uggs,uggs canada, pandora jewelry, pandora uk, pandora jewelry, ugg uk, moncler uk, moncler, canada goose outlet, toms shoes, ugg pas cher, coach outlet, replica watches, supra shoes, moncler, louis vuitton, canada goose outlet, canada goose jackets, karen millen uk, juicy couture outlet, canada goose, swarovski crystal, canada goose, louis vuitton, louis vuitton, canada goose

 
At 11 juni, 2018 18:28, Blogger Shaimaa Elsadek said...

شركة الامتياز لجميع الخدمات المنزلية بالدمام 0503430129_0532856915

توفر الشركة أفضل الخدمات التي تغطي كافة احتياجات العملاء بأفضل الأسعار مع أفضل مستويات الخدمة المتاحة
شركة نقل اثاث بالدمام
شركة مكافحة الحشرات بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة رش مبيدات بالدمام
شركة تنظيف فلل بالدمام
شركة تنظيف مساجد بالدمام
شركة تنظيف بالدمام
شركة تنظيف بيارات بالدمام
شركة تنظيف خزانات بالدمام
شركة تنظيف فلل بالدمام

 
At 29 augusti, 2018 22:09, Blogger shaimaa sami said...

شركة تنظيف بالخبر
شركة تنظيف شقق بالخبر
شركة تنظيف منازل بالخبر
شركة تنظيف فلل بالخبر
شركة تنظيف مجالس بالخبر
شركة تنظيف كنب بالخبر
شركة تنظيف سجاد بالخبر

 
At 29 augusti, 2018 22:10, Blogger shaimaa sami said...


شركة تسليك مجاري بالخبر
شركة كشف تسربات المياه بالخبر
شركة نقل عفش بالخبر
شركة تنظيف خزانات بالخبر
شركة نقل اثاث بالخبر

 
At 29 augusti, 2018 22:10, Blogger shaimaa sami said...


شركة تنظيف بالاحساء
شركة تنظيف منازل بالاحساء
شركة تنظيف شقق بالاحساء
شركة تنظيف فلل بالاحساء
شركة تنظيف سجاد بالاحساء
شركة تنظيف كنب بالاحساء
شركة تنظيف مجالس بالاحساء

 
At 29 augusti, 2018 22:10, Blogger shaimaa sami said...

شركة مكافحة حشرات بالاحساء
شركة رش مبيدات بالاحساء
شركة مكافحة النمل الابيض بالاحساء
شركة مكافحة صراصير بالاحساء
شركة مكافحة بق الفراش بالاحساء
شركة عزل بالاحساء
شركة مكافحة الفئران بالاحساء

 
At 29 augusti, 2018 22:11, Blogger shaimaa sami said...


شركة تسليك مجاري بالاحساء
شركة كشف تسربات المياه بالاحساء
شركة تنظيف خزانات بالاحساء
شركة نقل عفش بالاحساء
شركة مكافحة حشرات بالظهران
شركة تنظيف بالظهران
شركة تنظيف بعنك
شركة مكافحة حشرات ببقيق
شركة مكافحة حشرات بعنك
شركة مكافحة حشرات بسيهات
شركة تنظيف بعنك

 
At 11 september, 2018 23:50, Blogger رضا جمال said...

أفضل شركة تقدمة كافة الخدمات المنزلية شركة ركن الأمانة لتقديم الخدمات المنزلية شركة تنظيف ببيشه
شركة تنظيف بمحايل عسير
شركة مكافحة حشرات بمحايل عسير
شركة تنظيف منازل بمحايل عسير

 
At 15 juli, 2019 15:23, Blogger perfume said...


اماكن سياحية للعرسان اسطنبول
رحلات شهر العسل
برنامج سياحي لقضاء شهر العسل
تكلفة قضاء اسبوع شهر عسل فى تركيا
كيف اقضي شهر العسل في تركيا
تكلفة شهر العسل في تركيا 2019
عروض شهر العسل 2019
شهر عسل في تركيا لمدة اسبوع
رحلات تركيا شهر العسل 2019
عروض شهر العسل في تركيا
شهر العسل في تركيا المسافرون العرب
اسعار شهر العسل في تركيا
افضل الاماكن في اسطنبول للعرسان
تجربة شهر العسل في تركيا
افضل ١٠ اماكن في اسطنبول
دليل السياحة في اسطنبول
اماكن سياحية في اسطنبول
عروض شهر العسل في تركيا
أفضل برنامج سياحي لقضاء شهر عسل
نصائح لشهر العسل في تركيا
برنامج سياحي لمدة 7 أيام في اسطنبول
شهر العسل في تركيا
شهر العسل في تركيا شهر ابريل

 
At 15 juli, 2019 15:24, Blogger perfume said...

تجربة استئجار سيارة في اسطنبول
تأجير سيارات في اسطنبول مع سائق
سيارة مع سائق في اسطنبول اسعار
اسعار السائقين في تركيا 2019
سائق امين في اسطنبول
ارخص سائق في اسطنبول
اسعار ايجار السيارات في اسطنبول

مكاتب تاجير السيارات في مطار اسطنبول
تاجير سيارات في طرابزون بدون سائق
ارخص تاجير سيارات في اسطنبول
تاجير سيارات عائلية في اسطنبول
سيارات عائلية للايجار في تركيا
السياحة في اسطنبول
استئجار سيارة في اسطنبول بارخص الاسعار
استئجار فان في اسطنبول

 
At 15 juli, 2019 15:25, Blogger perfume said...

السياحة في اسطنبول
اماكن ترفيهية في اسطنبول
اماكن ترفيه للاطفال في اسطنبول
فيالاند اسطنبول
دليل السياحة في اسطنبول
المناطق السياحية في اسطنبول
افضل الاماكن في اسطنبول للعائلات
الاماكن السياحية في اسطنبول 2019
مطاعم اسطنبول
افضل الاماكن السياحية في اسطنبول
الاماكن السياحية في اسطنبول
اماكن سياحية في اسطنبول
افضل الاماكن في اسطنبول
معالم اسطنبول
السياحة في تركيا
ارخص وقت لزيارة اسطنبول
اماكن جديدة في اسطنبول
اماكن سياحية في اسطنبول في الشتاء
اماكن سياحية في اسطنبول للشباب
شنو الاماكن الحلوه في اسطنبول
دليل السياحة في تركيا
اماكن ترفيه في اسطنبول
افضل شركة تاجير سيارات في تركيا 
At 15 juli, 2019 15:26, Blogger perfume said...

شقق مفروشة للايجار في اسطنبول
شقق مفروشة للايجار في اسطنبول الفاتح
شقق للايجار في اسطنبول سلطان احمد
شقق مفروشة في اسطنبول للايجار
شقق مفروشة للايجار اليومي في اسطنبول
شقق مفروشة للايجار الشهري في اسطنبول
شقق للايجار الشهري في اسطنبول تقسيم
شقق للايجار في تركيا للسياحة
شقق مفروشة للايجار في اسطنبول رخيصة
شقق للايجار الشهري في اسطنبول مع الاسعار
شقق فندقية اسطنبول شيشلي
شقق فندقيه في اسطنبول للعوائل
شقق فندقية في اسطنبول السلطان احمد
شقق فندقية في اسطنبول ميدان تقسيم
شقق فندقية في اسطنبول على البسفور
شقق فاخرة للايجار في اسطنبول
شقق فندقية في سيركجي
شقق فندقيه اسطنبول
شقق فندقية قريبة من ميدان تقسيم
شقق فندقية للايجار في اسطنبول

 
At 15 juli, 2019 15:27, Blogger perfume said...

السياحة العلاجية في اسطنبول
انواع السياحة العلاجية
اماكن السياحة العلاجية في تركيا
العلاج في تركيا المسافرون العرب
اسعار مستشفيات اسطنبول
تجارب العلاج في تركيا
اسعار العلاج الطبيعي في تركيا
اسعار العلاج في تركيا
تكلفة علاج السرطان في تركيا
اسعار جلسات العلاج الطبيعي في تركيا
شركات السياحة العلاجية
شركات السياحة العلاجية في تركيا
مراكز السياحة العلاجية في اسطنبول
مستشفيات تركيا للاعصاب
مستشفيات تركيا للاورام
مستشفيات تركيا للقلب
مستشفيات تركيا للعظام
مستشفيات تركيا للتجميل
زراعة الشعر في تركيا اسطنبول
افضل مركز لزراعة الشعر في اسطنبول
تجميل الانف في اسطنبول
تجميل الوجه في اسطنبول
مستشفى كوتشي في تركيا
مستشفى ميديبول في تركيا
مستشفى الاناضول في اسطنبول
مركز مايا للتجميل في اسطنبول
اشهر مراكز التجميل في اسطنبول
مستشفى تجميل تركيا
اسعار عمليات التجميل في تركيا
تاجير سيارات في مطار صبيحة
 
At 01 oktober, 2019 21:12, Blogger perfume said...

سعر زيت الحشيش الافغاني الاصلي في السعودية
طريقة استخدام زيت الحشيش الافغاني
سعر زيت الحشيش الافغاني
زيت الحشيش لتطويل الشعر في اسبوع
زيت الحشيش الافغاني بالصور
زيت الحشيش الافغاني الخام
كم سعر زيت الحشيش الاصلي في السعوديه
اماكن بيع زيت الحشيش الاصلي في الرياض
زيت الحشيش الاصلي حراج
زيت الحشيش الاصلي لتطويل الشعر
كيف اعرف الحشيش الاصلي
اين يباع زيت الحشيش الاصلي في الرياض
تجارب زيت الحشيش الافغاني الخام
زيت الحشيش للرجال
زيت الحشيش لتطويل الشعر
حكم استخدام زيت الحشيش

 
At 01 oktober, 2019 21:13, Blogger perfume said...

سعر زيت الحشيش الافغاني الاصلي في السعودية
طريقة استخدام زيت الحشيش الافغاني
سعر زيت الحشيش الافغاني
زيت الحشيش لتطويل الشعر في اسبوع
زيت الحشيش الافغاني بالصور
زيت الحشيش الافغاني الخام
كم سعر زيت الحشيش الاصلي في السعوديه
اماكن بيع زيت الحشيش الاصلي في الرياض
اين يباع زيت الحشيش الاصلي في الدمام
زيت الحشيش الاصلي في جده
اين يباع زيت الحشيش الاصلي في المدينة المنورة
زيت الحشيش الاصلي حراج
زيت الحشيش الاصلي لتطويل الشعر
كيف اعرف الحشيش الاصلي
اين يباع زيت الحشيش الاصلي في الرياض
تجارب زيت الحشيش الافغاني الخام
زيت الحشيش للرجال
زيت الحشيش الافغاني

 
At 29 oktober, 2019 19:32, Blogger blogger said...

طريقة استخدام زيت الحشيش للذقن
زيت الحشيش الافغاني
ماهي رائحة زيت الحشيش الاصلي
زيت الحشيش للشنب
تجربتي زيت الحشيش للذقن
زيت الحشيش الاصلي للشعر
كم سعر زيت الحشيش
سعر زيت الحشيش
زيت الحشيش الافغاني الاصلي
لون زيت الحشيش الاصلي
تجارب زيت الحشيش

 
At 29 oktober, 2019 19:33, Blogger blogger said...

زيت الحشيش طول شعري بسرعه
زيت الحشيش لتطويل الشعر
فوائد زيت الحشيش الافغاني
فوائد زيت الحشيش
فوائد زيت الحشيش للشعر الخفيف
فوائد زيت الحشيش للشعر
الفرق بين زيت الحشيش الاصلي والمغشوش
فوائد زيت الحشيش للذقن
فوائد زيت الحشيش للشنب
فوائد زيت الحشيش الافغاني للشعر

 
At 04 februari, 2021 21:10, Blogger Mai said...

الجميرة
شركة مكافحة الصراصير دبى
شركة تمكافحة الفئران بدبى
خدمات دبي

 
At 04 mars, 2021 21:12, Blogger الفارس كلين said...

شركه الفارس كلين

شركه تنظيف منازل بالدمام

شركه تنظيف خزانات بالدمام

شركه تنظيف شقق بالدمام

شركه تنظيف فلل بالدمام

شركه تنظيف كنب بالدمام

شركه تنظيف موكيت بالدمام

شركه تنظيف مكيفات بالدمام

شركه مكافحه حشرات بالدمام

شركه تنظيف كنب وسجاد بالخرج

 
At 11 mars, 2021 17:45, Blogger ahmed deraz said...

خدمات عجمان – الروضة
سباك في عجمان
فني سباك في عجمان

 
At 12 juni, 2021 17:39, Blogger Mai said...

خدمات تلال
شركات تعقيم الفلل ضد فيروس كورونا فى العين
شركات تعقيم الشقق من الكورونا فى العين

 
At 15 september, 2021 19:29, Blogger شركة تنظيف بالدمام said...
شركة تنظيف شقق بالجبيل
شركة تنظيف فلل بالجبيل
شركة مكافحة حشرات بالجبيل
شركة تنظيف منازل براس تنورة
شركة مكافحة حشرات براس تنورة
شركة تنظيف مكيفات براس تنوره
شركة تنظيف منازل بالنعيريه
شركة مكافحة حشرات بالنعيريه
شركة تنظيف مكيفات بالنعيريه
شركة تنظيف منازل بالخفجى


 
At 15 september, 2021 19:29, Blogger شركة تنظيف بالدمام said...شركة مكافحة حشرات بالخفجى
شركة تنظيف مكيفات بالخفجى
شركة تنظيف كنب وسجاد بالخرج
شركة تنظيف مجالس بالباحه
شركة تنظيف خزنات بالاحساء
شركة تركيب طارد الحمام بالدمام
شركة تنظيف شقق بجازان
شركة تنظيف خزانات بجازان
شركة تسليك مجاري بالخرج
شركة عزل خزانات بالدمام

 
At 15 september, 2021 19:29, Blogger شركة تنظيف بالدمام said...شركة تنظيف فلل بالقطيف
شركة مكافحة حشرات بالقطيف
شركة تنظيف منازل بالخبر
شركة تنظيف خزانات بالخبر
شركة تنظيف شقق بالخبر
شركة تنظيف فلل بالخبر
شركة تنظيف كنب بالخبر
شركة مكافحة حشرات بالخبر
شركة تنظيف منازل بالجبيل
شركة تنظيف خزانات بالجبيل

 
At 15 september, 2021 19:30, Blogger شركة تنظيف بالدمام said...


عمال تنظيف منازل بالدمام
شركة تنظيف منازل بالدمام
شركة تنظيف خزانات بالدمام
شركة تنظيف شقق بالدمام
شركة تنظيف فلل بالدمام
شركة تنظيف مكيفات بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة تنظيف منازل بالجبيل
شركة تنظيف خزانات بالقطيف
شركة تنظيف شقق بالقطيف


 
At 07 februari, 2022 16:19, Blogger عمر said...

شركه تنظيف منازل بالقصيم
افضل شركه تنظيف منازل علي الاطلاق خد\مات ممتازه وجوده عاليه من شركتنا شركه الحلم كلين

شركه تنظيف مجالس بالقصيم
شركه عالميه وجوده ممتازه من شركه لحلم كلين

شركه تنظيف خزانات بالقصيم
افضل جوده من شركه متخصصه في مجالات التنظيف وخدمات التنظيف من مكافجه الي تنظيف الي عزل الي مكافحه حمام

شركه تركيب اثاث ايكيا بابها
شركه ممتازه في مجال التنظيف

شركه تنظيف خزانات ببيشه
افض جوده وعمال مدربين علي اعلي مستوي

عمال تنظيف منازل بابها
تواصل معنا الان نصلك في اسرع وقت

شركه تنظيف افران الغاز بابها
شركه الحلم كلين افضل شركه

شركه تنظيف منازل ببيشه
متخصصين في جميع المجالات علي الاطلاق

خدمات صيانه مكيفات بابها
شركه بها افضل العال ايضا يوجد بها ضمان علي كل عمال نقوم به

شركه مكافحه حمام بابها

 
At 28 juli, 2022 17:11, Blogger menna said...

شركات مكافحة الافات أبو ظبي
شركات مكافحة الرمة أبو ظبي

 

Skicka en kommentar

<< Home